KUR’AN “JOSEF SURAL’A RAHMET DİLENİR” DİYOR!

Ara Güler'in vefatı üzerine yaşanan tartışma, Alanyaspor'lu oyuncu Josef Sural'ın vefatı üzerine yine tartışma konusu oldu medyada.Hatta bu sefer tartışma biraz daha ileri götürülerek, Alanya Müftülüğü bir basın açıklamasıyla olaya müdahil oldu; daha doğrusu taraf oldu.Nedir o tartışma; ölen gayrimüslimlere rahmet dilenip dilenmeyeceği konusu!Alanya Müftülüğü "Gayrimüslimlere yapılan dua ve rahmet dilekleri kabul edilmez, boşa uğraşmayın" demeye getirmiş sözü.Sanki Müslümanların arkasından yapılan dualar kesinlikle kabul edilir de...Medyada çıkan haberlere göre; Alanya Müftülüğü, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ikazı üzerine söz konusu basın açıklamasını kaldırmış ve yerine taziye mesajı yayınlamış.Acaba kulüp başkanının soy adı "Çavuşoğlu" değil de, "Onbaşıoğlu" veya "Teğmenoğlu" olsaydı müftülük yine aynı şekilde davranır mıydı?Bilmiyoruz.Ancak Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağabeyi olduğunu biliyoruz.Yani demem o ki; Alanya Müftülüğü çelişki içindedir; madem yapmış olduğunuz basın açıklamasının doğru olduğuna inanıyorsunuz, neden kardeşi bakan olan bir kulüp başkanının aramasıyla açıklamanızı kaldırıyorsunuz?Ki; basın açıklamanız yanlış oğlu yanlıştı ve anlaşılıyor ki; ancak kulüp başkanının devreye girmesiyle yanlıştan dönmüş oldunuz. - sural 2

Ara Güler’in vefatı üzerine yaşanan tartışma, Alanyaspor’lu oyuncu Josef Sural’ın vefatı üzerine yine tartışma konusu oldu medyada.
Hatta bu sefer tartışma biraz daha ileri götürülerek, Alanya Müftülüğü bir basın açıklamasıyla olaya müdahil oldu; daha doğrusu taraf oldu.
Nedir o tartışma; ölen gayrimüslimlere rahmet dilenip dilenmeyeceği konusu!
Alanya Müftülüğü “Gayrimüslimlere yapılan dua ve rahmet dilekleri kabul edilmez, boşa uğraşmayın” demeye getirmiş sözü.
Sanki Müslümanların arkasından yapılan dualar kesinlikle kabul edilir de…
Medyada çıkan haberlere göre; Alanya Müftülüğü, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun ikazı üzerine söz konusu basın açıklamasını kaldırmış ve yerine taziye mesajı yayınlamış.
Acaba kulüp başkanının soy adı “Çavuşoğlu” değil de, “Onbaşıoğlu” veya “Teğmenoğlu” olsaydı müftülük yine aynı şekilde davranır mıydı?
Bilmiyoruz.
Ancak Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi olduğunu biliyoruz.
Yani demem o ki; Alanya Müftülüğü çelişki içindedir; madem yapmış olduğunuz basın açıklamasının doğru olduğuna inanıyorsunuz, neden kardeşi bakan olan bir kulüp başkanının aramasıyla açıklamanızı kaldırıyorsunuz?
Ki; basın açıklamanız yanlış oğlu yanlıştı ve anlaşılıyor ki; ancak kulüp başkanının devreye girmesiyle yanlıştan dönmüş oldunuz.

Çelişki…

Diyanet, gayrimüslimlere rahmet dilenip dilenmeyeceğini tartışadursun, başında bir İmam Hatipli’nin bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en dindar hükümeti, sözüm ona kâfir(!) olan Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan bir sergi ile Türkiye’yi tanıtma çabasında.

Ara Güler’in fotoğraflarından oluşan sergi, şu anda Londra’da ve söz konusu sergi, gidilmesi gereken ilk 10 etkinlik arasında gösteriliyor İngiliz medyasınca. Serginin ana gayesi ise, Hıristiyan Josef Sural’a rahmet dilenmesine kızan Müftünün görev yaptığı Alanya’ya daha fazla turist çekerek, şehrin ekonomisini canlandırmak.

E tabi Müftü Efendi’nin böyle bir kaygısı yok; o, sadece 3600 ek göstergenin çıkmasının ve maaşının artmasının hayaliyle hayal kurarken bazen de işte böyle abuk sabuk sayıklamalarda bulunuyor!

Ülkelerini savunmak yerine, kaçıp Türkiye’ye gelen ve yıllardır bu topraklarda bizim rızkımıza ortak olarak beleş yaşayan 4 milyon Suriyeli’ye, 1 milyon sair yabancıya sesini çıkaramayan din adamları, bu ülkede alın teri ile ailesinin nafakasını kazanırken trafik kazasında ölen Çek oyuncu Jozef Sural’a rahmet dilenip dilenmeyeceğini tartışıyor iyi mi?

Allah’ım aklımı kaçıracağım; bu, tam da “Melekler dişi mi erkek mi” tartışması yaparken, İstanbul’un Türkler tarafından fethine çanak tutan Bizanslı din adamlarını hatırlatıyor bana. Ülen, tartışma konusu yaptığınız adam en başta iki küçük kız çocuğu yetim kalan bir babadır. Bu tür tartışmalar yapanlar bence din adamı değil düpedüz kin adamıdır efendiler.
Alanya’nın havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez, geçmişte Zekeriya Şimşek isimli bir başka Alanya Müftüsü de şarkıcı Ahmet Kaya ile polemiğe girmişti, Allah’a ve kitaba küfrettiği gerekçesiyle!(*)

Gelelim meselenin aslına:

Kur’an “Gayrimüslimlere Rahmet Dilenir” Diyor

Meryem Suresi:

 1. Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi.
 2. Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?”
 3. “Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim.”
 4. “Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân’a isyankâr olmuştur.”
 5. “Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.”
 6. Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!” dedi.
 7. İbrahim, şöyle dedi: “Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır.”

