Milletvekillerine çağrı: Türkiye’yi dünyaya rezil ettirmeyin

Milletvekillerine çağrı: Türkiye’yi dünyaya rezil ettirmeyin – GIDA GÜVENLİĞİ HAREKETİ – /TURKİSHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Ondan fazla kanunda değişiklik öngören torba yasa teklifinin içine gizlenen bir madde tepkilere neden oldu. Gıda ve beslenme alanında halkı bilinçlendiren kişileri susturma yönelik teklif kanunlaşırsa ekranlarda gıda ve beslenme konusunda konuşma yapılamayacak gazete ve internet siteleri haber yapamayacak. Yapılması durumunda bilimsel olmadığı iddiasıyla 20 ila 50 lira arasında idari para cezası kesilecek. Gıda Hareketi tepkilere neden olan çalışma hakkında Adalet Komisyonu ve Tarım Komisyonu üyesi milletvekillerine mektup gönderdi.

TBMM Adalert ve Tarım Komisyonu’nun Kıymetli Üyeleri

Mâlûm-i âlîniz olduğu üzere 24 Haziran 2020 tarih ve 2/2985 sayı ile üyesi olduğunuz komisyona, Gıda Tarım ve Ormancılık Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun teklifi gelmiştir.

Pek çok kanunda değişiklik öngören teklifin 28. Maddesi, 29. Maddesi ve 31. Maddesi son derece sıkıntılı hükümler içermektedir.

Şöyle ki:Renklendirilerek işaretlenmiş olan bu hükümler dikkatle incelendiğinde, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan ve tüm hukuk sistemlerini altüst eden hükümler olduğu görülecektir.

Hepiniz bilmektesiniz ki, uluslararası gıda şirketlerinin çıkarları için yapmayacağı şey yoktur. İnsanlık umurlarında bile değildir. Bayer’e satılan Monsanto’nun ürettiği RaundUp marka glifosat adlı etken maddeyi ihtiva eden sözde ot öldürücüsü, ABD ve dünyada milyarlarca insanı hasta ve kanser etmektedir. Bayer, Amerika’da davayı kaybederek bütün dünyaya örnek olacak bir hüküm çıkmaması için uzlaşma yaparak 21 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

2016’da 66 milyar dolara satın aldığı bir şirket için 21 milyar dolar ceza ödemenin mânâsını hepiniz takdir edersiniz. Bu şirketlerin bize acımadıkları ortadadır.

Ayrıca tüm dünyada yeni nesil özellikle internet aracılığıyla pek çok gerçeği öğrendiği için büyük gıda şirketlerine tepkilidir. Bu nedenle de mahalli ve geleneksel/tabii/organik ürünlere yönelmiş, yönelmektedir. Bu şirketlerle maddî ilişkisi olmayan ve her siyasi görüşten vicdan sahibi doktor, akademisyen, gazeteci ve hatta siyasetçi bunlara karşı itiraz etmektedir. Çığlığın büyümesinden çekinen bu yapılar, kanunlarla bu insanların seslerini kısmak istiyor.

Bu teklif yasalaşırsa, bilimsel olmadığı iddiasıyla hiç kimse gıda ve beslenmeye dair hile, tuzak, aldatma ve yalanlara karşı hiçbir hususta eleştiri yapamayacak. Eleştiri yapılırsa cezalandırılacak. Medya kuruluşları ceza ödememek için yayınlarını otomatik olarak sansürleyecek. Bir dev şirket için önemsiz olan 20 veya 50 bin lira pek çok kişi için susturacak kadar ağır cezadır.

Bilimin şirketlerce nasıl kullanıldığı hakkında size çok çarpıcı bir örnek vermek istiyoruz. Ehlince bilinir ki, İngiltere’de yayınlanan Lancet adlı tıp dergisi sahasının ‘en güveniliri’ kabul edilmektedir.

Bu derginin Yayın Yönetmeni Richard Horton, İngiliz Devletine ait ‘Chatham House’ adlı kuruluşta yapılan resmi bir sunumu şu iki cümle ile özetledi dergisinde: “Bilimsel yayınların çoğu yalan. Sağlam olmayan yöntemlerle sonuçlara varılıyor.” İngilizcesi ve Türkçe tercümesi İnternet’te yer alan Horton “What is medicine’s 5 sigma?” başlıklı kapaktan verilen makalesinde özetle şunları yazdı: “Geçen hafta Londra’da ‘Wellcome Trust’ta gerçekleştirilen bu sempozyum, günümüz biliminin en hassas mevzularından biri olan biyomedikal araştırmaların tekrarlanabilirliği ve güvenilirliğine yani en büyük insan buluşlarından birinde bir şeylerin temelden yanlış gittiği fikrine değiniyordu: Yayınlananların çoğu doğru değil… Bilim değil rezil çıkarlar ve yalan… Literatür, istatistiksel peri masallarıyla kirletildi. Bir şeyler yanlış gidiyor. Sağlam olmayan yöntemlerle sonuçlara varılıyor. En kötü davranışlara yardım ve yataklık ettik. Düzgün olmayı teşvik eden hiçbir şey yok…”

