KUR’AN ve NUTUK-33

NUTUK   2.bölüm Milli Kongreler ve Gelişen olaylar Baylar, söz arasında küçük bir noktaya da dokunmak isterim. Benim, bu Erzurum Kongresine üye olarak girip girmemekliğim düşünülmeğe değer görüldüğü gibi, Kongreye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım üzerinde duraksayanlar bulunmuştur. Bu duraksayanlardan kimilerinin düşüncelerini iyi niyetlerine ve içtenliklerine yormakla birlikte, başka birtakım kimselerin bu konuda içtenlikten… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-33

KUR’AN ve NUTUK-32

NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları   Baylar,Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmasının sonucu, düzenlediği tüzük ve bu tüzüğün içindekileri herkese duyuran bildiridir. Bu tüzük ve bildiri, o zamanın ve çevrenin gerektirdiği ikinci derecede düşünceler çıkarılarak incelenecek olursa birtakım köklü ve geniş kapsamlı ilkeler ve kararları… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-32

KUR’AN ve NUTUK-31

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurum Kongresi   Baylar, bildiğiniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuzunun 23’üncü günü, pek gösterişsiz bir okul salonunda açıldı. İlk günü,beni başkanlığa seçtiler.Kongre üyelerini durum ve bir ölçüde, düşünülenler üzerinde aydınlatmak için yaptığım konuşmada: Tarih ve olayların sürükleyişiyle, gerçekten içine düştüğümüz kanlı ve kara… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-31

KUR’AN ve NUTUK-30

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurumluların Yardımları   Baylar,ben askerlikten çekilince bütün Erzurum halkının ve Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyetinin  Erzurum şubesinin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz izlenimleri burada açıkça anmayı bir ödev sayarım. Derneğin Erzurum şubesinden aldığım 10 Temmuz 1919… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-30

KUR’AN ve NUTUK-29

NUTUK 2.bölüm Milli Kongreler ve Gelişen olaylar: Refet Bey’le Yazışmalar Bu tele verdiğimiz yanıtı da olduğu gibi bildirmekle yetineceğim. Şifre                                                 23.7.1919 Subay eliyle çekilmesi İvedidir. 171 Sivas’ta Üçüncü Kolordu Kurmay Başkanı… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-29

KUR’AN ve NUTUK-28

NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:     Refet Bey’le Yazışmalar     Güvenlikle ilgili ve          Sivas’tan . çok ivedidir                     22.7.1919 1828            Erzurum’da Üçüncü Ordu Müfettişliği Vekili Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri’ne Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne: Telinizi Salâhattin Bey’den… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-28

KUR’AN ve NUTUK-27

NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Refet Bey’le Yazışmalar Baylar, Üçüncü Kolordudan, dolayısıyla Refet ve Salâhattin beylerden gene söz açmak gerekiyor. İlişki şudur: İngilizler, Sivas’a bir tabur gönderecekleri haberini yaydılar. Olabilecek her şeye karşı, Sivas’a gelen çeşitli yollar boyunca askeri önlemler aldırmak gerekti. Bunun için Amasya’da bulunan Beşinci Tümen Komutanlığına 18… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-27

KUR’AN ve NUTUK-26

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:     Hamit Bey’in İstanbul Hükümetince Görevden Çıkarılması:   Baylar, Hamit Bey, 14 Temmuz 1919 günü Samsun’dan bana şu kısa teli çekmişti: “Görevden çıkarıldığımı sağlam yerden öğrendim. Şu bir iki gün içinde buyruğun gelmesini bekliyorum. Sonra İstanbul’a gideceğimi saygı ile bildiririm.” Refet Bey’in komutayı bırakmış… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-26

KUR’AN ve NUTUK-25

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar     Refet Bey’in Üçüncü Kolordu Komutanlığını Bırakması Bu genel bildirimden beş altı gün sonra, Kavak’tan “Üçüncü Kolordu Komutanı Refet” imzalı, 13 Temmuz 1919’da yazılmış bir şifre aldım. Tel şudur: “İstanbul’dan bir İngiliz gemisiyle, Harbiye Dairesi Başkanı Albay Salâhattin Bey, beni değiştirmek üzere geldi. Benim… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-25

KUR’AN ve NUTUK-24

NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar   Komutayı Bırakmamak Uğruna   Ne yazık ki, bu durumun tanığı olan ve kendisine birliklerin başından ayrılmaması salık verilen Salâhattin Bey’in de bir süre sonra İstanbul’a gittiğini öğrendik. Cemal Paşa’nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 günü şu genel bildirimi yaptım: 1- Bağımsızlığımızı koruma… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-24

KUR’AN ve NUTUK-22

2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar   Resmi Görev ve Yetkileri Bırakarak Ulusun Sevgisine,Cömertliğine ve Yiğitliğine Güvenmek ve Böylece Göreve Devam Etmek Kararı     Resmi Görev ve Yetkileri Bırakarak Ulusun Sevgisine, Cömertliğine ve Yiğitliğine Güvenmek ve Böylece Göreve Devam Etmek Kararı   Harbiye Nazırlığı: “İstanbul’a gel” diyordu. Padişah: “Önce hava değişimi al, Anadolu’da… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-22

NUTUK ve KUR’AN-20

2.BÖLÜM:    Milli Kongreler ve Gelişen Olaylar   Erzurum’a Gidiş   Sivas’ta kurulan örgütler ve yapılacak işler üzerine gerekenlere yönerge verdikten sonra hiç uyumadan geçen 27/28 gecesinin sabahında bir bayram günü, Sivas’tan Erzurum’a doğru yola çıkıldı. Bir haftalık sıkıntılı bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919 günü, halkın ve askerin içten gelen gösterileri arasında, Erzurum’a… Okumaya devam et NUTUK ve KUR’AN-20

KUR’AN ve NUTUK-19

1.Bölüm;    Harekete Geçmek İçin Yapılan Ön Hazırlıklar   Sivas’a Gidiş   Ayın 25’inci günü, Sivas’ta beni kötüleyici birtakım uygunsuz olaylar geçmeye başladığını öğrendim. 25/26 Haziran gecesi yaverim Cevat Abbas Bey’i çağırdım ve: “Yarın sabah karanlıkta Amasya’dan güneye gideceğiz.” dedim. Bu gidişimiz gizli tutularak hazırlanılması için emir verdim. Bir yandan da Beşinci Tümen Komutanı ve… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-19

KUR’AN ve NUTUK-18

  1.Bölüm;     Harekete Geçmek İçin Yapılan Ön Hazırlıklar     Ali Galip Bey Sivas’ta     Ali Kemal Bey’in, Amasya’da iken daha duymadığımı söylediğim genelgesi, görevlilerin ve halkın kafalarını gerçekten karıştırmış. Her yerde eksik olmayan yıkıcı ruhlu kimseler, hemen bana karşı propagandaya ve çalışmaya girişmişler. Bu yoldaki baltalayıcı gösterilerin ve işlerin en önemlisi… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-18

KUR’AN ve NUTUK-17

1.Bölüm   Harekete Geçmek İçin Yapılan Ön Hazırlıklar   Ali Kemal Bey’in Genelgesi 25 Hazirana değin Amasya’da kaldım. Hatırlardadır ki, o günlerde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey,benim görevimden çıkarıldığım ve artık benimle hiçbir resmi işlem yapılmaması ve hiçbir isteğimin yerine getirilmemesi konusunda şifre ile bir genelge yayımlamıştı. 23 Haziran 1919 gün ve 84… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-17

KUR’AN ve NUTUK-16

  1.Bölüm   Harekete Geçmek İçin Yapılan Ön Hazırlıklar Rauf ve Refet Beylerin Kararsızlığı   Şimdi imza işine gelelim: Ben müsveddenin yeni gelen arkadaşlarca da imzalanmasını istedim. O sırada Rauf ve Refet Beyler benim odamda,Fuat Paşa başka bir odada bulunuyorlardı.   Rauf Bey, konuk olduğundan bu müsveddeye imza koymak için kendinde bir ilgi ve yetki… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-16

KUR’AN ve NUTUK-14

1.Bölüm Harekete Geçmek İçin Yapılan Ön Hazırlıklar İstanbul’a Geri Çağırılışım Bu tarihten beş gün sonra, yani 8 Haziran 1919’da Harbiye Nazırı’nın beni İstanbul’a çağırdığını ve gizli olarak sormam üzerine kimlerin isteğiyle ve niçin çağırıldığımı, devlet büyüklerinden bir kişinin bildirdiğini daha önce yaptığım bir açıklama sırasında söylemiştim. O devlet büyüğü, Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Cevat Paşa… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-14

KUR’AN ve NUTUK-13

  Ulusal Gösterilerin Yankıları   Bu nota örneğiyle verdiğim yanıtın örneği bütün komutanlara, vali ve mutasarrıflara genelge ile bildirildi.   O günlerde İngiliz Muhipler Cemiyetiyle birlik olarak bütün ulusça İngiltere’den yardım istenmesinin bu dernek adına, Sait Molla imzasıyla bütün belediye başkanlıklarına bir telle bildirildiğini ve bu teli etkisiz bırakmak için, ulusu gereği gibi aydınlatmakla birlikte… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-13