Etiket: İstanbul Sözleşmesi

İstanbul sözleşmesi kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek ve bunlarla mücadele etmek için en kapsamlı yasal çerçeveyi sunar. Sözleşme hükümetlerin, STK’ları, kadın örgütlerini ve genel olarak sivil toplumu konuya dahil etmesi için alması gereken önlemleri içerir. Sözleşmeye Avrupa Konseyi üyesi olmayan devletler de katılabilir.

İstanbul Sözleşmesi, önleyici tedbirlerin alınmasını, aynı zamanda şiddete maruz kalmış veya bu tür şiddete maruz kalma riski taşıyan kadınları desteklemeyi ve korumayı istemektedir. Soruşturma ve kovuşturma yoluyla hesap verebilirliğin sağlanması, Sözleşmenin bir başka önemli ayağını oluşturmaktadır. Bu tür eylemleri koordine etmek ve yalnızca aile içi şiddete değil, aynı zamanda tecavüz, cinsel şiddet, taciz, cinsel taciz, çevrimiçi ve teknoloji destekli şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti ve zorla kürtaj / kısırlaştırmaya da bütüncül bir yanıt sunmak, kadınların ve kızların hayatlarında gerçekten bir fark yaratacaktır.