DİN Eğitimi

‘DİN’ Eğitimini Sadece Bizzat ALLAH, Kitabı KUR’AN ile Yapmalı!!!

Allah’ın tekelinde, yönetiminde olması gereken ‘Din’, ALLAH’ın kayıtlı sözlerinden oluşan Kitabı KUR’AN dışında; farklı sayısız mecrada, çıkarcı aracılar-din satıcıları tarafından dayatılan uydurmalarla baskı alanına dönüşmüş durumda!

Ne yazık ki, baskılar da KUR’AN adı kullanılarak oluşturulmakta!

‘Din’in zorlama-baskı olarak kullanılabileceğinin tüm olası yollarını gösteren KUR’AN’ın uyaran ayetlerine rağmen!

KUR’AN’da Sözün Sahibi TANRI olduğuna göre; TANRI ve KUR’AN’a inandığını söyleyen için, ayetleri anlamadan okumak TANRI-ALLAH’a en büyük saygısızlık değil mi?!

Her kim olursa olsun, birilerinin ‘Ayeti böyle anlayamazsın!’ deme hakkı var mı?

Peygamberimizi, KUR’AN ile eğiten, öğreten ve uygulama örneklerini de KUR’AN’da yazıya geçirten-kayıt altına alan TANRI, Peygamberimize uygulamalı öğrettiği gibi bizleri de sadece KUR’AN ile eğitir!

Mutlak böyle olduğundan; tüm hikaye, rivayet, hadis, sünnet gibi ek-şirk bilgilerden uzak, sadece KUR’AN ayetlerini anlamak üzere okuyan; Sözden-Ayetlerden anladıklarının hesabını da SADECE Sözün sahibine-ALLAH-TANRI’ya verir.

Peygamberimiz elçiydi, görevi KUR’AN’ı iletmekti, KUR’AN’ı iletti, görevi bitti; dinin sahibi ALLAH’tır, peygamber dahil kulların din’de söz hakkı yoktur.

(Kâfirun,6)”O halde sizin (batıl) dininiz size, benim (hak olan) dinim de banadır.”

Ayrıca TANRI, ‘elçi aracılığı’ sebebini Şûra suresinde açıklamıştır.

(Şûra,51,52,53)”Allah, bir insanla ancak vahiy/ilham yoluyla yahut perde arkasından iletişim kurar-konuşur. Yahut bir resûl-elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder-bir beşer için; Vahiy ile veya bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle dilediğini vahyetmesi dışında Allah’ın kendisiyle konuşması olmaz. İşte bu şekilde, sana da kendi buyruğumuzdan bir ruh hayat veren Kur’an’ı vahyettik. Oysa sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ama biz Kur’an’ı, inanmak isteyen kullarımızdan dileyene doğru yola ileten bir nur kıldık-bu hayat veren mesajı ışık saçan bir aydınlık yaptık. Şüphe yok ki sen de bu Kuran ile insanları dosdoğru yola yöneltmektesin. Yani Allah yoluna. Yani göklerde ve yerde her şeye sahip olanın yoluna. Nasıl olsa her iş, en sonunda, Allah’a varmayacak mı?”

Okumaya devam et  ALLAH’a Borç Vermek?

KUR’AN’ın ilk muhataplarının Araplar olması nedeniyle, üzerinde düşünüp anlayabilmeleri, gerçekleri görüp uyanmaları için KUR’AN Arapça indirilmiştir, ayetle sabit!

KUR’AN’ın din satıcılarına karşı bilinçleri açan muhteşem uyarıları bilinmesin ve böylece aldatmak kolay olsun diye asırlardır, çıkarcı aracılar tarafından biz Türkçe okur-yazarlara da KUR’AN’ın Arapça okutulma dayatma zulmü bu yüzdendir, gerçekleri görüp uyanmayalım diye!

Evet KUR’AN orjinal metin dili Arapça! Ve Arapça çok özel; farklı anlam boyutlarına sahip, zengin bir dil.
Ama kutsal olan, ‘dil’ değildir! KUR’AN’ın indirildiği dil-Arapça kutsal bir ‘dil’ değildir!

Arapça, insanlar arası iletişim aracı olan, konuşma-yazma amaçlı kullanılan dillerden sadece biridir.

Tek kutsal TANRI’dır ve
Sözleri-Ayetlerden oluşması nedeniyle;
KUR’AN’ın içeriği,
KUR’AN’ın anlattıkları,
TANRI’nın ‘NE’ söylediğidir!

TANRI, KUR’AN’ın Arapça indirilme sebebini, açık ve net olarak aşağıdaki ayetlerde beyan etmektedir!

(Yusuf,2)”Biz Kuran’ı-Kitabı ola ki aklınızı kullanırsınız-okuyup anlamanız için konuştuğunuz Arapça diliyle gönderdik!”

(Zuhruf,2,3)”Gerçekleri apaçık gösteren Kitab’a andolsun ki, aklınızı kullanarak iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an yaptık-Biz bu Kuran’ı, anlayabilmeniz için anlaşılır bir Arapça ile indirdik.”

(TaHa,113)”Sana onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik. O’nda, uyarıları teker teker bildirdik. İnsanlar belki sorumluluk bilinci taşırlar veya onlar için bir hatırlatma/bir bilgi meydana getirir diye tehditleri teker teker sıraladık.”

(Şuara,192-196)”Hiç kuşkusuz Kur’an, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ey Muhammed! İndirilen er-rûh’ul emîn-güvenilir Vahyi-Kur’an’ı, senin kalbine-beynine, ana dilin olan açık ve anlaşılır-apaçık bir lisan Arapça ile indirdik ki dili Arapça olan halkını güvenilir bilgi Vahiy ile uyarasın diye. Hiç kuşkusuz senden önceki elçilerin ilettikleri ilahî kitaplardaki o ruh-ul emin-güvenilir Vahyi de, o elçilerin kalbine-beynine kendi ana dilleriyle indirdik.”

(İbrahim,4)”Biz her elçiyi ancak kendi kavminin-halkının ana diliyle gönderdik ki, halkı elçilerin tebliğ ettikleri ayetlerimizi anlayabilsin-Biz, görevlendirdiğimiz her resulü ancak kendi toplumunun diliyle gönderdik ki, onlara açık-seçik beyanda bulunsun-iyice açıklasın.”

Okumaya devam et  KUR’AN ve Kitap Sahipleri-Ehli Kitap?!

KUR’AN’da; tek eğitici, öğretici sıfatıyla RAB ALLAH, yarattığı kulunun gerçek ‘insan’ boyutuna ulaşabilmesini, KUR’AN ayetleri olan Sözleri ile sağlamaktadır ama kulun, özgür iradesi, bilinçli seçimi olması şartıyla!

(Rahman,1-4)”Her şeye sevgi ile hakim olan Rahman Allah, yol gösterici Kuran’ı öğretti, insanı oluşturdu-yarattı, ona, iyiyi kötüyü ayırmayı-düşünmeyi ve konuşmayı-kendini ifade etme sanatını öğretti.”

(Alâk,4,5)”O, insana (bilgiyi) kalemle öğretti-kalem yoluyla öğretir-O, kalemle (yazmayı) öğretti-hiç şüphesiz Rabbin insana bilmediği gerçekleri öğretir.”

(A’raf,43)”Allah bize doğru yolu göstermeseydi biz asla doğru yolu bulamazdık!”

(Nahl,9)”Doğru yolu göstermek sadece Allah’a aittir-ve [sizin yaratıcınız O olduğu için] size yolun doğrusunu göstermek de Allah’a düşer.”

(En’am,71)”Gerçek yol gösterici Allah’tır-muhakkak ki Allah’ın gösterdiği doğru yol, (yegâne gerçek) doğru yoldur-yürünecek yol, ancak Allah’ın gösterdiği yoldur-şüphe yok ki Allah’ın rehberliği, yegâne rehberliktir-“Allah’ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk.”

(Bakara,120)”Dinleyin! Allah’ın rehberliği tek doğru rehberliktir-Allah’ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun tâ kendisidir.”

