Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!

Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!
KUR’AN!?

Evrim teorisi ne zaman konuşulmaya başlansa; bilime karşı olan, din diye sapkınlıklarını yutturan rivayet-hikaye-hadis-sünnet anlatıcısı yobazlar, acizlikleri-yalanları ortaya çıkacağından olsa gerek hemen bağırmaya, ortalığı bulandırmaya başlıyorlar.

Evrim teorisinin anlatılmasına-konuşulmasına tahammülleri bile yok! Bu korku neden?

(Nuh,14)”Sizi evreler halinde-türlü türlü evrelerden-çeşitli aşamalardan-evrim etaplarından geçirerek yaratan Allah’tır.”

Bu evreler nedir? Evrim teorisi mi? Anne karnındaki üç karanlık evre mi?(Zümer,6)

Bırakın araştırılsın! Bırakın bolca bilimsel çalışma yapılsın, bilimin kaynağı da Yüce Yaratıcı değil mi? Bilimsel çalışmalar arttıkça, evrenin sırları çözüldükçe; Yaratıcımızın yüceliğini daha iyi kavramış olmaz mıyız? O’na hayranlığımız daha da artmaz mı?

Başka bir açıdan da; sadece bilime inandıklarını söyleyenler, TANRI için göremediklerini iddia ederek kayıt-delil-elle tutulur gözle görülür kanıt istiyorlar. İşte, ‘inanç’ tam da böyle bir şey! Gör(e)mediğimiz halde; VAR olduğunu içten kabul etmek!

(Enbiya,49)”Onlar, Rabblerini algılayamadıkları-görmedikleri halde-algı ve tasavvurlarının ötesinde olsa da, Rablerine içten derin bir saygı duyarlar.”

(Yâsin,11)”Ancak, Zikre/Kur’an’a uyan ve insan kavrayışının ötesinde bulunmasına rağmen-algılayamadığı Rahman olan Allah’a yürekten saygı duyan kişiyi uyarabilirsin.”

Musa’nın firavunu; tam ölüm anında, (Yunus,90-91): ‘İsrailoğulları’nın inandığı Tanrı’dan başka tanrı yok-şimdi Musa’nın Tanrı’sına inandım!’ deyince, TANRI da, ‘Şimdi mi?-Çok geç!’ diyor.

Görünce inanmak; ‘inanç’ olmuyor ki!

(Mü’min,85)”Azabımızı-cezamızı gördüklerinde inanmaları kendilerine bir yarar sağlamaz. Bu daha önceki-eskiden beri kulları hakkında sürekli uygulanan Allah’ın yasası-sünnetidir-Allah’ın kulları için her zaman uyguladığı yol yöntem budur.”

(Enfal,2-3-4)”Allah’a gönülden inananlar o kimselerdir ki, Allah anıldığında yürekleri titrer, Kur’an-Allah’ın ayetleri kendilerine okunduğunda-anlatıldığında inançları canlanır-güçlenir ve onlar sadece Rablerine güvenirler-güvenleri artar. Ve salâtı ikâme ederler-Vahye içtenlikle bağlanırlar. Allah’ın kendilerine verdiği rızıktan yoksullara pay ayırırlar-başkalarının yararına harcarlar. İşte böyleleri gerçek-gerçekten inananlardır! Rablerinin katında büyük onur, bağışlanma ve çok değerli bir rızık olacaktır onların payı.”

Okumaya devam et  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

KUR’AN’ı, bilimle ilgisi-alâkası olmayan, bilimsel çalışmalardan uzak; Arapların örf ve adetlerinden ibaret, teröre izin veren, ilkel kabile kitabı olarak görenlere bakın KUR’AN ayetleri nasıl sesleniyor!

(Ta-Ha,98)”Kuşkusuz O’nun ilmi-sınırsız bilgisi her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.”

(İsra,85)”Size verilen bilgi ancak algılayabileceğiniz kadardır-size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.”

(Talak,12)”Allah’ın her şeye gücü yettiğini-kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi bilgiyle-ilmiyle-yasalarıyla kuşatmış olduğunu bilesiniz.”

(En’am,143)”Bana bilimsel olarak-bir bilgiye dayanarak haber verin-bilimsel bir açıklama yapın.”

(En’am,148)”Bize göstereceğiniz herhangi bilimsel bir deliliniz-açıklayacağınız bir bilgi var mı?”

Oluşumu milyarlarca yıl sürmüş, muazzam emek-çaba ürünü ve mükemmel-muhteşem sanatsal tasarım olan kâinatın-evrenin sahibinin ve Kitabı KUR’AN’ın, yanlış bilindiği üzere bilimle sorunu yoktur, tam tersi bilim dallarına başlangıç noktası anlamında kaynaklık eder.

Gökyüzünü yedi kat yarattığını, KUR’AN’da yaklaşık binbeşyüz yıl öncesinde bildiren TANRI’yı, bilimsel araştırmalar ancak yakın yüzyılda, gökyüzünün yedi katmadan oluştuğunu söyleyerek onaylamışlardır. Eşyanın ışınlanması konusunda ise, KUR’AN’ın söylediklerine henüz ulaşamamışlardır.

(Hac,47)”Rabbinin katında bir gün, onların hesabıyla bin sene gibidir.”(izafiyet teorisi?)

(Enbiya,30)”Ayetlerimizi inkâr edenler-gerçeği yalanlayan nankörler, gökler ve yer bitişikken büyük bir patlama ile onları birbirinden ayırdığımızı ve yaşayan her şeyin su ile canlı kaldığını görmüyorlar mı?”(big bang teorisi?)

KUR’AN’ı bilime aykırı zannedenler; Yüceler Yücesi Yaratıcı-TANRI’nın bilimin de kaynağı olduğunu görmeyerek bu muhteşem Kitap KUR’AN’ın anlattıklarını; ya yanlış bilmelerinden ya da hiç bilmemelerinden dolayı kendilerine çoook yazık etmektedirler!!!

Haberi paylaşın
Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!KUR’AN!? - dna evrim evren

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Evrim Teorisi?-İnanç!-Bilim!” için bir cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?
  Ölüm?-KUR’AN?!

  (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.”

  Yaşamın amacı konusunda verilen bu KUR’AN bilgisinden sonra hayatı; amacı dışında yaşayanların tanıtıldığı ve uyarıların TANRI tarafından yapıldığı ayetler neler söylüyor, bakalım!

  (Câsiye,24)”Onlar derler ki: ‘Hayat sadece yaşadığımız dünya hayatıdır. Yaşarız ve ölürüz. Bizi yok eden zamanın akışıdır. Başkası yok etmez.’ Onların bu konuda bilimsel-gerçeğe dayalı hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece varsayıma-tahmine-zanna göre değerlendirme yapıyorlar.”

  (Kasas,50)”Onlar sadece iğreti arzularına keyiflerine uyuyorlar-geçici doyumlara tutsak, bencil ve çıkarcı isteklerinin peşindedirler. Allah’tan bir doğru yol bilgisi-bir delil-kılavuzluk olmaksızın sırf kendi arzularına-keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zulmü kendine yol edinen toplumu doğru yola eriştirmez.”

  (Câsiye,23)”Kişisel kabul-boş-iğreti arzu ve özlemlerini-egosunu ilahlaştıran-kendi heva ve hevesini-kötü arzularını tanrı edinen-kendi düşüncelerini putlaştıran-kendisini vazgeçilmez sanan kimseye dikkat ettin mi? O, arzusunu ilahlaştırdığı için, Allah onu sapıklıkta bırakmış, işitmeyen, düşünmeyen ve görmeyen bir kişi gibi kılmıştır. Şimdi böyle birini Allah’tan başka kim doğruya iletebilir? Hiç düşünüp ders almaz mısınız?”

  Vazgeçilmez sandığımız yaşamın bir de sonu var. Son konusunda TANRI, bizlere rehberlik ettiği Kitabı KUR’AN’da ısrarla uyarılarda bulunur.

  (Tekasür,1-2-5-6-8)”Ey insanlar! Çokluk yarışı, gösteriş hırsı-mal, mülk ve evladın çokluğuyla övünmek sizi oyalayıp durdu-hırs ve açgözlülük yarışını mezarlıklara varıncaya kadar-mezarlarınıza girinceye dek sürdürmektesiniz. İş, sizin bildiğiniz gibi değil! Eğer siz bu övünmenin neye mal olduğunu tam kavramış olsaydınız-kesin bilgi ile bilseydiniz, çoğalttıklarınızın başınıza açacağı cehennemî felaketi mutlaka görürdünüz. Üstelik dünyada hırsla elde ettiklerinizin başınıza açtığı cehennemî felâketler yanında, ahirette de size verdiklerimizin tümünden sorulacaksınız.”

  (Rum,8)”Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç-hakk için ve belli bir süreye bağlı olarak yaratmıştır. Bunu idrak edemeyen insanların çoğunluğu Allah’a varıp hesap vereceğine inanamaz-Rableriyle karşılaşmayı inkâr ediyorlar.”

  (Şuara,88-89)”Kıyamet günü ne malın mülkün-servetin, ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır. Yalnızca Allah’a ortak koşarak kirlenmemiş-kötülükten korunmuş tertemiz bir kalple gelenler yarar göreceklerdir.”

  (İsra,18-19)”Kim sadece dünya için çalışırsa-aceleciyi isterse, dilediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi çabuklaştırırız. Sonra onun için Cehennem’i mekân yaparız. Kınanmış ve kovulmuş olarak oraya girer-yaslanır. Kim de âhireti isterse ve mümin olarak onun gerektirdiği şekilde çalışırsa, işte onların çalışmaları meşkûrdur-teşekkürle karşılanır.”

  (İbrahim,31)”Alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce, salâtı ikame etsinler-Vahyi hayatlarına hâkim kılsınlar kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık infak etsinler.”

  (Âli İmran,92)”Kendiniz için özenle ayırdığınız-sevdiğiniz-kazandığınız şeylerden Allah için yoksullara pay ayırmazsanız, dünyada ve âhirette mutlu olamazsınız.”

  (Kasas,77)”Allah’ın’ın sana verdiği nimetlerle-servet ile, dünyadaki payını unutmadan âhiret yurdunu elde etmeye çalış-iyilik yolunda kullanarak-Allah için de harcayarak öbür dünyanı da gözet! Ama yine de dünyadaki payını-dünyadan da nasibini unutma!”

  Dünyadan da payını-nasibini unutma diyen, asırlardır bitmez-tükenmez bir halde tüm dünya nimetlerini-yaşam güzelliklerini insanların kullanımına sunan, sevgisi-merhameti-şefkati sonsuz-sınırsız TANRI, KUR’AN’da başka ayetlerde bildirdiği ahlâkî uyarılar dışında; aşağıdaki ayette, ‘haram’ kıldıklarını-dokunulmaması gerekenleri istisnasını da vererek, ‘haram'(?) konusuna açıklık getiriyor.

  (Nahl,115)”Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasına adananları yasakladı-haram kıldı; fakat zorunluluk durumuna düşen kimse, istekli olmamak ve sınırı aşmamak koşuluyla yiyebilir. Çünkü Allah, tövbe edenleri bağışlayan-gerçek bağışlayacıdır ve merhametli olan-koruma altına alandır.”

  Sayısız ‘haram-günah’ söylemleriyle TANRI’ya iftira ede ede dünya hayatını yaşanmaz hale getiren zalim din satıcılarının; içeriğini kendi sapkın düşüncelerine göre oluşturdukları ‘günah’ kavramı; ‘namazı kılmadın-saçını gösterdin; günaha girdin-yandın’ demek değil!

  (İsra,13-14-15)”Biz her insanın dünyada yaptıklarının sorumluluğunu-kaderini kendi kişisel-özgür seçimine bırakmışızdır. Ancak dünyada işlediği her şeyi de bir kayda alırız. Kıyamet gününde, bu kaydı çıkarıp yayınlarız. ‘Seyret bandını-oku hayat kitabını-kaydını-sicilini! İşte dünyada yaptıkların. Bugün hesap görücü olarak kendi hesabını kendin gör’ diyeceğiz. Kim doğru yolda yürürse sırf kendi iyiliği için yürür. Kim de yoldan saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir kimse/günahkâr, bir başkasının günah yükünü yüklenmez.”

  ‘Sevap’ kavramı da; ‘namazı kıldın-başını örttün-hacca gittin-kurban kestin-câmi yaptırdın; tamam, sevapları kazandın’ demek değil!

  Sevap, çok emek isteyen; nefsi doymayan-istekleri sınırsız insanın canından, malından, parasından, bilgisinden yani TANRI’nın kendisine lütfettiği şeylerden, çıkar sağlamadan sadece insanlık-iyilik için, sadece TANRI için; gönülden-özden-yürekten vermesi demek!

  Sadece yasaklar-haramlar konusunda değil uygulamalarda da, iftirada sınır tanımayan din satarak saltanat kurmuş kara yobazların yönetimindeki, dinci iktidarların zulmü altında inleyen geri kalmış ülkelerde ve artık maalesef ki ülkemizde de, bırakın keyif almayı, pagan kültürü ritüellerle, yaşam; neredeyse ‘ölülere’ tapınmaya dönmüş durumda! Nasıl mı?

  KUR’AN’da olmayan; selâ vermeler, yıkama, kefenleme, gömme törenleri, yaşarken vermedikleri değeri, ölünün arkasından abartarak gösterme şovuna dönüşüyor!

  Yine KUR’AN’da olmayan, geleneksel cenaze namazı ritüeli, ölünün ardından ‘hakkınızı helâl ediyor musunuz’ diye imamın sorusuna sahne oluyor! ‘Haklar’ konusunda ‘helâleşmek’ bu kadar basit mi, bu kadar kolay mı? Biri de çıkıp ‘helâl etmiyorum!’ derse ne olacak?

  Para ile yapılan her iş ticarî olduğundan; tam bir ticarî sektör olan diyanetin, imamları kazançlarına kazanç katsın diye ölüler arkasından;
  Arapça KUR’AN,
  mevlüt,
  Yâsin(70.ayet: ‘KUR’AN, diriler içindir; uyandırır-uyarır’ derken) şarkı söyler gibi nağmeler, üfürülen anlamsız okumalar,
  7’ler, 40’lar, 52’ler, sene-i devriyeler,
  hatim(!) indirmelerle,
  ölülere törenler-ölülere tapınma bir türlü bitmiyor.

  Ayrıca abartılı mezarlar için; dağları delik deşik edip, doğaya zarar vererek ocaklarda oluşturulan mermerleri, ölenin üzerinde ‘mabet’ haline getiriyorlar.

  (Enbiya,10)”Yemin olsun! Size öğüt veren, sizi uyaran akılda tutmanız gereken her şeyi kapsayan bir Kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanarak ondan yararlanmayacak mısınız?”

  (Yunus,54-55-56)”Ayetlerimizi yalanlayarak kendi kendine zulmeden-kötülük eden-haksızlık yapan herkes, o gün-azabı gördüklerinde derin bir pişmanlık duyacaklardır. İşte o zaman onlar, yeryüzünün tüm servetine sahip olsalar, azaptan kurtulmak için hepsini vermeye hazırdırlar. Onlara hiç haksızlık yapılmadan adaletle yargılanacaklardır. Dikkat edin! Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Dikkat edin! Allah’ın vaadi-uyarısı başa gelmesinden şüphe edilmeyecek bir gerçektir; ne var ki, onların çoğu bunu bilmez! Canı veren de alan da O’dur-O yaratır-hayat verir ve öldürür. Sonunda O’nun huzuruna çıkarılacaksınız…”

  Evet, ölüm de var. Ve belki de yaşamın en büyük gerçeği! Yani kaçış yok. Ölüm ile ilgili anlatılanlar maalesef ki hep korkutmaya yönelik! Bizlere öğretildiği şekliyle ölümden korkmak, yakınlarımızı kaybedince abartılı, kendimizi harap edercesine ölüm acısı yaşamak; Yaratıcı’ya saygısızlık olmuyor mu?

  Yaşam da, hiç kimse de, hiç bir şey de vazgeçilmez değil!

  Tek vazgeçilmez olan, Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç ALLAH-TANRI!

  Biz insanlar için oluşturduğu bu muhteşem sistem ve henüz bil(e)mediğimiz daha pek çok şey için TANRI önünde saygıyla eğilelim!

  TANRI’nın, Kitabı KUR’AN’da bildirdiği sınırları koruyup sonsuz bir minnettarlık içinde, dünyadan da nasibimizi alarak-keyfini, tadını çıkararak ve yapmamız gerekenleri-görevlerimizi şikayet etmeden, sızlanmadan yerine getirmek için emek ve çaba harcayalım ki, O’na lâyık kullar olabilelim. Zoru başarmaksa insanın görevi, bu konuda TANRI, doğru olanın hep yanında, hep yardıma hazır! Yeter ki bizleri yaratan muhteşem bir Gücün-TANRI’nın olduğunu ve O’na lâyık olabilmek için doğru-dosdoğru olmamız gerektiğini farkedebilelim!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 2. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 3. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 4. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 5. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 6. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 • “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  Şu görüşümüzü yineleyelim: Turizmde dengeler değişiyor. Turistler artık, deniz, kum ve güneşin ötesinde yeni şeyler istiyor. Şehir turizminin kaliteli restoranlarla geliştiği de gerçek. Turizmdeki en […]


 • CIA raporu tesadüf değil

  CIA raporu tesadüf değil

  ABD Dış İstihbarat Örgütü CIA’nin 2006 Türkiye raporundaki başkanlık tavsiyesi ve bugünkü durum tesadüf değil Başkanlıkla ilgili en çarpıcı ifadeler ise eski CIA Türkiye şefi […]


 • Oteller zam şampiyonu…

  Oteller zam şampiyonu…

  Otel fiyatlarının yükseldiğinden daha önce söz etmiştik. Artık orta sınıfın otellerde konaklaması artık zora giriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki […]


 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  Olaylar gösteriyorki, Türkiye’yi Türklerin yönetemediği, çok açık olacak bir şekilde ve her yeni kabine’nin açıklanmasından sonra dahada ve açıkça ortaya çıkıyor. Vatandaş’ta Atatürk’ün kendisine vasiyet […]Posted

in

by