AMERİKA DOSYASI : DARBELERİN USTASI AMERİKA’NIN 2072 YILINDAKİ ETNİK YAPISINA MİZAHİ BİR BAKIŞ

BÜYÜK KUZEY AMERİKA PROJESİNE GÖRE AMERİKA KITASINDAKİ İDEAL DEVLET YAPISI - Ümit Sayın - image00131

BÜYÜK KUZEY AMERİKA PROJESİNE GÖRE AMERİKA KITASINDAKİ İDEAL DEVLET YAPISI - Ümit Sayın - image001 28

BÜYÜK KUZEY AMERİKA PROJESİNE GÖRE AMERİKA KITASINDAKİ İDEAL DEVLET YAPISI – Ümit Sayın

BÜYÜK KUZEY AMERİKA PROJESİNE GÖRE AMERİKA KITASINDAKİ İDEAL DEVLET YAPISI - Ümit Sayın - image003 21

Behiç Gürcihan’ın Açtığı Yarışmaya Sunulan Tasarıdır

Ümit Sayın

SPANIARDLAND (Hispanikler Diyarı):

Kalifornia ve Nevada’nın Batıdaki küçük bir kısmı İspanya’ya verilmeli ve bu bölge İspanya’nın ve Meksika’nın seçmiş olduğu bir vali tarafından yönetilmelidir. Bu bölgedeki temel dil İspanyolca ve bu bölgedeki insanların % 60’ı hispaniktir, beyaz Amerikalılar Los Angeles’da % 10-15’lere kadar düşmektedir. Dolayısı ile buradaki etkin etnik grup İspanyollardır. Ulusların kaderlerini tayin edebilme ilkelerine göre Batı sahilindeki bu bölge İspanyollara verilmelidir. Kalifornia yöneticilerinden Arnold Schwazeneger isimli robot adam hemen görevinden istifa edip, yerini kanlı canlı bir İspanyol’a bırakmalıdır. Ayrıca Güney Amerika ile California arasında bir tüp geçit yapılması, İspanyolca konuşan Güney Amerika halkı ile dost hispanik Kalifornia halkını mükemmel bir biçimde kaynaştıracaktır.

GÜNEY KANADA (South Canada):

Washington ve çevre kültürü Amerikan kültüründen çok farklıdır, kültür kuzeydeki Kanada’nın etkisindedir. Buradaki insanlar gerçekte Kanadalı olmak istemektedirler ve kendilerini Kanadalı saymaktadırlar. Burdan kuzeye Kanada’daki British Columbia’ya korkunç bir göç mevcuttur. Bu nedenle buradaki halkın özgürlüğü neticesinde Washington, Oregon, Wyoming, Montana, İdaho’da yaşayan Teksas’ın, Kaptan Swing’in ve Ontario Kurtlarının torunları Kanada’ya ilhak etmelidirler. Washington’un başkenti Seattle’ın da tek kurtuluşu budur, yoksa polisin Seattle’da yapılan ‘küreselleşme karşıtı gösterilerde’ masum insanlar üzerine sıkmakta olduğu biber gazı ve diğer mühimmat Seattle’ın tepesindeki atmosferde koskoca bir delik açacaktır.

POSTMODERN MEKSİKA (Postmodern Mexico):

Güneydeki Arizona ve New Mexico zaten Meksika’dan zamanında parayla satın alınmış yerlerdir. Burada da Meksika halkı çoğunluktadır. Büyük kısmı çöl olan bu bölgeler Lee Van Cleef ve Clint Eastwood’un ‘İyi, kötü ve çirkin’ filmindeki olayların geçtiği yerlerdir. Buralarda yaşayan iyiler (! – yani Amerikalılar) topraklarını kötü ve çirkinlere (!- yani hispaniklere ve yabancılara) terketmeli doğuya New London’a göç etmelidirler. Nevada, Utah, Kolarado, New Mexico mimarisinden, kovboy filimlerine kadar Meksikalıdır. Bu nedenle buradaki etnik felsefenin ve azınlığın demokratik isteklerine uyup, Amerika burayı Meksika’ya kibarca bırakmalıdır.