(Mâide,100)”Akıl sahipleri, başarmak istiyorsanız (azınlığa düşme pahasına da olsa) Allah’ı dinleyin ki, ortak koşmaktan-kötülüklerden kurtulabilesiniz.”

(Şuara,132)”Bildiğiniz her şeyi size vereni dinleyin.”

(Bakara,282)”Allah’ın öğütlerini dinleyin. Allah size öğretiyor-öğretmektedir-sizi eğiten Allah’tır.”

(Hadid,9)”Sizi cehaletin karanlığından, bilimin aydınlığa çıkarmak için kuluna kanıt içeren açıklayıcı ayetleri-gerçeği apaçık gösteren, söze dayalı açık-anlaşılır ilkeler-ayetler indiren Allah’tır.”

(Nisa,175,176)”Allah kendisine iman edip-inanıp, apaçık ışığa-Kitabına-Kur’an’a sımsıkı sarılanları, Kendi rahmetine ve geniş bir nimet içine-lütfuna kabul edecek ve onları dosdoğru bir yola sokarak, Kendisine yöneltecektir. Allah size açık-seçik hükümlerini açıklıyor-bildiriyor-anlatıyor ki sapmayasınız-şaşırmayasınız.”

(Mâide,15,16)”Gerçekten de size Allah’tan bir ışık-nûr ve gerçekleri açıklayan-apaçık [mubîn] bir Kitap-Kur’an gelmiştir. Bu Kitap-Kur’an sayesinde Allah, kendisine gönül verenleri-hoşnutluğunu arayanları doğruya yönlendirecek-kurtuluş-huzur ve barış yollarını gösterecek, Allah’ın da yardımıyla-Kendi bilgisiyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dosdoğru yola kavuşturacaktır-iletecektir.”

Okumaya devam et  Şehit ve Şefaat

(En’am,164)”Allah her şeyin Rabbi-Eğiteni iken Allah’tan-O’ndan başka eğiten-rab mi arayayım?”

Haberi paylaşın
‘DİN’ Eğitimini Sadece Bizzat ALLAH, Kitabı KUR’AN ile Yapmalı!!! - dinler eller heykel dua

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“DİN Eğitimi” için 2 cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  İSLAM!? KUR’AN?!

  ‘Din’-‘İslam’ konusunda; eski ilâhî Kitaplardaki sapmaları KUR’AN tarafından düzeltilmiş haliyle ve KUR’AN’ın içeriğini bilmeden konuşmak-yazmak; geleneğin, örf-âdetlerin, tarihî yanlış bilgilerin dayatmalarına teslim olmak anlamına gelir ki bu bizleri doğruya, doğru bilgiye ulaşmaktan uzaklaştırır, alıkoyar.

  KUR’AN’ı tekellerine alan ve KUR’AN’dan nemalanan din adamlarının-imamların, hocaların, tarikat liderlerinin, mezhep savunucularının, diyanetin topluma dayattığı, yaşattığı maalesef ki din-islam zannedilmektedir.

  İnternette, ‘İslam ne demek?’ diye sorduğunuzda, genel olarak ‘Muhammed peygamberin yaydığı’, ‘müslümanların inandığı din’ deniliyor ama sahibi ALLAH-TANRI’dan bir kaç yer dışında söz dahi edilmiyor!

  İslam’ı, esas sahibi TANRI-ALLAH’a teslim etmeden; sadece elçilikle görevli, sadece KUR’AN’ı iletme görevi olan o azîz peygamberi, din’de tek söz sahibiymiş(?!), sözün sahibiymiş(!?) gibi İslam tanımının içine yerleştirmek ve TANRI-ALLAH’ı yok saymak da ne demek?!

  (Nahl,52-Zümer,3)”Din dâima ALLAH’ın-hâlis-katıksız-kesinlikle-arı-duru-doğru-şirksiz-gerçek-tek-tertemiz din yalnız ALLAH’ındır!”

