Hangi İslam 5: Hem haram, hem helal!

Yazan

Haberi paylaşın

Hayatımızda en etken güç nedir diye sorsak, büyük ihtimal, bir çoğunuz ‘Din’ diyecektir.

Din en büyük ve en etken güç olduğu halde en az bilgimiz olan alanda din olması çok düşündürücüdür.

Insanlara kuranı yirmi, otuz kelime ile anlat desek, bir çoğunun suspus kalacağına emin olabilirsiniz. Tabi ki bunda suç halkımızın değil, halka anlatmayan, dini engelleyen Maun suresi kılıklı sahterkarlar da. Önceleri de dedik, Kuran ‘DIN ADAMI‘ tabirini tanımaz! Yani ALLAHA göre hiç din adamı yoktur. Ne vardır? Alim vardır, modern dilimiz de ‘Öğretmen’! Birşeyler öğreten her insan, yaptığı işin yahut bulunduğu sektörün alimidir. Matematik uzmanı olan matematik alimidir, biolojide bilgisi olan onun alimidir ve bitabi dinde ilmi olan, din alimidir! Lakin Dikkat! !

Din adına konuşan alimler hep doğrudur diye bir kaide yoktur! Bunun için her alimin sözünü kurana sunacağız. Elimizde mihenk taşı var, her sözü, her hadisi, her din adına konuşulanı kuran süzgecinden geçireceğiz. Süzgeçten geçen her söz (kimden olursa olsun) doğrudur! Süzgeçden geçmeyen ise batıldır! Malesef ruhban sınıfı bu süzgeci kendi tekelinde tutmuşlardır, halkı soyup soğana çevirmişlerdir. Öyle ki, türbeler de halen dünyanın bağışı yapılır, holdingler kurulur, deniz fenerleri, cemaatler vs.

Islamiyet adına ortaya çıkan en kötü dayatmalardan bir tanesi de mezhepçiliktir (fırkacılık/hizipçilik). Şu an Türkiye’de dört hak mezhep var derler, oysa bu mezheplerin birbirleri ile çeliskiler içinde olduğunu halka anlatmazlar.
Fırkacılık/Hizipçilik öyle bir hal almıştır ki, işin içinden çıkılmaz olmuştur. Bakın Almanya’da, Diyanetin camisine Nurcu gitmez, Süleymancı Nurcu camisine gitmez, Nurcu Süleymancıya gitmez, Diyanet Süleymancıya gitmez! Yani bir cemaat diğerinin camisine gidip namaz kılmaz!

Şimdi bu fırkalara bölünmek değildirde nedir acaba? Birde utanmadan kalkarlar “Biz Islamiyet için çaba verenlerdeniz” derler.

Bakın kuran ne diyor:

Ali İmran Suresi 103 Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı.Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

En’am Suresi 159
Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.

Ve DIKKAT bu ayete:

Rum suresi 32 Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür.

Işte tokat gibi gerçeği yüzümüze vuran ayet! Her fırka/hizip kendi elindekiyle sevinip duruyor. Yani Nurcuya göre kendi elindeki (Risale) hakikata götürüyor, Süleymancı ya göre Süleyman Tunahan´ın yazdıkları, bir başkasına göre Fethullahın, yine bir başkasına göre Cübbelinin, bir başkasına göre Harun Yahyanın, bir başkasına göre Şia, bir başkasına göre hanefi mezhebi, bir başkasına göre şaafi vs vs vs.

Işte ayet! Yüzümüze tokat gibi gerçekleri vuruyor.
ALLAHIN kitabından dinini öğrenmezsen, kitabullahı başının tacı etmezsen, sonuç bu olur işte!

Bakalım şu ayetlere:

Bakara Suresi 101 Allah katından kendilerine, ellerinde bulunanı tasdikleyici bir resul geldiğinde, kitap verilenlerden bir fırka, Allah! ın Kitabı’nı hiç bilmiyorlarmış gibi kaldırıp arkalarına attılar.

