Kategoriler
Bülent ESİNOĞLU

Troller niye küfürbazdır?

Troller niye küfürbazdır?

Bülent ESİNOĞLU

Küfürbazlığı sadece entelektüel seviyenin düşük olması ile izah edemeyiz. Bunun toplumsal nedenleri de vardır.

Neo liberalizmin, toplumsala ve siyasala olan saldırıları sonucunda, toplumsal değerlerde aşınmalar olur.

Burada Nihilizmden söz etmek gerekiyor.

 Yani değerleri, değersizleştirmek ya da değerleri inkâr etmek. Zaten biz biliriz ki, neo liberalizmin ruh dünyasının yaratıcısı Nietzsche’dir.

O demiştir ki; zülüm olmadan şenlik olmaz.

Neoliberalizmin ekonomikleştirici yanı nihilizmi (inkarcılığı) artırır. Yeni rasyonalite tanımı yapmak için, değerlerin değersizleştirilmesi gerekir. Neoliberalizmin yeni rasyonalitesinde, kişinin ruhunu satması, rezil değil, gündelik bir adaptasyondur.

Solculara, ırkçılık karşıtlarına, demokratlara, saldırı nihilist bir eylem biçimidir. Trol saldırırken, kendisinin bir inkâr düzleminde olduğunun farkında değildir.

Trollük, yani sanal linçteki tutku ve haz; dünyayı olumlamak ya da yeniden inşanın mümkün olmadığı hallede, sırf iradenin gücünü hissettirmek içindir.

Piyasa aklı ve piyasa zorunlulukları vicdanı aşındırır. Hatta yok eder. İnkarcılığın ve bastırılmışın geri dönüşü ve vicdanın da yıkılmış olması sebebiyle, kontrol tamamen yok olur.

Vahşi ve müstehcen, erkeksi ve etkileyici, son derece ahlaksız bir cesaret ortaya çıkar. Haz olgusu, sistemin parçası haline geldiğinden, kavrayışlar geriler.

Piyasa, zaten erkek üstünlüğünü onaylar.

Bireysel özgürlük maskesi altında, toplum özgürlüğüne karşı koyar. Bu kural zaten neoliberalizmin piyasayı kutsaması sonucudur.

Ekonomik devletin, sosyal devletin üzerine çıktığı yerlerde, vicdan ortadan kalkınca, kişinin oto kontrolü de ortadan kalkar. Kendini sınırlayan hiçbir şeyin olmadığını sanır. Oysa tamamen, yukarıdaki sermaye gücünün kontrolü altındadır.

Bugün aşırı sağ trollerinin, çevreye saçtığı, vahşice, kudurmuşçasına, hatta yasalara aykırı biçimde, sözde yurtseverlik ve ırkçılık yaparak, çevreye ve entelektüellere saldırdığını görebiliriz.

Dil fundamentalist bir dildir. Kökten dinci bir dil halini alır. Kendisinin dışındakileri vatansız, terörist olarak adlandırmakla işe başlar. Öylece devam eder. Trollere karşılık verdiğinizde onun ekmeğine yağ sürmüş olursunuz.

Kadına Şiddetin artması, neo liberalin toplumsal değerlere saldırısının bir sonucu olduğunu görmeliyiz. Simgesel şiddetin yetmediği yerlerde, fiziki şiddetin ortaya çıkmasıdır, kadına şiddet.

8 Mart 2021, bulentesinoglu@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.