  (Mâide,3)”Bugün, sizin için dininizi kemale erdirdim-ikmal ettim-size sunduğum Kuran’a son noktayı koydum. Sizin için din olarak İslam’ı seçtim-yolunuzu aydınlatacak bilgileri-Vahyin gönderilişini tamamladım-yaşamınızın düzeni olarak; barışı, huzuru, esenliği temsil etmek üzere, İslam düzeninin yasalarını seçtim.”

  (Âli İmran,19)”Şüphesiz-gerçek şu ki, Allah’ın tüm peygamberler aracılığıyla gönderdiği ve onayladığı-Allah katında hak din-yaşam için geçerli tek oluşum İslam’dır-barış ve esenlik için Allah’a ortak koşmadan teslim olmadır-doğruluğa kendini vermedir.”

  (En’am,153)”(Ey insanlar!)
  (İslam) bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O’nun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye O bunu önermiştir-size bunları öğütledi.”

  Dosdoğru yol olan İslam’ı farklı dinlere, mezheplere, tarikat-cemaatlere-dergâhlara ayıran, kendilerine kullar oluşturanlar için TANRI uyarısını, KUR’AN’da şöyle yapar:

  (Âli İmran,78,79)”Onlardan belli bir grup [ferîk] vardır ki, Kitaptan olmayan şeyi, siz Kitaptan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Kitaba-Allah’ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar-dillerini Kitapla eğip bükerler ve söyledikleri Allah’ın sözü olmadığı halde ‘Allah böyle buyuruyor’ derler. Bile bile Allah adına-Allah’a karşı yalan söylerler. Allah’ın kendisine Kitap, bilgelik ve nebilik verdiği hiçbir insan kalkıp, ‘Allah’ın yanı sıra-Allah’tan sonra bana da kulluk edin’ diye insanları kendisine bağlamaya çağırmaz. Tam tersine okuyup öğrendiğiniz Kitap’ın gereği olarak-ilahî Kelâmın bilgisini yayarak ve kendiniz [onu] derinlemesine inceleyerek Kitap hakkında sağlam bilgiler edinip, bilinçli inananlar olarak hayatınızı Allah’ın yasalarına göre yaşayın-Allah’tan başka Rabler edinmeyin. Yalnızca Allah’ın kulları olun’ demesi gerekir.”

  (Âli İmran,85)”Kim; tüm peygamberlerin bildirdiği Allah’a teslimiyetten-doğruluğa kendini vermekten-insanlığa barışı, huzuru, esenliği getirecek olan İslam’dan başka bir yaşam düzeni ararsa, bilsin ki yaşadığı düzen, yaşadığı hayat, ondan kabul edilmeyecek, onlar hesap günü geri dönülmez kayba uğrayacaktır.”

  (Bakara,208)”Ey inananlar! Hepiniz barış, huzur, esenlik düzeni olan İslam düzenine girin-İslam-barış içinde olun!”

  Kâinatın ezelî, ebedî tek Yaratıcı, Yönetici, Sahibi ALLAH-TANRI’nın, bizler için kurduğu muhteşem-mükemmel-muazzam-olağanüstü sisteminin adı: ‘İslam’ ve
  ‘İslam’ inanç özgürlük sisteminin anayasası olarak sunduğu; bilgilendirdiği, uyardığı, önerilerde-öğütlerde bulunduğu Kitabı da KUR’AN!

  (Bakara,256)”Din’de baskı, zorlama yoktur.”

  (Yunus,99)”İnsanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?”

  (Ahzab,40)”Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur-o bir Tanrı elçisi, elçilerin de sonuncusudur.”

  İslam dini sisteminin peygamberleri;
  TANRI tarafından yaratılmış ve görevlendirilmiş, TANRI’dan aldıkları bilgileri-Vahyi insanlara duyuran kullardır ve peygamberlik, Muhammed peygamber ile sonlandırılmıştır.
  Elçilerin dönemi bitmiş, anayasanın yani KUR’AN ilkelerinin dönemi başlamıştır. Artık tüm bilgiler İslam dini anayasa Kitabı KUR’AN’dan alınacaktır.

  (En’am,125,126)”Allah, her kimi (iyi niyetinden dolayı) doğruya erdirmek isterse, onun kalbini-gönlünü İslam’a-barışa-Allah’a teslim olmaya açar. İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Gerçekten biz, ayetlerimizi-ilkelerimizi, düşünen, öğüt alan bir toplum için ayrıntılı olarak-en ince ayrıntısına kadar açıkladık.”

  Kadınları burkalı, kara çarşaflı-sımsıkı örtülü, erkekleri sarıklı, cüppeli, genel görüntüleri gri-siyah ülkelerin, dinci, yobaz, insanî, hukukî kurallardan uzak yönetimlerine İslam demeleri, İslam ülkeleri diye adlandırılmaları;
  TANRI’nın, KUR’AN’da ilkelerini verdiği İslam ile hiç ama hiç örtüşmemektedir.

  ‘İslam’; bu özel tanım-kavram-kelime nasıl da fütursuzca her yerde, her tanımda gelişigüzel kullanılıyor, nasıl da olur-olmaz her şeyin başına-sonuna kolayca ekleniyor, YALAN, YANLIŞ tanımlamalar yapılıyor.
  İnanılır gibi değil!!!

  ‘İslam’ adını bizzat ALLAH-TANRI’nın koyduğu(Maide,3), İslam’ın TEK sahibinin ALLAH-TANRI olduğu(Âli İmran,19) ayetlerle sabit, kanıtlı, kayıtlıyken!

  İslam; tek kurucusu ve tek sahibi ALLAH-TANRI’nın olduğu, insanı gerçek insan boyutuna taşıyan tüm ahlâkî değerleri, ilkeleri içeren Tek din-yaşam sistemidir.
  Bu din, sadece Yaratıcısına bağlılıkla ve güvenle, kula ya da maddeye kul olma onursuzluğunu reddedip özgürleşen, özgür kalan kulların, zorluklarla dolu hayat yolunu, KUR’AN’ın rehberliğinde sürekli aklını kullanarak yürümesini öğütler.
  Bu sistem, TANRI’sını KUR’AN’dan tanıyan, hep bir emek-çaba içerisinde iyilikler, güzellikler üreten, paylaşan, adalet, hak, bilim, sanat, doğruluk için çalışanların;
  insanlığa faydalı işler yapmasını, yaşama değer-anlam katmasını ister!

  Ama maalesef ki, muhteşem bir insanlık medeniyeti inşâ edecek tüm ahlâkî ilkelerin, insanî değerlerin, yaşama güzellikler sunmanın(sanat gibi) kaynağı ‘İslam dini’;
  ya başörtüsü+namaza hapsedilerek görüntüye indirgeniyor
  ya da gerçek anlam boyutundan uzak, içeriği boşaltılmış halde, radikal söylem-eylemlerle eşitlenip kirletiliyor!

  Günümüzde geldiği nokta!

  İnsanlığın tekâmülünü esas alan, evrensel ahlâkî tüm değerleri içeren İslam ve
  insanlığı yok etmeyi amaçlayan vahşi terör birarada;
  en acımasız söylem-islamî terör diyebilenler!!!

  Çıkarları uğruna, her şeyin başına ‘islamî’ diyerek ‘dinsel(?!)’ anlam yüklemesi yapan din tacirleri; islamî yaşam, islamî banka, islamî tatil gibi sayısız-sınırsız sömürü halinde pazarlayanlar!

  TANRI’ya ait sistemi ‘İslam’ı;
  islamcılık-islamcı gibi tanımlarla, kulların ürettiği ve savunduğu siyasi bir ideoloji haline getirenler!

  Özgürlüğü, barışı temel alan ‘İslam’ ile;
  faşizm gibi radikal bir baskı düzenini savunan ideolojiyi bir araya getirip, islamo-faşizm söyleminde bulunanlar!

  Korkulardan kurtaran tüm bilgilerin kaynağı ‘İslam’ ile;
  fobi gibi insanın korkularının son noktasını birleştirip islamofobi tanımlaması yapanlar!

  Peygamber dahi olsa kişiye izafe Muhammedî islam ve sıfatlı-ılımlı islam ve ideolojik-siyasal islam gibi tanımlarla, ilahîlikten uzaklaştırılıp insânileştirenler!

  VE, sonuçta da;
  kara-kapkara yobazların temsil ettiği tüm dinci, baskıcı, sapkın yönetim ve eylemlerle, bütün yalan-yanlış söylemlerle ‘İslam’ı eşitlemek;
  Yüceler Yücesi Yaratıcı TANRI’nın kurduğu muhteşem-mükemmel-muazzam sistemin adı olan İslam’a, sistemin tüm doğru-gerçek bilgilerini içeren anayasası KUR’AN’a büyük,
  hem de çok büyük,
  hayatın en büyük haksızlığı ve de saygısızlığı değil mi???

 2. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  Değişiklikler ve düzeltmelerle yeniden bilginize, ilginize; saygılarımla!

  KUR’AN’a göre İSLAM?!!!

  ‘Din’-‘İslam’ konusunda; eski ilâhî Kitaplardaki sapmaları KUR’AN tarafından düzeltilmiş haliyle ve KUR’AN’ın içeriğini bilmeden konuşmak-yazmak; geleneğin, örf-âdetlerin, tarihî yanlış bilgilerin dayatmalarına teslim olmak anlamına gelir ki bu bizleri doğruya, doğru bilgiye ulaşmaktan uzaklaştırır, alıkoyar.

  KUR’AN’ı tekellerine alan ve KUR’AN’dan nemalanan din adamlarının-imamların, hocaların, tarikat liderlerinin, mezhep savunucularının, diyanetin topluma dayattığı, yaşattığı maalesef ki din-islam zannedilmektedir.

  İnternette, ‘İslam ne demek?’ diye sorduğunuzda, genel olarak ‘Muhammed peygamberin yaydığı’, ‘müslümanların inandığı din’ deniliyor ama sahibi ALLAH-TANRI’dan bir kaç yer dışında söz dahi edilmiyor!

  İslam’ı, esas sahibi TANRI-ALLAH’a teslim etmeden; sadece elçilikle görevli, sadece KUR’AN’ı iletme görevi olan o azîz peygamberi, din’de tek söz sahibiymiş(?!), sözün sahibiymiş(!?) gibi İslam tanımının içine yerleştirmek ve TANRI-ALLAH’ı yok saymak da ne demek?!

  (Nahl,52-Zümer,3)”Din dâima ALLAH’ın-hâlis-katıksız-kesinlikle-arı-duru-doğru-şirksiz-gerçek-tek-tertemiz din yalnız ALLAH’ındır!”

  (Mâide,3)”Bugün, sizin için dininizi kemale erdirdim-ikmal ettim-size sunduğum Kuran’a son noktayı koydum. Sizin için din olarak İslam’ı seçtim-yolunuzu aydınlatacak bilgileri-Vahyin gönderilişini tamamladım-yaşamınızın düzeni olarak; barışı, huzuru, esenliği temsil etmek üzere, İslam düzeninin yasalarını seçtim.”

  (Âli İmran,19)”Şüphesiz-gerçek şu ki, Allah’ın tüm peygamberler aracılığıyla gönderdiği ve onayladığı-Allah katında hak din-yaşam için geçerli tek oluşum İslam’dır-barış ve esenlik için Allah’a ortak koşmadan teslim olmadır-doğruluğa kendini vermedir.”

  (En’am,153)”(Ey insanlar!)
  (İslam) bu benim dosdoğru yolumdur, onu izleyin, başka yolları izlemeyin! Yoksa bu hal sizi O’nun yolundan uzaklaştırıp parçalara böler. Sakınıp korunasınız diye O bunu önermiştir-size bunları öğütledi.”

