DİN Eğitimi

‘DİN’ Eğitimini Sadece Bizzat ALLAH, Kitabı KUR’AN ile Yapmalı!!! - dinler eller heykel dua

‘DİN’ Eğitimini Sadece Bizzat ALLAH, Kitabı KUR’AN ile Yapmalı!!!

Allah’ın tekelinde, yönetiminde olması gereken ‘Din’, ALLAH’ın kayıtlı sözlerinden oluşan Kitabı KUR’AN dışında; farklı sayısız mecrada, çıkarcı aracılar-din satıcıları tarafından dayatılan uydurmalarla baskı alanına dönüşmüş durumda!

Ne yazık ki, baskılar da KUR’AN adı kullanılarak oluşturulmakta!

‘Din’in zorlama-baskı olarak kullanılabileceğinin tüm olası yollarını gösteren KUR’AN’ın uyaran ayetlerine rağmen!

KUR’AN’da Sözün Sahibi TANRI olduğuna göre; TANRI ve KUR’AN’a inandığını söyleyen için, ayetleri anlamadan okumak TANRI-ALLAH’a en büyük saygısızlık değil mi?!

Her kim olursa olsun, birilerinin ‘Ayeti böyle anlayamazsın!’ deme hakkı var mı?

Peygamberimizi, KUR’AN ile eğiten, öğreten ve uygulama örneklerini de KUR’AN’da yazıya geçirten-kayıt altına alan TANRI, Peygamberimize uygulamalı öğrettiği gibi bizleri de sadece KUR’AN ile eğitir!

Mutlak böyle olduğundan; tüm hikaye, rivayet, hadis, sünnet gibi ek-şirk bilgilerden uzak, sadece KUR’AN ayetlerini anlamak üzere okuyan; Sözden-Ayetlerden anladıklarının hesabını da SADECE Sözün sahibine-ALLAH-TANRI’ya verir.

Peygamberimiz elçiydi, görevi KUR’AN’ı iletmekti, KUR’AN’ı iletti, görevi bitti; dinin sahibi ALLAH’tır, peygamber dahil kulların din’de söz hakkı yoktur.

(Kâfirun,6)”O halde sizin (batıl) dininiz size, benim (hak olan) dinim de banadır.”

Ayrıca TANRI, ‘elçi aracılığı’ sebebini Şûra suresinde açıklamıştır.

(Şûra,51,52,53)”Allah, bir insanla ancak vahiy/ilham yoluyla yahut perde arkasından iletişim kurar-konuşur. Yahut bir resûl-elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder-bir beşer için; Vahiy ile veya bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle dilediğini vahyetmesi dışında Allah’ın kendisiyle konuşması olmaz. İşte bu şekilde, sana da kendi buyruğumuzdan bir ruh hayat veren Kur’an’ı vahyettik. Oysa sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ama biz Kur’an’ı, inanmak isteyen kullarımızdan dileyene doğru yola ileten bir nur kıldık-bu hayat veren mesajı ışık saçan bir aydınlık yaptık. Şüphe yok ki sen de bu Kuran ile insanları dosdoğru yola yöneltmektesin. Yani Allah yoluna. Yani göklerde ve yerde her şeye sahip olanın yoluna. Nasıl olsa her iş, en sonunda, Allah’a varmayacak mı?”

Okumaya devam et  KUR’AN ONSEKİZ YAŞINDA OKUNMALI…

KUR’AN’ın ilk muhataplarının Araplar olması nedeniyle, üzerinde düşünüp anlayabilmeleri, gerçekleri görüp uyanmaları için KUR’AN Arapça indirilmiştir, ayetle sabit!

KUR’AN’ın din satıcılarına karşı bilinçleri açan muhteşem uyarıları bilinmesin ve böylece aldatmak kolay olsun diye asırlardır, çıkarcı aracılar tarafından biz Türkçe okur-yazarlara da KUR’AN’ın Arapça okutulma dayatma zulmü bu yüzdendir, gerçekleri görüp uyanmayalım diye!

Evet KUR’AN orjinal metin dili Arapça! Ve Arapça çok özel; farklı anlam boyutlarına sahip, zengin bir dil.
Ama kutsal olan, ‘dil’ değildir! KUR’AN’ın indirildiği dil-Arapça kutsal bir ‘dil’ değildir!

Arapça, insanlar arası iletişim aracı olan, konuşma-yazma amaçlı kullanılan dillerden sadece biridir.

Tek kutsal TANRI’dır ve
Sözleri-Ayetlerden oluşması nedeniyle;
KUR’AN’ın içeriği,
KUR’AN’ın anlattıkları,
TANRI’nın ‘NE’ söylediğidir!

TANRI, KUR’AN’ın Arapça indirilme sebebini, açık ve net olarak aşağıdaki ayetlerde beyan etmektedir!

(Yusuf,2)”Biz Kuran’ı-Kitabı ola ki aklınızı kullanırsınız-okuyup anlamanız için konuştuğunuz Arapça diliyle gönderdik!”

(Zuhruf,2,3)”Gerçekleri apaçık gösteren Kitab’a andolsun ki, aklınızı kullanarak iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an yaptık-Biz bu Kuran’ı, anlayabilmeniz için anlaşılır bir Arapça ile indirdik.”

(TaHa,113)”Sana onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik. O’nda, uyarıları teker teker bildirdik. İnsanlar belki sorumluluk bilinci taşırlar veya onlar için bir hatırlatma/bir bilgi meydana getirir diye tehditleri teker teker sıraladık.”

(Şuara,192-196)”Hiç kuşkusuz Kur’an, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ey Muhammed! İndirilen er-rûh’ul emîn-güvenilir Vahyi-Kur’an’ı, senin kalbine-beynine, ana dilin olan açık ve anlaşılır-apaçık bir lisan Arapça ile indirdik ki dili Arapça olan halkını güvenilir bilgi Vahiy ile uyarasın diye. Hiç kuşkusuz senden önceki elçilerin ilettikleri ilahî kitaplardaki o ruh-ul emin-güvenilir Vahyi de, o elçilerin kalbine-beynine kendi ana dilleriyle indirdik.”

(İbrahim,4)”Biz her elçiyi ancak kendi kavminin-halkının ana diliyle gönderdik ki, halkı elçilerin tebliğ ettikleri ayetlerimizi anlayabilsin-Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık-seçik beyanda bulunsun-iyice açıklasın.”

Okumaya devam et  KUR’AN’ın Arapça indirilme sebebi

KUR’AN’da; tek eğitici, öğretici sıfatıyla RAB ALLAH, yarattığı kulunun gerçek ‘insan’ boyutuna ulaşabilmesini, KUR’AN ayetleri olan Sözleri ile sağlamaktadır ama kulun, özgür iradesi, bilinçli seçimi olması şartıyla!

(Rahman,1-4)”Her şeye sevgi ile hakim olan Rahman Allah, yol gösterici Kuran’ı öğretti, insanı oluşturdu-yarattı, ona, iyiyi kötüyü ayırmayı-düşünmeyi ve konuşmayı-kendini ifade etme sanatını öğretti.”

(Alâk,4,5)”O, insana (bilgiyi) kalemle öğretti-kalem yoluyla öğretir-O, kalemle (yazmayı) öğretti-hiç şüphesiz Rabbin insana bilmediği gerçekleri öğretir.”

(A’raf,43)”Allah bize doğru yolu göstermeseydi biz asla doğru yolu bulamazdık!”

(Nahl,9)”Doğru yolu göstermek sadece Allah’a aittir-ve [sizin yaratıcınız O olduğu için] size yolun doğrusunu göstermek de Allah’a düşer.”

(En’am,71)”Gerçek yol gösterici Allah’tır-muhakkak ki Allah’ın gösterdiği doğru yol, (yegâne gerçek) doğru yoldur-yürünecek yol, ancak Allah’ın gösterdiği yoldur-şüphe yok ki Allah’ın rehberliği, yegâne rehberliktir-“Allah’ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk.”

(Bakara,120)”Dinleyin! Allah’ın rehberliği tek doğru rehberliktir-Allah’ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun tâ kendisidir.”

(Mâide,100)”Akıl sahipleri, başarmak istiyorsanız (azınlığa düşme pahasına da olsa) Allah’ı dinleyin ki, ortak koşmaktan-kötülüklerden kurtulabilesiniz.”

(Şuara,132)”Bildiğiniz her şeyi size vereni dinleyin.”

(Bakara,282)”Allah’ın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor-öğretmektedir-sizi eğiten Allah’tır.”

(Hadid,9)”Sizi cehaletin karanlığından, bilimin aydınlığa çıkarmak için kuluna kanıt içeren açıklayıcı ayetleri-gerçeği apaçık gösteren, söze dayalı açık-anlaşılır ilkeler-ayetler indiren Allah’tır.”

(Nisa,175,176)”Allah kendisine iman edip-inanıp, apaçık ışığa-Kitabına-Kur’an’a sımsıkı sarılanları, Kendi rahmetine ve geniş bir nimet içine-lütfuna kabul edecek ve onları dosdoğru bir yola sokarak, Kendisine yöneltecektir. Allah size açık-seçik hükümlerini açıklıyor-bildiriyor-anlatıyor ki sapmayasınız-şaşırmayasınız.”

(Mâide,15,16)”Gerçekten de size Allah’tan bir ışık-nûr ve gerçekleri açıklayan-apaçık [mubîn] bir Kitap-Kur’an gelmiştir. Bu Kitap-Kur’an sayesinde Allah, kendisine gönül verenleri-hoşnutluğunu arayanları doğruya yönlendirecek-kurtuluş-huzur ve barış yollarını gösterecek, Allah’ın da yardımıyla-Kendi bilgisiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola kavuşturacaktır-iletecektir.”

Okumaya devam et  Ayetlerin Alay Konusu Edilmesi!

(En’am,164)”Allah her şeyin Rabbi-Eğiteni iken Allah’tan-O’ndan başka eğiten-rab mi arayayım?”


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir