Kosova Kurtuluş Ordusu Liderlerine Lahey’de Savaş Suçu Davası

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Kosova Kurtuluş Ordusu Liderlerine Savaş Suçu Davası

Hollanda’nın mahkemeleriyle meşhur Lahey’de ilginç bir yargılama süreci başlamıştır. Eski Kosova Cumhurbaşkanı, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına giden yolda büyük katkısı olan Kosova Kurtuluş Ordusu liderlerinden Haşim Taçi’nin diğer önde gelenlerle savaş suçları ithamıyla yargılanması. Taçi’nin çatışmalar sırasında savaş suçları işlediği, esir sırpların işkence ile öldürülerek organlarının pazarlandığı gibi suçlamalar söz konusu. Bununla beraber, Kosova’nın Sırbıstan’dan kurtularak Taçi önderliğindeki bağımsızlık yolundaki taşlar önemli ölçüde ABD ve İngiltere tarafından döşenmiştir.

Sadece günümüzdeki insancıl hukuk değil, Türk ve İslam geleneğinde savaşta da olsa sınırlamalar bulunmaktadır. Hele esir alındıktan sonra düşman da olsa misafir muamelesi yapılır, ihtiyaçları karşılanır, acil tedavisi yapılır, kötü muamele edilemez. Esirlere, yararlılarara ve diğer savaşamayayacak olan düşman mensuplarına kötü muamele savaş suçu kapsamındadır. Dolayısıyla başta Taçi olmak üzere gözaltına alınan sanıkların yargılanması, suçluların cezalarını çekmesi daha barışçıl bir dünya için arzulanan bir şeydir. Zaten ithamlar gelince 54 yaşındaki politikacı cumhurbaşkanlığından istifa ederek mahkemeye teslim olmuştur.

Hollanda’nın mahkemeleriyle meşhur Lahey’de ilginç bir yargılama süreci başlamıştır. Eski Kosova Cumhurbaşkanı, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına giden yolda büyük katkısı olan Kosova Kurtuluş Ordusu liderlerinden Haşim Taçi’nin diğer önde gelenlerle savaş suçları ithamıyla yargılanması. Taçi’nin çatışmalar sırasında savaş suçları işlediği, esir sırpların işkence ile öldürülerek organlarının pazarlandığı gibi suçlamalar söz konusu. Bununla beraber, Kosova’nın Sırbıstan’dan kurtularak Taçi önderliğindeki bağımsızlık yolundaki taşlar önemli ölçüde ABD ve İngiltere tarafından döşenmiştir. - image 3

Soykırım ve savaş suçları ile insanlığa karşı suçlar başlığı altındaki davalara bakmak üzere 2002’de Lahey’de Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kurulmuştur. Mahkemenin savcılık ve yargılama kadrosu bağımsız olduğu halde idari ve mali olarak Birleşmiş Milletler bünyesindedir. Mahkeme kararlarının uygulanması sürecinde yaptırımlar konusunda kararların alınması ve uygulanması ise BM Güvenlik Konseyi kararı ile mümkündür. Dolayısıyla bu mahkeme birçok bakımdan BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nin murakabesi altındadır. Haşim Taçi’nin yargılandığı mahkeme ise AB bünyesinde olup Kosova kanunlarına göre bağımsız yargılama yapabilmesi için 2016’da Lahey’de kuruldu.

Kosova dahil eski Yugoslav cumhuriyetlerinin nihai hedefi AB tam üyeliğidir. AB ise üye adaylarından öncelikle kendi aralarındaki pürüzlere son vermesini istemektedir. Bunun istisnası GKRY oldu. Zaten karşısında KKTC ve Türkiye bulunmaktaydı. Benzer şekilde Sırbistan ve Makedonya da denilenleri yapmaya çalıştılar. Bugün Kosova, devletlerin çoğunluğu tarafından tanınmış olsa da gerek yakın dönemdeki çatışmaların hesabı, gerekse ülkedeki etnik kambur sorununun öncelikle çözümü istenmektedir. Bütün bunlarla beraber Taçi’nin yargılandığı mahkemenin AB tarafından organize edilmesi birçok tuhaflıkları yanında soru işareti bırakmaktadır.