TEXACOOILLAND:

Amerika’nın petrol çıkan en zengin eyaletleri Texas ve Oklahomadır. Nebraska, Kansas, Texas, Oklahoma, Colorado’nın bir kısmı ayrılmalı ve tüm Amerika’nın bu eyaletleri amansızca sömürmesine bir son vermelidir. Buradaki petrol şirketlerinin gelirleri ve namuslu (!) vergileriyle elde edilen toplam gelir, diğer eyaletlere harcanmakta ve Teksaslılara büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Teksas özgürlüğüne kavuşmalı ve petrolünü bağımsız bir biçimde kullanabilmelidir. Ayrıca Teksas ve civarı, aksan olarak farklı bir Amerikanca konuşmaktadırlar. Batı ve Doğu kıyısı eyaletleri bu aksanı ‘Güney aksanı’ diyerek alaya alıp, aşağılamaktadır. Texaco veya Standart Oil şirketleri bir araya gelerek burada bağımsız bir petrol devleti kurmalıdırlar. Bunu tüm Teksaslılar da canı gönülden istemekte, aksanları yüzünden aşağılanıp, üstelik de petrollerinin diğer eyaletler tarafından kullanılmasından ciddi rahatsızlık duymaktadırlar. Ayrıca bu bölgelerde maceralarını çocukluğumuzdan beri çok iyi takip ettiğimiz Oklahoma’da serseri mayın gibi gezen Daltonlar yakalanıp, Colarado çöllerinde ‘Yanlız bir kovboy olarak dolaşmakta olan Red Kit’e ‘ teslim edilmelidirler. Billy the Kid (Bil Kit) isimli haydut ise Northern Mafia Republic’te kendine pekala çok verimli iş alanları bulabilir!

Okumaya devam et  Türkiye vs Amerika ft. Müttefikler Savaşsaydı?

YENİ ALMANYA (NEW GERMANY):

North Dakota ve South Dakota yaşanamayacak kadar soğuk ve berbat bir iklime sahip oldukları için bunları atlayabiliriz, ama Wisconsin, Iowa ve Minnesota çok yoğun bir Polonyalı, Alman ve İskandinav nüfusa sahiptir. Zaten eyaletlerin içindeki sistem de Amerika’daki kapitalizme pek uymamakta, daha sosyalist bir yapıyı andırmaktadır. Halkın % 60’ının Alman kökenli olduğu Wisconsin’de, 1800’lerde, Almanca’nın resmi dil ilan edilmesine halk oylamasında ramak kalmış, bir kaç oy farkla İngilizce resmi dil ilan edilmiştir. Wisconsin ve Minnesota koyu Almandır; buradaki etnik kültürün Amerika ile ilgisi yoktur. Bir MOZAYİK olan Amerika’da etnik kültürlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına göre Kızılderililerin de yoğun olduğu bu bölgeler bağımsızlıklarına kavuşmalı ve Genlerindeki Almanca’ya ve Kuzey Avrupa’ya dönmelidirler. Kızılderililere daha sonra nasıl bir özerk bölge verileceği Birleşememiş Milletlerde görüşülebilir. Ama Kızılderili soykırım günleri ilan edilmeli ve yukarıdaki haritadaki her devletin başşehrinde Kızılderili soykırım anıtları dikilmelidir. Ayrıca bu soykırım tüm dünyadaki ders kitaplarına da geçmelidir. Oturan Boğa, Gerenimo gibi Kızılderili kahramanları da tarih kitaplarında hak ettikleri yeri almalı ve Minnepolis ile Wisconsin’ın kuzeyinde yeni kurulacak olan INDIAPOLIS’de kızılderililer mutluluk ve barış içinde çubuklarını tüttürmelidirler, ama artık Amerikalıların ucuz ‘çiçek virüslü battaniye senaryolarına’ da kanmamalıdırlar.

ZENCİLER DİYARI (NEGROSLAND):

Biz Ortadoğu müslümanlarının, stratejik düşünce açısından, Amerika’nın doğusu ile batısının birbirinden ortadan bir kuşak ile ayrılması ve orta hattın müslüman olan bir zenci popülasyona bırakılması çok önemlidir. Böylece ABD’de yaşayan yaklaşık 30-40 milyonluk etnik bir grup olan Zenciler tarihte ilk kez bağımsızlıklarını ilan etme ve Amerika’da müslüman bir devlet kurma şansı bulacaklardır. Michigan, Illinois, Missisipi, Louisina ve Missouri (Amerika’da Misery-Acı eyaleti diye de geçer) popülasyonunun % 65-70’i zencidir. Hatta bu oran Chicago ve Michigan’da daha da artmaktadır. Bu bölge özerkliğini kabul etmeyi çoktan haketmiştir. Amerika’daki tüm zenciler bu kuşakta toplanarak camiler inşaa etmelidirler, Nation of Islam gibi gibi gizli gruplar da öncülük ederek burada yeni bir Zenci Cumhuriyeti kurulmasını sağlamalıdırlar. Zenci etnik köken gerek dil ve aksan olarak gerekse, kültür olarak Amerikalılardan çok farklıdır. Amerika’daki bu MOZAĞİYİ güçlendiren bu güzellik ve zenginlik, kendini farklı bir devlet olarak ifade etmelidir! Dolayısı ile kendi kaderlerini tayin edip Amerika’yı müslüman zenci bir şerit olarak ikiye bölmelidirler.

Okumaya devam et  AMERİKA DOSYASI : ABD’nin Aşırı ve Canice Emelleri : Gezegenin Militer Denetimi (2006 TARİHLİ ANAL İZ)

KOKARİDA MAFYA CUMHURİYETİ (COCARIDA MAFIA REPUBLIC):

Artık mafyaya hakettiği özgürlüğü vermenin zamanı gelmiştir. Kokain ticareti ile uğraşan Florida ve çevresindeki eyaletler Coca- (Cocain kelimesinden) öntakısını alarak Kokarida Mafya Cumhuriyeti diye ayrılmalıdırlar. Mafyanın rahat bir biçimde işlerini düzenleyebilmesi ve Kokain ticaretini gizli yapısından arındırıp, açık ve demokratik bir hale geçirmesi için başka çare de yoktur. Bu bölgedeki halk da mafyanın bir parçasıdır ve mafyayı çok sevmektedirler. Böylece FBI, DEA gibi örgütlerle ve Federal yasalarla uğraşmak zorunda kalmayacaklar, Güney Amerika’dan gelen kokaini rahat ve hür bir biçimde tüm dünyaya dağıtma şansı bulacaklardır. Kokarida Mafya Cumhuriyeti ayrıca Karaib korsanlarıyla da iyi ilişkiler içine girecek ve uzak denizlere yelken açan korsanlar aracılığı ile uyuşturucu ve uyarıcı kültürlerini ve kokaini meçhul diyarlara ulaştırabileceklerdir.

KENTUCKY BOURBON ŞEYTAN ÜÇGENİ (KENTUCKY BOURBON TRIANGLE)

Arada bir üçgen biçiminde kalan Kentucky bir Burbon üreticisi olarak tüm kıtada ve dünyada hoş bir üne sahiptir. Tommiks’teki Konyak’çının tüketmekte olduğu tüm konyaklar ve burbonlar buradan gelmekedir. Bu bölge içki konusundaki uzmanlığını ve yeteneklerini hiç kimseye bırakmamalı ve güneydeki Kokarida ile birlikte legal ve illegal madde ve içki ticaretini bağımsız bir biçimde sürdürmelidir. Nasıl Teksas’da çıkan petrol’ün getirdiği zenginlikten diğer eyaletlerin yararlanma hakkı yoksa, Kokarida ve Kentucky’deki uyarıcı ve içki ticaretinden gelen geliri vahşi kapitalist bir sistemde diğer eyaletlerin kullanmaya hakları yoktur. Dolayısı ile gelir eşitsizliğindeki bu denge ve kısırdöngü bozulmalı, ‘Kokarida ve Kentucky Bourbon Triangle’’na özgürlükleri demokratik bir biçimde verilmelidir , bilindiği üzere demokrasi (!) en iyi (!) yönetim sistemi olup, demokrasi (?!) adına yapılan her türlü vahşet, katliam, soykırım, işgal, bombalama, cinayet, işkence Amerikan kültüründe ve uluslararası legal sisteminde mübahtır . Bu bağımsızlık ABD genelindeki alkolizm oranını da düşürebilir, çünkü Federal sistemdeki kanunlar burada üretilen içkilerin serbest ekonomi kurallarına göre özgür fiyatlandırma ile satılabilmesini engellemektedir. Kokarida ve Kentucky Bourban Triangle, içkiye ve uyarıcıya istedikleri fiyatı uygulayabilmeli ve özerk devletlerinin bir geleneği olarak liberal ekonomiyi son demine kadar yaşamalıdırlar. Liberal ekonomiyi bir porno film açıklığıyla yakalayamayan bir vahşi kapitalizm, kapitalizm değildir.

NEW LONDON İNGİLİZ KOLONİSİ (NEW LONDON ENGLISH COLONY)

Bilindiği gibi İngilizler aynı Türkiye’deki Ölü Deniz ve Fethiye’de yaptıkları gibi bu bölgede sürekli ev ve arazi almakta, gizlice bu bölgeyi işgal etmektediler. Hedefleri tipik bir iki yüzyüzlü İngiliz politikasıyla 22. yüzyılda burada özerklik ilan etmektir. Ama zaten burası eski İngiliz kolonisidir.Teksas, Rodi ve Profesör Öklitus boşuna buraları İngilizlerin elinden kurtarmak için mücadele etmişlerdir. Buralara zaten ilk yerleşenler İngilizdir. Bu bölgedeki halkın % 75’inin orijini İngiltere’dir. Bu bölge aslına rücu etmeli ve tamamen İngilizlere devredilmelidir. Sonunda olacağı da budur, aksanları biraz İngilizlerden farklı olmasına karşın mutlaka alışacaklar ve BBC dinleyerek aksanlarını İngilizlere benzeteceklerdir. New Castle, Virginia, New Jersey, Pennsylvania, South Carolina en yeni New London olarak birleşmeli ve kendilerini Kraliçeye ve İngiliz soyluluğuna (!) emanet etmelidirler.

Okumaya devam et  Japonlar Amerikalıları suçluyor

KUZEY MAFYA CUMHURİYETİ (NOTHERN MAFİA REPUBLIC)

Güneydeki mafyaya özgürlük veren bir sistem mutlaka New Haven, New York ve New Hampsire mafyasına özgürlük vermek isteyecektir. Burada kokainden ziyade diğer uyuşturucu (eroin, ekstazi vb.) ticareti yapılmakta ve buradan elde edilen sıcak para gereksiz yere tüm kıtaya dağılmaktadır. Bu kara sıcak para akışını, bu konuda hayatlarını tehlikeye atan kahraman New York mafyası mensuplarına bırakmak insanlık onuruna yakışan bir davranış olacaktır. Bilindiği gibi mafya ahlaki kapitalizmin ve kapitalist ahlakın temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu bölgede yıllardır başarıyla varlıklarını devam ettirmiş olan mafya ailelerine özelliklede BABA (Godfather) filmindeki Carlione ailesine burada bir mafya Cumhuriyeti kurmak için bir şans verilmelidir. Bu bölgedeki İtalyan kökenli mafya daha sonra ayrılıp, New York’ta kendi kaderlerini tayin edebilmek için ayrı bir devlet de kurabilirler. Ama Amerika’da mafya felsefesi ve mafya sistemi tüm sistemin özünü oluşturduğu için, hiç olmazsa mafya ve bu derin felsefe bir ayrı devlet ile bu bölgede temsil edilmelidir. Bu arada zencilerin elinde kalacak olan Chicago mafyası özel olarak buraya transfer edilmeli, Al Capone’un mezarı da New York’a nakledilmelidir. Kokarida ile Kuzey Mafya Cumhuriyeti kendi anayasalarını ya da mafyayasalarını yapma özgürlüğünü tarihte bir kez olsun bile tatma özgürlüğüne kavuşmalıdırlar. Ayrıca bu bölgelerdeki sıcak kara para akışının geliri sadece bu bölgedeki polis ve CIA tarafından bölüşülmeli, bu paranın üzerinde emek harcamayan başka eyaletlere ait polis tarafından anti-demokratik bir biçimde talan edilmesi engellenmelidir. Bilindiği üzere Demokrasi (!) en iyi (!) sistem olup, demokrasi adına yapılan herşey de mübahtır. Kuzey Mafya Cumhuriyetinin yavrulayacağı devletlerden birisi de New York ve çevresinde konuşlanacak olan ‘Küçük İsrail’ özerk Yahudi cumhuriyetidir. Tüm kıtada Yahudilere en uygun yer bir mafya Cumhuriyetidir, bu Kabala’nın ve Tevrat’ın özünde mevcut olduğu için Yahudilere bir kez dahi olsa kendi ülkelerini vaat edilmemiş topraklarda kurma şansı verilmelidir.

ÖZEL BÜRO


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir