Yazarımız Dr. Galip Baysan’ı Kaybettik

Aramızdan ayrılan değerli büyüğümüz Turkish Forum yazarı Emekli Kıdemli Albay Dr. Galip Baysan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sabır, Komutanımıza rahmet dileriz. Eski yazılarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz : https://www.turkishnews.com/tr/content/category/yazarlar/dr-galip-baysan/ https://www.turkishnews.com/tr/content/category/yazarlar/dr-galip-baysan/  

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI – 2

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI Dr. M.Galip Baysan 2 nci Bölüm Ermenilerle ilgili Lozan’da görüşmeler yapılırken, Türkiye dışında yaşayan Ermeniler mümkün olan her şeyi kullanarak propaganda yapmaya ağırlık vermişlerdi. 10 Aralık günü eski Osmanlı Dışişleri Bakanı olan Gabriel Norodunkyan Efendi, yanında Ermeni ihtilalcılarından birisi ile birlikte İsmet Paşa’yı ziyaret ederek, Türkiye’nin herhangi bir kesiminde […]

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI

LOZANDA ERMENİ MESELESİ NASIL ELE ALINDI Dr. M.Galip Baysan 1 inci Bölüm          Ermeni meselesi, konferansta öncelikli konular arasında değildi, fakat “Türkiye’deki azınlıklar” sorunu işine dâhil edilerek getirilmek istendi. Ermeni Delegasyonu dört kişiden müteşekkildi. Aharonyan ve Hadisyan Ermenistan Sosyalist Cumhuriyetini, Norodunkyan ve Leon Paşalıyan da Türk Ermenilerini temsil ediyorlardı. Hadisyan 18 Kasım 1922’de konferansa […]

AMERİKADA ERMENİ MESELESİNİN DOĞUMU

Dr. M. Galip Baysan 2015 yılı hem yurt dışı ve hem de yurtiçinde yaşayan vatandaşlarımız için çok çetin bir yıl olacak. Hiç şüphe edilmemeli ki Diyaspora Ermenileri ve onlara destek veren toplumlar ve kurumlar Ermeni Tehcir olayının 100ncü yılını ülkemize ve halkımıza nefret tohumları ekerek anacaklar. Diğer ülkelerde olduğu gibi ABD halkı da bu faaliyetlerle […]

MENEMEN OLAYI VE ŞEHİT ASTEĞMEN KUBİLAY.

Tam 84 yıl önce, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapanmasından beş gün sonra 23 Aralık 1930 günü, Nakşibendî tarikatı mensubu bir grup insan, Menemende gerici bir ayaklanma başlatmışlardır. Zaman zaman irticaı teşvik eden unsurlarca mümkün olduğu kadar göz ardı edilmeye, unutturulmaya çalışılan bu olay; Cumhuriyet döneminin en önemli irtica olayı kabul edilmelidir. Belki çapı o kadar büyük […]

KUNURİ MUHAREBELERİ

Bu gün, bütün engellemelere rağmen ülkeleri için yurt dışında, gerektiğinde hayatlarını feda ederek destanlar yazmış kahramanlarımızı tek başımıza bile kalsak anarak onlara olan minnet borcumuzu kendi çapımızda ödemek istedik. Dr. M. Galip Baysan KUNURİ MUHAREBELERİ https://www.youtube.com/watch?v=A9v_Bt5exRs 26–29 Kasım Kore Harbinde Kunuri Muharebelerinin 54ncü yıldönümüdür. Bu konuda Türk kamuoyunun kelimenin tam anlamıyla cahil bırakılmasının en önemli […]

19 MAYIS 1919 ÖNCESİ

Mustafa Kemal Paşa’nın hayatında Şişli’deki evden pek önemsenmeden söz edilir. Ancak bu ev; Modern Türkiye ve Türk Demokrasisi’nin doğduğu yerdir. Türk halkının düştüğü ümitsiz durumdan kurtarılması çarelerini arayan askerler, sivil dünyanın aksine inanılmaz bir öngörü ile, halka gitmekten başka çare olmadığını anlamışlardı. Savaşa girerken, savaşırken ve savaştan çıkarken kimse halka danışmak gereği duymamıştır. Gelecekle ilgili […]

BİR OSMANLI DIŞİŞLERİ BAKANI

Günümüz yöneticilerimizin ciddi ciddi Osmanlı hayranlığını her fırsatta öne sürmeleri ve başta devletin olması lazım gelirken, iktidar partisinin propağanda aracı haline getirilen TRT olmak üzere yandaş TV’lerin Osmanlı yönetimini yüceltme çalışmaları dikkat çekiyor. Hele bu arada her fırsatı kullanarak Atatürk ve İnönü dönemini kötüleme çabaları gözden kaçırılmıyor. Osmanlılar tabii ki atalarımız, onlarla gurur duymak hakkımız […]

Lepsius

Hatırlanacağı gibi müttefikimiz Almanyalı rahip Lepsius, en büyük yardımı Amerikan Elçisi’nden almıştı. Elçi Morgantheu’nun 9 Ağustos 1915 tarihli mektubuna göre Amerikan Dışişlerine müracaat ederek Lepsiusa bilgi verip veremeyeceğini sormuş ve Lepsius’un desteklenmesi istenince 6 Ağustosta kendisine “kalın bir dosya” vermiştir.(1) Okuyucumuzun unutmamasını istediğimiz en önemli gerçeklerden biri bu olduğunu yeniden vurguluyoruz. Yani Lepsiusun bundan sonraki […]

ALMAN RAHİP LEPSİUS İSTANBULDA

Rahip Lepsiusla ilgili hazırladığımız yazı dizimizin ilk bölümünde onu değişik yönleri ile tanıtmış ve hatta Ermeni davası hesabına başardığı işleri özetlemek için kendisini “ tek kişilik bir ordu” olarak değerlendirmiştik. Kendisi İstanbul’a gelmek ve gelişmeleri yakından izlemek istiyordu. Bunun için bütün imkânları kullandı ve sonunda Türk makamlarından gerekli izni almayı başardı. Alman Yöneticilerin teşvik ve […]