Okumaya devam et  Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

Başta BM Şartı olmak üzere diğer uluslararası belgeler, taraflar mutabık kaldığı halde bölgesel veya özel mahkemeler kurulmasına imkan sağlamaktadır. Bu bakımdan AB bünyesinde Kosova özel mahkemesinde bir tuhaflık yoktur. Yeter ki yargılama usulünce yapılsın, şahitler ve deliller doğru değerlendirilsin, savunma hakkı yeterince kullanılsın. Bundan daha önemlisi ise bu bölgede savaş suçu, insanlığı karşı suç işleyen mesela Sırplar da yargılansın. Çünkü Sırbistan da AB üyeliğine resmen başvurmuş olup müzakere süreci başlamıştır.

Hollanda’nın mahkemeleriyle meşhur Lahey’de ilginç bir yargılama süreci başlamıştır. Eski Kosova Cumhurbaşkanı, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına giden yolda büyük katkısı olan Kosova Kurtuluş Ordusu liderlerinden Haşim Taçi’nin diğer önde gelenlerle savaş suçları ithamıyla yargılanması. Taçi’nin çatışmalar sırasında savaş suçları işlediği, esir sırpların işkence ile öldürülerek organlarının pazarlandığı gibi suçlamalar söz konusu. Bununla beraber, Kosova’nın Sırbıstan’dan kurtularak Taçi önderliğindeki bağımsızlık yolundaki taşlar önemli ölçüde ABD ve İngiltere tarafından döşenmiştir. - image 4

Saraybosna’da Başçarşı’da boş gözlerle dolaşan kadınlar görürsünüz. Muhtemelen eşi, oğlu, kardeşi soykırıma uğramış, kendisine tecavüz edilmiş, belki de tecavüzcüsünden çocuk dünyaya getirmiştir. UCM öncesinde faaliyete geçen 2017’de görevini tamamlayan Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, sadece soykırım vb. suçlarla itham edilen üst düzey yöneticileri ve komutanları yargıladı. Bu mahkemede yargılanarak ceza alan Sırp ve Hırvat önderler aslında hiç de böyle bir ceza beklemiyorlardı, çünkü güçlü patronların dediklerini yapmışlardı. Bununla beraber Saraybosna’da hemen her mahallede, her sokakta bulunan, bilinen nice suçlular bu mahkemede yargılanmamıştır. Halen daha bunlarla ilgili bir işlem yapılmamıştır. Boşnak dostlarımızdan bunların da cezalandırılması feryadını duyuyoruz. Eşini öldürdüğü kadına tecavüz etmiş, ondan çocuk dünyaya getirmiş, dünyası kararan bu zavallıya, çarşıda her karşılaştığında sözle tecavüzü sürdürebilmektedir. Bu Boşnak dostlarımız feryat ederken Türkiye’deki ve dünyadaki kadın derneklerinin, baroların, diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarının hiç mi yapabileceği birşey yok?

Eski Yogoslavya Federal Cumhuriyeti, başlangıçta altı federe devletten ibaret olup istedikleri zaman bağımsız olmaları konusunda anayasal garanti var idi. Daha sonra Tito bunlara Kosova ve Sancak’ı da ekledi. Ancak Tito’nun ölümünden sonra Miloşeviç bu iki birime bağımsızlık hakkı veren anayasal düzenlemeyi iptal etti. Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle şiddetlenen çatışmalarda Kosova’nın bugün bağımsız olmasının temelini Sırpların bölgedeki insan hakları ihlalleri oluşturmaktadır. Bu coğrafyada etnik temizlikler önemli ölçüde kiliselerden organize edilmekte olup Sırpların bu konuda sicili hayli kabarıktır. Elbette Arnavutlardan savaş suçu işleyenler yargılanarak cezalandırılmalı, ancak Sırplar için istisna getirilmemeli. Zira organ kaçakçılığı gibi tecavüz ve diğer işkence yöntemleri de insanlığa karşı suçlardan sayılmakta olup yargılanması gerekmektedir.

Okumaya devam et  Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

Bağımsız Kosova devleti, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ arasında bulunup nüfusunun önemli bir kısmını Müslüman Arnavutlar oluşturmaktadır. Ülkede Sırplarla yoğun köyler-kasabaların Sırbistan’a aidiyet duyguları halen birçok sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Bağımsızlaşma sürecinin en önemli saiki ise ABD’nin bölgede askeri üs edinme hedefidir. Nitekim ABD bombardımanı ile Sırbistan, Kosova’dan çıkarıldıktan sonra burada dünyanın en büyük askeri üslerinden biri kuruldu. Halen Kosova’da idari ve ekonomik yapı önemli ölçüde ABD’nin kontrolündedir. Taçi’nin yargılanmasına giden süreçte ABD’nin etki ve katkısını zamanla, gizli belgelerin serbest bırakılması ile öğrenmek mümkün olabilecektir. Eğer bu dava her zamanki gibi son kullanım tarihi dolanları tasfiye taktiği değilse ABD ve Avrupa arasındaki uzlaştırılmaz çıkarlar çatışmasının yansıması da olabilir. Bununla beraber bu aktörlerin hedeftekileri bir süre kirli hedefleri doğrultusunda kullanıp, kendisini riski atmadan suç işletip sonra kenara çekildiğinin örneği oldukça fazladır. Dolayısıyla ABD’ye ve AB partronlarına güvenerek risk alanlar, suç işleyenler de cezasını çekebilmektedir. Sırp ve Hırvat kasapların sonunu tekrar hatırlamak gerek.

Hollanda’nın mahkemeleriyle meşhur Lahey’de ilginç bir yargılama süreci başlamıştır. Eski Kosova Cumhurbaşkanı, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına giden yolda büyük katkısı olan Kosova Kurtuluş Ordusu liderlerinden Haşim Taçi’nin diğer önde gelenlerle savaş suçları ithamıyla yargılanması. Taçi’nin çatışmalar sırasında savaş suçları işlediği, esir sırpların işkence ile öldürülerek organlarının pazarlandığı gibi suçlamalar söz konusu. Bununla beraber, Kosova’nın Sırbıstan’dan kurtularak Taçi önderliğindeki bağımsızlık yolundaki taşlar önemli ölçüde ABD ve İngiltere tarafından döşenmiştir. - image 5

Azerbaycan topraklarında Ermeni savaş suçları halen işlenmektedir. 27 yıllık işgal, soykırım ve tahribattan sonra da katliam sürmekte, mayınlar patlamaktadır. Buna karşın Ermenistan ile barış yapma hevesiyle suçluların yargılanması, cezalandırılması için ciddi bir girişim duymadık. Ermeni savaş suçlularının yargılanması için öncelikle Türkiye ve Azerbaycan’ın UCM yetkisini kabul etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde saldırgan Ermenistan bu yönde zaten adım atmış olup, Azerbaycan görevlilerinin yargılanması ve cezalandırılması dosyalarını çoktan yola çıkardılar. Saldıran kazanır kuralı burada da geçerlidir.

[email protected]

twitter.com/alaeddinyalcink

Haberi paylaşın
Hollanda’nın mahkemeleriyle meşhur Lahey’de ilginç bir yargılama süreci başlamıştır. Eski Kosova Cumhurbaşkanı, aynı zamanda ülkenin bağımsızlığına giden yolda büyük katkısı olan Kosova Kurtuluş Ordusu liderlerinden Haşim Taçi’nin diğer önde gelenlerle savaş suçları ithamıyla yargılanması. Taçi’nin çatışmalar sırasında savaş suçları işlediği, esir sırpların işkence ile öldürülerek organlarının pazarlandığı gibi suçlamalar söz konusu. Bununla beraber, Kosova’nın Sırbıstan’dan kurtularak Taçi önderliğindeki bağımsızlık yolundaki taşlar önemli ölçüde ABD ve İngiltere tarafından döşenmiştir. - 1912 Balkan Savasi sonrasi Balkanlar

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Evet sınıfçı ve son derece yoz, geri kalmış zavallı bir bakış açısının yazıya dökümü. Kıskançlık ve çekememezlik yüklü. Önemli olan…

 2. CHP ile ilgili sayın müellifin “ … Cumhuriyet Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) sömürgeci emperyalistlere karşı bütün dünyada bağımsızlık için…

 3. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 4. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 5. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 6. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 • KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

  KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN

  KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİN… Eski AKP Elazığ Milletvekili #Feyziİşbaşaran’dan samimi itiraf …… 1) Sayın Kılıçdaroğlu’na benim sevgim, saygım çok başka. Sayın Kılıçdaroğlu’nu 1988-89’da tanıdım. […]


 • YABAN

  YABAN

  Kendilerini seçkin olarak gören ve düşüncelerinin/ yollarının/ kararlarının doğruluğundan kuşku duymayan bizim mahalledeki arkadaşların, seçimler sonrası halka yönelik tepkilerini bundan önceki yazımda, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘Sodom ve Gomore’ romanındaki […]


 • Vize sorunu büyüyor…

  Vize sorunu büyüyor…

  Schengen vize sorunu konusuna daha değinmiştik. Şimdi ise vize sorunu daha da büyüdü. Tur şirketleri ve turizm acenteleri, yüksek ret oranları ve aylar sonrayı bulan […]


