Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi 31 Temmuz’da İstanbul’da Toplanacak

Türkiye’deki 43 Kırım Tatar sivil toplum örgütü tarafından kurulan “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Tatar Millî Meclisi üyeleri ile birlikte Ankara’da toplanmış ve önemli kararlar almıştır.

Platforma MHP Eskişehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katılmıştır.

Platform’da alınan kararlar aşağıdadır:
• Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından işgali hukuk dışı ve uluslararası toplumca cezalandırılması gereken bir eylemdir. Rusya Federasyonu, bu işgal ile her türlü uluslararası hukuk kuralını ve uluslararası topluma ait evrensel ve ahlaki değerleri çiğnemiştir.
• Kırım’ın işgali sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Kırım Tatarlarına yönelik baskılar artarak devam etmiş, Kırım Tatarlarının demokratik hakları ortadan kaldırılmış, kaçırılarak öldürülmüş, liderlerinin vatan Kırım’a girmesi yasaklanmış, Kırım Tatar Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz tutuklanmış, Kırım’da yaşayan toplum liderlerimiz ve doğrudan halkımız gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alınarak Kırım Tatarlarının hayat ve düşünce özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır.
• Kırım Tatar televizyonu ATR ve Kırım Tatarlarına ait yayın organlarının kapatılması, Kırım Haber Ajansı’nın anavatanından ayrılmak zorunda bırakılması İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile korunan düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün açıkça ihlalidir.
• Kırım Tatar gençlerinin işgalci Rusya ordusu tarafından zorla askere alınması ve mecburi vatandaşlık uygulaması, Rus pasaportu almayan insanların işlerinden atılması, Kırım’dan çıkartılması vatandaşlık, ikamet ve çalışma hürriyetlerinin ortadan kaldırılmasıdır.
• İşgal eylemi ile oluşan suçun ve işgalden sonra Kırım’da yaşayan başta Kırım Tatarları ve diğer halkların İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan hak ve hukuklarına tecavüz eden tüm suçların ve bunların faillerinin uluslararası mahkemelerde bir an evvel yargılanması sağlanmalı, Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir komisyon kurularak çalışmalara başlanmalıdır.
• Rusya Federasyonu, Kırım Tatarlarının ana vatanları Kırım’ı işgale derhal son vermeli ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü uluslararası toplumun güvencesinde tekrar sağlanmalıdır.
• Hür ve demokratik dünya devletleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından Rusya Federasyonu’na karşı başlatılan yaptırımlar artarak devam etmeli, uluslararası hukuka ve demokrasiye inanan tüm devletler bu yaptırımlara var gücü ile destek vermelidir.
• Yaptırımlar ve ambargonun etkili bir şekilde işleyebilmesi için bütün ilgili ülkelerce gerekli tedbirlerin alınması ve bu hususta titizlik gösterilmesi sağlanmalıdır.
• Bu bağlamda; Kırım Tatar tarihinin en büyük faciası olan 18 Mayıs 1944 Sürgün ve Soykırımının Türkiye’de çok büyük bir mitingle anılması amacıyla 17 Mayıs 2015 tarihinde Platforma üye tüm sivil toplum kuruluşlarının destek ve katılımı ile anma mitingi tertip edilmesi,
• 18 Mayıs 1944 Sürgünü Anma faaliyetlerinin 11-18 Mayıs tarihleri arasında tüm teşkilatlarımızın bulunduğu yerleşim yerlerinde konferanslar, mevlitler, anma duaları, sergiler ve benzeri etkinliklerle kamuoyunda ses getirecek düzeyde düzenlenmesi,
• Kırım Tatarlarının milli davalarının dünya ve Türkiye kamuoyuna duyurulması için Türkiye’de profesyonel koşullarda faaliyet gösterecek Basın, Yayın ve Enformasyon organı kurulması,
• Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi’nin 31 Temmuz – 2 Ağustos 2015 tarihlerinde Türkiye’de toplanması oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

AKPM’deki Türk Milletvekilleri Neden “Rusya Lehine” Oy Kullandı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) 28 Ocak 2015 tarihinde yapılan oylamada bazı Türk parlamenterler “Rusya Federasyonu lehine” oy kullanmıştır. Rusya’ya yaptırımların uzatılmasını öngören bildiri için 160 delege evet oyu verirken, 42 delege yaptırımlara karşı çıkmış, 11 delege ise oy kullanmamıştır.

AKPM’deki Türkiye heyetinden sadece 2 parlamenter (Gülsün Bilgehan ve Deniz Baykal CHP) yaptırımları desteklerken, 4 parlamenter (Ömer Selvi AKP, Haluk Koç CHP, Şaban Dişli AKP, Ahmet Berat Çonkar AKP) yaptırımların devam etmesi için “hayır” demiş, 4 parlamenter ise (Tülin Erkal Kara AKP, Ahmet Kutalmış Türkeş AKP, Reha Denemeç AKP ve Egemen Bağış AKP) çekimser kalmıştır.

Bunun üzerine Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde “Rusya lehine” oy kullanan milletvekillerine bir mektup göndermiştir. Bu mektup aşağıdadır.

Kırım kökenli Eskişehirli hemşerilerimizin bu mektubu “önemli” konularda karar verirken dikkate alacaklarını ümit ediyorum. Eskişehir, Türkiye’de Kırım Türklerinin en yoğun yaşadığı kenttir. Eskişehir, Türkiye’de Kırım kökenli iki Maliye Bakanı (rahmetli Hasan Polatkan ve Kemal Unakıtan) çıkarmış tek kenttir.

“Sayın Milletvekili,
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi toplantısında Rusya Federasyonu’na karşı yaptırımların devamı konusunda yapılan oylamada Rusya Federasyonu tarafında oy kullandığınızı basın kaynaklarından büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Garantör (yani kefil) devlet olarak 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu’na imza atarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü garanti aldığı anlaşmayı çiğneyen, bu fiili ile altında imzası bulunan her türlü uluslararası antlaşmayı keyfî olarak tanımayacağını ispat ederek, tarihî Türk-İslam yurdu Kırım’ı işgal eden; işgali müteakip günlerde 10.000 civarında Müslüman Kırım Tatarının yurtlarını terk etmesine sebebiyet veren, Müslümanlara ait camilere, okullara, evlere ve her türlü tesise yasadışı baskınlar yapan, Kırım Tatar Millî Meclisi binasını gasp eden, anadillerini kullanan Kırım Tatarlarını darp ve hakaretlerle taciz eden, Kırım Tatarlarının lideri, büyük insan hakları savunucusu Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Tatar Halkının Hakları Komitesi Koordinatörü Sinaver Kadir ve KTMM Türkiye Danışmanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı İsmet Yüksel’e Kırım’a giriş yasağı getirerek, 21. asırda artık tamamen çağdışı kalmış “sürgün” cezasıyla cezalandırılan, Kırım Tatarlarına ait basın yayın organlarına illegal baskınlarla basın özgürlüğünü ayaklar altına alan, Kırım Tatarlarının hiçbir şiddete başvurmadan işgale karşı yaptığı protesto gösterilerine katılanları tutuklayan, para ve hapis cezalarına çarptırarak ifade özgürlüğünü yok eden Rusya Federasyonu’na hür dünyanın en önemli demokratik kurumlarından biri olan; insan hakları, özgürlükler, demokrasi ve barışı tesis ve temsil edildiği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde vermiş olduğunuz bu destek Türkiye’de yaşayan Kırım Tatarları tarafından büyük bir teessür ve teessüfle karşılanmıştır.
Kırım’ın ilk kez işgal edildiği 1783 yılından bu yana Rusya tarafından Kırım Tatarlarına uygulanan mezalim, zorunlu göçler, sürgünler ve bu mezalim de şehit olan yüzbinlerce Kırım Tatarına, yok edilen büyük Kırım Tatar medeniyetine karşı işlenen suçların hesabı dahi sorulmak bir yana 2014 yılının 27 Şubat’ında başlayan ikinci Rus işgalinde işlenecek suçları mazur görme anlayışının bir belirtisi olan bu desteğiniz; Rusya Federasyonu’na dünya barışı ve başta Doğu Avrupa ve Karadeniz çevresindeki tüm ülkelerin güvenliğini tehdit etmek için cesaret bahşetmiştir.
Bu cümleden, Türkiye’nin 25 ilinde şubesi bulunan Derneğimiz ve Kırım’ın birinci kez işgalini müteakip Türkiye topraklarına zorla göç ettirilen Kırım Tatarlarının bugün Türkiye’de yaşayan milyonlarca torunu olarak; bu hassasiyetimizi tarafınıza iletmeyi, zoraki göç, sürgün ve katliamlarla iki buçuk asırdır Rus zulmünü yaşayan, temsil ettiğimiz Kırım Tatar toplumu adına bir borç biliriz.”

