Kategoriler
Bülent ESİNOĞLU

Krizden sonra neler değişecek? Para, Merkez Bankaları ve Hazine

Krizden sonra neler değişecek? Para, Merkez Bankaları ve Hazine

Bülent ESİNOĞLU

Dünya ve ülkemiz öyle bir fırtınanın içine girdi ki, Finans Kapitalin kurduğu kurumlar üzerinden artık hayatını sürdüremez.

Merkez Bankası bağımsızlığını isteyen çok uluslu şirketler, ulus devlete karşı verdiği savaşı kaybettiği için artık merkez bankaları ulus devletin koyduğu kurallara göre yönetilecek.

Merkez Bankaları ortadan kalkacak. Yerine kurulacak kurumların görev tanımları ve işleyişi tamamen değişecek.

Ulus devletler kendi paralarını Dolardan bağımsız olarak basacaklar.

Ticari bankalar kaydi para basamayacaklar. Topladıkları mevduatlar üzerinden kredi verebilecekler. Ki borçlanma kontrol altına alınabilsin.

Bankalar Basel Kanunlarına göre değil, ulus devletin koyduğu kurallar çerçevesinde faaliyet gösterebilecekler.

Şimdiki uygulamada; Merkez Bankası parayı basar Ticari bankalara verir, ticari bankalar da Hazineye faizini üzerine koyduktan sonra hazineye verir. Lizbon Ant. 123.(MB Ekonomiye karşılık gelen paranın sadece %15’ini geri kalanı ise, ticari bankalar tarafından basılır)

Hazine ve Merkez Bankasının birbirinden ayrılması Hazineleri özel sektöre mahkûm kılmaktadır. Merkez Bankası ve Hazine ulus devletin denetiminde olmalıdır.

Fiat Para sistemi yani dijital para/kredi parası devletin denetiminde olacaktır.

Şu hatırlatmayı yaparak devam edersek ne demek istediğim ve gelecek perspektifim daha kolay anlaşılır.

Finans Kapital saldırısının sonucunda, büyük özelleştirmeler yapılmıştı. Somut gözle görülen bir yağma olduğu için, mücadele özelleştirmelere karşı yürütülmüştü. Oysa asıl özelleştirilen husus; paranın üretimiydi.

Para özel eller vasıtasıyla,  belirli bir zümreye (servet sınıfına) veriliyordu.

Yani para basma yetkisi ayrıcalığı servet sınıfına veridi.

Gerek Merkez Bankası yapısı ve Genel Kurulunun teşkili ve gerekse ekonomiye karşılık gelen paranın nasıl basılacağı ile ilgiliydi.

Ticarete gelince rezerv para olma gücünü kaybeden Dolar yerine Altına dayalı para aracılığı ile ticaret yapılacaktır.

Dünyanın içinde bulunduğu şartlarda tek bir para sistemi üzerinde antlaşmanın imkânsız olduğu görülüyor. Lakin ticaret devam edecektir.

Nasıl ki dolar egemen olmadan önce de ticaret var idiyse, dolar yıkıldıktan sonrada ticaret devam edecektir.

Tüm dünyada Finans Kapital yağmasını destekleyen yönetimler değişecek, Finans Kapital ve/veya kapitalizm, kendi sınırlarına çekilecektir.

Elbette bu değişim oldukça sancılı olacaktır. Servet sınıflarıyla ulus devletlerin bir uzlaşma dönemi yaşayacağını düşünüyorum. Aksi taktirde servet sınıfı da bu kaostan daha büyük kayıplarla çıkabilir.

29 Mart 2020, [email protected]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.