AMERİKA DOSYASI : ABD’nin Aşırı ve Canice Emelleri : Gezegenin Militer Denetimi (2006 TARİHLİ ANAL İZ)

ABD’nin Aşırı ve Canice Emelleri : Gezegenin Militer Denetimi Samir Amin 1. Sovyet sisteminin çöküşünün ilan edildiği 1980’li yılların sonundan başlayarak, ABD yönetici sınıfının tamamı ( ister cumhuriyetçi ister demokrat olsun) hegemonyacı emellerini açığa vurmakta gecikmedi. Militer (silahlı) güçlerini ödünleyecek rakibin artık ortadan kalktığı koşullarda ve şımarık bir sarhoşlukla gezegeni sadece militer yöntem ve araçlarla […]

AMERİKA DOSYASI : YENİ TERÖRİZM (NETWORK, NETWAR TERRORISM) VE ABD’NİN TERÖRLE MÜCADELE PO LİTİKASI

YENİ TERÖRİZM (NETWORK, NETWAR TERRORISM) VE ABD’NİN TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASI İbrahim ÜNEY I-GİRİŞ 11 Eylül 2001 günü İkiz Kuleler’e çarpan uçaklar bir anlamda ABD’ye ve onun hegemon olduğu uluslararası sisteme de çarptı. Olaydan sonra süper gücün ve dünyanın terör anlayışından, devletler arası ilişkilere kadar çok şey değişti.[3][3] Bu intihar saldırısında kullanılan iki uçak sadece ikiz […]

AMERİKA DOSYASI : DARBELERİN USTASI AMERİKA’NIN 2072 YILINDAKİ ETNİK YAPISINA MİZAHİ BİR BAKIŞ

BÜYÜK KUZEY AMERİKA PROJESİNE GÖRE AMERİKA KITASINDAKİ İDEAL DEVLET YAPISI – Ümit Sayın Behiç Gürcihan’ın Açtığı Yarışmaya Sunulan Tasarıdır Ümit Sayın SPANIARDLAND (Hispanikler Diyarı): Kalifornia ve Nevada’nın Batıdaki küçük bir kısmı İspanya’ya verilmeli ve bu bölge İspanya’nın ve Meksika’nın seçmiş olduğu bir vali tarafından yönetilmelidir. Bu bölgedeki temel dil İspanyolca ve bu bölgedeki insanların % […]

AMERİKA DOSYASI : ABD’de ‘siyasallaşan’ istihbarat ve Trump

ABD’de ‘siyasallaşan’ istihbarat ve Trump Tarihsel süreçte, ülke içerisindeki güç mücadelesinin doğurduğu siyasi entrikalarda, çoğu zaman istihbarat örgütlerinin önemli rolü olmuştur. Tarihsel süreçte, ülke içerisindeki güç mücadelesinin doğurduğu siyasi entrikalarda, çoğu zaman istihbarat örgütlerinin önemli rolü olmuştur. İstihbarat örgütleri, kurulu bir düzenin devamında üstlendikleri rol bakımından her zaman himayeci ve muhafazakar bir profil sergileme eğilimindedirler. […]