Kanal İstanbul Teknik Değerlendirme: Hafriyat, Nakliye ve Depolama

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kanal İstanbul raporunu açıkladı. Sadece hafriyat, nakliye ve depolama maliyetlerinin Kanalın tüm maliyeti olarak belirlenen 75 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.

İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Karadeniz, etkileri ve zararları açısından geri dönüşü olmayan bir proje ile karşı karşıya. Yüzlerce bilim insanı, profesyoneller, üniversiteler, meslek odaları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yılların tecrübesine sahip kuruluşların ürettiği çok sayıda planlama çalışmaları ve bilimsel araştırma verileri görmezden gelinmekte; iktidara yakın inşaat sermayesinin çıkarlarına öncelik verilmektedir. İstanbul'un ve halkının ihtiyaç duymadığı bir proje, gerçeği gizleyerek sunuluyor. Bilimsel ve teknik niteliği olmayan söylem ve varsayımlarla tartışma açılarak meşrulaştırılmaya çalışılan "Kanal İstanbul"; Coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel kısacası hayati bir yıkım ve afet projesidir. - maden kazi hafriyat

İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Karadeniz, etkileri ve zararları açısından geri dönüşü olmayan bir proje ile karşı karşıya. Yüzlerce bilim insanı, profesyoneller, üniversiteler, meslek odaları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yılların tecrübesine sahip kuruluşların ürettiği çok sayıda planlama çalışmaları ve bilimsel araştırma verileri görmezden gelinmekte; iktidara yakın inşaat sermayesinin çıkarlarına öncelik verilmektedir. İstanbul’un ve halkının ihtiyaç duymadığı bir proje, gerçeği gizleyerek sunuluyor. Bilimsel ve teknik niteliği olmayan söylem ve varsayımlarla tartışma açılarak meşrulaştırılmaya çalışılan “Kanal İstanbul”; Coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel kısacası hayati bir yıkım ve afet projesidir.

TMMOB Kanal İstanbul Çalışma Komisyonu, “Kazı, Patlatma ve Nakliye” konularında ÇED Raporunda verilen bilgiler doğrultusunda teknik değerlendirme raporu hazırladı.

Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü, Sazlıdere Barajı-Terkos Barajı’nı takip eden 45 km’lik bir güzergah boyunca devam ederek Marmara Denizi’ni Karadeniz’e bağlamayı önermektedir. Kanalın 45 km uzunluğunda, 25 m derinliğinde ve 250 m genişliğinde olacağı öngörülmektedir.

ÇED Raporuna göre proje kapsamında 1,1 milyar metreküp kazı yapıldı; Kazıların büyük bir kısmının bekolu yükleyici iş makineleri ile yapılması ve sadece % 3,8’inin patlatılmış hafriyat ile yapılması, hafriyat sonrası elde edilen malzemenin 200 m3 maden tipi kaya kamyonları ile taşınması planlanmaktadır. Kanal İstanbul Projesi kazıları açık madencilik yöntemi ile planlanıyor. Kanalın her iki yanındaki yamaçların elektrikli halatlı kepçeler ve patlatma kazısı ile kazılması ve kazılan malzemenin kaya kamyonları ile Karadeniz kıyısındaki dolgu alanına taşınması planlanmakta. Ülkemizde bu tip iş makineleri ile 50 yılı aşkın süredir başta Türkiye Kömür İşletmeleri olmak üzere farklı madencilik faaliyetlerinde kazılar yapılmaktadır.

ÇED Raporu üzerinde yapılan incelemelerde proje maliyetlerinin belirtilenden çok daha yüksek olacağı hatta sadece kanal kazı, nakliye ve depolama maliyetlerinin tüm kanal için belirlenen maliyetleri aşacağı açıkça görülmektedir. Uygulama ve son aşamalarda önemli çevresel, ekonomik ve politik sorunlar yaratabilecek Kanal İstanbul gibi bir projenin teknik detaylarının halktan saklanması mühendislik etiği açısından uygun olmadığı gibi kamunun bilgi edinme hakkı açısından yasal da değildir. . Halktan, bilim adamlarından ve profesyonellerden bilgi saklamak suçtur.

Proje maliyetinin en büyük kalemini oluşturan hafriyatın büyüklüğünün hesaplanmasına ilişkin detaylı teknik bilgi / veriler paylaşılmamıştır. Projenin ömrü, kazı modelleri ve dolayısıyla çevresel etkilerdeki olası değişikliklerle ilgili tüm bu bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Kazı alanlarının jeolojik oluşumları belirtilmekle birlikte yükleme ve taşıma işlemlerine doğrudan etkisi olan şişme faktörü yanlış hesaplanmıştır. Projenin patlatma tasarımı ve hesapları teknik olarak yanlıştır. Böylesine büyük bir projenin patlatma tasarımlarının dikkatsizce hazırlanması, genel projenin mühendislik tasarımları hakkında ipuçları veriyor. Raporun farklı bölümlerinde kazı, patlatma ve sevkiyat süreleri birbiriyle çelişiyor. İnşaat ekipmanlarının temininden ÇED Raporunda belirtilen hafriyat ve nakliye işlerinin tamamlanmasına kadar planlanan son tarih raporda belirtilen süreleri aştı. Tüm proje için son tarih 7 yıl ve kazı süresi 4 yıl olarak belirlendi, ancak sadece 400 kaya kamyonunun temin edilmesi 3 yıl alacak. Raporun geri kalanında detayları paylaşılan projenin planlaması, son tarihi ve maliyet hesaplamaları bütünlük arz etmemektedir.

Kanal İstanbul maden mühendisliği disiplini ile ilgili konuların teknik değerlendirmesi, raporumuzun devamında “ÇED Raporundaki bilgiler” çerçevesinde detaylı olarak paylaşılmaktadır. Kanal İstanbul bir ulaşım projesi değil, bir gayrimenkul ve kira projesidir. İstanbul’a, halka ve doğaya karşı işlenecek bir kentsel suç olan Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve başta TMMOB ve bileşenleri olmak üzere demokratik kitle örgütleri tarafından ÇED iptal davası açıldı. . Bu süreçte mahkemece üniversitelerden bilirkişiler talep edildi. Mahkemenin üniversitelere yaptığı talep dilekçesinde, “Çevre” başlığı altında “Patlayıcı kazı” konusuna ilişkin bilirkişi görüşü talep edildi. “Patlayıcı kazı” olarak ifade edilen “patlayıcı kazı” nın özelliği, ülkemizde maden mühendisliği disiplinine girmektedir. Maden mühendisliği dışındaki mühendislik bölümlerinde patlatma eğitimi verilmemekte olup, maden mühendisleri dışındaki mühendislik disiplinleri patlatma çalışmaları yapmamaktadır. Ancak mahkeme başkanlığınca bilirkişi görüşü istenen bölümler arasında maden mühendisliği bölümü bulunmamaktadır. Bu nedenle Kanal İstanbul Projesi’nin “patlatma kazı hesapları, patlatma planları, patlatma işleri, patlatma, kazı ve ulaşımın çevresel etkileri” işlerinin hem bilimsel hem de teknik olarak değerlendirilmesi için maden mühendisliği bölümünden bir uzman istenmelidir. . TMMOB olarak mahkemenin bu konudaki ara kararına itiraz edildi.

Dünyada ve ülkemizde yüzyılı aşkın süredir madencilikte kullanılan patlatılmış kazı işlemi, son yıllarda inşaat kazılarında sıkça kullanılan bir yöntemdir. TMMOB Maden Mühendisleri Odası, kazı ve patlatma alanlarında bilimsel olarak sondaj ve patlatma düzenledi; Açık ocak kazıları, yer altı kazıları, maden makineleri alanında sempozyumlar, kongreler, bilimsel kitap ve raporlar ve ülkemizin bu alandaki bilgi birikimi en büyük kurumlar arasındadır. Kanal İstanbul ÇED Raporu’na özel olarak yapılan değerlendirmeler de bu bilgi ve bilimsel gerçekler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede bir proje değerlendirilirken iki ana nokta dikkate alınmalıdır. Birincisi projenin kamu yararının yani halkın, şehrin ve yaşam alanlarının ihtiyaçları / geleceği açısından yararlı olup olmadığı, ikincisi projenin mühendislik açısından teknik hakları içerip içermediğidir. . Kanal İstanbul Projesi bu iki temel noktada kabul edilemez. Bu nedenle Kanal İstanbul ÇED Raporu ve Projesi iptal edilmelidir.

KANAL İSTANBUL KAZI | PATLATMA | NAKLİYE TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

Haberi paylaşın
İstanbul, Marmara Bölgesi, Marmara Denizi ve Karadeniz, etkileri ve zararları açısından geri dönüşü olmayan bir proje ile karşı karşıya. Yüzlerce bilim insanı, profesyoneller, üniversiteler, meslek odaları, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yılların tecrübesine sahip kuruluşların ürettiği çok sayıda planlama çalışmaları ve bilimsel araştırma verileri görmezden gelinmekte; iktidara yakın inşaat sermayesinin çıkarlarına öncelik verilmektedir. İstanbul'un ve halkının ihtiyaç duymadığı bir proje, gerçeği gizleyerek sunuluyor. Bilimsel ve teknik niteliği olmayan söylem ve varsayımlarla tartışma açılarak meşrulaştırılmaya çalışılan "Kanal İstanbul"; Coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel kısacası hayati bir yıkım ve afet projesidir. - maden kazi hafriyat

KONU HAKKINDA DAHA FAZLA:

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Yorumlar

“Kanal İstanbul Teknik Değerlendirme: Hafriyat, Nakliye ve Depolama” için 3 cevap

 1. Emin Eğri avatarı
  Emin Eğri

  Cahil ve cehaletle uğraşmak gerçekten zor!.. Hiç bir ihtiyacı yokken böyle absürd bir projenin peşinde takılanlar adına az çok şahsi bilgimden bile utanıyorum! Biz mi bu kadar cahiliz, yoksa bilime önem vermeyenler mi?.. Şaşırmadım desem yalan olur!

 2. savaş pilten avatarı
  savaş pilten

  Bu proje çok çok maliyetler içeren ve gereksiz hiçbir fayda temin etmeyecek sadece bütün Türk insanının sırtına binecek büyük bir yük borç yükü getirecektir ve derhal iptal edilmesi ve yapımından vazgeçilmelidir.

 3. Ömer Saraçoğlu avatarı
  Ömer Saraçoğlu

  Kanal istanbul’dan çıkacak hafriyatın denizlere dökülmesiyle yer katmanında, kütlelerin yer değiştirmesi nedeniyle denge bozulacak ve depremlerle beraber orojenik hareketler başlayacaktır. Sonunda İstanbul’un Avrupa yakası Karadeniz veya Marmara denizine kayarak yok olacaktır. Bu durumun eski haline getirilmesi mümkün değildir. Suçluları cezalandırmak da İstanbul’u yerine getirmeyecektir. Jeolojik çağlarda anadoluda oluşan orojenik yer hareketlerinin örnekleri çoktur. Kanalın yapılması affedilmez bi suçtur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem

 1. fatma sibel yüksek ankara yenimahalle’de meydana gelen düşük şiddetli, pek çok vatandaşın hissetmediği depremden 20 dk. önce içinde tahteravalli kelimesinin…

 2. arkadaşlar sallıyorsunuz angelina jolie nin cia ajanı olduğu rockfellerin çıkarları doğrultusunda abd nin saldıracağı yerlerin savaş hatlarını oluşturmak müdahaleye zemin…

 • ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  ATATÜRK VE MİLLİYETÇİLİK

  Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri de milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna […]


 • HAZARALAR

  HAZARALAR

  İSTANBUL MALTEPE BELEDİYESİ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE AFGANİSTAN HAZARALARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN BÜYÜK BULUŞMASI 23 Eylül tarihinde Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği’nin organize […]


 • Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Türk Katliamları ve İslamiyet’i kabul

  Gizlenen tarih; 670-740 Türk Katliamları ve Türklerin İslamiyet’i kabul edişi. TARİHİN EN AŞAĞILIK SOYKIRIMLARINDAN BİRİ – TALKAN KATLİAMI … O dönemlerde Türklerin Orta-Asya’dan göç edip, […]


 • YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  YARGI BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

  BAĞIMSIZ KKTC YARGISI BASKI ALTINA ALINMAK, YARGININ VERECEĞİ KARAR ETKİLENMEK İSTENİYOR. Yasalarımıza göre mahkemede olan veya görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak mahkemeyi baskı […]


 • KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET

  HÜSEYİN MÜMTAZ KISA ORDU TARİHİ (1) MUAVENET HÜSEYİN MÜMTAZ                 Sina Akşin’in “Kısa Türkiye Tarihi”ni okurken satırların altını çizmiş, sayfa kenarlarına notlar almışım. İlk sayfanın […]


 • Diktatörlüğe giden Türkiye

  Diktatörlüğe giden Türkiye

  Sayın Temel Sağıroğlu‘ nun „En büyük ihanetin fitili bu şekilde ateşlendi“ (3.10.2023) yazısına bir katkı. Sayın Bedrettin Dalan’ın 16.12. ve 23.12.1998 tarihinde Kanal E‘ nin „Kantarın […]


 • YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

  YÜZDE YÜZ BAŞARININ ALTIN KURALI

          Benim candan aziz okurlarım! Sizlere biraz düşünmenizi ve etrafınıza şöyle bir bakmanızı sağlayacağını umduğum bir yazı kaleme almak istedim.         Efendim hepimiz başarıyı yakalamak isteriz. Başarılı […]


 • Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış dönemi satışları artıyor…

  Kış turizmi ilgi görüyor. Daha ucuz ve hesaplı tatil yapmayı düşünenler Ekim-Kasım aylarını tercih ediyor. Rus ve Ukrayna’dan sonra Almanya’da e çok Türkiye’yi tercih eden […]


 • Kör Topal Dünya

  Kör Topal Dünya

  Sayın Erdem , Kapitalizmin şahlanması bakır ve demir-çelik üretiminin patlamasıdır.. Bakır madeni tröstler hem maden işletir hem elektrik iletkeni bakır tel üretir.2 ülke ABD ve […]


 • Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı Ganire Paşayeva

  Turancı rahmetli Ganire Paşayeva ve Türk milliyetçiliği Son derece saygın bir isim olan, turan ülküsü ile yaşamış Türk milliyetçisi, turancı rahmetli Ganire Paşayeva’nın vefatı üzerine […]


 • TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  TÜKENMEYE DEVAM EDİYORLAR

  FETO-AKP DÖNEMİ KULLANIŞLILARI TÜKENMEYE , HIZLANARAK , DEVAM EDİYOR.. nâgehan ve ozan kütahyalı 03.10.23’te boşandı Duruşma sonrasıUzun stres yıllarında Nagehan yıpranmış çöp olmuş ,Ozan Kütahyalı […]


 • ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ADD’den çok şükür ses çıktı!

  ÇEDES’E YÖNELİK ADD(ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ) İDARESİNDEN ÇOK ŞÜKÜR SES ÇIKTI! Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), ·  öğrencilerin açlık, ·  sefalet ve cehalete mahkûm edilemeyeceğini vurgulayarak 4+4+4 sistemi, ·  ÇEDES’ten […]


 • MARX’TA PARA (15)

  MARX’TA PARA (15)

              Brunhoff, R.Luxembourg’un neredeyse Marx’tan daha marksist bir tutumla ‘para’ konusuna önem verdiği söylenebilir diyor.             Çünkü, bir dolanım aracı olarak para, kapitalist yeniden-üretimin onsuz olmaz bir […]


 • Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bodrum Türk Filmleri Haftası ve Sinema Sektör Zirvesi

  Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas ve Tarık Pappuççuoğlu gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti.


 • Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  Üretici ile market fiyat farkı açılıyor…

  İşin sıkıntılı tarafı şu: Tarlada fiyatı 5 lira olan ürün markette 25-30 lira arası satılıyor. Fiyatlar Pazar tezgahlarında da değişmiyor. Özetle: Üretici ile market-Pazar fiyat […]


 • HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  HEİDİ’NİN GÖZÜNDE TÜRKİYE

  Bugün sizlere 2010 yılında yazdığım bir yazımı paylaşmak istiyorum. Benim candan aziz okurlarım, yazdığım Almanya’da Türk Olmak (Turke zu sein in Deutschland) isimli kitabımla ilgili […]


 • HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  HEYHAAAT BİR ZAMANLAR MECLİS ÇALIŞMALARINA BAŞLARKEN…

  ÖLÜMÜN BİTMEYEN UFKUNDA YATARKEN  GENE SAĞ,  BİR AVUÇ TOPRAK OLURKEN  GENE DAĞ…   Sevgili ve değerli okurlarım, TBMM uzuuun bir aradan sonra açılırken, sağlık durumunun iyice […]


 • İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

  İLMİ VE DİNİ EĞİTİM

              Eğitimin önemi hakkında pek çok şey söylenebilir ancak eğitimin en önemli özelliği; dünyayı yaşanabilir bir dünya haline getirmesidir.            Yeterli eğitim almamış toplumlarda insanların; mutlu, başarılı, […]


 • MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  MİLLİ ÜRETİMLERİMİZ NASIL ENGELLENDİ?!..

  Sene 1925 …Alman­ya’ya on sekiz teknisyen ve Fransa’ya uçak mühendisliği öğrenimi için beş öğrenci gönderildi…15 Ağustos 1925… Türkiye’de ilk uçak fabri­kası Tayyare ve Motor Türk […]


 • Beklentiler Boşa Çıktı

  Beklentiler Boşa Çıktı

  Rumlar, yıllardır arkalarını Hristiyan birliği olan batılı emperyalist güçlere dayayıp, BM’den Kıbrıs konusunda, insanlık dışı ve akıl almaz kararları çıkarttırmayı başarmışlardı. Bir başka Hristiyan kulübü […]


 • DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  DÜNYA HABİTAT GÜNÜ

  Ekim’in ilk Pazartesi günü, Dünya Habitat Günü olarak kutlanan bir gündür.Sürdürülebilir kentleşme, uygun konut politikaları, yaşanabilir çevrelerin oluşturulması ve toplumda barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla […]


 • MARX’TA PARA (22)

  MARX’TA PARA (22)

            Kişisel yoksulluk veya zenginlerin lüks amaçları için ya da kapitalist olmayan, örneğin köylü, zanaatkâr vb’nin kredi alması durumunda, Marx, alınan borcu ödememe ya da […]Posted

in

by