Yazarımız Dr. Galip Baysan’ı Kaybettik

Aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Turkish Forum yazarı Emekli Kıdemli Albay Dr. Galip Baysan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır, Komutanımıza rahmet dileriz. Eski yazılarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz : https://www.turkishnews.com/tr/content/category/yazarlar/dr-galip-baysan/ https://www.turkishnews.com/tr/content/category/yazarlar/dr-galip-baysan/  

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI – 2

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI Dr. M.Galip Baysan 2 nci Bölüm Ermenilerle ilgili Lozan’da görüşmeler yapılırken, Türkiye dışında yaşayan Ermeniler mümkün olan her şeyi kullanarak propaganda yapmaya ağırlık vermişlerdi. 10 Aralık günü eski Osmanlı Dışişleri Bakanı olan Gabriel Norodunkyan Efendi, yanında Ermeni ihtilalcılarından birisi ile birlikte İsmet Paşa’yı ziyaret ederek, Türkiye’nin herhangi bir kesiminde… Okumaya devam et LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI – 2

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI Dr. M.Galip Baysan 1 inci Bölüm          Ermeni meselesi, konferansta öncelikli konular arasında değildi, fakat “Türkiye’deki azınlıklar” sorunu işine dâhil edilerek getirilmek istendi. Ermeni Delegasyonu dört kişiden müteşekkildi. Aharonyan ve Hadisyan Ermenistan Sosyalist Cumhuriyetini, Norodunkyan ve Leon Paşalıyan da Türk Ermenilerini temsil ediyorlardı. Hadisyan 18 Kasım 1922’de konferansa… Okumaya devam et LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI

AMERİKADA ERMENİ MESELESİNİN DOĞUMU

Dr. M. Galip Baysan 2015 yılı hem yurt dışı ve hem de yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için çok çetin bir yıl olacak. Hiç şüphe edilmemeli ki Diyaspora Ermenileri ve onlara destek veren toplumlar ve kurumlar Ermeni Tehcir olayının 100ncü yılını ülkemize ve halkımıza nefret tohumları ekerek anacaklar. Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD halkı da bu faaliyetlerle… Okumaya devam et AMERİKADA ERMENİ MESELESİNİN DOĞUMU

MENEMEN OLAYI VE ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY.

Mustafa Kemal Atatürk

Tam 84 yıl önce, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanmasından beş gün sonra 23 Aralık 1930 günü, Nakşibendî tarikatı mensubu bir grup insan, Menemende gerici bir ayaklanma başlatmışlardır. Zaman zaman irticaı teşvik eden unsurlarca mümkün olduğu kadar göz ardı edilmeye, unutturulmaya çalışılan bu olay; Cumhuriyet döneminin en önemli irtica olayı kabul edilmelidir. Belki çapı o kadar büyük… Okumaya devam et MENEMEN OLAYI VE ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY.

KUNURİ MUHAREBELERİ

Bu gün, bütün engellemelere rağmen ülkeleri için yurt dışında, gerektiğinde hayatlarını feda ederek destanlar yazmış kahramanlarımızı tek başımıza bile kalsak anarak onlara olan minnet borcumuzu kendi çapımızda ödemek istedik. Dr. M. Galip Baysan KUNURİ MUHAREBELERİ 26–29 Kasım Kore Harbinde Kunuri Muharebelerinin 54ncü yıldönümüdür. Bu konuda Türk kamuoyunun kelimenin tam anlamıyla cahil bırakılmasının en önemli nedeni,… Okumaya devam et KUNURİ MUHAREBELERİ

19 MAYIS 1919 ÖNCESİ

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Paşa’nın hayatında Şişli’deki evden pek önemsenmeden söz edilir. Ancak bu ev; Modern Türkiye ve Türk Demokrasisi’nin doğduğu yerdir. Türk halkının düştüğü ümitsiz durumdan kurtarılması çarelerini arayan askerler, sivil dünyanın aksine inanılmaz bir öngörü ile, halka gitmekten başka çare olmadığını anlamışlardı. Savaşa girerken, savaşırken ve savaştan çıkarken kimse halka danışmak gereği duymamıştır. Gelecekle ilgili… Okumaya devam et 19 MAYIS 1919 ÖNCESİ

BİR OSMANLI DIŞİŞLERİ BAKANI

Günümüz yöneticilerimizin ciddi ciddi Osmanlı hayranlığını her fırsatta öne sürmeleri ve başta devletin olması lazım gelirken, iktidar partisinin propağanda aracı haline getirilen TRT olmak üzere yandaş TV’lerin Osmanlı yönetimini yüceltme çalışmaları dikkat çekiyor. Hele bu arada her fırsatı kullanarak Atatürk ve İnönü dönemini kötüleme çabaları gözden kaçırılmıyor. Osmanlılar tabii ki atalarımız, onlarla gurur duymak hakkımız… Okumaya devam et BİR OSMANLI DIŞİŞLERİ BAKANI

Lepsius

Hatırlanacağı gibi müttefikimiz Almanyalı rahip Lepsius, en büyük yardımı Amerikan Elçisi’nden almıştı. Elçi Morgantheu’nun 9 Ağustos 1915 tarihli mektubuna göre Amerikan Dışişlerine müracaat ederek Lepsiusa bilgi verip veremeyeceğini sormuş ve Lepsius’un desteklenmesi istenince 6 Ağustosta kendisine “kalın bir dosya” vermiştir.(1) Okuyucumuzun unutmamasını istediğimiz en önemli gerçeklerden biri bu olduğunu yeniden vurguluyoruz. Yani Lepsiusun bundan sonraki… Okumaya devam et Lepsius

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

ALMAN RAHİP LEPSİUS İSTANBULDA

Rahip Lepsiusla ilgili hazırladığımız yazı dizimizin ilk bölümünde onu değişik yönleri ile tanıtmış ve hatta Ermeni davası hesabına başardığı işleri özetlemek için kendisini “ tek kişilik bir ordu” olarak değerlendirmiştik. Kendisi İstanbul’a gelmek ve gelişmeleri yakından izlemek istiyordu. Bunun için bütün imkânları kullandı ve sonunda Türk makamlarından gerekli izni almayı başardı. Alman Yöneticilerin teşvik ve… Okumaya devam et ALMAN RAHİP LEPSİUS İSTANBULDA

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KADINLARIMIZIN DURUMU

Kurtuluştan sonra, 11 yıllık savaş döneminde ana bacı ve evlat özlemi çekmiş, onlara daha mutlu ve özgür bir yaşam sağlamak için mücadele vermiş olan Ordu mensuplarını, ülkedeki kadınların durumu fazlası ile rahatsız ediyordu. Durumlarının hemen düzeltilmesini gönülden istiyor, kadınların siyasal ve sosyal yaşama tıpkı erkekler gibi eşit şartlarda katılmasını arzu ediyorlardı. Ancak bu konu Türk… Okumaya devam et CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KADINLARIMIZIN DURUMU

OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN HAKLARI GELİŞİMİ

Bu konu sadece Türk Dünyasının değil de bütün İslam ülkelerindeki kadın hak ve özgürlükleri ile ilgili olduğu için bu kadar geniş bir şekilde kadın hakları konusunu ele alma zorunluluğunu hissettim. Anladığım kadarı ile bu elektronik posta site ve gruplarındaki okur profili, genellikle kısa yazılara göz atıp geçme eğiliminde olduklarından konunun gerekli ilgiyi görüp görmediğinden emin… Okumaya devam et OSMANLI TOPLUMUNDA KADIN HAKLARI GELİŞİMİ

Anglosakson Dünyasında Kadın Haklarının Gelişimi

Mustafa Kemal Atatürk

Bize göre, Laik Cumhuriyetin en önemli olayı Atatürk’ün teşvik ve yönlendirmesi ile çağdaş bir “Medeni Kanunun” kabulü ve kadın erkek eşitliğinin yasalarla teminat altına alınmasıdır. Türkiye’de kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması tamamen Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün bir eseri ve göstergesi olarak Hükümet ve TBMM tarafından verilmiştir. Daha önceki bir yazımızda genellikle Fransız İhtilali döneminde Avrupa… Okumaya devam et Anglosakson Dünyasında Kadın Haklarının Gelişimi

KADIN HAKLARI -1

Son günlerde günlük yaşamımızı da etkilemeye başlayan iktidarın din eksenli tavır ve davranışları, maddi çıkar sağlayıcı ve tek taraflı hukuki suistimaller halk arasında, özellikle okur- yazar kesimde haklı bir kaygı ve endişeye sebep olmaktadır. 2014 yılında bilim dünyasında uzay seyahatleri, kanser ve diğer ölümcül hastalıkların çareleri tartışılırken, Türkiye’de kadın haklarının en az 100 yıllık bir… Okumaya devam et KADIN HAKLARI -1

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

MİSAKI MİLLİ NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk

Yazıya bu soru ile başlamamın nedeni şudur: Türkiye’de İlk Öğretim seviyesinde eğitim görmüş hemen herkes Milli Mücadele döneminin ünlü belgesi “Misakı Milli”’ yi duymuştur ama ne olduğunu pek bilemez, hatırlayamazlar. Ama hepsi de Misakı Milli Hudutlarını bilir ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ile ilgili bir şeyler söylemek, hamasi bir konuşma yapmak istediği zaman da genellikle Misakı… Okumaya devam et MİSAKI MİLLİ NEDİR?

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

BENİM OY’UM-SENİN OY’UN

Mustafa Kemal Atatürk

Birkaç yıl önce, 2008 yılının Mart ayında bir TV kanalındaki Müjde Ar’ın proğramına katılan bir hanım kızımız Aysun Kayacı;” Ben vergi veriyorum, niye vergisini vermeyen dağdaki çobanla benim oyum bir olsun. O seçim konusuna benim kadar duyarlı, benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyormu acaba?” Bu sözlerin arkasından Müjde Ar: “O zaman en fazla vergiyi… Okumaya devam et BENİM OY’UM-SENİN OY’UN

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

Prof. JUSTİN Mc CARTHY İLE YAPILAN RÖPORTAJ

Mustafa Kemal Atatürk

  Soykırım İddialarında karşı görüşler konusunda size detaylı bilgiler sunacağımızı söylemiştik. Bu gün sizlere, konu üzerinde uzun yıllar çalışmış, değişik arşivlerde incelemeler yapmış ve değerli eserler vermiş bir Amerikalı bilim adamı ile yapılan bir görüşmeyi sunmak istiyoruz. İlk röportaj şöyledir: Yasemin Çongar (Milliyet Muhabiri): ABD’de geçen yıl yayınlanan “Osmanlı Türkleri” adlı kitabınızda, Doğu-Batı, İslam-Hıristiyan çelişkilerini… Okumaya devam et Prof. JUSTİN Mc CARTHY İLE YAPILAN RÖPORTAJ

ERMENİ İDDİALARINA KARŞI GÖRÜŞLER

2015 yılı yaklaşırken basından aldığımız bilgilerle sadece Fransa’da değil, dünyanın değişik ülkelerindeki Ermeni faaliyetleri, örgütlenmeleri, Batı ülkelerinden gördükleri destek, bu desteğin ışığında Ermenilerin Türkler hakkındaki korkunç ithamları ve bu ithamlarını siyasi harekete dönüştürme yolundaki gayretlerini dikkatle izliyoruz. Bunun yanında Türk Devleti ve Türk toplumunun sesini duyurma imkânı bulamadan hemen hemen her batı ülkesinde ön yargılarla… Okumaya devam et ERMENİ İDDİALARINA KARŞI GÖRÜŞLER