1933 yılı ihracatımız

Sayın Çokbudak hanımefendi merhaba,

Alman,  Johannes Glasneck 22.04.1964 tarihinde Halle (Saale) üniversitesine sunmuş olduğu doktorasının konusu

„Die imperialistischen Großmächte und die Türkei am Vorabend und während des zweiten Weltkrieges ( 2. Dünya Harbi öncesi ve esnasında  Emperyalist Güçler ve Türkiye)”

Doktoranın orijinal kopyesi şahsımda mevcut. Doktoranın bir bölümünde bir tekliften bahsediliyor.  

Almanya’nın demir endüstrisi için lüzumlu krom madeni Türkiye’den ithal ediliyor. Hitler’e ülkemiz şöyle bir teklif yapar. Krom madenini Türkiye’de kurulacak olan tesislerle yarı mamul hale getirelim. Böylece bir sevkiyatta aynı tonajda ve fakat iki katı değerli krom sevkiyatı sağlansın, ki sevkiyat maliyetleri düşürülmüş olur.  Hitler yönetimi teklifi Siemens ve Krupp firmalarına iletir. Her iki firmanın hazırlamış olduğu rapora göre o esnada (1937) Almanya’dan 44 milyon mark alacağı olan Türkiye’ye böyle bir tesisin kurulması halinde, Almanya’nın borcunun on katına yükseleceği notuyla Hitler yönetimine sunulur. Almanya’nın Türkiye’ye olan  borcunun muazzam artış sağlayacak olması, projeyi rafa kaldırır.

Doktoranın orijinal birkaç sahifesini bilgi için ekte gönderiyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ihdas edilen sanayi tesisleri, banka, toprak reformu  vd. hususların yanında  11. Sahifesinde demir yollarının 350 milyon İsviçre frankına devletleştirilmesi anlatılıyor. Beşbin km. yakın demir yolu devletleştirildi. ÜLKEMİZİN BİN BİR ZAHMETLERLE ve fakat akılla KURDUĞU TESİSLERİ BABALAR GİBİ SATTILAR! Ve bunun hesabı onlardan mutlaka sorulacaktır.

1924-1938 Bütçelerinin tamamı incelendiğinde; Cumhuriyetimizi kuranlar milletten aldıkları vergilerin GSMH’laya oranı  % 6,3’tür.  

Günümüzde bu oran % 33 civarında.  Ülkemizde üretilen her üç şeyin birisini devlet vergi olarak alıyor.  Herifin birisi Cumhuriyetimizin ilk altı yılıyla (kapitülasyonların olduğu dönem)  kendisini karşılaştırmıştı. Sormak lazım kaç km demir yolu yaptın?

Vahidettin’in cahil kuyruk uçlarının yapabileceği tek şey güzel ülkemizi mahvetmektir…

Kalın sağlıcakla

Rehan Gündoğmuş

Im Auftrag von Ayla Çokbudak
Gesendet: Mittwoch, 20. April 2022 20:50

Sayın Çokbudak hanımefendi merhaba, - 1934 cari fazla

Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir