Etiket: Usain Bolt

  • Üniversite Sıralamalarında Türk Üniversiteleri  Neden Alt Sıralarda?

    Üniversite Sıralamalarında Türk Üniversiteleri Neden Alt Sıralarda?

    Dünyada üniversitelerin görevleri; öğrencilere kaliteli eğitim  vermek, nitelikli  dergilerde nitelikli araştırmalar ve yayınlar yapmak,  içinde bulundukları toplumun gelişimine katkı sağlamak, toplumun  refahını arttırmaya yönelik   çalışmalar yapmak, sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimine öncülük etmek, teknoloji ve yeni bilgi üretmek, ekonomide  verimliliği  arttırarak ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimine katkıda bulunmaktır. ABD’de […]

Exit mobile version