AILEYE ÇIKAR SAĞLAMAK


  • Dalkavukla Dalkavukist
    Dalkavukla Dalkavukist

    Dalkavuklar!Şimdilerde “yalaka, yağdanlık, yandaş” olarak anılan; tarihteyse “dalkavuk” adıyla yere göğe nam salmış zümre… Toplumun tüm katmanlarında bulunabilir. Haysiyetsiz, çıkarcı, onursuz, alçak, sinsi, tiksindirici ve […]

  • Ey La Kapo De La Ŝtelistoj! Vi Venis Vi Vidis Vi Ŝtelis!
    Ey La Kapo De La Ŝtelistoj! Vi Venis Vi Vidis Vi Ŝtelis!

    Nereden aklıma takıldı bilmiyorum ama, sabahtan bu yana, geçende yaşadığım bir olayı hatırlayıp durdum. Aynıyla vaki… Şen şakraktılar. Deniz otobüsü hızla Yalova’ya doğru yol alırken, onlar da […]