  Dosdoğru yol olan İslam’ı farklı dinlere, mezheplere, tarikat-cemaatlere-dergâhlara ayıran, kendilerine kullar oluşturanlar için TANRI uyarısını, KUR’AN’da şöyle yapar:

  (Âli İmran,78,79)”Onlardan belli bir grup [ferîk] vardır ki, Kitaptan olmayan şeyi-Allah’ın Kitabında-Kuran’da olmayanı siz Kitaptan sanasınız diye, coşkulu bir dille anlatarak, Kitaba-Allah’ın Kelâmına benzetmeye çalışırlar-dillerini Kitapla eğip bükerler ve söyledikleri Allah’ın sözü olmadığı halde ‘Allah böyle buyuruyor’ derler. Bile bile Allah adına-Allah’a karşı yalan söylerler. Allah’ın kendisine Kitap, bilgelik ve nebilik verdiği hiçbir insan kalkıp, ‘Allah’ın yanı sıra-Allah’tan sonra bana da kulluk edin’ diye insanları kendisine bağlamaya çağırmaz. Tam tersine okuyup öğrendiğiniz Kitap’ın gereği olarak-ilahî kelâmın bilgisini yayarak ve kendiniz [onu] derinlemesine inceleyerek Kitap hakkında sağlam bilgiler edinip, bilinçli inananlar olarak hayatınızı Allah’ın yasalarına göre yaşayın-Allah’tan başka Rabler edinmeyin. Yalnızca Allah’ın kulları olun’ der-demesi gerekir.”

  (Âli İmran,85)”Kim; tüm peygamberlerin bildirdiği Allah’a teslimiyetten-doğruluğa kendini vermekten-insanlığa barışı, huzuru, esenliği getirecek olan İslam’dan başka bir yaşam düzeni ararsa, bilsin ki yaşadığı düzen, yaşadığı hayat, ondan kabul edilmeyecek, onlar hesap günü geri dönülmez kayba uğrayacaktır.”

  (Bakara,208)”Ey inananlar! Hepiniz barış, huzur, esenlik düzeni olan İslam düzenine girin-İslam-barış içinde olun!”

  Kâinatın ezelî, ebedî tek Yaratıcı, Yönetici, Sahibi ALLAH-TANRI’nın, bizler için kurduğu muhteşem-mükemmel-muazzam-olağanüstü sisteminin adı: ‘İslam’ ve
  ‘İslam’ inanç özgürlük sisteminin anayasası olarak sunduğu; bilgilendirdiği, uyardığı, önerilerde-öğütlerde bulunduğu Kitabı da KUR’AN!

  (Bakara,256)”Din’de baskı, zorlama yoktur.”

  (Yunus,99)”İnsanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?”

  (Ahzab,40)”Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur-O bir Tanrı elçisi, elçilerin de sonuncusudur.”

  İslam dini sisteminin peygamberleri;
  TANRI tarafından yaratılmış ve görevlendirilmiş, TANRI’dan aldıkları bilgileri-Vahyi insanlara duyuran kullardır ve peygamberlik, Muhammed peygamber ile sonlandırılmıştır.
  Elçilerin dönemi bitmiş, anayasanın yani KUR’AN ilkelerinin dönemi başlamıştır. Artık tüm bilgiler İslam dini anayasa Kitabı KUR’AN’dan alınacaktır.

  (En’am,125,126)”Allah, her kimi (iyi niyetinden dolayı) doğruya erdirmek isterse-isteyen kimseyi dosdoğru yola ulaştırmak için onun kalbini-gönlünü İslam’a-barışa-Allah’a teslim olmaya açar. İşte bu yol-İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Gerçekten biz, ayetlerimizi-ilkelerimizi, düşünen, titreyip özünü hatırlamaya niyeti olan-öğüt alan bir toplum için uzun uzun anlatmaktayız-en ince ayrıntısına kadar ayrıntılı olarak açıkladık.”

  Kadınları burkalı, kara çarşaflı-sımsıkı örtülü, erkekleri sarıklı, cüppeli, genel görüntüleri gri-siyah ülkelerin, dinci, yobaz, insanî, hukukî kurallardan uzak yönetimlerine İslam demeleri, İslam ülkeleri diye adlandırılmaları;
  TANRI’nın, KUR’AN’da ilkelerini verdiği İslam ile hiç ama hiç örtüşmemektedir.

  ‘İslam’; bu özel tanım-kavram-kelime nasıl da fütursuzca her yerde, her tanımda gelişigüzel kullanılıyor, nasıl da olur-olmaz her şeyin başına-sonuna kolayca ekleniyor, YALAN, YANLIŞ tanımlamalar yapılıyor!!!

  ‘İslam’ adını bizzat ALLAH-TANRI’nın koyduğu(Maide,3), İslam’ın TEK sahibinin ALLAH-TANRI olduğu(Âli İmran,19) ayetlerle sabit, kanıtlı, kayıtlıyken!

  İslam; tek kurucusu ve tek sahibi ALLAH-TANRI’nın olduğu, insanı gerçek insan boyutuna taşıyan tüm ahlâkî değerleri, ilkeleri içeren Tek din-yaşam sistemidir.
  Bu din, sadece Yaratıcısına bağlılıkla ve güvenle, kula ya da maddeye kul olma onursuzluğunu reddedip özgürleşen, özgür kalan kulların, zorluklarla dolu hayat yolunu, KUR’AN’ın rehberliğinde sürekli aklını kullanarak yürümesini öğütler.
  Bu sistem, TANRI’sını KUR’AN’dan tanıyan, hep bir emek-çaba içerisinde iyilikler, güzellikler üreten, paylaşan, adalet, hak, bilim, sanat, doğruluk için çalışanların;
  insanlığa faydalı işler yapmasını, yaşama değer-anlam katmasını ister!

  Ama maalesef ki, muhteşem bir insanlık medeniyeti inşâ edecek tüm ahlâkî ilkelerin, insanî değerlerin, yaşama güzellikler sunmanın(sanat gibi) kaynağı ‘İslam dini’;
  ya başörtüsü+namaza hapsedilerek görüntüye indirgeniyor
  ya da gerçek anlam boyutundan uzak, içeriği boşaltılmış halde, radikal söylem-eylemlerle,
  kapkara yobazların yaptıkları zulümleri, din satışları, tüm kötülükleri ile eşitlenip kirletiliyor.

  Günümüzde geldiği nokta!

  İslamî terör, islamî yaşam, islamî banka, islamî tatil, islamcılık, islamcı, islamo-faşizm, islamofobi, ılımlı islam, siyasal islam gibi tanımlarla ve Muhammedî islam gibi yaratılmış kula izafe ederek,
  ilahîlikten uzaklaştırıp insânileştirme!

  VE, sonuçta da;
  kara-kapkara yobazların temsil ettiği tüm dinci, baskıcı, sapkın yönetim ve eylemlerle, bütün yalan-yanlış söylemlerle ‘İslam’ı eşitlemek;
  Yüceler Yücesi Yaratıcı TANRI’nın kurduğu muhteşem-mükemmel-muazzam sistemin adı olan İslam’a, sistemin tüm doğru-gerçek bilgilerini içeren anayasası KUR’AN’a büyük,
  hem de çok büyük,
  hayatın en büyük haksızlığı ve de saygısızlığı değil mi???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 2. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 3. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 4. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 5. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 6. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 • “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  Şu görüşümüzü yineleyelim: Turizmde dengeler değişiyor. Turistler artık, deniz, kum ve güneşin ötesinde yeni şeyler istiyor. Şehir turizminin kaliteli restoranlarla geliştiği de gerçek. Turizmdeki en […]


 • CIA raporu tesadüf değil

  CIA raporu tesadüf değil

  ABD Dış İstihbarat Örgütü CIA’nin 2006 Türkiye raporundaki başkanlık tavsiyesi ve bugünkü durum tesadüf değil Başkanlıkla ilgili en çarpıcı ifadeler ise eski CIA Türkiye şefi […]


 • Oteller zam şampiyonu…

  Oteller zam şampiyonu…

  Otel fiyatlarının yükseldiğinden daha önce söz etmiştik. Artık orta sınıfın otellerde konaklaması artık zora giriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki […]


 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  Olaylar gösteriyorki, Türkiye’yi Türklerin yönetemediği, çok açık olacak bir şekilde ve her yeni kabine’nin açıklanmasından sonra dahada ve açıkça ortaya çıkıyor. Vatandaş’ta Atatürk’ün kendisine vasiyet […]Posted

in

by