AK Parti Milletvekili Tülay Babuşçu’ya “Reklam Arası” Cezası
‘Osmanlı İmparatorluğu’nun 90 yıllık reklam arasının sona erdi’ tweeti ve İsmet İnönü’ye ‘kahpe’ diyen bir takipçisinin tweetini retweetlemesiyle tepkilere yol açan AK Parti Denizli Milletvekili Tülay Babuşçu, “Biraz önce çok farkına varmadan (!) yaptığım bu retweetle ilgili gerek CHP grubundan gerekse Meclisimizin ve Cumhuriyetimizin kurucu başkanlarından Sayın İsmet İnönü’den… hepinizden özür dilerim” dese de AK Parti milletvekili adayı olamamıştır.
O zaman “Bu gibi davranışlar seçim öncesi alt yapı yapmak amacıyla her zaman maalesef olabilmektedir ve Türk siyasetinde de seviye düşmektedir” diye yazarak Babuşçu’yu eleştirmiş idim.

Prof. Dr. Sadık Rıdvan Karluk tarafından

1948 yılında Eskişehir’de doğdum .1970’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. Kısa bir süre Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’da çalıştıktan sonra 1972 yılında Eskişehir İTİA İktisat Bölümü’nde akademik kariyere başladım. 1975’te doktor, 1979’da doçent oldum. 1975 – 1976’da İngiltere Sussex Üniversitesi’nde doktora üstü çalışmalar yaptım. 1982 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Başbakan Turgut Özal’ın direktifleri doğrultusunda kurulan AET Genel Müdürlüğü’nün (şimdiki AB Bakanlığı) başkanlığını yaptım. 1984 – 1985 döneminde İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum, 1982 – 1985 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı’na (Nuh Kuşçulu) danışmanlık yaptım. Bu dönemde Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları konusunda iki kitabım (biri İngilizce) ile İhracatta Vergi İadesi kitabım İTO tarafından yayınlandı. 1985 yılında Paris’te OECD nezdinde Türkiye Büyükelçiliği’ne Planlama Müşaviri sıfatıyla tayin edildim. Görev yaptığım dönemde Türkiye’yi 4 Komite’de temsil ederek, Türkiye’de kalkınmakta olan bölgeler konusunda OECD’nin önemli bir araştırmasının (Regional Problems and Policies in Turkey) basılmasına katkıda bulundum. 1990 yılında yurda dönüşümde DPT Müsteşar Müşavirliği’ne getirildim. Daha sonra Başbakanlık Başmüşavirliğinde Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde bir model olan “Türk Ödemeler Birliği” kurulması için bir proje geliştirdim. 1991 yılında profesörlüğe atanarak Anadolu Üniversitesi’ne geçtim. Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri , Dış Ticaret Teorisi ve Politikası, Uluslararası Entegrasyonlar derslerini kendi eserlerimi esas alarak yürüttüm. Akademik kariyerimde 23 yüksek lisans, 16 doktora tezi yönettim. Bu öğrencilerim arasında çeşitli üniversitelerde görev yapan çok sayıda profesör, doçent ve yardımcı doçent bulunmaktadır. Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptım, İktisat Fakültesi Dekanlığım döneminde AÖF kapsamında bulunan tüm iktisat kitaplarının yeni formata göre yazılmasına yazar ve editör olarak katkıda bulundum. İkinci (1981), Üçüncü (1992) ve Dördüncü (2004) Türkiye İktisat Kongrelerine bildiri sunarak katılan tek öğretim üyesiyim. Dördüncü Türkiye İktisat Kongresi Bilim Komisyonu üyeliği yaparak Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Bilim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundum. 1996 yılında TOBB Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce: ICC) Uluslararası Ticaret ve Yatırım Politikaları Komisyonu’nda (Commission on Trade and Invesment Policy) ICC Türkiye Temsilciliğine getirildim. Son 10 yıldır TOBB ICC IFO World Economic Survey kapsamında her üç ayda Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile ilgili olarak gönderilen sualnameleri cevaplandıran 12 uzmandan biriyim. “Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika”, “Türkiye Ekonomisi: Cumhuriyetin İlanından Günümüze Yapısal Değişim”, “Avrupa Birliği”, “Türkiye Avrupa İlişkileri: Bir Çıkmaz Sokak” ve “Uluslararası Kuruluşlar” başlıklı temel ders kitaplarım dahil yayınlanmış 24 kitabım, 300’den fazla makalem, 12 ortak ve 3 çeviri eserim vardır. Beş ders kitabım (642-908 sayfa aralığında) 42 baskı yapmıştır. Tüm üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kitap olarak okutulmaktadır. Ortak yazarlı bir ders kitabım TÜBA üniversite ders kitapları 2012 yılı telif ve çeviri eser ödülü olmak üzere 6 “bilimsel araştırma ödülüne” sahibim. Diğer araştırma ödüllerim şunlardır: 1984: Enka Vakfı, “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine Entegrasyonu,” Bilimsel Araştırma Yarışması Üçüncülük Ödülü, 1982: Türkiye Milli Kültür Vakfı: Teşvik Armağanı, Dal: İktisat, 1981: İktisadi Kalkınma Vakfı, “AET ile İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomik Politika Açısından Değerlendirilmesi,” Behçet Osmanağaoğlu İnceleme Yarışması Birincilik Ödülü, 1979: Pamukbank, “Dışsatımın Özendirilmesinde Ticari Bankalarımızın Yeri” Bilimsel Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü. ABD ABI Enstitüsü’nün Yılın Eğitimcisi (Man of the Year 2011) ödülü sahibiyim. Özgeçmişim WHO’s WHO Dünya, Asya ve Türkiye baskılarında yer almıştır. (Who's Who in Asia 2012, Asya’da Kim Kimdir 2’nci baskı, 01/11/2011, Who's Who in the World 2011, Dünyada Kim Kimdir, 28’nci baskısı, 03/12/2010, Günümüz Türkiyesi'nde Kim Kimdir, 01/05/2005). Özgeçmişim Turkischer Biographiscer Index/Turkish Biographical Index’te (2004, s.563) yer almıştır. Google Akademik’te 1.070 (05.02.2018) atıfım vardır. Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Kayseri Sanayi Odası, İşveren Dergisi, İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi gibi oda dergilerinde yazılarım yer almıştır. Türkiye’de yayınlanan çok sayıda bilimsel derginin hakem heyetinde yer almaktayım. Ders kitaplarım: 42 baskı yapmış olup 3.884 sayfadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.