Masanızdaki kanun teklifi yasalaşırsa, getireceği cezalar yüzünden kadim bilgiler bile bilimsel olmadığı için aktarılamayacak. Bu “sansür” ve bizim tabirimizle “susturucu ceza” sayesinde, bir gazlı içeceğin zararı veya MSG’nin (Çin tuzunun) bağımlılık yapıcı etkisi anlatıldığında, tüketicinin alışkanlıklarını değiştirme kapsamına girecek ve cezalandırılacaktır. Ayrıca sanki herkes, her tüketici doğru besleniyormuş ve her gıda doğru olduğu iddia edilen bilime göre üretiliyormuş da, bunlara yönelik eleştiri 21. asırda suç haline getirilmesi teklif edilmektedir.

Size sorarız ki; bu işten millet mi kazançlı çıkacak, küresel şirketler mi? Ayrıca hakaret içermeyen eleştiri birilerini neden rahatsız ediyor? Yoksa gizlemek istedikleri bir şeyler mi var?

Hiç şüpheniz olmasın, endüstrinin bilmemizi istemediği yığınla suçu, hukuksuzluğu ve oyunu var. Salgına dönüşen kalp yetmezliği ve krizi, damar ve alerjiler, diyabet, kanser ve kısırlık durduk yere mi çıkmıştır?

Aslında gerçeği sizler de biliyorsunuz. Bu durumda Allah indinde, tarih önünde ve millet vicdanında vebal olan bu düzenlemeyi reddetmeniz icap eder. Reddediniz ki, kimse milletin iradesine tasallut etmesin! Reddediniz ki, vicdan susmasın, her bir ferdi aziz olan milletimiz ve geleceği zarar görmesin!

Ahlâklı eleştiriden bile rahatsız olanlar bu oyunun neticesinden mutlu olmasın! Bu teklifin, imzası olan vekillerle uzaktan yakından ilişkisi olmadığını, aksine bürokrasinin eseri olduğunu sizler bizden bin kez fazla bilmektesiniz.

Bu durumda, TBMM’nin iradesini korumak ve bürokrasinin oyununa gelmemek sizin ellerinizdedir. Bürokrasi keyfini ve geleceğini düşünür. Şirketler ise kazancını.

Biz yıllarını bu işi vermiş, gıda ticareti ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan, milletimizin ve memleketimizin geleceğini muhafaza için hiçbir grupla ilişkisi olmadan faaliyetini sürdüren Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Derneği olarak, sizlere son kez çağrı yapıyoruz ve diyoruz ki: Lütfen Türkiye’mizi tüm dünyada kötü gösterecek, kötü örnek olacak bu düzenlemeyi reddedin. Şirketlerin ve bürokrasinin milletimize kurduğu tuzağı bozun! Bozun ki, herkes sizi hayırla ansın ve dua etsin.

Size gıdanın ehemmiyeti hususunda şu itirafları hassaten iletmek istiyoruz.

● Henry Kissinger NSSM200 adlı Nixon’a verdiği rapordaki “Ziraat ve gıda bizim için tarım bakanlarına bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Petrolü kontrol edersen ulusları, yiyeceği kontrol edersen insanları kontrol edersin. Yiyecek bir silahtır ve bizim müzakere çantamızdaki araçlardan biridir!”

● ABD Ziraat eski Bakanı Earl Butz’un “Gıda, pazarlık masasındaki en önemli araçlardan biridir. İnsanların size güvenip dayanmalarının, size bağımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle işbirliği yapmalarının yolunu arıyorsanız, onları gıdaya bağımlı hale getirmek bana kalırsa mükemmel yöntemdir.”

● BM Gıda Programı Başkanı ABD Ziraat eski Müsteşarı Catherine Bertibi’nin, “Gıda güçtür! Onu davranışları değiştirmek için kullanırız. Bazıları bunu rüşvet olarak adlandırabilir. Özür dilemiyoruz!”

● Vandana Shiva’nın, “Fikri mülkiyet hakları ve patentler insan türü ile diğer türler arasındaki ve insan toplulukları içindeki ilişkileri yeniden organize etmektedir. Bitip tükenmek bilmeyen bir doğurganlığı sona erdirip kısırlık mühendisliği yapmasının temeli, çarpık mülkiyet hakları sistemidir. Bu sistemle çiftçinin en temel görevi suç haline getirilmekte, tescilli tohum kullanmaya zorlanmaktadır. Bu bağımlılıktır, yaşamın mülkiyet değiştirmesidir.”

Selam ve hürmetlerimizle
Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ için tıklayınız

GIDA HAREKETİ BAŞKANI KEMAL ÖZER’İN YAZISI için tıklayınız


A.Türer YENER tarafından

Babasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde Subay olması nedeni ile 8.09.1944 Senesinde Çanakkale- Gelibolu/ Bolayırda doğdu. - İlk okul tahsilini Erzurum ve Elazığda yaptı. Ortaokul ve Liseyi İstanbul Bakırköyde bitirdi. - Askerliğini 1965 senesinde Türk Deniz Kuvvetlerinde , Heybeliada Deniz Harp Okulunda yaptı .31.12. 1967 senesinde terhis oldu. - 1968 senesinde kısa bir dönem, İstanbulda yayınlanan Günaydın Gazetesinde çalıştı. - 1.04.1968- 1.10.1990 seneleri arasında Türkiye faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş firmasında çalıştı ve buradan emekli oldu. Emekli olduktan sonrada muhtelif Açık hava Reklam firmalarında Genel Müdür Yardımcılıklarında bulunmuştur. - 1980 senesinden sonra kurulan İDİL- URAL TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nin kuruluş çalışmalarında bulunmuş, Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır..Halen bu derneğin üyesidir. - 1990 tarihinden 2004 senesine kadar İstabul Zeytinburnunda bulunan ,KAZAK TÜRKLERİ VAKFINDA Genel Sekreter olarak çalıştım. Halen Zeytinburnunda bulunan KAZAK TÜRKLERİ VAKIF BİNASININ yapılmasında Kazak Türkleri Vakfı kurucu üyeleri ile çalıştım. - 1992 senesinden itibaren o zamanlar Almanyada ikamet eden ,Dünya Tatar Ligi Genel Başkanı ve Tataristan Yasama Organı, Milli Meclisin Fahri üyesi Rahmetli Sayın Ali Akış büyüğümüzle devamlı mektuplaşarak ve telefon görüşmeleri yaparak İdil, Uralla ile ilgili bilgileri kendilerinden aldım. Bana gönderdikleri mektuplar halen bende bulunmaktadır. - Tataristan Cumhuriyeti , Rusya federasyonu ve Türk dünyası ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktayım. Rusya federasonuna bağlı Tataristan Cumhuriyetinde kurulu ,Bütün Dünya Tatar Girişimci Destek Kuruluşu 29.03.2013 tarihli resmi belgelendirme ile A.Türer yener ' i Türkiye ve Tataristan arasındaki Yatırım ve İş projeleri, Ticaret,Kültür, ilişkileri ile tüm gerekli görüşmeleri gerçekleştirmek üzere vekil tayin etmişlerdir. - A.Türer Yener 1995 senesi Mart ayında Türkiyede kurulu 23 Türk dernek ve Vakıf Yönetim kurullarınja ,Türkiye Cumhuriyetinde ilk defa bir araya getirerk Kazak Türkleri Vakfı adına Yemek vermiş Türk boylarının müzikleri Tümata Grubu tarafından çalınmış duygulu anlar yaşanmıştır. - 19.3.1995 tarihinde TRT-1 Televizyonunda Sayın Mustafa Yolaçanın programında ,TRT Televizyonu Müdür Sayın Mustafa Gerçekerin büyük yardımları ile Türkiye Cumhuriyetinde İlk defa NEVRUZ BAYRAMI TÜRK BAYRAMI OLARAK kutlanmıştır. Progaram canlı olarak 2 saat boyunca Asya ve Avrupa yayınlanmış Türklerde Nevruz bayramı anlatılmış, Yine Tümata Grubu liderleri Doc.Dr.Oruç Güvenç ile otantik Orta asya Türk müziği konseri verilmiştir. Ayrıca orta Asya Türk kıyafetlerini yansıtan bir defile sunulmuştur. - A.Türer Yener Türk dünyası ile ilgili her sene yapılmakta olan yurt içi ve dışı toplantılarda bulunmaktadır. A.Türer Yener 'in; Anne ve baba ailesi -1800 senelerinin sonlarına doğru Türkiyeye gelerek yerleşmişlerdir. ailesi çok geniş aile topluluğudur. - Baba Tarafı Kazan Tatar -Türklerinden , Orenburg kökenli Şeripov ailesinden olup ve Kazan da Apanay ailesi ilede yakın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. ailesine 6 kuşak kadarına kadar ulaşmıştır. Tataristan ve Başkurtıstanda ailelerini bulmuştur. - Anne tarafı Rusya Federasyonuna bağlı Kubandan Türkiyeye 1800 senelerinin sonlarına doğru, Türkiyeye gelerek Balıkesire yerleşen çerkezlerdendir. Ubıh boyundan olup, Cizemua ailesindendirler. Pşizemuktur - A.Türer Yener , ,halen Merkezi Newyorkda olan Dünya Türkleri Birliğinin Türkiyedeki haberleşme ayaklarından biri olup, email ortamında, Dünya Türk Birliği ,Turkish forum-Türk dünyası , Türk dünyası gazeteciler Federasonu üyeleri ile karşılıklı olarak haberleşmektedir. -Halen Bulgaristan Türkleri derneğinin Başkan Danışmanlığını ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Danışma kurulu üyeliğini yapmaktayım. -2015 -2020 seneleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü merkezli voicepress.az haber ajansının resmi Türkiye Temsilciliğini yapmaktayım

Yorum Gönderin Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.