KESER DÖNÜYOR!

KESER DÖNÜYOR!

“Yalanın binası olmaz der büyüklerimiz”…

AKP-Cemaat ittifakının ”lağım çukuruna” dönüşen ilişkileri her gün tüm pisliği ile ortaya çıktıkça, Recep Bey içte karizması iyiden iyiye çizilirken, dışta yani dünya da da dışlandığı görülmeye başlandı.

Time dergisini yılın siyasetçisi anketine giremedi!

Başta Arap dünyası olmak üzere, bir zamanlar RTE’nin fotoğrafları ile süsledikleri duvarlardan artık resim yok ediliyor!

Kim mi?

Başkan Bush’a ayakkabı fırlatan, Iraklı gazeteci Muntazar El Zayet

El Zayet sözleri, yıllardır, iktidara neden muhalif oldukları için kimlerde zindanlarda kimileri zindan korkusu ile yaşan milyonların söyledikleri taktikler nitelikte…

 

“Mazlumdan yana değil”

El Zayet

“A­rap Ba­ha­rı ön­ce­sin­de Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın fo­toğ­raf­la­rı ev­le­ri­miz­de­ki du­var­lar­da ası­lıy­dı. Bu sü­reç­te ise o fo­toğ­raf­la­rı du­var­dan in­dir­dik. Fi­lis­ti­n’­i sa­vu­nan, maz­lum­la­rın ya­nın­da olan Er­do­ğan yok!

Maalesef, bel­li bir si­ya­si tav­rın ya­nın­da,

O mü­ca­de­le­nin sem­bo­lü, ar­tık Arap halk­la­rı ara­sın­da yok.”

“Bi­ze ya­lan söy­le­di­”

“Tayyip Er­do­ğa­n’­ın AB­D ile yan ya­na dur­du­ğu ko­nu­sun­da bir be­lir­gin­lik yok­tu ilk baş­lar­da.

Son­ra­sın­da bu­nu da an­la­dık.

Siz bir olay ya­şı­yor­su­nuz, si­zin düş­man­la­rı­nız var.

Si­ze ge­li­yor bir ki­şi, ‘Ben si­zin ya­nı­nız­da­yı­m’ di­yor.

Son­ra o ki­şi gi­di­yor düş­ma­nı­nı­za, ‘Siz ne söy­ler­se­niz ben onu uy­gu­la­ya­ca­ğı­m’ di­yor.

On­la­ra ne söy­le­di­ği­ni ilk za­man­lar bil­mi­yo­ruz, ey­lem­le­riy­le son­ra­dan an­lı­yo­ruz.

Er­do­ğa­n’­ın du­ru­mu da ay­nen böy­le!

Bar­za­ni­’yi Tür­ki­ye­’ye da­vet et­me­si­nin ne­de­ni de bel­li:

Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki­‘ye kar­şı cep­he aç­mak”…

*

Mandela’nın cenaze töreninde neden yok?

Yandaş kemikçilerin, kalemşor amiplerin ,”Dünya Lideri” diye yaftalayıp, göklere çıkardıkları, Recep Bey neden, Dünya Liderlerinin, katıldıkları, Güney Afrika’nın “ özgürlük be bağımsızlık lideri, Nelson Mandela’nın cenaze törenlerine katılmadı?

Dünya’nın Devlet başkanı, düzeyinde katıldığı, törenlere, neden başbakan yardımcısı düzeyinde katılıyor acaba?

Güney Afrika’nın eski Devlet Başkanı Nelson Mandela için yapılacak anma törenine 89 devlet ve hükümet başkanı katılıyorken, Türkiye’nin, ırkçılığa karşı ömrünü vakfe eden özgürlük abidesi ama, böylesi düşük düzeyde temsi edilmesinin asıl nedeni,

Güney Afrika’nın, ya da Dünya’nın Türkiye idare edenlere karşı tavrı mı?

Mesela, gezi olaylar?

Zindandaki 60 yakan gazeteciler mi?

Paranın gücünün yetmediği yerler!

Devir, Para pul bir anlık veya geçici süre de olsa insanlara ün, şan, şöhret, karizma kazanma devri!

Parayı bastıran Nobel Barış ödülü bile alabiliyor!

Örnek mi?

Obama’nın aldığı, Nobel barış ödülünü!

Neyse,

Recep beyin, foyası, kofluğu, zalimliği ortaya çıktı!

Dün para ile de olsa Arap diyarlarında, Recep bey için yırtınan, slogan attırılanlar,

artık değil,

Recep Bey için gösteri yapmak yüzünü bile görmek istemiyorlar

Nereden nereye?

Nedeni mi?

Devlet adamlığı olsa gerek!

*

Rezillik diz boyu!

Şu hale kanı Allah aşkına!

Tek kelime rezillik, ikiyüzlülük, AKP iktidarı ile ülkenin siyaseti olmuş!

Cemaat denilen, din bezirgânları ile el ele vererek iktidarını sürdüren, AKP iktidarı ve onun başı, cemaatin adam devşirme (Mekânları)faaliyetlerini şimdi merak etmiş gibi, dershaneleri, kapatacağım demesiyle başlayan fırtına,

Cemaat -AKP iş birliği ile kirli ittifaklar, çevrilen dolaplar, arkadan hançerlemeler, suçsuz insanlara iftira atarak, zindanlara attırdıkları tek tek gün ışığına, üstelik kendi” itirafları” ile ortaya çıkmaya başladı…

Dindarlığı kimseye bırakmayan bu İslam sapıklarının, attıkları iftira ve tertiplerde nasıl işbirliği yaptıkları ibretle görenlerin, devletin nemenem ”Çetelerin” işgalinde olduğu da ortaya dökülmüş oluyor…

 

Karamanın koyunu!

Halk diliyle,” karamanın koyun sonra çıkar oyunu” Para ile yaptırılan yalakalık, korku ve benzeri nedenlerle,

12 yılını dolduran, Recep beyin “zülüm iktidarının sonuna ona payanda olanların sonuna gelindi

Başta, gezi olayları ile üzerinden ölü toprağını” üzerinden atan halk, artık susmayacağını, yalanlara, kanmayacağını ve sonucu “zindan” dahi olsa susmayacaklarını göstererek ”isyanı” başlattılar.

Milyonlar,

Silivri,

Maltepe,

Sincan, Hasdal zindanlarına tıkılan insanların, hangi ve kimler tarafından düzenlenen sahte belgelerle suçlandıkları öğrendiler!

Toplumu sürekli ayrıştırıp geren, Recep Beyin yalanları artık para etmiyor!

PKK ile kankalaşma, halkı isyan noktasına ettiriyor…

Afrika ve Ortadoğu da ki Arap ülkeleri dâhil, dünya da ülkenin dış itibarı sıfırlanmış…

Tüm bunlara ilaveten, AKP’-Cemaat çatışması ile ortaya çıkan” çirkeflikler”

Recep Beyin iktidarına” tüy” dikmeye yetmiştir!

 

AKP demek,

Yalan Dolan Talan demektir.

Geçte olsa, büyük kitleler,

Recep Bey ve şürekâsının, “Yalan Dolan ve Talan’la” yönettiği Türkiye de artık,

Böylesi bir İktidarın kalmasının ülkeye zarar verdiğini nihayet fark ettiği görülüyor!

İktidarda olanlar ister anlasın ister anlamasın, gerçek bu!

Soruyor necip milletimiz,

İhale kanunun neden 24 kez değiştiğini

Mesele soruyor,

“Sayıştay raporları” neden meclisten kaçırılıyor?

Merak ediyor halkımız!

Beni bu adamla muhatap etmeyin, diyen Recep bey neden Barzani ile “kanka” oluşuna bir mana veremiyor!

PKK ile görüşen şerefsizdir alçaktır diyen Recep Beyin, APO’nun ipine sarılasına bir anlam veremiyor necip halkımız!

TOK neden hesap sorulmaz oluyor?

AKP belediyelerinde yolsuzluklarında neden, Yargı yolu neden açılmıyor?

Bir Genelkurmay başkanın nasıl terörist olabileceğini anlamakta zorlanıyor!

Hanefi Avcı gibi bir emniyet müdürünün, sol bir örgüte nasıl “ yardım-yataklı” edebileceğini anlamıyor!

Polisi,

Polis istihbaratı,

Yargıyı, TSK’yı Cemaate teslim eden zihniyetin, 2004 yılında k, MGK kararlarında, bu, cemaati “irtica örgütü” sayıp arkadan kuyu kazma gibi “dönekliğine” bir türlü anlam veremiyor!

Bu bir ruh hastalığıdır!

Tüm bunlara ilaveten,

İktidar ve tabi olarak, Recep beyin izlediği politika ile estirilen devlet terörü, baskı, öç alma kim ve nefretle gençlere ve toplum muhalif kesimine yapılan zülüm, sağlıklı bünyenin ve de kafanın yapacağı şeyler değildir.

Bakınız, Hanefi Avcı, devletin öncelikle polisin, Fetullah Gülen Cemaati tarafından, işgal edildiğini yazdı!

“Haliçte yaşayan simonlar “ isimli kitap tam bir suç duyurusu belgesidir.

Devletin nasıl ve kimler tarafından işgal edilip yönetildiği en ince ayrıntıları ile anlatılmaktadır.

Devlet kendisin altını oyanları deşifre edeni dileyecek, savcıların soruşturma açmaları beklerken, hayatını riske sokarak, bu kitabı yazan Hanefi Avcı, uyduruk belgelerle, zindana atıldı…

Tüm bu sayılanlara bakıldığında, böylesi icraat ve düşünce ve eylemlerin içinde olanların, sağlam “ruh sağlığından” söz edile bilinir mi?

 

Vatan Haini kimdir?

 

Bir hatırlatma;

“Taraf gazetesi eski genel yayın yönetmeni Yasemin Çongar’ın eşi, CİA da çalışıyor.

Yasemin Çongar’a, ABD de bir Radyo’ya verdiği mülakatta, TSK ile ilgili gizli belgeleri nasıl temin ediyorsunuz soruya, Bize bilgileri istihbarat örgütleri ve bizzat iktidar demişti!

*

Geçmişte, Anayasa da yasalarda, vatan hainliğinin vardı ama şimdi tarifi yok!

Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun,

2004 yılında ki, MGK toplantı kararlarını açıklaması vatan hainliği olarak yaftalayan, Recep bey, acaba “hainliği nasıl tanımlıyor?

Örnek,

Şimdiye kadar, hırsızlığı yapan değil de yapanı ihbar edeni hep hain(suçlu) olarak gördü/görüldü!

*

Özetle,

Mustafa Balbay’la başlayan, Zindanların öyle ya da böyle boşalacak!

*

PKK istese de, Yerel seçimlere kadar, “Silahlı Eylem” yapamayacak durumda!

Çünkü

PKK’nın tüm kadroları şuan şu saatte, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde “seçim çalışmaları” yapmaktadır.

Silahlı eylem PKK’nın da işine gelmez!

Cemaatte,

Ne istediler de elleri boş döndüler diyen Recep Bey,

Atadıkları Valiler,

Seçtirdikleri vekiller ve atama yaptığı, cemaatçi Bakanlardan, kurtulması imkânsızlığını bildiği için esip gürlediği ile kalacak!

Yargının,

Polisin ruhuna kadar inmiş cemaat mensuplarının, bu günleri düşünerek hazırladıkları (Tabi herkes, İlker Başbuğ kadar kör olmadığı gibi)kasetler, devleti talan eden belgelerin olabileceği varsayımı ile ne dershaneleri kapatabilir ne de ,Cemaatçi kadroları, devletin içinden temizleyebilir!.

Bu kavga sürecek ta ki, Recep bey ve şürekâsının ülke yönetimden el çektirilse ye kadar!

Yerel Seçimler belirleyici “süreç” olacaktır!

Herkes gardını buna göre alsın

*

Yani bir gün,

Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner…