Etiket: İzmir İktisat Kongresi

  • 2023 Türkiye İktisat Tarihi Kongresi Şubat Ayında Başlıyor

    2023 Türkiye İktisat Tarihi Kongresi Şubat Ayında Başlıyor

    Türkiye’de  15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında İzmir’de  beşinci “Türkiye İktisat Kongresi 2023”  yapılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Soyer; sivil,  saydam ve tam katılımcı bir girişim olarak tasarlanan, ortak akılla cumhuriyetin yeni yüzyılının iktisat politikalarını oluşturmayı hedefleyen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi  tanıtım toplantısına  çok sayıda kuruluşu temsilen  20 gazeteci […]

  • Beşinci İzmir İktisat Kongresi ve Türkiye Ekonomisi

    Beşinci İzmir İktisat Kongresi ve Türkiye Ekonomisi

    Cumhuriyet döneminde İzmir’de beş İktisat Kongresi düzenlenmiştir. İlk Kongre,  büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi doğrultusunda Cumhuriyet’in ilanından önce (I. İktisat Kongresi) 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında yapılmıştır. İzmir’de toplanan 1135 delege, kurulacak yeni Cumhuriyet’in  izleyeceği ekonomi politikalarını tartışmışlardır. Kurtuluş Savaşı’ndan galip olarak çıkan Türkiye’nin ekonomik savaştan da başarılı çıkması […]