Kraliçenin Vefatı ve Londra’daki Kanlı Taç

Prof.Dr. Alaeddin Yalçınkaya

Kraliçenin Vefatı ve Londra’daki Kanlı Taç

Aile büyüklerimizden “Elizabet, denize bat” sözünü çok duymuştum. Bir dedemin babası, Gelibolu’ya gitmiş, dönüş yok. Ermeniler tren raylarını kestiğinden giderken mi, gelirken mi uçuruma yuvarlandı, Çanakkale’de şehit mi oldu, bilen yok. Diğer dedem üç kardeşiyle Doğu Cephesine gitmiş, iki kardeşten haber yok, dedem yaralı olarak düşman revirinde gözlerini açmış. Rus mermilerinden yara izlerini ömür boyu taşıdı. Doğu Cephesindeki tezgahların altında, Doğu Türkistan’dan Kafkasya’ya Rusya ve Çin tahakkümünün tesisinde, Türkiye ile Türk dünyası arasında Ermenistanlaştırma, Farisileştirme stratejilerinin arkasında İngilizlerin bulunduğunu merhum dedemden değil de doktora tezimi yazarken öğrendim. Temel kaynaklarım İngiliz arşivlerinden.

Kültürümüz “ölünün arkasından konuşulmaz” der. Ancak Kraliçenin şahsında, özü kan ve sömürü olan İngiliz geleneklerinin adeta kutsanması, çok kastı. Burada yazılanlar, müteveffa kraliçenin şahsından ziyade parlatılan işgal, sömürü, yıkım, fesat, Türk ve İslam ülkelerinde aileyi, düzeni, değerleri tahrip stratejilerine selam durma propagandasına isyandır.

Aile büyüklerimizden "Elizabet, denize bat" sözünü çok duymuştum. Bir dedemin babası, Gelibolu'ya gitmiş, dönüş yok. Ermeniler tren raylarını kestiğinden giderken mi, gelirken mi uçuruma yuvarlandı, Çanakkale'de şehit mi oldu, bilen yok. Diğer dedem üç kardeşiyle Doğu Cephesine gitmiş, iki kardeşten haber yok, dedem yaralı olarak düşman revirinde gözlerini açmış. Rus mermilerinden yara izlerini ömür boyu taşıdı. Doğu Cephesindeki tezgahların altında, Doğu Türkistan'dan Kafkasya'ya Rusya ve Çin tahakkümünün tesisinde, Türkiye ile Türk dünyası arasında Ermenistanlaştırma, Farisileştirme stratejilerinin arkasında İngilizlerin bulunduğunu merhum dedemden değil de doktora tezimi yazarken öğrendim. Temel kaynaklarım İngiliz arşivlerinden. - image 4

Üzerine güneş batmayan ülke dönemi “bir devrin battığı yer”de, Çanakkale’de sona ermiştir. İngiltere’nin rolünü kısmen ABD almış, II.Dünya Savaşı’ndan sonra da Anglo-Amerikan stratejileri, haşmetli sömürü devrini sürdürmüştür. Öte yandan Kraliçenin şahsında sembolleşen “İngiliz Milletler Topluluğu” ve ada-üsler aracılığıyla sömürü düzeni devam etmiştir, etmektedir.

Birleşik Krallık, Britanya adasında Londra merkezli İngiltere, Edinburg merkezli İskoçya, Cardiff merkezli Galler ile Belfast merkezli Kuzey İrlanda’dan oluşur. Toplam yüzölçümü, Türkiye’nin yaklaşık üçte biridir. Bununla beraber eski İngiliz sömürgelerinin bir kısmında Krallık valisi bulunmaktadır. Bağımsız diye bilinen bu ülkelerde mesela milletvekilleri Kraliçeye bağlılık yemini ederler. Daha Ağustos başında Avustralya’da yeni seçilen senatör “Ben Lidia Thorpe, sadık olacağıma ve sömürgeci majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’e gerçek bağlılık göstereceğime ciddiyetle ve içtenlikle yemin ederim” dedi. Ancak yemininde gerçeğin ifadesi olan “sömürgeci” kelimesi resmi metinde bulunmadığından kabul edilmedi, resmi metni okumak zorunda bırakıldı. Bu haber de Kraliçeye son hediye oldu.

Belirtmek gerekir ki İngiliz Milletler Topluluğu’nun krallıkla münasebeti sadece yeminler, yetkisiz valiler veya bir takım törensel faaliyetlerle sınırlı değildir. Doğal kaynak ve ekonomik zenginlik bakımından dünyanın şanssız bir bölgesinde bulunan İngiltere’nin klasik sömürgecilik döneminde aşırdıkları hesaba katılmazsa ekonomisi bitmiş olması lazım. Bununla beraber fert başına milli gelir yıllık elli bin dolara yaklaşmaktadır. Çoğu dünyanın en fakirleri olan İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin İngiliz havaalanlarında özel giriş kapıları vardır. İngiltere, AB üyesiyken topluluk ülkelerinden gelenler, AB üyelerinden gelenlere göre daha kolay işlemlerini tamamlar, ayrıcalıklı kapılardan geçerek Londra’da “hoş geldiniz” ile karşılanırdı.

Aile büyüklerimizden "Elizabet, denize bat" sözünü çok duymuştum. Bir dedemin babası, Gelibolu'ya gitmiş, dönüş yok. Ermeniler tren raylarını kestiğinden giderken mi, gelirken mi uçuruma yuvarlandı, Çanakkale'de şehit mi oldu, bilen yok. Diğer dedem üç kardeşiyle Doğu Cephesine gitmiş, iki kardeşten haber yok, dedem yaralı olarak düşman revirinde gözlerini açmış. Rus mermilerinden yara izlerini ömür boyu taşıdı. Doğu Cephesindeki tezgahların altında, Doğu Türkistan'dan Kafkasya'ya Rusya ve Çin tahakkümünün tesisinde, Türkiye ile Türk dünyası arasında Ermenistanlaştırma, Farisileştirme stratejilerinin arkasında İngilizlerin bulunduğunu merhum dedemden değil de doktora tezimi yazarken öğrendim. Temel kaynaklarım İngiliz arşivlerinden. - image 5

Gana, Nijerya, Hindistan, Pakistan, Bengladeş gibi ülkelerin çoğu, İngiliz sömürgeciliğinin kasten oluşturduğu çatışmacı ve baskı rejimleriyle yönetilmektedir. Bu kadar fakir ülkelerden Londra’ya kimler gidebilir, sorusunun cevabı derin bir sırdır. Geçiş döneminde istikrarı koruyan Kraliçenin vefatından sonra da kutsanmasının altında bu sır bulunmaktadır. Daha önce sömürgelerden gemilerle Britanya limanlarına zenginlik taşınırken, II. Dünya Savaşı’ndan sonra buna ihtiyaç kalmadı. Kraliçenin kurduğu düzen sayesinde eski sömürgelerde çalan, çırpan, halkını açlığa mahkum edenler yükünü güvenle Londra’ya taşıdı. Bunun için her türlü kolaylık sağlandı. Türkiye’deki toplam mevduattan fazla parası olan nice şubesiz İngiliz bankaları, ülkesini soyan birkaç diktatörün veya çevresinin çaldıklarının bekçisidir. Petrol zengini prensler, prensesler ömürlerinin çoğunu Taç himayesinde, güvenle geçirirler. Bir Arap prensinin satın aldığı futbol kulübü için ödenen para, dünyada çoğunluğu Müslüman ülkelerdeki açlık sorununu çözebilir. Londra’nın lüks restorantlarındaki bir prens ailesi sofrası, en az yüz kişiye yetecek porsiyonlardan oluşur. Ödenen fatura ve bahşişler ise bin kişinin ihtiyacını karşılamaya yeter. Mesela Kıbrıslı işadamı Asil Nadir de Londra’da yatırım yapmıştı fakat büyük suçluydu: Çünkü Kıbrıs’ta da yatırımları vardı, Türkleri iş güç sahibi yapmıştı! Majestelerinin hukuk sistemi tarafından ezildi, yok edildi.

İslami kuralların en kolay yaşandığı ülke olarak dillendirilen Krallık, uzanabildiği her yerde İslamın itikat ve esaslarını, aile yapısını tahrip etmek için sayısız kumpaslar hazırlamış, nice ajan-alimler yetiştirmiştir. Daha Hindistan işgalinin başında sahte ulema, İslam’ın terakkiye mani olduğunu, dinde reformun şart olduğunu, diğer dinlerle birleşerek barış dini oluşturulmasını zırvalamışlardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri Türkçeye de çevrilmiş olan Mektubat (mektuplar) ile İngiliz tezgahını ayetler, hadislere dayanarak dağıtmıştır. Daha sonra İslamı sorgulama, dejenere etme, reforma tabi tutma önemli ölçüde Efgani, Abduh, Sir Seyyit Ahmet Han gibi Krallık bağlantılı kişilere havale edilmiş, hepsi tarihin ajan-misyoner-ulema çöplüğündeki yerlerini almıştır. Bununla beraber hemen her ülkede olduğu gibi bizde de önemli ölçüde kilise üniversitelerinden dersini alan ilahiyatçılar üzerinden dinde reform hevesleri sürmektedir. Bazı sosyal bilimcilerin yeni keşfettiği İslamı sorgulama, çağdaşlaştırma ilgileri, sömürgeci çöplüğünde yiyecek aramak demektir.

Aile büyüklerimizden "Elizabet, denize bat" sözünü çok duymuştum. Bir dedemin babası, Gelibolu'ya gitmiş, dönüş yok. Ermeniler tren raylarını kestiğinden giderken mi, gelirken mi uçuruma yuvarlandı, Çanakkale'de şehit mi oldu, bilen yok. Diğer dedem üç kardeşiyle Doğu Cephesine gitmiş, iki kardeşten haber yok, dedem yaralı olarak düşman revirinde gözlerini açmış. Rus mermilerinden yara izlerini ömür boyu taşıdı. Doğu Cephesindeki tezgahların altında, Doğu Türkistan'dan Kafkasya'ya Rusya ve Çin tahakkümünün tesisinde, Türkiye ile Türk dünyası arasında Ermenistanlaştırma, Farisileştirme stratejilerinin arkasında İngilizlerin bulunduğunu merhum dedemden değil de doktora tezimi yazarken öğrendim. Temel kaynaklarım İngiliz arşivlerinden. - image 6

Müteveffa Kraliçe hakkında barış, özgürlük, istikrar, ırk ayrımcılığına karşı duruş gibi ağıtların ülkemiz medyasında dillendirilmesi, İngiliz kültür emperyalizminin fuzuli hizmetkarlığı demektir. Saray gelininin niçin unvanlarını bırakarak sıradan bir hayatı tercih ettiğini sorgulamak gerekmez mi? Kraliçe ve çevresinin ırkçılığını her fırsatta yazıp söylerken elbette bildikleri, duydukları, gördükleri var.

İngiltere’nin binlerce mil ötesinde, Arjantin’den 640 kişinin öldüğü Falkland savaşı kararının altında hoşgörü Kraliçesinin sembolik imzası bulunmaktadır. Üstelik oğlu Prens Andrew’i de bu savaşa subay olarak göndermiştir. Milyonların hayatına malolan 2003 Irak müdahalesinin altında da aynı imza bulunmaktadır. Cenazede, nikahta, merasimlerde kıpkırmızı desenlerin, ışıltıların, mücevherlerin aslında ezilen, öldürülen, tecavüze uğrayanların kanları, gözyaşları olduğunu görmemek için kör olmak gerek. Sömürgecilik sonrası istikrar kazanan neokolonyazimin başta gelen kurucularından biri de müteveffa Kraliçedir. Bu tür yeni sömürgecilik, Fransa, Hollanda, İspanya gibi eski sömürgecilere de örnek olmuştur.

[email protected]

twitter.com/alaeddinyalcink

Aile büyüklerimizden "Elizabet, denize bat" sözünü çok duymuştum. Bir dedemin babası, Gelibolu'ya gitmiş, dönüş yok. Ermeniler tren raylarını kestiğinden giderken mi, gelirken mi uçuruma yuvarlandı, Çanakkale'de şehit mi oldu, bilen yok. Diğer dedem üç kardeşiyle Doğu Cephesine gitmiş, iki kardeşten haber yok, dedem yaralı olarak düşman revirinde gözlerini açmış. Rus mermilerinden yara izlerini ömür boyu taşıdı. Doğu Cephesindeki tezgahların altında, Doğu Türkistan'dan Kafkasya'ya Rusya ve Çin tahakkümünün tesisinde, Türkiye ile Türk dünyası arasında Ermenistanlaştırma, Farisileştirme stratejilerinin arkasında İngilizlerin bulunduğunu merhum dedemden değil de doktora tezimi yazarken öğrendim. Temel kaynaklarım İngiliz arşivlerinden. - 8

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Alaeddin Yalçınkaya, 1961'de Elazığ'da doğdu. Adapazarı Ozanlar Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1996 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. İ.Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Cemalettin Efgani ve Türk Siyasi Hayatı Üzerindeki Etkileri" konulu teziyle 1990’da Yüksek Lisans, “Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan” başlıklı tezi ile 1995’te doktora eğitimini tamamladı.

1993-1994 yıllarında, New York University, Center for Middle Eastern Studies'de visiting scholar statüsüyle araştırmalarda bulundu. 1996’da Sakarya Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2000 yılında doçent, 2007’de Profesör olan Yalçınkaya, 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesidir.

Yayınlanmış kitaplarından bazıları, "Yetmiş Yıllık Kriz: Sovyetler Birliği'nde Moskova - Türkler İlişkileri", "Almatı'dan Akmola'ya Kazakistanı'ın Başkenti", "Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları", "Etnik Düğümlerden Küresel Kördüğüme Kafkasya'da Siyasi Gelişmeler" başlığını taşımaktadır.

Yalçınkaya, Sakarya, Kocaeli, Bahçeşehir, Marmara üniversiteleri ile İstanbul, Şükrü Balcı Polis MYO'nda Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Diplomatik Yazışma Teknikleri, Bölgesel Dış Politika, Türk Dünyası ve Kafkasya, İnsan Hakları Hukuku gibi alanlarda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler vermiştir/vermektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Yalçınkaya, halen Marmara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanıdır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Babam Uğur Otluçimen de o anda ekmek alıyormuş fırıncıdan o da hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin.

 2. Benimde annemin amcası Abdullah Soylu dedemiz bu olayda şehit olmuştur. Kendisi o tarihte bölgede fırıncılık yapmaktadır ekmek dağıtımı yaparken o…

 3. Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı?! Hadisler? KUR’AN!? Din’den beslenenler-sömürücüler-din satıcıları; ‘Tanrı-Allah-Kitap-Kur’an’ söylemiyle bireysel olması gerekirken, kurumsallaştırdıkları ‘inancı’ önce; Yahudilik-Hıristiyanlık-Budizm gibi farklı dinlere,…

 4. pavarotti de güzel söyler Oçi Çorniye’yi

 5. Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!? Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme,…

 6. KUR’AN! Fal?-Nazar?-Büyü? (Mâide,3)”Fal oklarıyla-kehanet yoluyla gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmak fısktır-kötü bir eylemdir; çünkü bu yoldan çıkmaktır.” Fal ile…

 • BAKMAK ve GÖRMEK

  BAKMAK ve GÖRMEK

              Kimi yazılarımda ‘ben söze bakarım’ dediğim için eleştiriler almıştım.             Bu uzsözün tamamı; “ben söze bakarım söz mü diye, bir de söyleyene bakarım adam […]


 • “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  “Can güvenliği her şeyin önünde…”

  Yaşanan depremler olası İstanbul’da beklenen depremi gündeme taşıdı. Uzmanlar İstanbul’da yıkıcı depremin olabileceğini söylüyor ve tedbir almada geç kalınmaması gerektiğinin altını çiziyorlar. Prof. Dr. Naci […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf; Kullara Tapınma? KUR’AN!?

  Tasavvuf konusu; ilk başlarda KUR’AN merkezli nefsi terbiye etme amaçlı ortaya çıkmışsa da; sonralarda kişileri yüceltme, söylediklerini buyruk kabul etme zaafı ile kutsallaştırılmışlara-kullara tapınma haline […]


 • SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  SEÇİMLERDE SEÇMEN; YA T.C. YA DA YIKIM VE KAOS DİYECEK

  Türkiye’de önümüzdeki dönemde yapılacak seçimler için, herkesinde gördüğü gibi, ABD bilerek kendine bağlı işbirlikçilerle beraber R.T.E. -K.K. üzerinden Türkiye’ye anti demokratik ve totaliter içerikli iki […]


 • PROTEİN EKSİKLİĞİ

  PROTEİN EKSİKLİĞİ

  Ülkelerin gelişmesini, proteinli gıdalarla beslenen gençler ve kuşaklar sağlar. Her Japon çocuğu mutlaka yumurta yer, et, balık, fındık, badem yer, süt içer. Her Alman çocuğu […]


 • Kocaseyit

  Kocaseyit

  1929’da Havran’a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk  ,Nahiye Müdürüne , ” Havran köylerinden birinde bir Seyit Onbaşı olacaktı onu bulup getirin” der. Seyit Onbaşı’nın hangi köyde olduğunu bilmeyen Nahiye Müdürü “Emriniz olur.Buluruz […]


 • Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Diploması Gizlenen Cumhurbaşkanı Kim?

  Yukarıdaki başlık sayın Emin Çölaşan’ın  dünkü  yazısının başlığıdır.  Sayın Sultan Uçar    “Diploma kayalara çarpmış’başlığı ile sayın Cumhurbaşkanının diplomasını sorgulamış. Sayın Fatih Portakal ise “En azından […]


 • Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Bir Şahin’in inanılmaz yolculuğu

  Kuşlar yılın farklı zamanlarında besin kaynaklarının mevcudiyetine ve iklim koşullarına bağlı olarak kışı geçirecekleri alanlara veya üreme alanlarına göç ederler. Göç eden kuşların çoğu Avrupa, […]


 • Orta Asya’da Türkler

  Orta Asya’da Türkler

  Türkmenistan’daki ‘Türk’ ile Türkiye’deki ‘Türk’ aynı insanları mı ifade ediyor? Eğer öyleyse, neden ikisinin arasında isimleri başka insanlara atıfta bulunan ülkeler var? İran, Irak, Suriye […]


 • Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  Tercihleri ile Yavaş Yavaş Ölümü Seçmek veya Seçmemek

  “Yavaş yavaş ölürler okumayanlar” diyor şair. Yaşam Tercihimizde Yavaş Yavaş Ölümü Mü? Yoksa Yaşamı Anlayarak Ölmek mı? Brezilyalı şair Martha Medeiros’un 1961 yılında yazdığı “Ağır […]


 • HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR?-HÜSEYİN MÜMTAZ

  HANGİ TATAR? HÜSEYİN MÜMTAZ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar bir gazetecinin; “14 Mayıs sonrası Türkiye politikasını değişirse siz aynı çizgide kalmaya devam edecek misiniz?” sorusuna, “Böyle doğdum, […]


 • Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Marmaris, İngilizler için daha maliyetli…

  Turizm sezonunda bu yıl daha çok İngiliz Türkiye’ye gelecek. Özellikle Marmaris, Bodrum gibi tatil yörelerinde bu yaz daha çok İngiliz göreceğiz. Marmaris, Dalaman ve Bodrum’a […]


 • Yine bir deprem uyarısı…

  Yine bir deprem uyarısı…

  Depremler tehlikesi halen devam ediyor. Uzmanlar yeni depremler konusunda yeni uyarılarda bulunuyor. Şimdi de Bingöl masaya yatırıldı. Bingöl’de de deprem olabileceği konusunda yeni uyarılar geldi. […]