BU SESE KULAK VER TÜRKİYE

Onlar, Kocatepe'ye çıplak ayaklarıyla mühimmat taşıyan kadınlar.Onlar, Conkbayırı, Kanlısırt, Kireçtepe'de babaları,eşleri, oğulları ile birlikte savaşan kadınlar.Onlar Arıburnu, Seddulbahir, Kerevizdere, Zığındere, Kirte'de sessizce şehadet şerbeti içip isimsiz mezarlarda yatan kadınlar. - IMG 20200731 WA0003

Onlar, Kocatepe’ye çıplak ayaklarıyla mühimmat taşıyan kadınlar.
Onlar, Conkbayırı, Kanlısırt, Kireçtepe’de babaları,eşleri, oğulları ile birlikte savaşan kadınlar.
Onlar Arıburnu, Seddulbahir, Kerevizdere, Zığındere, Kirte’de sessizce şehadet şerbeti içip isimsiz mezarlarda yatan kadınlar.

Onlar Ana
Onlar eş
Onlar yeri geldiğinde baba, abi, kardeş, dost, arkadaş
Onlar Çanakkale’li kadınlar.

Çanakkale’ye geldiğinizde şehitlikleri ziyaret eder; gururun, onurun, şerefin, haysiyetin kanla yazılmış destanını görürsünüz.
Çanakkale’ye geldiğinizde huzurun, kardeşliğin, barışın el ele vererek dolaştığını izlersiniz.
Çanakkale’ye geldiğinizde her metrekare toprağında en az 2 canın koyun koyuna yattığını hisseder iliklerinize kadar titrersiniz.

Çanakkale’ye geldiğinizde mutlaka bir yere daha gidiniz
İskele meydanında Morabbin parkına…
Orada kendi el emeklerini sergileyip satan ve kimseye minnet etmeyen, namerde avuç açmayan, kazandığı para ile aile bütçesine katkı sağlayan Çanakkale’li kadınları göreceksiniz.
Orada samimiyetin, sevginin ete kemiğe bürünmüş halini göreceksiniz.
Orada üniversitede evlatlarını okutan, yürekleri Cumhuriyet sevdası ile çarpan kadınları göreceksiniz.

Bu kocaman yürekler ELDER üyesi
ELDER Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme derneği olarak faaliyet gösteriyor. Çanakkale’de ilk örgütlenen kadın derneği.
Başkanı Fatma Erdoğan
“Her kesimden birçok sivil toplum örgütünden destek gördük. Çok güzel işlere imza attık. Organizasyonlar düzenledik, binlerce kadına hak çalışması yaptık” diyor ve ekliyor:
“En fazla desteği Belediye ve diğer kurumlardan gördük.”

ŞİMDİ O KADINLAR TÜM TÜRKİYEYE SESLENİYOR
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DOKUNMA VE UYGULMAYA KOY
Bizler anneyiz, kardeşiz, ablayız arkadaşız yeri geldiğinde babayız
Ama her şeyden önce insanız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetinin şerefli vatandaşlarıyız.
Cadde ve sokak aralarında darp edilmek, öldürülmek istemiyoruz.
Haber programlarında birkaç saatlik gündem olup daha sonra unutulmak istemiyoruz.
Haklarımızın gaspedilmesini, din tacirlerinin ilkel beyinlerinde ürettiği hezeyanlar ile haklarımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz.
Sesimizin duyulmasını aksi takdirde bunun seçimlerde bir bedeli olduğunu hatırlatmak istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlardan, erkeklerden, gençlerden aşağıdaki bildiriyi okuyarak paylaşmalarını ve destek vermelerini istiyoruz.

Okumaya devam et  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmek, Kadına Karşı Şiddeti Önleme Görevini Terk Etmektir

1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’nin 6. yılında Türkiye Devleti Sözleşmeden çekilmeyi konuşuyor. 6 yılda kadına yönelik şiddette tırmandığı halde sözleşmenin etkin şekilde uygulanmasını değil kaldırılmasını gündeme getirmek devletin kadına yönelik şiddeti önleme görevini terk etmesi anlamına geliyor.  

Türkiye, 9 yıl önce (2011), İstanbul’da törenle imzaya açılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ni, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülke olmuştu. O gün hükümette olup imza atan aynı siyasi parti bugün kadınlara vermiş olduğu şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri gerektiği şekilde cezalandırma sözünü yerine getirmekten vazgeçeceğini ilan etti.

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin son birkaç yıldan bugüne göz yumulan karalama kampanyalarının devlet tarafından da benimsendiği, Numan Kurtulmuş’un son açıklamasının hemen üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu “Çalışıp, gözden geçirin. Halk istiyorsa kaldırın.” açıklaması ile resmi nitelik kazanmıştır. AKP MYK toplantısında İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin görüşülmesi ve bazı tarihlerin telaffuz edilmesi bu resmiyetin son derece kaygı verici göstergeleridir.

İstanbul Sözleşmesi, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, bir insanın cinsiyeti üzerinden zulme maruz bırakılmasının önlenmesi, zulme maruz bırakılanların korunması ve bırakanların gerektiği şekilde cezalandırılması için devletlere yol haritası çizen, atılması gereken somut adımlar konusunda kılavuzluk eden uluslararası bir uzlaşma metnidir. Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi’nin hazırladığı sözleşme, 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda en önemli uluslararası belge olarak bir dünya sözleşmesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bugün Kazakistan ve Tunus gibi çeşitli kıtalardan birçok ülke Avrupa Konseyi üyesi olmadıkları halde bu sözleşmeye taraf olmak için gerekli işlemleri tamamlamaktadır. İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve çocukların hayatlarını korumak için verilen bir sözdür ve bu “sözden dönmek”, günde en az 3 kadının öldürüldüğü, bilindiği kadarıyla yılda 28.360 çocuk istismarının yaşandığı bir ülkede kadınları ve çocukları ateşe atmaktır.

Okumaya devam et  İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE İDİ VE NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Sözleşmesi Temel İnsan Haklarına Dayanır; İnsan Hakları Tartışılamaz!

İstanbul Sözleşmesi, başta cinsiyeti nedeniyle kadınlara uygulanan şiddet olmak üzere şiddete uğrayan her bireyi korumayı ve şiddeti önlemeyi esas alan uluslararası bir sözleşmedir. Dolayısıyla sözleşmeden çekilmek, sözleşmenin referans aldığı ve Türkiye’nin de taraf olduğu tüm temel insan hakları belgelerini de tartışmalı hale getirmek anlamına gelecektir.

Dahası, Anayasa’daki eşitlik ilkesinden, şiddeti önlemek ve maruz bırakılanları korumakla ilişkili diğer yasalardan vazgeçildiğinin, devlet olarak kadın erkek eşitliği ve kadına karşı şiddeti önleme politikasını terk ettiğinin tüm dünyaya ilan edilmesidir.

İnsan hakları belgeleri ister Avrupa ya da Asya’da bir şehirde; isterse iki kıtayı buluşturan İstanbul’da imzaya açılmış olsun, Doğu’nun ya da Batı’nın icadı değil, devletlerin imzalayarak vardıkları uzlaşmayı yansıtan evrensel uzlaşma metinleridir. Gündelik siyasete, konjonktüre göre kabul edilen ya da terkedilen alelade kelime yığınları değil, adı üzerinde insanların haklarıyla, canları ile ilgilidir. Tartışma konusu yapılması insanların elbette bu haklarından vazgeçecekleri anlamına gelmeyecektir. Ancak korkutucu olan yasaların caydırıcı etkisi zarar göreceği için hak ihlalleri artacaktır.

İstanbul Sözleşmesi’nin İptali İçin Gösterilen Sebepler Toplumu Yanıltmak ve Asıl Niyeti Gizlemek Amaçlıdır

İstanbul Sözleşmesi ve Sözleşmeye paralel iç hukuk düzenlemesi olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na karşı belli çevreler uzun süredir çarpıtılmış iddialar ileri sürmektedir. Bu iddialar Sözleşme’nin ve 6284 sayılı yasanın “aile yapısını bozduğu, nafaka yükümlülüğü getirdiği, ailenin dağılmasını ve boşanmaları artırdığı, özelde Sözleşme’nin eşcinselliği teşvik ettiği” gibi 9 yıl önce bu yasal metinleri törenle yürürlüğe koyan karar vericileri etkilemek, kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan asılsız, mantık dışı söylemlerdir.

Sözleşmede nafaka ile ilgili bir düzenleme yoktur. Tartışmalara sebep olan 4. madde; ev içinde şiddete uğrayan herkesi; kadın, çocuk, yaşlı, erkek, engelli gibi pek çok grubu cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni hal, göçmenlik statüsü gibi, herhangi bir nedenle ayrımcılık yapmaksızın korumayı temin eder. Aynı ayrımcılık yasağı Anayasa’da da mevcuttur. Sözleşme cinsel kimliklere ilişkin devletlere şiddetten ve ayrımcılıktan koruma yükümlülüğü getirmektedir.

Okumaya devam et  İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Sözleşmenin felsefesini ve öngördüğü bütünsel politikayı oluşturan ana tema, hayatın tüm alanlarında kadın erkek eşitliğini sağlamaktır. Sözleşme karşıtlarının öne çıkardığı gerekçeler başka olsa da, asıl sebep sözleşmenin şiddeti cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak tanımlaması ve kadınlarla erkeklerin eşit olduğu fikrini temel almasıdır. Aileyi parçalayan asıl olgunun şiddet olduğu bu denli açıkken, şiddeti önleme amaçlı bir toplumsal metni “aileyi ve toplumu parçalayacağı” iddiasıyla yok etmeye kalkışmak aslında eşitlik fikrini yok etmeye yönelik bir hamledir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak, sadece cinsiyet eşitliği talep edenlerin değil, inanç, etnik köken, dil, mezhep, felsefi görüş ve bunun gibi nedenlerle ayrımcılığa maruz bırakılan tüm toplumsal kesimlerin en acil gündemi olmalıdır.

EŞİTLİK İçin Kadın Platformu’nu oluşturan 310’dan fazla kadın örgütü ve destekleyen 150 ye yakın sivil toplum örgütü olarak;

Sözleşmeden geri çekilme niyet beyanları son bulana kadar nöbetteyiz. 5 Ağustos günü Sözleşmeden çekilme konusunu görüşecek olan AK Parti MYK üyelerine sesleniyoruz;  Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü bir ülkede kadınları şiddetten koruyan bir sözleşmeden geri çekilme yönünde karar verirlerse ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olacaklardır.

Bir kez daha hatırlatmak isteriz;

Kadınların Kazanılmış Haklarından Ve şiddetsiz bir hayat mücadelesinden asla VAZGEÇMEYECEKLER.

EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu
İletişim için: [email protected]

ELDER/ Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği- Kadın Danışma Merkezi
[email protected]


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir