Etiket: Dr. Galip Baysan

Dr. Galip Baysan, 1933 yılında İstanbul’da doğdu. 1948’de Maltepe askeri Lisesi’ne girdi. 1954’te subay çıktı. 1955’te Harp Okulu ve bir yıl sonra da İstihkâm Okulu’ndan mezun oldu.
Yazarımızın otuz yıla yakın süren meslek hayatı, üç dönemden oluşur. 1965’e kadarki ilk on yılı, ülkemizin değişik yerlerinde Kıt’a hayatı içinde geçmiştir. Bu süre içerisinde bir yıl (1959–1960) Kore’de görev yaptı, ardından da dört ay kadar Amerikan İstihkâm Okulu “Fort Belvoir”de eğitim gördü.
Bunu takip eden ve 1973’e kadar süreni ikinci dönem, muhtelif Harp Akademilerinde öğrenci ve öğretmen olarak kariyer yapmakla geçti. Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademileri ile birlikte 1971 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Koleji “Staf Collage Camberley”den mezun oldu. Kara Harp akademisinde muhtelif Taktik ve Stratejik konuların, Deniz ve Hava Akademilerinde de “Kara Taktiği” öğretmenliği yaptı. 1983 yılına kadar devam eden son on yılını, ilk iki yılı (1973–1975) İtalya’da olmak üzere NATO Karargâhlarında geçirdi ve 1983 yılında sağlık nedeniyle Kurmay Kıdemli Albay rütbesiyle emekli oldu.
NATO’da iken özellikle Atatürk ve Türk Tarihi ile ilgili çalışmaları İzmir’deki üniversitelerin dikkatini çekince, 1985 yılında “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersini okutmak üzere Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde Öğretim Görevlisi hizmetine başladı. 1987’den itibaren sürdürdüğü tez çalışmasını 1993 yılında tamamladı. “Türkiye’de Demokrasinin Kuruluşunda Ordu’nun Rolü 1700–1950” adlı çalışmasıyla Doktor unvanını aldı. Üniversitelerle birlikte 1985–1998 yılları arasında İzmir Amerikan Lisesinde “Milli Güvenlik Bilgisi” dersi okuttu.
Yazarımızın “Milli Mücadele Dönemi ve Sonrasında Atatürk ve Demokrasi” adlı ilk kitabı 1997 yılında Türk Demokrasi Vakfı tarafından, “Ermeni Meselesi, 1915 Zorunlu Göç (Tehcir) Olayı Nedenleri ve Sonuçları” adlı üniversite mensupları, öğrenciler ve Türk Toplumu’nu bilinçlendirmek amacıyla yazdığı ikinci kitap 2003 yılında İzmir’de basılmıştır. Aynı yıl “Türkiye’de Demokrasinin Kuruluşunda Ordunun Rolü” adlı çalışması 1700–1918 ve 1918–1950 yıllarını kapsayacak şekilde, iki kitap halinde yayınlandı.
Dr. M.Galip Baysan, halen Em. Öğretmen (Alm.) Gülser Baysan’la evli ve Seçkin (mimar) ve N. Pınar Baysan (Dr.) adlarında iki çocuk babası olup, halen İzmir’de ikamet etmektedir.