Bakara Suresi 159
İndirdiğimiz açık-seçik delillerle, kılavuz mesajı; biz onu kitap’ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder.

Ali İmran Suresi 23 Şu kendilerine kitap’tan pay verilmiş olanlara bak, aralarında hüküm vermesi için Allah’ın Kitabı’na çağrılıyorlar da içlerinden bir zümre yüz çevirerek dönüp gidiyor.

Ali İmran Suresi 78 Onlardan bir zümre vardır, aslında kitap’tan olmayan birşeyi siz kitap’tan sanasınız diye, dillerini kitap’la eğip bükerler.O, Allah katından olmadığı halde “Bu, Allah katındandır.” derler.Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler.

bunun gibi daha yüzlerce ayet var. ALLAH apaçık nerden kaynak alacağımızı belirlemiş. Kur’an’ı kerim’den!

Yine Zühruf suresi 44 ayetinde ‘ Bu kitaptan hesaba çekileceksiniz’ der. Yani mahşer gününde Kur’an’ı kerimden hesaba çekileceğinizi biliyormuydunuz? Risaleden size sormayacak ALLAH, hangi mezhebe uyduğunu sormayacak, hangi fırka, cemaat, tarikat sormayacak.

Sana diyecek ki ‘ Kuranı kerime okudun

mu, ne yazıyor içinde bildinmi? ‘.
Bazı kurnaz hocalar çıkıyor, diyorlar ki ‘Ehli Sünnetin yoluna uyan kurana uymuş gibidir! Okumasına gerek kalmamıştır’. Bu korkunç bir yalandır! Ehli sünnetin dört mezhebi kendi aralarında birinin helal dediğine diğeri haram diyor. Daha Gusül abdestin farzı ne kadar, onda bile bir birlik içinde görüş belirtememişlerdir. (mezhep imamlarını ayrı tutuyorum bu konuda)

Dört hak mezhep demeleride hep beni şaşırtmıştır. Efendim bunların hakk olduğunu kim belirlemiş? Bizim bildiğimiz islamiyet anlayışına göre, daha doğrusu Kur’an’ı kerime göre, bir tek ALLAH birşeyin hakk yahut batıl olduğunu belirler. Yani din adına başka hiç kimse bu güce sahip değildir. Peki ALLAH dört mezhep diye birşeymi çıkarmış ortaya? Ilginçtir ki, ehli şiaya sorsak ‘ Şia hakktır ‘ derler. Bakın onlar da kendi mezheplerinin hakk olduğunu iddia ediyorlar. Peki Kurana göre hakk nedir dinleyelim.

Nisa Suresi 170 Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı getirdi; artık inanın ona ki hayrınıza olsun. Nankörlük ederseniz göklerdekiler de yerdekiler de Allah’ındır. Allah Alîm’dir, Hakîm’dir.

En’am Suresi 5
Böylece hakkı, kendilerine geldiği anda yalanladılar. Fakat yakında onlara, alay etmekte oldukları şeyin haberleri gelecektir.

Okumaya devam et  Americans compete in Turkish Olympiad

Yunus Suresi 82 ‘Ve suçlular hoş görmese de Allah, hakkı, kelimeleriyle ortaya çıkarıp kanıtlayacaktır.’

Müminun Suresi 70 Yoksa, ‘onda bir cinnet mi var’ diyorlar! Hayır, o kendilerine hakkı getirdi ama onların çoğu haktan tiksiniyor.

Furkan Suresi 33 Onlar sana bir mesel getirdikçe, biz sana hakkı ve en güzel yorumu(tefsiri) getiririz.

Zühruf Suresi 78 Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz haktan tiksiniyorsunuz.

Hakk ne imiş? Kuran imiş!
Kim belirler imiş? ALLAH!
Peki mezheplerin hakk olduğunu kim belirledi? Kuran değil, ALLAH değil! Ya kim?
Ruhban sınıfı tabi, başka kim olabilir!

