Kıbrıs’ta Sessiz ve Gizli Savaş…

Değerli kardeşimizin bu kitabında ele aldığı konuları, giriş ve kitap hakkındaki kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Böylesine bir eseri meydana getirmesinden dolayı da kendisini kutluyoruz. - Prof Dr Soyalp Tamcelik tarafindan hazirlanan Kibrista Sessiz ve Gizli Savas Arsiv Belgelerine Gore TMT ve Gizli Tarihi adli kitap yayimlandi

Prof. Dr. Soyalp Tamçelik uzun bir süre üzerinde çalıştığı “Kıbrıs’ta Sessiz ve Gizli Savaş” adlı kitabını yayınladı. Arşiv Belgelerine Göre Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ve Gizli Tarihinin gün ışığına çıkarıyor. Okunması gereken bir kitap.

Değerli kardeşimizin bu kitabında ele aldığı konuları, giriş ve kitap hakkındaki kısa bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. Böylesine bir eseri meydana getirmesinden dolayı da kendisini kutluyoruz.

“Birçok ülkenin bağımsızlık mücadelesinde olduğu gibi üzerinde yaşadığı toprağı savunmak ve can güvenliğini korumak amacıyla yapılan savaşlar, genel itibariyle askerî bir organizasyonun eseri olarak kabul edilmektedirler. Kıbrıs’ta da Türkler arasında muhtelif teşkilatların kurulduğu ancak askerî nitelik taşıyan teşkilatın ise sadece bir tane olduğu bilinmektedir. Bu yüzden Kıbrıs Türk toplumunda veya uzun süren mücadele tarihinde, ulusal direniş hareketlerinin ve teşkilatlanma kültürünün önemi büyüktür.

Genel görüş itibarıyla pek çok kişi, Kıbrıs’ta cereyan eden olayları veya yeraltı teşkilatlarıyla ilgili hadiseleri tüm açıklığı ile bildiğini iddia etmektedir. Lakin bu iddia, çoğu zaman gerçeklerden uzaktır. Zira Kıbrıs’ta yaşanan hadiselerin perde arkasındaki hakikatleri bilmeden veyahut tevatür bilgilerden oluşan görüşleri kesinmiş gibi hüküm cümlesine dönüştürmek, çoğu zaman yanıltıcı ya da aldatıcı olabilmektedir.

Ne var ki geçmişi yarım asırdan fazla bir süreye tekabül eden hadiselerin gerçek boyutunu bilmek neredeyse imkânsız gibidir. Üstelik gizemi tam olarak aydınlatılmayan olayların resmî kayıtları görülmeden değerlendirmek de hiç doğru değildir.

Dolayısıyla TMT’yle ilgili bilinmeyenler; bilinenlerden, hiç hatırlanmayanlar, eksik hatırlananlardan çok daha fazladır. Hele en kötüsü, hatalı anımsanan olayların sayısı da pek çoktur. Buna istinaden bu araştırmada, Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir yeri olan TMT’nin bilinmeyen bazı yönlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Hemen burada şunu ifade etmek gerekir ki amaç, salt ve kesin doğruların bunlar olduğunu iddia etmek değildir. Burada temel amaç, TMT’yi her yönüyle bilimsel tartışmaya açmaktır. Zira TMT bilimsel verilerle incelendiği zaman Ada’da yaşanan toplumlar arası çatışmaların sosyolojik boyutu, Kıbrıs Türk ve Rum halklarının siyasallaşma süreçleri ve Ada’daki silahlı mücadelenin seyri daha iyi anlaşılacaktır. Bu itibarla TMT’de görev alan kişilerin her biri, kendi bilgilerini açıkladığı takdirde gerçekleri daha doğru bir şekilde ifade etmek mümkün olacaktır.

Okumaya devam et  T.S.G.A. /// Erenköy Kahramanlarını Saygı ile Anıyorum

Ele alınan bu çalışmada, Kıbrıs’taki toplumların ve onların kurdukları yeraltı teşkilatları arasındaki çatışmanın bilinmeyen ve bugüne kadar ele alınmayan bir yönünün daha değerlendirildiği görülecektir. Buna göre TMT’nin Kıbrıs’ta yaşanan toplumlar arası çatışmalarda uyguladığı asimetrik savaş tekniklerinin toplumsal ve bireysel etkisi incelenecek ve bu etkilerin eylemsel ve kuramsal boyutuna değinilecektir.

TMT, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliğini tesis etmek, aidiyet duygusunu ve mensubiyet bilincini korumak, Rum toplumu içinde azınlık olmaktan kurtulmak, silahlı güç unsuru olarak savunma yapmak ve gerektiğinde saldırıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir savunma teşkilatıdır.


Bu gayeyle TMT, sağlık alanından haberleşmeye, kültürel faaliyetlerden toplum maliyesine, iktisadi ünitelerden sosyal hizmetlere kadar kamu yaşamının hemen her alanında toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarda bulunmuştur.

Kıbrıs Türkleri için salt bir yeraltı teşkilatı olmaktan ziyade TMT, devletleşme sürecinde atılmış bir adım olarak da değerlendirilebilir. Bu yüzden Kıbrıs’ta silahlı mücadelenin yanında “sessiz” ve “gizli” bir savaşın daha yaşandığı söylenebilir.


Bu kitapta TMT’nin kuruluşu, kurumsal doktrini, bağlı olduğu prensipler, teşkilatlanma ve idari yapısı, yayın organları ve uyguladığı ceza usullerinde herhangi bir yeraltı teşkilatında olması gerekenlerden farklı bir şey olmadığı; TMT’de uygulanan muhabere ve istihbarat sistemleri, haberleşme usulleri, kriptolama yöntemlerinin ve esaslarının amaca ve günün ihtiyaçlarına uygun olduğu; TMT tarafından uygulanan psikolojik savaşın kuramsal boyutunun bulunduğu; kullanılan psikolojik savaş yöntemlerinin ve araçlarının etkin bir şekilde uygulandığı; TMT öncesi yeraltı teşkilatlarının durumu tespit edilerek bunların satıhta kaldığı ve ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu, TMT’nin ise bunları büyük ölçüde karşıladığı sonucuna varılmıştır.”


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir