Çankaya


  • Üniversite Sıralamalarında Türk Üniversiteleri  Neden Alt Sıralarda?
    Üniversite Sıralamalarında Türk Üniversiteleri Neden Alt Sıralarda?

    Dünyada üniversitelerin görevleri; öğrencilere kaliteli eğitim  vermek, nitelikli  dergilerde nitelikli araştırmalar ve yayınlar yapmak,  içinde bulundukları toplumun gelişimine katkı sağlamak, toplumun  refahını arttırmaya yönelik   çalışmalar […]