Hz Muhammed Mustafa’nın mezhebi ne ise benim de mezhebim, görüşüm, yolum odur. Peygamber hangi mezhebe uymuş? Hiç birine. Mezhep kendisinden çok çok sonraları çıkmış ortaya. Peki o neye göre yaşamış? Elbetde ki kur’an’a göre, başka neye göre olabilir ki zaten.

Dört halifenin mezhebi var mı? YOK!

Sahabenin? YOK!

Şimdi bende mezhep kabul etmiyorum deyince bana bazıları çıkıp ‘ Sen zındıksın’ diye ithamda bulunuyorlar.

Düşünün bir mezhebe göre birşeyler haram, diğerine göre helal. Şimdi siz inanıyormusunuz yarın mahşerde ALLAH’ Sen hanefisin yedin günah oldu, sen şaafisin senin için sorun yok’ diyecektir?. Yani Hanefi yedi diye günah, şaafi yedi diye helal! ALLAHIN adaleti bumudur? (haşa).

Şimdi düşünelim sizinle. Bir adam gemiye biniyor, deniz yolculuğu yapmakta. Fırtına esince, dalgalar çoşunca gemi batıveriyor. Tabi bu garip adam, kendini zar zor bir adaya kurtarıyor. Ada’da kendinden başka hiç kimse yoktur. Gemiden sadece bir sandık kurtarıyor ve sandığı açıyor ki içinde bir kuran ve biraz erzak var. Ne yapsın adam, mecburi olarak kuranı okumaya başlıyor. ALLAHta ona hidayet veriyor ve adam Müslümanlığa geçiyor! Bu adam bundan önce başka dine mensup olduğundan, müslümanlık üzerine hiç birşey bilmeyen biri! Şimdi kuran´ı kerimi okuyarak müslüman olduğuna göre bu adam nasıl bir Müslüman olur? Ehli mezhepçilere göre bu adam müslüman değildir çünkü mezhebi yoktur! Yine Ehli mezhebe göre bu adamın namazı´da batıldır, çünkü kuranı kerime uyarak namaz kılınmaz derler! Bu adamın abdesti, itikadi, düşüncesi, ibadeti vs vs vs hepsi batıldır, çünkü kurana uyarak insan dinini yaşayamaz derler!

Bakın Mehmet Ali Demirbaş neler diyor:

– Mezhepsizlik konusuna fazla yer vermemiz itikat meselesi olduğundandır. İtikadı bozuk olanın ibadetleri boşa gider. Onun için önce doğru bir imana sahip olmak gerekir.(Dinimiz Islam /Mezhepsizlik ve ibadetler)

Bir hadis, bir âyete zıt gibi görünürse, hadis-i şerife uyulur.
Bir hadis, mezhebin hükmüne zıt gibi görünürse, mezhebin hükmüne uyulur. (Dinimiz Islam)

Ve nihayet Ruhban sınıfının maskeleri düşmemesi, halk başka kitap okuyarak uyanmaması için şöyle derler:

Ehl-i sünnete uymayan kitap ve yazarlardan uzak durmalı. Çünkü bunlar, yaldızlanmış necasete veya altın kupada sunulan zehire benzer. Süsüne, kabına veya görünüşüne aldanıp, sonsuz saadetten mahrum kalmamalıdır.(Dinimiz Islam)

Uyanın artık, size din diye önünüze koydukları, islamiyetin ilk getirdiği, yani ALLAHIN vahyinde’ki din değil! Ruhban sınıfının size dayattığı görüşlerinden ve yorumlarından başka hiç birşey degil.

Bir yiyecek nasıl hem helal hem haram olabiliyor? Mezhepçi zihniyet uyduruyor oluyor. Hani Bektaşi babasına biri sormuş
– Efendim abdestsiz namaz olurmu?
El cevap:
-Ben kıldım oldu!

Işte Ruhban sınıfının din anlayışı:

Önce haram ve helal belirleme konusunda ALLAHIN ayetlerini asalım, sonra mezheplerin görüşlerine bakalım.
ALLAH diyor ki Kur’an’da:

Maide Suresi 87-88 Ey iman sahipleri! Allah’ın size helal kıldığı şeylerin temiz ve güzel olanlarını haramlaştırmayın; azıp sınırı aşmayın; Allah azıp sınırı aşanları sevmez.Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah’tan korkun.

Yunus Suresi 59 De ki: ‘Ne oldu size de Allah’ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir haram yaptınız bir de helal? ‘ De ki: ‘Allah mı size izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ediyorsunuz? ‘

Nahl Suresi 116 Yalan düzerek Allah’a iftira etmek için, dillerinizin uydurma nitelendirmeleriyle ‘Şu helaldir, şu da haramdır! ‘ demeyin. Yalan düzerek Allah’a iftira edenler kurtulamazlar.

Tahrim Suresi 1 Ey Peygamber! Allah’ın sana helal kıldığı şeyi, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek neden haramlaştırıyorsun? Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.

Nahl Suresi 35 Ortak koşanlar dediler ki: ‘Eğer Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız Allah dışında bir şeye kulluk/ibadet etmez, O’na rağmen hiçbir şeyi haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de aynen böyle yaptılar. Resullere düşen, açık bir tebliğden başkası değildir.

Nahl Suresi 115 O size ancak şunları haram kılmıştır: Ölü, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan. Bununla birlikte, zorda kalan, başkasının hakkına tecavüz etmemek, sınırı da aşmamak şartıyla bunlardan yerse, Allah bağışlayacak, merhamet edecektir.

A’raf Suresi 32 – 33 De ki: ‘Allah’ın, kulları için çıkardığı süsü, güzel ve tatlı rızıkları kim haram etmiş? ‘ De ki: ‘Dünya hayatında inananlar için de var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindirler.’ Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle ayrıntılı kılıyor.De ki: ‘Rabbim, ancak şunları haram kıldı: İğrençlikleri-görünenini, gizli olanı-günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah’a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeyi.’

Okumaya devam et  Türkiye “NATO” dan çıkartılabilir!

En’am Suresi 150-151 Şunu da söyle: ‘Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin.’ Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme! Ayetlerimizi yalanlayanlarla âhirete inanmayanların keyifleri ardınca gitme! Onlar, kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.De ki onlara: ‘Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım: Hiçbir şeyi O’na ortak koşmayın. Ana-babaya çok iyi davranın. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın. Allah’ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilesiniz.’

En’am Suresi 145 De ki: ‘Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan biri olursa başka: leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o bir pisliktir- Allah’tan başkası adına boğazlanmış bir murdar.’ Iztırar haline düşen, başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırını da aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

En’am Suresi 140 Şu bir gerçek ki, ilimsizlik yüzünden öz evlatlarını beyinsizce katledenlerle Allah’ın kendilerine verdiği rızıkları, Allah’a iftira ederek haramlaştıranlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. İnan olsun, sapıtmışlardır onlar; hiçbir zaman doğruyu ve güzeli bulamazlar.

Maide Suresi 62-63 Onların birçoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede yarıştıklarını görürsün. Ne kötüdür o yapmakta oldukları! Ruhbanları ve hahamları onları, günah oluşturan sözlerinden, haram yemekten alıkoysalardı olmaz mıydı? Ne kötüdür onların sınaat/teknoloji olarak üretmekte oldukları.

Şimdide gelelim Mezhep çelişkilerinin örneklerine:

