NUTUK

“A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto!”“Önde yürüyen öküzden, arkadan gelen eşekten ve etraftaki salaklardan sakın!” Eski Roma atasözü NUTUK’u okullarda yasaklatmaya kalkışan güruh’un, Büyük Resim’deki yangınla ilgili herhangi bir çözüm eskizi var mı?!Görünen o ki, “Devlet Memuru”, devlet’i ele geçiren hangi güç merkez’i ise onun memuru!?Nüans?! Aksi durum söz konusu olsaydı,… Okumaya devam et NUTUK

Nutuk

Nutuk; Türkiye’yi yok etmek isteyen düşmanlarla nasıl savaşıldığını, Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu ve hangi ihanetlerle karşılaşıldığını anlatan bir kitaptır. Bu kitaba düşmanlık; Türkiye Cumhuriyetine düşmanlık veya ihanet içinde olmaktır. Türker ErtürkADD Genel Başkan AdayıKuvayı Milliye Grubu ve Mücadele Arkadaşları

Yayım tarihi
Kültür/Sanat olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Nutuk

Cüneyt Şaşmaz 15 Ekim 1927 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Toplantı Salonu’nda, tarihi bir gün yaşanıyordu. Ülkenin her yerinden, dört yüz delege Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Kongresi’ne katılmak için Ankara’ya gelmişti. Ancak, delegeler yalnızca bir parti kongresine katılmış olmayacaklar, ondan çok daha önemli olmak üzere, Mustafa Kemal’in vereceği Büyük Nutuk’u dinleyeceklerdi. Yoğun bir çalışmayla hazırlanan… Okumaya devam et Nutuk

Büyük Nutkun 10 adet video ile anlatılması

Eski ve sevdigim bir arkadasim bana Atatürk’ün meshur Nutuk kitabini, bugünkü türkce ile, audiobook olarak 10 adet CD gönderdi. 658 sayfali, o zaman fiati 50 kurus olan,  Nutku’un bende 1938 baskisi ve ingilizce tercümesi mevcuttur. Bu Corona günlerinde evinde kalanlar icin gayet güzel firsat oldugunu düsünen ve Atatürk devrini yasamis kimse olarak, aciz tavsiyem, T.C.nin nasil meydana geldigini, çakma, uydurma, kendilerine türlü TV kanallarinda, tarihci süsü veren kimselerin agzindan ziyade, Nutuk’tan… Okumaya devam et Büyük Nutkun 10 adet video ile anlatılması

Yayım tarihi
Kültür/Sanat olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

KUR’AN ve NUTUK-43

NUTUK 2.Bölüm Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler Sivas Kongresi Açılıyor   Sivas Kongresi 1919 Eylül’ün ün 4 ünlü Perşembe günü öğleden sonra saat iki de açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım Husrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber verdi: Rauf Bey ve başka bazı kişiler, Bekir Sami Bey’in evinde… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-43

KUR’AN ve NUTUK-42

NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler 2.Bölüm Sivas Yolunda Amasya’dan Erzurum’a gelirken Sivas’ta küçük bir öyküye konu olan olayı unutmamışsınızdır. Tuhaftır ki, Erzurum’dan Sivas’a giderken de buna benzer küçük bir durumla karşılaştık. Erzincan’dan batıya doğru yola çıktığımız günün sabahı, Erzincan boğazına gelir gelmez, birtakım jandarma erlerinin ve subaylarının heyecanlı ve korkulu bir davranışla otomobillerimizi durdurduklarını… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-42

KUR’AN ve NUTUK-41

  NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler   ERZURUMDAN AYRILMA GEREĞİ Nihayet, Efendiler, Ağustos içinde, her yerden bir takım temsilcilerin Sivas’a doğru yola çıktıkları ve kısmen Sivas’a gelmeye başladıkları anlaşıldı. Sivas’a gelen temsilciler tarafından bizim Sivas’a ne zaman hareket edeceğimiz sorulmaya başlandı. Artık, Erzurum’dan ayrılmak gerekiyordu. Fakat, şimdiye kadar verdiğim bilgilerden anlaşılmıştır ki, Sivas Kongresi,… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-41

KUR’AN ve NUTUK-40

NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler  SİVAS VALİSİNİN ENDİŞELERİ    İşte Rasim Bey’in telgrafı. Reşit Bu telgrafa orada verdiğim cevabı olduğu gibi arz edeceğim. Ertesi gün Heyet-i Temsiliye adına da aynı nitelikte uzun bir telgrafla vali yatıştırılmaya ve inandırılmaya çalışıldı. Ayrıca Kadı Hasbi Efendi’ye de dolaylı olarak bir telgraf çekildi. Kolordu Komutanı’na da gerektiği gibi… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-40

KUR’AN ve NUTUK-39

NUTUK-2.BÖLÜM-MİLLİ KONGRELER ve GELİŞEN OLAYLAR   Sivas Valisi’nin Kaygıları  Sivas’taki heyecan şöylece anlaşıldı. 20 Ağustos günü öğleyin Sivas’taki Vali Reşit Paşa’nın istemesiyle telgraf başına çağırıldığım zaman, paşanın uzun bir teli veriliyordu. O tel şudur:  Erzurum’da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne İlkin, sizi rahatsız ettiğimden dolayı beni bağışlamanızı diler, sağlığınızı sorarım. Ne iş için rahatsız ettiğimi aşağıda bildiriyor… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-39

KUR’AN ve NUTUK-38

NUTUK   Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler   SİVAS KONGRESİ HAZIRLIKLARI   Efendiler, Sivas’ta toplanmasını sağlamaya çalıştığımız kongreye her taraftan temsilci seçtirmek ve onların Sivas’a gelmelerini sağlamak üzere, daha Amasya’da iken başlamış olan çalışma ve yazışmalar devam ediyordu. Bütün komutanlar ve birçok vatansever her yerde olağanüstü bir çaba harcıyorlardı.Ne var ki, yine her tarafta olumsuz… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-38

KUR’AN ve NUTUK-37

NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler AVRUPA’DAN BİR ŞEY BAŞARAMADAN DÖNEN FERİT PAŞA’YA ÇEKTİĞİM TELGRAF İstanbul Hükûmetini millî teşebbüsleri engellemekten vazgeçirmek, başarıda sağlayacağı çabukluk ve kolaylık bakımından önemli idi. Bu düşünce ile ve Ferit Paşa ‘nın, tabiatıyla hiç bir şey başaramadan, adeta hakarete uğramış bir durumda İstanbul’a dönüşünden yararlanarak, kendisine 16 Ağustos 1919 tarihinde bir… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-37

KUR’AN ve NUTUK-36

NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler KARAKOL CEMİYETİ   Sivas’a varışımdan sonra, oraya gelen Kara Vasıf Bey ‘den anladım ki, bu işi yapan kendisi ve bazı arkadaşları imiş. Herhalde, bu hareket tarzı doğru değildi. Herkesi idam ile tehdit ederek bilinmeyen bir merkezin, bilinmeyen bir başkomutanın, bilinmeyen birtakım komutanların emirlerine uymak mecburiyetinde bırakmaya kalkışmak çok tehlikeliydi.… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-36

KUR’AN ve NUTUK-35

NUTUK Milli Teşkilatların Kurulması ve Kongreler KARAKOL CEMİYETİ   Biz Erzurum’da kongre kararlarının her tarafça anlaşılmasını ve topyekûn uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almaya çalışırken, bize Karakol Cemiyetinin Teşkilât-ı Umumiye Nizamnamesi , ve Karakol Cemiyetinin Vezaif-i Umumiye Talimatnamesi diye basılı bir takım kâğıtların, bütün orduya, komutan,subay, herkese dağıtıldığı bildirildi. Bu yönetmeliği okuyan bana en yakın komutanlar bile,… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-35

KUR’AN ve NUTUK-34

NUTUK  2.bölüm  Milli Kongreler ve Gelişen olaylar: Erzurum Kongresinde Görülen Duraksamalar   Baylar, ben, kimi arkadaşlarca ileri sürülen düşünce ve kuruntulara uysaydım, iki bakımdan büyük sakıncalar doğacaktı. Birincisi, düşüncelerimde, kararlarımda ve bütün kişiliğimde yersizlik ve yetersizlik olduğunu açığa vurmak, ki bu davranış, benim vicdan buyruğu ile üzerime aldığım görev bakımından düzeltilemeyecek bir yanlış olurdu. Baylar,… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-34

KUR’AN ve NUTUK-33

NUTUK   2.bölüm Milli Kongreler ve Gelişen olaylar Baylar, söz arasında küçük bir noktaya da dokunmak isterim. Benim, bu Erzurum Kongresine üye olarak girip girmemekliğim düşünülmeğe değer görüldüğü gibi, Kongreye katıldıktan sonra da başkan olup olmamaklığım üzerinde duraksayanlar bulunmuştur. Bu duraksayanlardan kimilerinin düşüncelerini iyi niyetlerine ve içtenliklerine yormakla birlikte, başka birtakım kimselerin bu konuda içtenlikten… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-33

KUR’AN ve NUTUK-32

NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurum Kongresinin Bildirisi ve Kararları   Baylar,Erzurum Kongresi 14 gün sürdü. Çalışmasının sonucu, düzenlediği tüzük ve bu tüzüğün içindekileri herkese duyuran bildiridir. Bu tüzük ve bildiri, o zamanın ve çevrenin gerektirdiği ikinci derecede düşünceler çıkarılarak incelenecek olursa birtakım köklü ve geniş kapsamlı ilkeler ve kararları… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-32

KUR’AN ve NUTUK-31

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurum Kongresi   Baylar, bildiğiniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuzunun 23’üncü günü, pek gösterişsiz bir okul salonunda açıldı. İlk günü,beni başkanlığa seçtiler.Kongre üyelerini durum ve bir ölçüde, düşünülenler üzerinde aydınlatmak için yaptığım konuşmada: Tarih ve olayların sürükleyişiyle, gerçekten içine düştüğümüz kanlı ve kara… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-31

KUR’AN ve NUTUK-30

  NUTUK   2.bölüm   Milli Kongreler ve Gelişen olaylar:   Erzurumluların Yardımları   Baylar,ben askerlikten çekilince bütün Erzurum halkının ve Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyetinin  Erzurum şubesinin bana karşı pek açık olarak gösterdikleri güven ve yakınlığın bende bıraktığı unutulmaz izlenimleri burada açıkça anmayı bir ödev sayarım. Derneğin Erzurum şubesinden aldığım 10 Temmuz 1919… Okumaya devam et KUR’AN ve NUTUK-30