Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk Türkiye

Demokrasi ve İnsan Hakları Açısından Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kategoriler
Prof. Dr. Rıdvan Karluk Türkiye

Demokrasinin Temeli Olan Magna Carta 800 Yaşında

TARİH : SENED-İ İTTİFAK lLE MAGNA CARTA'NlN KARŞILAŞTIRILMASI