 • BM’nin İşi Zor

  BM’nin İşi Zor

  Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, Kıbrıs adasındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) faaliyetleri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonunun faaliyetleri ile ilgili yılda […]


 •  “Doğruluk, yönetenin işine gelendir”

   “Doğruluk, yönetenin işine gelendir”

   “Doğruluk, yönetenin işine gelendir” “Bugünümüz, dünümüz ve önceki günümüz arasındaki tüm köprüler yıkılmadı ama esas depremden daha çok siyasi ve ahlaki deprem ülkeyi vurdu. Yeni […]


 • Seçimler bitti

  Seçimler bitti

  Orhan Veli Kanık’ın, Yaprak dergisi’nin 15 mayıs 1950 tarihli nüshasında yayımlanan “seçimler bitti” başlıklı yazısı. SEÇİMLER BİTTİSeçimler bitti. Demokrat Parti, Halk Partisini korkunç bir bozguna […]


 • KALIN

  KALIN

  Kalın’ın atanacağı haberleri üzerine Gazeteci Fehmi Çalmuk, Kalın’ın üniversite döneminde katıldığı eylemlerden kareler yayınladı.Böylece MİT’in başına islamcı hareket içinden gelen eski bir militan oturmuş oldu. […]


 • ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  ÜÇÜNCÜ MEVKİ YOLCULARININ TRENİ İTECEK GÜCÜ KALDI MI???

  “Büyük ve de Milli Ekonomistimizin” hüsranla sonuçlanan tüm dünyada hayret ve şaşkınlıkla izlenen ekonomi teorisinin vahim ve dramatik sonuçlarını elinden geldiğince gidermek için “İthal Sihirbazımız” […]


 • Y-CHP’nin “Yeni Anayasa” çalışmasındaki Türkiye Vatandaşlığı

  Y-CHP’nin “Yeni Anayasa” çalışmasındaki Türkiye Vatandaşlığı

  Değerli Dostlarımız, Eski genel başkan Deniz Baykal tarafından 6 Ok ilkeleri aşındırılmaya başlanan CHP’nin dönüştürülmesi, seçildiği günden beri 12 seçim kaybeden, CHP’nin oy oranını arttıramamış, […]


 • ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

  ELEŞTİRİ ve MAHKÛM ETME

              Seçimlerin ardından öylesine bir ‘eleştiri yağmuru’ başlatıldı ki, kimin neyi ve niye eleştiridiğini anlamakta zorlanıyorum desem yalan olmaz.             Kuşkusuz eleştirlerin çoğu ‘muhalefet kanadı’nın […]


 • Münevverlerimiz cihanı tanır, lâkin kendimizi bilmez

  Münevverlerimiz cihanı tanır, lâkin kendimizi bilmez

  Ataol Behramoğlu’nun vara vardığı yer :” Köylü, kasabalı, varoşlu, yurt dışındaki Türkler, mülteciler, Arap oyları RTE’ye; aydınlanmış, bilinçli kent oyu Bize, …..!” sözlerinde saklıdır.  Ataol Behramoğ[email protected]_Behramoglu·27 May […]


 • AZİZE URSULA VE 11000 BAKİRE

  AZİZE URSULA VE 11000 BAKİRE

  AZİZE URSULA’YA KÖLN’DE ADAMLARI İLE DOLAŞAN HUN BEYİ AŞIK OLMUŞ(MUŞ) , BENİMLE EVLEN DEMİŞ (MİŞ ). URSULA, HADİ  LAN PAGAN SENDE ALLÂH YOK , BEN SENLE […]


 • AT KOŞUMU

  AT KOŞUMU

  Benim için hayvanlar arasında en saygı duyulan canlı atlardır. Atlar, insanlar için hayatı kolaylaştırmak adına yaratıldığına inanırım. Çok eskilerin dile getirdiği bir deyim vardır ve […]


 • MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  MEHMET ŞİMŞEK BAŞARIR MI?

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Ülkeye ve asil milletimize hayırlı olsun. İnşallah başarılı hizmetler yaparlar da ülke kaostan, ekonomik enkazdan kurtulur. Mehmet Şimşek neden geldi/getirildi […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • Türkiye artık pahalı bir ülke haline geldi…

  Türkiye artık pahalı bir ülke haline geldi…

  Dolar’daki artış ve enflasyonun düşmemesi Türkiye’yi pahalı bir ülke haline getirdi. Bunu şöyle de okuyabiliriz:Türkiye, turistler için de pahalı bir ülke haline geldi. Pandemi sonrası […]