Finlandiya Tatar Türkleri

Unutulan Türkler 4: Finlandiya Tatar Türkleri /TURKİSHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER Finlandiya ya da resmî adıyla Finlandiya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Kuzey Avrupa ülkedir. İskandinav Yarımadasında, başkenti Helsinki’dir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer alır. Finlandiya, 1809 yılında İsveç idaresinden Çarlık Rus idaresine geçmişlerdir. Rus idaresine geçince Rusya´dan tüccarlar… Okumaya devam et Finlandiya Tatar Türkleri

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

TAS13:KAZAN, TATARSTAN, RUSSIA, June 24 . Russian President Vladimir Putin on Saturday launcheS here Sabantui celebrations with a dance. In compliance with traditions, a distinguished guest first attending the Tatarstan national holiday events must dance. Putin rose to the occasion and was absolutely equal to the task with an embroidered skull-cap worn in Tatarstan on his head. Of interest is the fact that it was the first time that the Russian leader appeared in public in a T-shirt and light-colored trousers, not in a suit. (ITAR-TASS photo/ Mikhail Medvedev) ----- ÒÀÑ 27 Ðîññèÿ, Êàçàíü, 24 èþíÿ. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí òàíöóåò íà "Ñàáàíòóå" ( íà ñíèìêå). Ïî òðàäèöèè, ïî÷åòíûé ãîñòü , âïåðâûå ïðèõîäÿùèé íà ýòîò ïðàçäíèê, äîëæåí îáÿçàòåëüíî ñïëÿñàòü. È Ïðåçèäåíò Ïóòèí ïóñòèëñÿ â ïëÿñ. Ôîòî Ìèõàèëà Ìåäâåäåâà (ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ

TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI – Doç. Dr. Shurubu KAYHAN / Turkishforum- A.Türer Yener Sabantuy Tatar Türkler’inin her sene Mayıs ayının bir Pazar gününde kutladıkları geleneksel bayramlarıdır. Bu bayramın adı “sabantuy” düğün anlamından gelir. Kazan Tatarlarının baharın gelişi ve doğanın uyanışıyla duydukları sevinci, yeşillik bir alanda geniş bir katılımla toplanarak gerçekleştirdikleri kutlama törenleridir. Sabantuy bayramı… Okumaya devam et TATAR TÜRKLERİNİN GELENEKSEL SABANTUY KUTLAMALARI

Tatarlar kimlerdir?

TATAR BİRLİĞİ“Tatarlar kimlerdir? Dünyada kaç kişiyiz?” diye soruyorsunuz Büyük Tatar Ulusu’nu; Kazan, Kırım, Sibirya Tatarları ile Mişerler ve Kreşinler oluşturmaktadır. Tatlar, Karaimler, Kırımçaklar da Tatardır. Dobruca Tatarları, Türkiye’de, Afganistan’da, Doğu Avrupa’da ve Orta Asya’da yaşayan milyonlarca Tatar olduğu gibi Rusya’da da on milyonlarca Tatar yaşamaktadır. Hatta Japonya’da bile çok sayıda Tatar nüfusu bulunmaktadır. Tatarlar, farklı… Okumaya devam et Tatarlar kimlerdir?

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Atatürk ve Tatar Aydınları

Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU Kazan Tatarları, Rusya Federasyonu içerisinde yaşayan yüzden fazla etnik grup arasında sayı bakımından Ruslardan sonra ikinci sırada yer almaktadırlar. 2010 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre Rusya Federasyonu’nda 5.310.000 Tatar yaşa­maktadır. Bunlardan 2.000.000’u Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde, geriye kalan kısmı da Rusya Federasyonu’nun diğer bölgelerinde kayıtlıdır. Yurt dışındaki Tatarların… Okumaya devam et Atatürk ve Tatar Aydınları

Yayım tarihi
Dünya olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Rusya, Kazan Tatarlarını “dilsiz” bırakarak Ruslaştırmak istiyor . ROZA KURBAN

Rusya, Kazan Tatarlarını “dilsiz” bırakarak Ruslaştırmak istiyor “Milletleri millet yapan tarihleri ve kültürleridir, derler. Kültürü yaratan, milleti birleştiren ise dildir. Dilini koruyamayan milletler kimliğini koruyamaz. Dil bağımsızlığı, yurt bağımsızlığıdır. Dilimizi korumak için sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bugün dilimizi savunmazsak yarın elimizde savunulacak bir şey kalmayacaktır.” ***** Roza KURBAN Dil Yarası Tataristan’da son günlerde yaşananlar, Kazan… Okumaya devam et Rusya, Kazan Tatarlarını “dilsiz” bırakarak Ruslaştırmak istiyor . ROZA KURBAN

Kazan Gerçekten Tatar Şehir mi?

TURKISH FORUM

Eylül ayı başında (9-11) Beykent ve Kazan Üniversitelerinin ortaklaşa düzenledikleri ve Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Karahan’ın da katıldığı, bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’na katılmak ve bir bildiri sunmak için Kazan’a gittim. Kazan Üniversitesi 1804 yılında açılmış, üniversitenin ana binası 1805-1814 yılları arasında inşa edilmiştir. Rusya’nın en eski ve köklü… Okumaya devam et Kazan Gerçekten Tatar Şehir mi?

Kırım Türk Soykırımının 71. Yıldönümü ve Rus Baskısı

18 Mayıs, Kırım Türklerinin vatanlarından Rus diktatör Stalin tarafından sürgüne gönderilmesinin 71’nci “Soykırım Kurbanlarını Anma Günü” dür. Başbakan Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Antalya’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna krizinin Avrupa’nın güvenliğinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğine işaret ederken “Rusya’nın illegal ilhakı kabul edilemez. Kırım Tatarlarının izolasyonunu engellemek hayati önem taşıyor” diyerek, ikinci bir sürgün… Okumaya devam et Kırım Türk Soykırımının 71. Yıldönümü ve Rus Baskısı

Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi 31 Temmuz’da İstanbul’da Toplanacak

Türkiye’deki 43 Kırım Tatar sivil toplum örgütü tarafından kurulan “Kırım Tatar Teşkilatları Platformu” 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Refat Çubar, Kırım Tatar Millî Meclisi üyeleri ile birlikte Ankara’da toplanmış ve önemli kararlar almıştır. Platforma MHP Eskişehir Milletvekili Dr. Ruhsar Demirel ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım… Okumaya devam et Bütün Dünya Kırım Tatarları Kongresi 31 Temmuz’da İstanbul’da Toplanacak

“Putin’i Toktatınız”

Eskişehir’de Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov’un katıldığı Kırım İçin Ortak Akıl Çalıştay’ndan çıkan ortak akıl, Kırım Türkçesi ile  “Putin’i Toktatınız” (Putin’i durdurunuz) şeklinde özetlenebilir. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’nin, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin katkılarıyla 11-12 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlediği çalıştay, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın açılışına Kırım Tatar Milli… Okumaya devam et “Putin’i Toktatınız”