Joe Biden

Joseph Robinette Biden Jr. (/ˈbdən/ BAY-dənd. 20 Kasım 1942), Amerika Birleşik Devletleri’nin görevdeki 46. başkanı.