Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır.

Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır.
Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştir - image 8

UCM, insanlığa karşı suçlar konusunda uluslararası hukukta önemli bir aşamadır. Eski Yugoslavya Savaş Suçluları Mahkemesi ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi ad hoc (amaca özel) olup sadece belirtilen ülkelerdeki suçluları yargılamak üzere 1990’larda kurulmuşlardı. İlki birçok Sırp ve Hırvat suçluyu mahkum ederek görevini yerine getirmiş, ikincisi halen yargılama sürecini sürdürmektedir. UCM ise bu gibi suçlar konusunda kalıcı bir mahkemedir, artık ad hoc mahkemeye ihtiyaç duyulmayacaktır.

Avrupa ve Amerika ülkelerinin bazı istisnaları ile Avustralya ve Yeni Zelanda mahkemeye taraftır. Afrika ülkelerinin de önemli bir kısmı sözleşmeye taraftır. Türk ve İslam ülkelerinden bazıları sözleşmeyi imzalasa da onay sürecini tamamlamamıştır. Bangladeş ile diğer bazı Müslüman devletler mahkemenin yetkisini tanımıştır. Türkiye bu sözleşmeyi imzalamamıştır, mahkemenin yetkisini tanımamaktadır.

Okumaya devam et  Türkiye’ye ağır suçlama: işkence, adam kaçırma, haksız hapis

Mahkemenin devletleri değil de kişileri yargılama yetkisi önemlidir. Mahkemenin yetkisi onay belgelerinin tamamlandığı 2002’den sonraki suçlar için geçerlidir. Ermeni lobisi geçerliliği geriye yürütmek, devletleri sorumlu kılmak için uğraşmış, netice alamamıştır. Dolayısıyla AİHM yetkisini tanımış Türkiye’nin bu sözleşmeye taraf olup mahkemenin yetkisini tanımakla bir riski olmayacaktır. Zaten AİHM ve AB Adalet gibi mahkemelerde de Ermeni soykırım iddiaları reddedilmiştir.

UCM sözleşmeye taraf ülkeler veya yargı yetkisini tanıyan ülkelerde yetkilidir. Ukrayna yönetimi başta Putin olmak üzere ülkesinde insanlığa karşı işlenen suçların araştırılması, suçluların cezalandırılması konusunda UCM yetkisini tanıdığından gerekli tahkikat yapılmış, tutuklama kararı çıkartılmıştır. Özellikle vurgulayalım ki Rusya taraf olmasa da mahkeme yetkisini tanıyan Ukrayna’da işlenen suçlar yüzünden Putin için tutuklama kararı çıkarılmıştır. Her ne kadar Putin’in yaka-paça tutuklanması mümkün değilse de Kremlin’dekilerin “zaten mahkemeye taraf değiliz” iddialarının anlamı yoktur. Esasen sözcülerin savunmasının altında derin endişe sezilmektedir. Putin’in bundan sonra sözleşmeye taraf ülkelere seyehati son derece sorunlu olacak veya mümkün olamayacaktır. Gündeminde seyehat olmasa da bu tür karar, Putin ve diğer Rus yetkililer için demoklesin kılıcı gibi tepede sallanacaktır.

Mahkeme bugüne kadar sadece şikayete konu Afrika liderleri veya yetkilileri yargılamış veya haklarında tutuklama kararı çıkartmıştır. Myanmar da taraf olmadığı halde soykırıma uğrayanların sığındığı Banladeş olduğundan başbakanı yargılanmıştır. UCM’de hesap veren bayan başbakan şu anda darbe yönetimince hapsedilmektedir. Belirtmek gerekir ki mahkeme kararları konusunda yaptırım aşamasında BM Güvenlik Konseyi devreye girmekte olup mesela Rusya’nın bu aşamada veto imkanı vardır. Ancak önceki aşamalarda Rusya’nın yapabileceği bir şey yok. Putin çapındaki bir lider hakkında karar, UCM açısından ilklerdendir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır.
Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştir - image 9

Türk ve Müslüman devletlerin Roma statüsüne taraf olmaları, UCM yetkisini kabul etmeleri son derece önemlidir. Türkiye veya Azerbaycan’ın da UCM yetkisini kabul etmesiyle terör örgütünü destekleyen ülkeler ile işgalci, soykırımcı Ermeni yöneticilere karşı önemli fırsat yakalayacaktır. Sadece Diyarbakır anneleri bağlantılı tahkikat, ABD ve Fransa vatandaşı birçok komutan, yönetici ve destekçilerin UCM kapsamında yargılanmasını veya tutuklama kararı alınmasını sağlayacaktır.

Okumaya devam et  Kosova Kurtuluş Ordusu Liderlerine Lahey’de Savaş Suçu Davası

Suriye’deki ABD varlığının teröre verdiği destek ile bu terör örgütünün insanlığa karşı suçları konusunda Türkiye’nin elinde kapsamlı dosyalar bulunmaktadır. Irak’ta teröristlerin son helikopter kazası, önemli deliller gündeme getirmiştir. Kazada parçalanan ve halen teröristlerin sahip olduğu helikopterler ile diğer savaş malzemelerinin kaynağını herkes bilmektedir, yeterli belge ve delil bulunmaktadır. Bu imkanlar ortada iken uluslararası hukuk alanındaki kurumlaşmalardan haberdar olmamak, sadece karanlığa bağırarak sonuç alacağını beklemek boşunadır.

UCM yetkisini kabul ettiği takdirde, yargı yetkisinin suistimal edileceğine dair Türkiye’nin endişesi anlamsızdır. Terörle iltisaklı konularda AİHM kararları ile sütten ağzı yansa da bunları doğru okuyarak geciken adalet ve uzun tutukluluk sorununa çare bulmak gerekmektedir. Geciken adaletin suçluları mağdur haline getirdiği önemli bir gerçektir. Türkiye’nin Suriye’deki varlığı konusunda ipe un sermeden Şam ile işbirliğine gidilmelidir. Bu işbirliği, terörün arkasındaki asıl güç ABD ve İsrail’i de geri adım atmaya zorlayacaktır.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır.
Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştir - image 10

Eğer Türkiye’de veya kontrol bölgelerinde insanlığa karşı suçlar kapsamında bazı görevlilerin sabıkaları varsa veya göz yumuluyorsa, bunların da cezalandırılması gerekmektedir. Gerek ülke içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadeledeki hassasiyet sebebiyle nice şehitler vermiş bir ülkeyiz. Bununla beraber gerçekten suçluluk karinesi olanlar bulunabilir. Karakollarda veya güvenlik kapsamındaki operasyonlarda şaibe durumunda soruşturma ve kovuşturma açılmalı, gereği yapılmalıdır. İnsanlığa karşı suçlarla ilgili sanık/lar o ülkenin mahkemeleri tarafından yargılanıyorsa zaten UCM devreye girememektedir.

Putin çapında bir lider hakkında UCM tarafından tutuklama kararı çıkartılması son derece önemli aşamadır. Başta soykırım olmak üzere insanlığa karşı suçlar kapsamında mağdur olan Türkiye ve Azerbaycan’ın da bu mahkemenin yetkisini kabul ederek gerekli girişimlerde bulunması elzemdir. Bu konuda gerekiyorsa ev içi temizliği yapılmalı, şaibeliler hakkında adli işlemlere başlanmalıdır. Aksi takdirde Roma Statüsünü imzaladığı halde halen onaylamamış Ermenistan’ın Azerbaycan yöneticilerine karşı bu süreci başlatacağı, esasen AİHM için olduğu gibi benzer girişimlerde bulunacağı açıktır.

Okumaya devam et  Türkiye uluslararası ceza mahkemesine verildi

Çocukları kaçırılıp ABD denetimindeki kamplarda teröristleştirilen, tecavüz edilen, öldürülen binlerce aile feryat etmektedir. Kaçırılan gençlerin hangi kamplarda hangi ABD’li komutanın müzahereti ile tutulduğuna dair yeterli istihbarat delilleri ortada olduğuna göre Türkiye’nin kullanabileceği UCM yolu da gündeme gelmelidir. Putin’in tutuklanma kararında olduğu gibi uluslararası yargı yolları önemli fırsatlar sunmaktadır.

[email protected]

twitter.com/alaeddinyalcink

Haberi paylaşın
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcılığının Putin’i tutuklama kararının Ukrayna’daki savaş suçlarının ötesinde anlamı bulunmaktadır. 1998 Roma Statüsü’yle kurulan, 2003’te çalışmaya başlayan mahkeme, yargı yetkisini kabul etmiş ülkelerde, soykırım, tecavüz, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamındaki kişileri yargılar. Aynı zamanda bu ülkelerin hakkında tutuklama kararı bulunanları tutuklama hakları ve görevleri vardır.
Kremlin’dekilerin karar konusunda umursamaz görünmesinin temelinde, Rusya’nın mahkemeye taraf olmaması bulunmaktadır. Ukrayna sözleşmeyi imzaladığı halde henüz onaylamamış, fakat ihlaller konusunda mahkemenin yetkisini kabul etmiştir. Yasa dışı olarak çocukların, insanların zorla Rusya’ya nakledilmesi insanlığa karşı suç kabul edilerek sorumlular Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri için tutuklama kararı çıkartılmıştır. Bu durumda lise/üniversite çağındaki çocuklarımızın ABD destekli terör örgütü tarafından zorla dağa kaldırıldığını hatırlayalım. UCM savcılığı Ukrayna’da tahkikat yaparak iddiaların gerçek olduğu sonucuna varmıştır. Bunlar önemli ölçüde Rusya kontrolündeki Dombass kentlerinde gerçekleşse de hukuken Ukrayna’ya aittir. Kararı memnuniyetle karşılayan Ukraynalılar arkasının geleceğini, başka tutuklama kararları olacağını söylemişlerdir. Bütün umursamaz tavırlara karşın, Kremlin’de derin endişeler bulunmaktadır ki yine nükleer silah gücünü gündeme getirmiştir - International Criminal Court building 2016 in The Hague uluslararasi ceza mahkemesi

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Putin’e Tutuklama Kararı ve ABD’nin Teröre Desteği” için 2 cevap

 1. Ali Karaaslan avatarı
  Ali Karaaslan

  Önceki cumhurbaşkanımız Gül bile hakkını AİHM da aramışken bugün uluslararası kuruluşlara halkımız büyük tepki gösteriyor. AB dahil, hepsinin Türkiye aleyhine, ortak bir çıkar için çalıştığı düşünülüyor. Aşağıdaki saptamanız çok doğru ama siyaset gerekli adımları atarken halk da bilgilendirilmeli, bilinçlendirilmeli.

  “Bu imkanlar ortada iken uluslararası hukuk alanındaki kurumlaşmalardan haberdar olmamak, sadece karanlığa bağırarak sonuç alacağını beklemek boşunadır.”

 2. Alaeddin Yalçınkaya avatarı

  AB, siyasi bir kuruluş. AB Adalet Divanı, Mahkeme. Mesela AB Adalet Divanı, dava önünde geldiğinde Ermeni soykırım iddialarını reddetti.
  Bu gibi yolları usulüne göre kullanmak önemli.
  Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. Yazılmış olan yıllar için düşülen notlar şimdilik şöyle dursun. Kalemşör olduğuna inananlar da kurtarıcı arama sevdasından kurtulamamışlar ise  bizim gibi…

 2. Bu kadar aklı başında makul mantıklı cevaplar verebiliyorsun da (yani aklın gayet başındayken), günümüz sözde Atatürkçü chp sini habis ur…

 3. ‘KUR’AN’da, hiçbir şeyi eksik bırakmadık, her şeyi ayrıntılı açıkladık.’ Ayetleri! Asırlardır, başı açık dokunamazsın, abdestsiz okuyamazsın, belinden aşağıda taşıyamazsın,…..yoksa! ateşlerde…

 4. bay kemal ve partisi vede adamları ülkeye hiç hizmet yapmadılar..pkk lılaştılar.apocuları bünyesine aldılar.teröristlerin ihanetlerinimi unuttu bay kemal.inanca başörtüsüne vel hasıl…

 5. KUR’AN’da; ‘Şehit’ ve ‘Şefaat’?! KUR’AN’ın işaret ettiği anlamdan çok uzak, yine saptırılmış, dini, saltanatları için kullanan yönetimlerin, acımasızca sömürdükleri iki…

 6. Unutmayalım ki Nazım Hikmet karısını ve küçücük çocuğu Mehmet’i Türkiye’de terk etmiş, ilgilenmemiş ve Vera’yla sonradan evlenmiş hayırsız bir babadır.…

 • “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  “Şehir turizmi kaliteli restoranlarla gelişir…”

  Şu görüşümüzü yineleyelim: Turizmde dengeler değişiyor. Turistler artık, deniz, kum ve güneşin ötesinde yeni şeyler istiyor. Şehir turizminin kaliteli restoranlarla geliştiği de gerçek. Turizmdeki en […]


 • CIA raporu tesadüf değil

  CIA raporu tesadüf değil

  ABD Dış İstihbarat Örgütü CIA’nin 2006 Türkiye raporundaki başkanlık tavsiyesi ve bugünkü durum tesadüf değil Başkanlıkla ilgili en çarpıcı ifadeler ise eski CIA Türkiye şefi […]


 • Oteller zam şampiyonu…

  Oteller zam şampiyonu…

  Otel fiyatlarının yükseldiğinden daha önce söz etmiştik. Artık orta sınıfın otellerde konaklaması artık zora giriyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Mayıs ayında bir önceki […]


 • Kara Ahmet

  Kara Ahmet

  Osmanlı’da Diri Diri Mezara Gömülen Cihan Pehlivanı Kara Ahmet’in Trajik Öyküsü..! Türkler için itibarlı ve millî bir spor olan güreşin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. […]


 • Köşe yazarımıza hapis cezası

  Köşe yazarımıza hapis cezası

  Yazılarını Turkish News’da takip ettiğimiz Turkish Forum köşe yazarı Temel Sağıroğlu’na “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza 5 yıl aynı suçu […]


 • Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Almanya Corona’yı biliyor muydu?

  Uzman Psikiyatrist dr. Sedat İrgil’in 21 Haziran 2023 tarihinde „yapay zeka“ konulu sunumu hakkındaki bilgiler alt tarafta. Tıp mesleğindeki insanları çok beğenirim, zira bütün ömürlerini […]


 • Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zekanın Sağlık alanındaki kullanımı

  Yapay zeka, sağlık sektöründe son derece önemli bir rol oynamaktadır ve gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Yapay zeka, görüntü analizi, ses analizi ve büyük […]


 • Memur ve emekliye kademeli zam…

  Memur ve emekliye kademeli zam…

  Seçim öncesi memur ve emekliye zam yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi bu vaatlerin yerine getirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden […]


 • BATAR MI BATMAZ MI ?

  BATAR MI BATMAZ MI ?

              Şu kendine ‘ekonomist’ diyenlerin çoğunluğunu birkaç yıl ekonomi öğrenimi görmüş olmalarına bağlayan ‘şapşal’ların sayısı her geçen gün artmaktadır.             Bunların ‘en iyi’leri ise, ekonomi […]


 • AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  AH KEMAL KILIÇDAROĞLU AH!!!

  Ah Kılıçdaroğlu ahhhh!Sevgi dedin, saygı dedin, özgürlük dedin, adalet dedin, insanca yaşam dedin. Yetmedi…“Yolsuzluğa son verip, hırsızlığa izin vermeyeceğim” dedin.“Halk sefalet içinde yaşarken saray benim […]


 • SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  SUUDİ ARABİSTAN’DA İSLAM

  Türkiye’de devletin dine bakışını ve tavrını eleştiren, laik eğitim karşıtı dinci ve siyasal İslamcılara ithaf olunur. Okuyun da ülkenizdeki dini serbestliğin demokrasinin değerini bilin. Türkiye’de […]


 • Resim bize ne anlatıyor?

  Resim bize ne anlatıyor?

  Bn. Sümer’e teşekkür ediyoruz. Yalnız olmadığımızı duyumsattı. 1929 yılına ait bu resim bize ne anlatıyor? Henüz Cumhuriyet yönetimine geçeli 7 yıl olmuş. Her yaştan 10 […]


 • Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Türkçe Bilmeyen Türk Vatandaşı Olmamalı

  Seçimler öncesi Türkçe bilmeyenlere vatandaşlık verilmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Türk […]


 • TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  TÜRKÇE’Yİ TANIYAN TÜRK’E ”BUYURSUNLAR ÜLKEMİZE” DİYECEKTİR

  KAŞGARLI MAHMUD ARAPLAR’A TÜRKÇE’Yİ ÖĞRETMEK VE ARAPLARA TÜRKÇE’NİN ARAPÇA’YA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DE GÖSTERMEK İÇİN YAZAR DİVAN-ÜL LÜGAT’ÜT TÜRK’Ü. KİTABIN BİR NÜSHASINI , KİTABIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ YAZDIĞI […]


 • Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehalet ve gericilikle savaş, halkla savaş değildir

  Cehaletin mutlaklaştırıldığı bir süreçte olduğumuz doğru. Doğru, lakin cehaletle savaş halkın kendisi ile savaş değildir. Mesela deprem bölgesindekilerin, mağduriyetlerine rağmen, iktidara oy vermesini suçlamak, halkla […]


 • ABD`de 60 YIL

  ABD`de 60 YIL

  İmza gunu 10/06/23 Değerli dostlar,     Geliri tamamen Türk Amerikan Toplumu Merkezi Ataturk fonuna bagışlanacak ”ABD`de 60 YIL” adlı kitabımın imza ve satış günü 10 […]


 • TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  TÜRKLER MİLLET VE DEVLET OLARAK DAKİKADAN DAKİKAYA YOK OLMA SÜRECİNDE

  Olaylar gösteriyorki, Türkiye’yi Türklerin yönetemediği, çok açık olacak bir şekilde ve her yeni kabine’nin açıklanmasından sonra dahada ve açıkça ortaya çıkıyor. Vatandaş’ta Atatürk’ün kendisine vasiyet […]