Devamı gelecek

Mustafa Çelebi

Mezheplerin Çelişkilerine 100 tane örnek

Konular Hanefi Maliki Şafii Hanbeli
1 Ölü Hayvanın derisi helal midir? Haram Helal Haram Helal
2 Pislikle beslenen hayvanların eti helal midir Helal Haram
3 Yılan balığı yemenin hükmü nedir? Helal Haram
4 Erkeğin kırmızı elbise giymesinin hükmü nedir? Mekruh Helal Haram Mekruh
5 Erkeğin sarı elbise giymesinin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram
6 Ud, zurna, dümbelek, boru davul çalmak nedir? Mekruh helal Helal Haram
7 Karga eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram
8 At eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal
9 Midye yemenin hükmü nedir? Haram Helal
10 İstiridye yemenin hükmü nedir? Haram Helal
11 Istakoz yemenin hükmü nedir? Haram Helal
12 Kırlangıç eti yemenin hükmü nedir? Helal Helal Haram Haram
13 Kartal eti yemenin hükmü nedir? Haram Helal Haram Haram
14 Yarasa eti yemenin hükmü nedir? Haram Mekruh Haram Haram
15 Beyt-i Tavaftan öne abdest almak nedir? Vacip Farz Farz Farz
16 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir? Vacip Farz Farz Farz
17 Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir? Sünnet Sünnet Vacip
18 İlk iki rekatta Fatiha’dan sonra sure okumak nedir? Vacip Mübah Sünnet Sünnet
19 Fatiha’dan evvel Besmele çekmek nedir? Sünnet Mekruh Farz
20 Namazda ayakların arası ne kadar açık olmalı? 4 parmak 2 karış 1 karış 2 karış
21 Vitir namazının hükmü nedir? Vacip Sünnet Sünnet Sünnet
22 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu? Hayır Evet Hayır Hayır
23 Namazda selam almak abdesti bozar mı? Evet Hayır
24 Namaz kılan kimsenin önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır? 40 kulaç 1 kulaç 3 kulaç 3 kulaç
25 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı? Evet Hayır Hayır Evet
26 Namazda hatayla yanlış bir kelime geçerse namaz bozulur mu? Evet Hayır Hayır Hayır
27 Namazda af ve of demek namazı bozar mı? Evet Hayır Evet Evet
28 Eti yenen hayvanların sidiği ve artığı necis midir? Evet Hayır Evet Hayır
29 Eti yenen hayvanların menisi necis midir? Evet Evet Hayır Hayır
30 Abdestin farzları kaçtır? 4 7 6 7
31 Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır? Hayır Hayır Evet Evet
32 Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır? Hayır Evet Hayır Evet
33 Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır? 18 8 30 20
34 Misvak kullanmak sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet
35 Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir? Evet Hayır Evet Evet
36 Abdestte başın üç defa mesh edilmesi sünnet midir? Hayır Hayır Evet Hayır
37 Abdestte kulakların içten ve dıştan meshi sünnet midir? Evet Evet Evet Hayır
38 Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir? 1 1 3 1
39 Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır? 12 3 5 8
40 Cinsellik organına dokunmak abdesti bozar mı? Hayır Evet Evet Evet
41 Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır
42 Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet
43 Abdest şüphe ile bozulur mu? Hayır Hayır Hayır Evet
44 Kan akması abdesti bozar mı? Evet Hayır Hayır Hayır
45 Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir? Evet Evet Hayır Hayır
46 Gusül abdesti almayı gerektiren sebeplerin sayısı kaçtır? 7 4 5 6
47 Gusül abdestinin farzları kaç tanedir? 11 5 3
48 Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir? Hapsedilir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür Tevbe etmezse öldürülür üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür üç güniçinde tevbe etmezse öldürülür
49 Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa da geçerli olur mu? Evet Evet Hayır Hayır
50 Arapça bilmeyen kimsenin kendisi için ezanı kendi dilinde okuması caiz midir? Hayır Hayır Evet Hayır
51 Ezanda niyet şart mıdır? Hayır Evet Hayır Evet
52 Ezan ve kamet esnasında selam almak caiz midir? Hayır Hayır Hayır Evet
53 Fatiha suresi okunmadan kılınan namaz geçerli olur mu? Evet Hayır Hayır Hayır
54 Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir? Farz değildir 1 tarafa vermek farzdır 1 tarafa vermek farzdır 2 tarafa vermek farzdır
55 Erkeğin avret yeri neresidir? Göbeğiile diz kapağı arası Ön ve arka uzuvları Göbeğiile diz kapağı arası Göbeğiile diz kapağı arası
56 Ölünün yıkanmasının farz olması için cesedin ne kadarının bulunması gereklidir? 01.Şub 02.Mar Az da olsa olur Az da olsa olur
57 Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi? Hayır Evet Evet Hayır
58 İhramlı iken hacda ölen kişinin üstüne hoş koku sürülüp başı örtülür mü? Evet Evet Hayır Hayır
59 Cenaze namazını kimin kıldırması gerekir? Sultan Devlet Başkanı Kaldırması vasiyet edilen kişi Velisi Kaldırması vasiyet edilen kişi
60 Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz? 5 3 k Her vakitte ılınabilir 3
61 Ölü gömülmek için, öldüğü yerden başka bir yere nakledilebilir mi? Evet Evet Hayır Hayır
62 Oruç için dil ile söyleyerek niyet etmek şart mıdır? Evet Evet Hayır Evet
63 Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır? Evet Hayır Evet Evet
64 Kan aldırmak orucu bozar mı? Hayır Hayır Hayır Evet
65 Zekatın farz olması için hangi mallardan borçlu olmamak şarttır? Zirai ürün dışındaki mallardan Altın ve gümüş Böylebir şart yoktur Bütün mallardan
66 Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır
67 Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Evet Hayır
68 Madenlerden ne kadar zekat verilmesi gereklidir? 01.May 01.May Oca.40 Oca.40
69 Ticarî bir eşyanın zekatının şartları kaçtır? 4 5 6 2
70 Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Hayır
71 Balın zekatını vermek farz mıdır? Evet Hayır Hayır Evet
72 Vakfedilen topraktan zekat vermek farz mıdır? Evet Evet Hayır Hayır
73 Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır? Hayır Evet Evet Evet
74 Zeytinin zekatını vermek gerekli midir? Evet Evet Hayır Evet
75 Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır? Hayır Evet Hayır Hayır
76 Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır? Koyun 1 Keçi 1 Koyun 1 Keçi 1 Koyun 1 Keçi 2 Koyun 1/2 Keçi 2
77 Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi? Hayır Evet Evet Hayır
78 Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir? Evet Hayır Evet Evet
79 Haccın şartı kaç tanedir? 2 4 5 4
80 Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
81 Müslüman olmayan bir fakire yemek verilmesi caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
82 İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet
83 Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir? Hayır Hayır Evet Evet
84 Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
85 Sakalı kesmek haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet
86 Tavla oynamak haram mıdır? Hayır Evet Evet Evet
87 Satranç oynamak haram mıdır? Evet Evet Hayır Evet
88 Ölen bir kişinin borçları ödenmeli midir? Hayır Evet Evet Hayır
89 Kişi kendi arazisinde bulunan maddenin ne kadarını devlete vermelidir? 01.May Hiç Hiç Hiç
90 Bir araziyi gasp edip eken kimse çıkan ürünün sahibi midir? Evet Evet Evet Hayır
91 Yapılan bir sözleşmeyi değiştirme veya feshetme süresi ne kadardır? 3 gün İhtiyaç gereği kadar 3 gün Anlaşma ile belirlenir
92 Cinsi tecavüzde bulunulan hayvanın hükmü nedir? Öldürülür, eti yenmez Öldürül mez, etiyenebilir Öldürülmez, etiyenebilir Öldürülmesi gerekir
93 Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir? 80 80 40 80
94 Şarap kokan veya şarap kusan kişiye değnek cezası uygulanır mı? Hayır Evet Hayır Hayır
95 Dinden döndüğü için öldürülen bir kişinin malı mirasçıla-rına verilebilir mi? Evet Hayır Hayır Hayır
96 Dinden dönen kadın öldürülür mü? Hayır Evet Evet Evet
97 Terketmek, hapsetmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle bir kişiyi öldürmek, kasten öldürmek gibi midir? Hayır Evet Evet Evet
98 Bir kadının hakimlik yapması caiz midir? Evet Hayır Hayır Hayır
99 Köpek necis bir hayvan mıdır? Hayır Hayır Evet Evet
100 Müezzin okuduğu cezandan dolayı ücret alabilir mi? Hayır Evet Evet HayırComments

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir