FAŞİZMLERE ÖYLE ÇOK BENZİYOR Kİ…

Erbil Tuşalp ve “İslâm Faşizmi” ABD’de 19.Yy sonlarıyla 1900’lerin başına kadar olan dönem “Yaldızlı Çağ” olarak da tanımlanıyordu. Ekonomik büyüme (sanayileşme) ile Avrupalı göçmen akımının yüksek olduğu bu dönem için kullanılan kavram, Mark Twain’in 1873’te yayınlanan Yaldızlı Çağ: Günümüzün Masalı romanından alıntılanmış, 1920-30’lu yıllarda kullanıma girmişti. Muckraker, ABD’de İlerleme Çağı’nda ortaya çıkan yerleşik kurumların ve liderlerin yozlaşmasını… Okumaya devam et FAŞİZMLERE ÖYLE ÇOK BENZİYOR Kİ…

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış

EĞİTİMİN AMACI NEDİR?

Eğitimde temel sorunlar çözümlenmedikçe eğitimin bileşenlerini aynı sorunlar bekliyor…Eğitim bir öğretme-öğrenme sürecidir. Eğitimde temel sorunlar çözümlenmedikçe eğitimin yaşayan bileşenlerini aynı sorunlar bekliyordu… Sizin değil çocuklarınızÖzlenen bir yaşamın oğulları, kızlarıdır onlarSizden geldiler, henüz sizinledirler;Ama sizden ya da sizin değildirlerSevginizi verebilirsiniz onlara,Düşüncelerinizi değil Bedenlerini barındırabilirsiniz ruhlarını değil.Çünkü ruhları yarının evlerinde barınacakO evler kiDüşünüzde bile göremeyeceksiniz.Onlar gibi olmaya… Okumaya devam et EĞİTİMİN AMACI NEDİR?

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış

KUDÜS… EY KUDÜS

KUDÜS… EY KUDÜS          “Seni unutursam, ey Kudüs          Sağ elim hünerini unutsun          Eğer seni anmazsam          Dilim damağıma yapışsın”                                     MEZMUR-137  Kudüs Ey Kudüs yaklaşık 4 yılda yoğun çaba ve araştırmayla ortaya çıkmış, Kudüs ve İsrail-Arap sorunu üzerine yazılı en kapsamlı kitaplardan birisiydi. Fransız ve Amerikalı gazeteciler Dominique Lapierre ve Larry Collins tarafından kaleme alınmıştı. Üç tek tanrılı (semavi)… Okumaya devam et KUDÜS… EY KUDÜS

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

DEMOKRATİK EĞİTİM ÜZERİNE…

Demokratik eğitimin sonucu demokratik bir toplumdur… Rejimin, idarelerinin toplumun aydın ve ilerici kesimine bakışı ile ırkçı ve çağdışı tutumları nedeniyle salt sermaye sahiplerine eleman yetiştirir düzeye indirgemişti üniversiteleri. Yükseköğretim paralı hale getirilmiş, üniversiteler birer ticarethaneye dönüştürülmüş ve bilim yuvası olmaktan çıkarılmıştı…  Zincirler kilitler sürgülertank tüfek ve ölümve bomba ve korku ve zulümve yeryüzünde ve gökyüzündebütün… Okumaya devam et DEMOKRATİK EĞİTİM ÜZERİNE…

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

AKKUYU VE “NÜKLEER ENERJİ” İLE İLGİLİ GERÇEKLER

Söylentiler basit birer geyik miydi !.. Hatırlanacağı gibi 1995 yılında bazı gazetelerimiz durup dururken “nükleer santral kurmazsak iki yıl sonra karanlıkta kalacağız” manşetlerini atmışlardı. Bu aslında nükleer lobilerin ilk girişimiydi. Ardından Akkuyu’ya Nükleer Santral kurmaya yönelik ihalenin 15 Ekim 1999’da sonlandırılacağı açıklanmıştı. O tarihlerde çok güvenli söylemiyle pekiştirilen nükleer santrale yönelik beklenmedik bir şey olmuş… Okumaya devam et AKKUYU VE “NÜKLEER ENERJİ” İLE İLGİLİ GERÇEKLER

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

ÇAĞDAŞ EĞİTİM, ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE

Eğitim girdisi nitelikli emek olması gereken bir süreçtir…Eğitim girdisi nitelikli emek olması gereken bir süreçtir. Çetesiz, şeriatsız ve darbesiz gelişen bir toplum, demokratik ve çağdaş hukuk devleti olmanın yolu bu süreci iyi değerlendirmekten geçer. Eğitimin asıl gayesi siyasal iktidarların çıkarlarına hizmet etmek değil halkın ihtiyaçlarına dönük olmaktır. Türkiye siyasal düşünce, din, dil, cinsiyetçilik gibi farklılıklardan… Okumaya devam et ÇAĞDAŞ EĞİTİM, ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE

AYDINLAR ÜZERİNE…

“Kapalı odanızdan çıkın, çevrenize bakın ve yanıtlarınızı sokakta arayın. Her yerde barışçıl ve silahsız yurttaş yığınlarını kurşunlayarak iç savaşı başlatan bizzat hükümet olmamış mıdır?” Lenin (İki Taktik) Aydınlar ya da aydın sorunu üzerine yazılmış en bilindik derli toplu kitap Jean Paul Sartre tarafından yazılmıştır “Aydınlar Üzerine” (Plaidoyer pour les intellectuels) . Geçtiğimiz yıl okumuştum aydınlar üzerine kitabını. Sartre,… Okumaya devam et AYDINLAR ÜZERİNE…

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış

AVRUPA TARİHİNDE KENTLER

Leonardo Benevolo dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde mimarlık tarihi profesörü olarak bulunmuş uluslararası bir isim. Avrupa kentlerinin tarihini incelediği yapıtında sadece Avrupa’nın değil tüm dünyadaki kentleşmenin de kökenlerine değinmişti.  Aslında Benevolo, günümüzde insan yaşamına egemen ve her alandaki yozlaşmanın sonucu olan post-modernleşmenin mimari boyutuna ışık tutuyordu.  Rus realist romancı Fyodor Mihayloviç Dostoyevski bir kentin insan yaşamındaki… Okumaya devam et AVRUPA TARİHİNDE KENTLER

POPÜLİZM ÜZERİNE 7 TEZ

“Popülizm Nedir?” ve Jan-Werner Müller… Alman siyaset bilimci Jan-Werner Müller şimdiye kadar siyasal literatürde sıkça oy avcılığı, halk dalkavukluğu ya da halk yardakçılığı gibi ifadelerle tanımlanan popülizmi günümüzdeki örnek ve uygulamalara bakarak net bir bakış açısı ile değerlendiriyor, vardığı sonuçlarını ise daha çok bu siyaset sosyolojisi teriminin günümüzün gerçekliğinin ışığında yeniden sorgulandığı bir kitapta topluyor:… Okumaya devam et POPÜLİZM ÜZERİNE 7 TEZ

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

“UMUT” VE YILMAZ GÜNEY

Yılmaz Güney Sineması ve Umut Devrim Sineması deyince Türkiye Sineması’nda Yılmaz Güney geliyor aklımıza… “Devrimci sinema yol gösteren değil düşünmeye sevkeden filmlerdir” demişti Güney. O bir Efsaneydi sinemamız için . O’nun “Umut” filminden de sözetmek gerek. “Güzel adam, bizim toplumun adamı değildir, ağam… Amerikan sinemasının adamıdır” diyordu Yılmaz Güney. Sinemamızının “Çirkin Kral”ının adı sansürle, yasakla,… Okumaya devam et “UMUT” VE YILMAZ GÜNEY

L’ÉTAT, C’EST MOI (DEVLET BENIM) !

L’ÉTAT, C’EST MOI  (DEVLET BENIM) ! (Louis XIV) Avrupa ülkeleriyle özellikle Hollanda ile yaşanan diplomatik sorun yıllar önce Cem Özer’den alıntıladığım yazıyı aklıma getirdi. Kriz, Cem Özer’in bizim muhafazakârlarımız Batı’nın nimetlerinden yararlanırken halka bunları yasaklayıp kötüler şeklindeki sözlerini (Acemi Yazılar, Parantez Yayınları, 1997) hatırlatıyordu. Almanya’da mitingi engellenen Bekir Bozdağ’ın “Bir toplumun toplantı yapmasına izin vermeyen… Okumaya devam et L’ÉTAT, C’EST MOI (DEVLET BENIM) !

SİYASAL SİSTEMLERDE TEMSİLİYET SORUNSALI

Seçim siyasal konumlara gelecek temsilcilerin belirlenmesi işlemi ve sürecidir özetle temsil, meşruiyet, katılım ve iktidarı çağrıştırmakta. Seçim sistemi birtakım kurallar, teknikler, yöntemler, anlayışlar ile geleneklerden oluşur ve bu nedenlerle ülkeden ülkeye değişmektedir. Seçim sistemi yani aynı sayıdaki geçerli oy miktarına uygulanan teknik ve yöntemler temsilci dağılımında farklı sonuçlar ortaya çıkardığından toplum gereksinimlerine uygun bir seçim… Okumaya devam et SİYASAL SİSTEMLERDE TEMSİLİYET SORUNSALI

TÜRKİYE’NİN GERİCİLEŞMESİ, SÖMÜRGELEŞMESİ VE DEMİRTAŞ CEYHUN’UN “HAÇ’LI EMPERYALİZM” KİTABI ÜZERİNE NOTLAR -I-

TÜRKİYE’NİN GERİCİLEŞMESİ, SÖMÜRGELEŞMESİ VE DEMİRTAŞ CEYHUN’UN “HAÇ’LI EMPERYALİZM” KİTABI ÜZERİNE NOTLAR -I- Demirtaş Ceyhun’un daha önce Habora Kitabevi Yayınları tarafından baskısı yapılmış araştırma kitaplarından biri, Haç’lı Emperyalizm. Güncelliğini yitirmeyen bu kitap Seyyit Nezir’in de geniş bir önsunumuyla yeniden yayınlandı, tam 42 yıl sonra. Kitabın arka kapağına bu tarihsel araştırma için iddialı bir not düşülmüştü: “Dinler,… Okumaya devam et TÜRKİYE’NİN GERİCİLEŞMESİ, SÖMÜRGELEŞMESİ VE DEMİRTAŞ CEYHUN’UN “HAÇ’LI EMPERYALİZM” KİTABI ÜZERİNE NOTLAR -I-

Yayım tarihi
Tamer Uysal olarak sınıflandırılmış