  Emekli İl Müftüsü İsa Saim ağabeyimin de hatırlattığı yukarıdaki Kur’an ayetlerini tefsir etmeye bile gerek yok hüküm çıkarma konusunda.
  Çünkü son derece açıktır ayetler.
  Bilindiği gibi Hz. İbrahim’in babası Azer (Tevrat’a göre Terah), tıpkı kavmi gibi puta tapmanın yanında aynı zamanda bir put ustasıydı.
  Geçimini put yaparak sağlıyordu.
  Ayetlerden de anlaşılıyor ki; kendisini hak dine, tevhid dinine davet eden oğlu İbrahim’i yanından kovacak kadar bağlıydı Putperestlik inancına.
  Gelin görün ki; üç büyük dinin ulusu olarak kabul edilen ve insanlık tarihi için çok önemli bir şahsiyet olan Hz. İbrahim, kendisini yanından kovan müşrik babası Azer için bile duâ edeceğini söylüyor.
  İşte sadece bu ayet bile gayrimüslimler, hele hele Ehl-i Kitap için duâ edilebileceğine, yani onlara da rahmet dilenebileceğine işaret etmektedir.
  Hz. Peygamber’in, mensubu bulunduğu Kureyş kabilesinin, Hz. İbrahim’in doğup büyüdüğü ve peygamberliğinin tebliğ edildiği, Mezopotamya bölgesinden gelip Mekke civarına yerleştiği tarihen sabittir.
  Bilindiği gibi Kureyş kabilesi putperest bir kabile idi ki; sadece bu bilgi bile Kureyş’in Mezopotamya’dan geldiği savına yeterli bir kanıttır aslında.
  Çünkü Putperestlik Mezopotamya’ya özgü bir inançtır.
  İşte bu bilgiler de Hz. Muhammed’in, rivayete göre Hz. İbrahim’in soyundan geldiği savına ışık tutmaktadır.
  Öyle olmasa bile, Hz. Muhammed’in aslen Arap olmayıp, Mezopotamya bölgesinden gelip, Arabistan’a yerleşerek asimile olan, yani Araplaşan bir kabileye mensup olduğunu göstermektedir.
  Putataparlık, putperestlik ya da bilinen adıyla Müşriklik, kâfirlik demek değildir.
  Müşrikler de Allah’a inanıyorlardı, ancak onlar Allah’a ulaşma konusunda putları aracı kılıyorlardı; bir anlamda putları Allah’ın simgesi olarak kabul ediyorlar, onlarla iletişim kurmayı Allah’la iletişim kurmak olarak algılıyorlardı.
  Eğer öyle olmasaydı Araplar; cahiliye döneminde de hiç çocuklarına, Abdullah, Abdurrahman gibi isimler verirler miydi?
  Abdullah bin Mesut, Abdullah bin Cahş, Abdurrahman bin Avf gibi büyük sahabiler, yani Hz. Muhammed’in büyük yol arkadaşları, bu isimleri müşrik iken almışlardı ki; Hz. Peygamber’in hiç görmediği babasının adı da Abdullah idi.
  Yani “Allah’ın kulu”
  Sözü Hz. Peygamber’e getirmek istiyorum; Hz. Muhammed acaba Müşrik olarak ölen aile fertleri veya arkadaşları için Allah’tan rahmet ve af dileğinde bulundu mu?
  Bu konuda kaynaklarda fazla bilgi bulunmuyor.
  Belki de kasten örtüldü bu rivayetlerin üzeri!
  Ancak ben, en azından kendisini büyüten dedesi Abdulmuttalip ve Kureyş toplumundaki otoritesi sayesinde kendisini koruyan amcası Ebu Talip için hayır dualar ettiği kanaatindeyim.
  Buna karşın kaynaklarda Hz. Muhammed’in, 6 yaşında iken yitirdiği Müşrik (ya da Hanif dinine mensup olan) annesi Amine’nin kabrinin yanından Peygamber olarak zaman zaman geçerken duygulandığı ve gözyaşı döktüğüne ilişkin bilgiler bulunmaktadır.
  Öte yandan Hz. Muhammed’in, gayrimüslim bile olsalar yanlarından cenaze geçerken “Onlar da bir insandı” diyerek ayağa kalktığına ilişkin rivayetler var hadis kitaplarında.
  Bilindiği gibi Yahudiler ve Hıristiyanlar, Kur’an’da genelde “Ehl-i Kitap” şeklinde zikredilir ve bunların hepsinin aynı kefeye konulmaması gerektiğinden bahsedilir.
  Mesela Kur’an’ın 3. suresi olan Al-i İmrân Suresi’nin 199. ayetinde şöyle denilmektedir: “Ehl-i kitap içinde, Allah’a iman ettikleri gibi, Hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah’ın âyetlerini, değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbi nezdinde mükâfatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.”
  Dolayısıyla; Yahudi ve Hıristiyan denilince direk “KÂFİR” denilmesi büyük hatadır; çünkü Yahudiler ve Hıristiyanlar kâfir değildirler.
  Yani bir insan hem Yahudi hem kâfir, hem Hıristiyan hem kâfir olamaz.
  Yahudilik ve Hıristiylanlık, bir dine mensuiyeti, dahası tevhid dinine mensubiyeti ifade eden kavramlardır.
  Onlar da bizim inandığımız Allah’a inanıyorlar çünkü.
  Hatta içlerinde Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul edenler de çoktur.
  Futbol maçlarında özellikle Hıristiyan futbolcuların gol attıktan sonra sergiledikleri tavırlara dikkat edin lütfen; kimisi haç işareti çıkardıktan sonra, kimisi de direk olarak işaret parmağını göğe kaldırarak Allah’a şükür gösterisinde bulunurlar.
  Tıpkı bazı Müslümanların tahıyyat sırasında işaret parmaklarını kaldırdıkları gibi.
  Bu da onların da inançlı birer mümin olduklarını göstermektedir.
  Öte yandan Kur’an “İnnemel Mülsimûne ihvetin” demez, “İnnemel mü’minûne ihvetün” der(49/10).
  Yani kardeşliği sadece Müslümanlarla sınırlamaz Kur’an, iman esaslarına inanan bütün insanların kardeş olduklarını amirdir.
  Şu Kur’an ayetleri bizim ne demek istediğimizi çok sarih biçimde açıklamaktadır aslında:
  “Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur’âna da inanırlar.” (Kasas, 28/52)
  “Kendilerine (kitap verilenlere) Kur’ân okununca şöyle derler: ‘Ona iman ettik, O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah’a teslim olmuş kimselerdik.’” (Kasas, 28/53)
  “Fakat onlardan (Yahudilerden) geniş ilmi olanlar ile müminler, hem sana indirilen Kur’ân’a, hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekât verenler, Allah’a ve âhirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükâfat vereceğiz.” (Nisa, 4/162)
  “İnsanlar içinde İbrâhim’e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar, bu Peygamber ve bu Peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.” (Al-i İmran, 3/68)
  “İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: ‘Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O’na teslim olmuşuz.’”(Ankebut, 29/46)
  Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği de yapan Prof. Dr. Mustafa Saim Yeprem’in, bir ikili sohbetimiz esnasında Ehl-i Kitap’tan maksadın, Yahudi ve Hıristiyanlar olduklarını ve bugünkü Yahudi ve Hıristiyanların da bu kapsama girdiğini söylediğini belirtmek isterim.
  Bu çerçevede trafik kazasında ölen Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’a Tanrıdan rahmetler diliyorum…

02.05.2019
Ömer Sağlam


(*) https://www.turkishnews.com/tr/content/2010/12/13/ahmet-kaya-ortak-milli-deger-midir/

Ara Güler'in vefatı üzerine yaşanan tartışma, Alanyaspor'lu oyuncu Josef Sural'ın vefatı üzerine yine tartışma konusu oldu medyada.Hatta bu sefer tartışma biraz daha ileri götürülerek, Alanya Müftülüğü bir basın açıklamasıyla olaya müdahil oldu; daha doğrusu taraf oldu.Nedir o tartışma; ölen gayrimüslimlere rahmet dilenip dilenmeyeceği konusu!Alanya Müftülüğü "Gayrimüslimlere yapılan dua ve rahmet dilekleri kabul edilmez, boşa uğraşmayın" demeye getirmiş sözü.Sanki Müslümanların arkasından yapılan dualar kesinlikle kabul edilir de...Medyada çıkan haberlere göre; Alanya Müftülüğü, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun ikazı üzerine söz konusu basın açıklamasını kaldırmış ve yerine taziye mesajı yayınlamış.Acaba kulüp başkanının soy adı "Çavuşoğlu" değil de, "Onbaşıoğlu" veya "Teğmenoğlu" olsaydı müftülük yine aynı şekilde davranır mıydı?Bilmiyoruz.Ancak Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağabeyi olduğunu biliyoruz.Yani demem o ki; Alanya Müftülüğü çelişki içindedir; madem yapmış olduğunuz basın açıklamasının doğru olduğuna inanıyorsunuz, neden kardeşi bakan olan bir kulüp başkanının aramasıyla açıklamanızı kaldırıyorsunuz?Ki; basın açıklamanız yanlış oğlu yanlıştı ve anlaşılıyor ki; ancak kulüp başkanının devreye girmesiyle yanlıştan dönmüş oldunuz. - sural 2

GİRİŞ TARİHİ:

GÜNCELLEME:

Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyor, Akademik yayınları veya vatandaş gazeteciliği destekliyorsanız, maddi katkıda bulunabilirsiniz.

İçerik desteği, sponsorluk veya işbirliği teklifleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Eski Diyanet görevlisi Ömer Sağlam’ın yayınlanan iki kitabı vardır: Ermeniler Buharlaşmadılar, Bin Yıllık Yürüyüş 1015-2015 ve Çöldeki Osmanlı.

Yorumlar

“KUR’AN “JOSEF SURAL’A RAHMET DİLENİR” DİYOR!” için bir cevap

 1. es avatarı
  es

  Kullari Tanri yaratmadimi , hepimiz onun eseri degilmiyiz .Saçmalamada ön sifalarda gidiyoruz..Allah / Tanri Josef Sural a Gani Gani rahmet eylesin ve geride biraktiklarina da sabirlar versin. Cahilleri de bildigi gibi yapsin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bugün Gündem
 1. Adalet; Hakka-Gerçeğe Hizmet? KUR’AN! Yüceler Yücesi Yaratıcı Güç, müthiş-muhteşem bir akışla çevirdiği bu dünyada, sistemini hak-adalet ilkeleri üzerine kurmuş. Zaten…

 2. Sadece (Bakara,136)ayeti ekleyerek ve içeriği olduğu gibi aynı bırakarak; (Peygamber(ler)in ALLAH’a Ortaklığı-Hadisler-KUR’AN) yazısı, yeni başlıkla kabul görür mü? Tüm ilgi-alâka,…

 3. Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak…

 • ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  ÜNİVERSİTENİN AMACI; DÜNYAYA GENİŞ AÇIDAN BAKABİLME ÖZELLİĞİ KAZANMIŞ İNSAN YETİŞTİRMEKTİR

  Geçen hafta yüz yüze eğitimin gerekliği konusundaki “Diploma Kalitelerinin Zedelenmemesi için Yüz-Yüze Eğitim veya Eğitimi Yaz Dönemine Ötelenmesi Önerilebilir” başlıklı yazım sonrası Emekli eğitim emekçisi […]


 • KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  KUR’AN’A ABDESTSİZ DOKUNULAMAZ MI?

  Aşağıdaki takvim yaprağı, DİP takviminin 30 Mart 2023 tarihli yaprağıdır.Görüldüğü gibi DİB, Kur’an’ın kâğıda basılı haline abdestsiz dokunulamayacağını söylüyor.Bilgisayar, tablet, cep telefonu vs. elektronik cihazlar […]


 • Altın Manyaklığı Kitabı

  Altın Manyaklığı Kitabı

  Bülent ESİNOĞLU Nasıl yapayım, nereden başlayayım bilemedim. Lakin olayların başlangıç yeri Altın Manyaklığı kitabı olsa gerek. Amerika’da, durup dururken, Altın Manyaklığı kitabı çıkmaz diye düşünüyordum. […]


 • 2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  2070 yılına kadar seyahatlerde neler değişecek?..

  Şu bir gerçek: İnsanların her geçen yıl seyahat ve tatil tercihleri değişiyor. Bu gerçekler ışığı altında sektör yenileme çalışmalarına hız vermeli. İngiltere merkezli hava yolu ve […]


 • MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

  MİLLİYETÇİLİK ve ULUSALCILIK (3)

              Ulusalcılık kavramının oluşumundaki ‘tarihsel kalıt’a  eski dilde ‘Ecdadın ruhu’ da denilebilir, ki geçen yazıda buna kısaca değinmiştik. İşte Fransızların ‘kadim ruh’ (l’âme antique) dedikleri […]


 • YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  YSK, RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR

  RTE’NİN ANAYASAL OLMAYAN ADAYLIĞINI ONAYLAYAN BU YSK, ALDIĞI KARARLA RTE’NİN NOTERİ OLMUŞTUR YSK’nın son aldığı kararı, RTE’nin CB seçimine aday olarak katılmasını oy birliğiyle almış […]


 • Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı? Ölüm?

  Dünya Hayatı; Çoğaltma Yarışı?Ölüm?-KUR’AN?! (Mülk,2)”O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini-en güzel eseri kimin yapacağını belirlemek-sınamak için ölümü ve hayatı yarattı.” Yaşamın […]


 • EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  EKONOMİMİZ GERÇEKTEN DE UÇUYOR MU?

  Sn. Erdoğan ve Maliye Bakanı Nebati, Türk ekonomisinin uçtuğunu, uygulanan sisteme Batılıların bile hayran kaldığını üstüne basa basa söylemekteler. Sn. Erdoğan, “Benim alanın ekonomi, bunların […]


 • KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ

  KARA NİYETLİ PAPAZ HÜSEYİN MÜMTAZ                 Rusya-Ukrayna savaşı ile Lozan’ın, 100 yıl sonra aynı karede yer alabileceğini hiç düşünebilir miydiniz?                 Heybeli’deki kara cübbeli, kara […]


 • Bir Günah Gibi

  Bir Günah Gibi

  Kimin yazdığını bilmiyorum, ancak çok duygusal bir kişinin yazdığına emin olduğum bir şarkı sözü vardır. Aslında şarkı bir Rus halk şarkısından gelmekte, ‘Oçi Çorniye’. Şarkının […]


 • Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudiler, İran ile barıştı…

  Suudi Arabistan ile İran’ın 7 yıllık kesintinin ardından Çin’in arabuluculuğuyla diplomatik ilişkileri başlatma kararı, İsrail dışında tüm bölge ülkeleri tarafından memnuniyet verici bir gelişme olarak […]


 • “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  “Rumlarla eşit şartlarda müzakere ederiz…”

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs yönetimi ile resmi müzakere masasına oturmak için çerçevenin belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit […]