Fal?-Nazar?-Büyü?

KUR’AN!
Fal?-Nazar?-Büyü?

(Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.”

Fal ile ilgili uyaran ayetten sonra kendimize şu soruları sorabiliriz!
Fala bakan aslında bizim gibi yaratılmış bir kul değil mi? Bizlerden bilgice üstünlüğü ne ki bize yaşamımızda alacağımız kararlar, yapacaklarımız hakkında taşa, suya, kahveye, kartlara, avucumuza ve yıldızlara bakarak öngörülerde bulunabilsin, hayatımıza yön verebilsin?

(Neml,65)”Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı-duyu ve tasavvur alanı dışında kalan gerçekleri-geleceği bilemez.”

İnananlar için durumun bir de başka boyutu var! Hem Yüce Yaratıcı’ya inanıp, geleceği sadece ALLAH’ın bilebileceğinin bilincinde olup; hem de bir insandan gelecek hakkında bilgi almaya çalışmak çelişmez mi? Üstelik Yüceler Yücesi Yaratıcı geleceği bilerek yaşamamız bize faydalı olsaydı, bu durumu kendi yaratırdı!
Bu merak neden?

(İsra,36)”Hakkında kesin bir bilgin olmayan-bilmediğin bir şeye inanıp ardına düşme!”

(Enbiya,37)”Benden acele etmemi istemeyin-acele etmeyin!”

(Talâk,1)”Allah’ın sınırlarını-yasasını çiğneyen-aşan, kendi kendine yazık-saygısızlık-haksızlık etmiş olur-kendi zararınadır.”

Gelelim nazar ve büyü konusuna!

Birinin nazarının değdiğini ve bundan dolayı zarar gördüğünü söylemek; nazarı değen kişinin insanüstü bir gücü olduğunu ve bu gücü sayesinde zarar verebildiğini kabul etmek anlamına gelmiyor mu?

Ya da kendisine büyü yaptırıldığını ve bu büyüden etkilendiğini söylemek de, Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç TANRI’nın koruyuculuğunu hafife almak ya da birilerinin gizli güçleri ile zarar verebileceklerini kabul edip, yaratılmış kullar olduklarını unutup tanrısal etkiye sahip olduklarını iddia etmek olmuyor mu?

Bütün bu olumsuzluklardan kurtulmayı, korunmayı da; küçücük cam parçaları olan nazar boncukları(!) ve içlerinde ne yazdığı bilinmeyen muskalar(!) yapacak öyle mi?

Bakın, muhteşem Kitabımız KUR’AN bu konularda neler söylüyor!

(Bakara,102)”Büyücüler gizemli söz ve gösterileriyle, Allah’ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler.”

Okumaya devam et  Kadın Konusu-KUR’AN!

(Tegabün,11)”Allah’ın bilgisi dışında-izni olmadan hiçbir musibet başa gelmez.”

Bu iki ayet, ALLAH’ın izni olmadan hiç kimsenin, hiçbir şeyin zarar verme gücünün olmadığının kanıtı değil mi? Yani her şey ama her şey ALLAH’ın izni-kontrolü altında gerçekleşebilir.

(Âli İmran,154)”Bütün iş ve oluş-tüm yetki ve sorumluluk-karar-takdir Allah’ındır.”

(Ra’d,31)”Tüm işler Allah’ın izin vermesiyle olur-bütün işler Allah’a bağlıdır-Allah’ın kontrolündedir.”

Yüceler Yücesi TANRI’nın iyiliklerinin, yardımlarının farkındalığı içinde, sadece TANRI’nın koruması altında olunursa; fal-nazar-büyü işinden kazanç elde edenlerin, düşüncelere-zihin dünyasına empoze ettiği, korkutmaya-sömürmeye yönelik yalanları; geleceğe yönelik bilgi verip, insana yarar sağlayabilir ya da zarar verebilir mi?!

(İbrahim,27)”Allah, herkesin kendi isteğiyle tercih ettiği iyi ya da kötü şeyi gerçekleştirir.”

Çoğunun okur-yazarlığı şüpheli falcılar-cin tasallutundan kurtarıcılar(?), insanların kehanete-bilinmeyene-mistik-gizemli olana ilgisini, merakını sömürmektedirler. Falcılar bazı şeyleri bilse bile; peki, olabilecekleri durdurabilme-değiştirebilme gücü var mı? Hayatın akışına, yönlendirmeleri ile müdahale etmiş, belki de hiç gerçekleşmeyecekler ile boşuna, yaşamımızda korkuyu yerleştirmiş, bizleri oyalamış olmuyor mu?

(Necm,24)”Yoksa insan, canı ne isterse ona sahip olacağını mı sanıyor-her özleyip hayâl ettiği mi var?”

(Kehf,103-104)”İş yapanların en kötüsü, iyi şeyler ürettiklerini sandıkları halde, dünyadaki tüm çabaları-emekleri boşa çıkanlardır.”

(En’am,55)”Ayetlerimizi-ilkelerimizi ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz ki, suçlu-günaha batmış olanların yolu iyice ayrılıp belli olsun-inkârcıların ne tarz bir yol izlediklerini açık-seçik göresiniz.”

(Nisa,176)”Allah size açık-seçik hükümlerini bildiriyor-açık-açık söylüyor-açıklıyor ki sapmayasınız-şaşırmayasınız!”

(Haşr,9)”Nefislerinin bencilliğinden-mala düşkünlüğünden-cimrilik-tamah-açgözlülük ve bencilce hırslarından arınanlar, kurtuluşa-mutluluğa kavuşacak olanlardır.”

Haberi paylaşın
KUR’AN!Fal?-Nazar?-Büyü? - buyucu seytan kadin

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Fal?-Nazar?-Büyü?” için bir cevap

 1. Yasemin Çin avatarı
  Yasemin Çin

  Tasavvuf; Kullara Tapınma?
  KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline dönüşmüş gibi duruyor.
  Nefisler terbiye edilirken bunu başarabilenlerin-başarabildiği zannedilenlerin peşine takılma, onları rehber edinme, yüceltilmişlerin sözlerini, uygulamalarını ALLAH-KUR’AN yerine yasa gibi kabul etme ile KUR’AN ilkeleri çizgisinden çıkılmış.
  Halbuki yaratılmış bir kul, öğretici olarak devreye girince kişisel özgürlükler kayboluyor.

  (Kaf,16)”Biz insana şah damarından daha yakınız.”

  Bu kadar yakınımızda Yaratıcımız varken; bizim gibi yaratılmış bir kulu ALLAH’ın yanına-yerine koyup-ilâhlaştırıp, neden bizi eğitmesini-yönetip yönlendirmesini kabul edelim?

  Din eğitiminde; tek eğitici-öğretici ALLAH olursa ve sadece bizzat ALLAH’ın, örneklerle-ilkelerle-sınırlarıyla-uyarılarıyla açık-net bizlere seslendiği Kitabı KUR’AN ile eğitilirsek; bireysel özgürlüğümüzü kazanmış olarak; dayatılan geleneksel tüm yalan-yanlış bilgilerden kurtulmuş olmaz mıyız?

  Filozoflar ve felsefeleri, Dalay Lama-Konficyus-Buda ve öğretileri, Said-i Nursi ve risaleleri, İmam-Buhari-Müslim ve Peygamber hadisleri(?!), Marks-Turan Dursun ve eleştirel söylemleri, Mevlâna ve Mesnevisi gibi; ‘din-tasavvuf’ konusunda sayısız-sınırsız, konuşmuş-yazmış olanların kitapları ilgi ile okunuyor, inceleniyor-kabul görüyor ve yalan-yanlış anlatımlarla ‘din’ konusunda ahkâm kesenlerin anlattıkları dinleniyor da nedense; Din’in gerçek Sahibi, evrenin-sistemin Kurucusu-Yönetip Yönlendiricisi olan Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç ALLAH-TANRI’nın Kitabı Din konusunda TEK gerçek kaynak KUR’AN; aynı ilgi ile kabul görüp-okunup-araştırılıp incelenmiyor, anlama özgürlüğünün oluşması için çaba gösterilmiyor, emek harcanmıyor!?

  (Ra’d,16)”Ey ortak koşucular! Allah’ı bırakıp da kendilerine bile yarar ve zarar verme gücüne sahip olamayan kimseleri yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlar-kayırıcılar-dostlar-veliler-evliyalar mı edindiniz?”

  KUR’AN, kişi kutsallaştırmayı-ilâhlaştırmayı asla kabul etmez. TANRI, görevlendirdiği-gönderdiği Peygamberlerinin insan ve ölümlü olduklarını, tek farklarının Yüce Kaynak’tan Vahiy almak olduğunun ısrarla altını çizmiştir.
  Ama maalesef ki tarihi süreç içinde, önce Peygamberlerin kutsallaştırılıp ilahileştirilmesi ile iş bitmemiş ve yetmemiş ki din adına konuşan herkes; papaz, rahip, haham, imam, hoca, şeyh, şıh, molla, pir, dede, hazret vb.leri ile tasavvuf ehli büyükler; evliya, eren vb.leri sürekli ALLAH’a ulaşmada(!) aracı, yapay kutsallar olarak eklenmiş. Hâla, değişik sıfatlara sahip-yaratılmış kullar oldukları unutulan, mucizeler-kerametler(?) sergileyenlere tapınma(!) devam ediyor!

  (İsra,56)”Allah’a ulaşmada aracı olarak kabul ettiklerinize-tanrı-ilâh sandıklarınıza yalvarın bakalım, onlar hiçbir şekilde sizin başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ne de önleyebilirler.”

  Bahar bayramı olarak şenlikle kutlanması gereken Hıdrellez de, şirk görüntüleri ile dolu, hızır adlı uydurulmuş bir karaktere dileklerin sunulduğu bir güne döndürülmüş. Yaratıcımız tek dilek-istek makamı değil mi?

  (En’am,94)”Şu gerçeği kafanıza iyice yerleştiriniz. İlk defa dünyaya gelirken sizi, nasıl çırılçıplak yarattıysak, yine Bize öyle geleceksiniz. Size dünyada verdiğimiz tüm varlıkları-mallarınızı-size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bırakacaksınız. Allah’a ulaşmak için aracı kıldığınız-şefaatlerini beklediğiniz ya da size şefaat edeceklerini söylenenleri de yanınızda göremeyeceksiniz. Aranızdaki bağlar kesilecektir. Ve şefaatlerini umduklarınızın hepsi sizi terk edecektir.”

  (Zümer,44)”Şefaat tümden ve sadece ALLAH’a aittir-Allah’ındır-Şefaat etme tamamıyla Allah’ın elindedir.”

  Hayat, gerçekte; acı, sert, zorlayıcı, bazı zamanlar dibe vurdurucu! Birilerinin peşine takılıp, ondan duyup öğrendiklerimizi tek doğru kabul edip umutsuz-huzursuzluklar içinde zorlu hayat yolunu yürümeye çabalıyoruz.
  Bu zorluklarla dolu yaşam sürecinin nedenlerini ve dayanma gücümüzün artması için çıkış yollarını, çare kaynaklarını Yaradan, KUR’AN içine yerleştirmiş. Gönül, düşünce sıkıntılarımıza; rehberlik-kılavuzluk edecek, gerçeği öğretecek ilacımız, şifamız, çare-umut-güç kaynağımız, huzura kavuşturacak, sevgisi ve şefkati ile sarıp kucaklayacak Yaratıcımız; KUR’AN ile yanı başımızda yardıma hazır bekliyor ama bizler, kendileri de yaratılmış, çoğu ölmüş kişilerin-kulların etrafında dolanıp duruyoruz!?

  (A’raf,3)”Rabbinizden size indirilen bu KUR’AN’ın bildirdiklerine uyun. O’nu bırakıp da evliyanın-kutsallık payesi verdiğiniz kişilerin peşinden gitmeyin-O’nun yanı sıra başka velîlere uymayın-kendinize Allah’tan başka dost aramayın. Öyle az düşünüyorsunuz ki-ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 2. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 3. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 4. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 5. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 6. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 • “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  Şu görüşümüzü yineleyelim: Turizmde dengeler değişiyor. Turistler artık, deniz, kum ve güneşin ötesinde yeni şeyler istiyor. Şehir turizminin kaliteli restoranlarla geliştiği de gerçek. Turizmdeki en […]


 • CIA raporu tesadüf değil

  CIA raporu tesadüf değil

  ABD Dış İstihbarat Örgütü CIA’nin 2006 Türkiye raporundaki başkanlık tavsiyesi ve bugünkü durum tesadüf değil Başkanlıkla ilgili en çarpıcı ifadeler ise eski CIA Türkiye şefi […]


 • Oteller zam şampiyonu…

  Oteller zam şampiyonu…

  Otel fiyatlarının yükseldiğinden daha önce söz etmiştik. Artık orta sınıfın otellerde konaklaması artık zora giriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki […]


 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  Olaylar gösteriyorki, Türkiye’yi Türklerin yönetemediği, çok açık olacak bir şekilde ve her yeni kabine’nin açıklanmasından sonra dahada ve açıkça ortaya çıkıyor. Vatandaş’ta Atatürk’ün kendisine vasiyet […]Posted

in

by