Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri

Güney folklorunun ana kollarından biri dualar, başka bir deyişle alkıştır. Alkış, doğada, toplumda ve insanların yaşamları boyunca meydana gelen olaylarla olan ilişkileri bağlamında inanç ve inançlarının bir ifadesi olarak üretilmiştir. Aslında, duaların zaman ve mekandan bağımsız olarak başarı ve iyi bir gün arzusu olduğu söylenir. Bu nedenle, dualar bir tören şekli haline gelmemiştir. Bununla birlikte, bazı durumlarda törenler ve ritüeller de konuşulur. Arzu edilen ve hoşa gittiği anlaşılan “alkış”ın anlamı, selam ve dualarla ilişkilendirilmiştir. Büyükanne ve büyükbabaların, yaşlı büyükanne ve büyükbabaların ve ebeveynlerin kalplerinden süzülen iyi niyetli, arzu edilen kanatlı dualar, hoş bir atmosfere ve olumlu bir tutuma dayanır. Yetişkinler kutsanmış olduğu için, bir şey yapmaya giden veya yakın gelecekte yapmayı planlayan bir kişi, işinin başarılı olacağına inanır. Dua ve alkış, iki kelimeden başlayarak, hatta bir dizi şiirsel Mısır cildinde bile çeşitli şekillerde ifade edilir. Örneğin, “Dağı görmemene izin ver”, “Sağ salim gideceksin”, “Mutlu sana”, “Çocuklarının meyvelerini gör” vb.

İslami ifadeler, canlı dilde kullanılan duaların ve alkışların bir kısmını oluşturur: “Allah-Taala’nın düşman olmana ihtiyacı olmayacak”, “Allah’ın yardımıyla ne yapmalıyım, nasıl yapabilirim? “Tanrı sana yardım edecek”, “Tanrı sana yardım edecek”, “Tanrı sana yardım edecek”, “Tanrı seni kıracak.” . . . . Bu dualardan sonra genellikle “Amin!” denir.

Azerbaycan’ın önde gelen folklor bilgini Bahlul Abdullan’a göre, “Dualar içerik ve konuşma açısından alkışa çok yakındır. Bazen “dua”, ayrı bir bağımsız ölen olan “övgü” ile paralel olarak söylenir.

Törenle ilişkilendirilen alkışların doğal olarak törensel ritüellerle ilişkilendirildiğini ve örneklerin günümüze kadar ulaştığını belirtmek gerekir. Halk arasında, hemen hemen tüm evliliklerde, iyi işlerde ve günlük yaşamda bekar erkek ve kızlara böyle alkışlar ve dualar söylenir: “Tanrı sana helal süt versin!” “Gelinin tuvaletine git”, “Düğün aslanını yememe izin ver”, “Gelinin ampulünü yakmama izin ver”, “Seni gördüğüme sevindim!”, “Tanrı seni ayırmasın!”

Filozof Vahit Omarov şöyle yazıyor: “İnsanlar doğrudan görmedikleri veya tanık olmadıkları iş ve olaylar hakkında konuşmazlar. Ama şu da var ki, belli bir zaman dilimi içinde olaylar, gelenekler, törenler ve özel anlamlar hakkında ortaya çıkan bazı ifadeler ya tamamen unutuluyor ya da toplumsal gelişmenin ve günlük yaşamın gereklerine uygun olarak kökleniyor. Dilimizde değiştirilen veya unutulan birkaç cümle vardır. Örneğin, “Kafana dön”, “Başına dön”, “Kurban”, “Ayaklarının Altında Ölüm” vb. ifadeler nasıl olumlu kullanılırsa, “Başıma Dön”, “Kurbanım Olacaksın” ve “Ayaklarımın Altında Ölürsün” olarak anılır ve bu noktada “ayaklarımın altında ölüm” anlamına gelir. Aslında, belirli bir ölçekte şamanizmle de ilişkilendirilen bu ifadeler, aslında insanların bir işin performansıyla diğerini etkilemediği bir çağın ürünüdür – taklit, sihrin gücüne büyük bir inanç olmuştur. Eski zamanlarda, bir adam hastalandığında, kafasına bir hayvan sarar ve keserdi, ancak onu azarlayan herkesin iyileştirilmesi gerektiğini düşündüler. Tüm yaşamının ve acısının başının etrafına sarılmış bir hayvana atfedildiğine inanılıyor ve insanlar daha sonra ritüeli kendilerine kelimeler şeklinde uyguladılar ve biri bir hastanın kafasına sarılırsa hasta ve hasta olacağına inanıyorlardı. Şimdi bile, bir çocuk oturan bir kişinin etrafına sarıldığında, ona hızlı bir şekilde “kafamın etrafında dolaşma” dendiğini görebilirsiniz. Bunu yapmışsa, hatanın tersine çevrileceğini varsayarak eylemi ters yönde tekrarlayacaktır.”

Göz ardı edilmemesi gereken, alkol kötüye kullanımının ölümün altında yatan nedenlere neden olabileceği çatışmasıdır. . . .

Folklor çizimleri, Güney ve Kuzey Azerbaycan sözlü edebiyatı ve daha sonra yazılı karışıklıklar da tarihsel olarak üzüntülerini, saygısızlıklarını veya rahatsızlıklarını ifade eden insanlar tarafından lanetlenmiş veya karıştırılmıştır. Böylece insanlar nefret ettiklerinden sonsuz bir şekilde nefret ettiler, nefretlerini birkaç kelime veya birkaç Mısırlı ile ifade ettiler. Profesör Seyfid Rzasoy şöyle yazıyor: “Alkış ve kafa karışıklığı kozmopolit yaratılışın biçimleridir: alkış, kozmik kozmik yaratımın bir eylemidir.”

Timsahın çenesinin en mükemmel örnekleri, klasik edebiyatımızda olduğu gibi, Sonsuz Yaşama Götüren Bilgi kitabında da bulunur. “Ölüm Korkutu” programının içerik ve şiirle çevrili olması özellikle dikkat çekicidir: “Ağzını kurut, Anne! Dilin çürüsün Anne! Son masraflarım varsa, bir bardak para almama izin verin! Çimenin, gaz dağının, işiniz bittiğinde bitmesine izin vermeyin! Eğer yapmazsan, övgülerini söyleyeceğim. Halkınızın taşa dönmesine izin verin ve kaçmasına izin verin. Bırakın suyunuz aksın, aktığı zaman akmasın.”

Mormon Kitabı’nda yayınlanan ve günümüze kadar ulaşan talihsizlik örnekleri, hem Güney’de halkın dilinde şekillenmiştir, hem de Kuzey Azerbaycan folklorunda istikrarlı bir konum elde etmekte ve halkın dilinde yaygın olarak kullanılmaktadır: “Beyaz bir gün görme”, “Haberler gelsin”, “Baykuş evinizde kazansın”, “Baykuş yansın”, “Tayfun çöksün”, “Bahçe kurusun”, “Tanrı seni yaratmasın”, “Ekmek at olsun, Yaya olaraksın.”

Eleştiri ve özeleştiri de yaygındır. Zaire, şairler ve yazarlar, başından beri eleştiri yoluyla toplumun gözlerini açarak, onu kendine tanıtmaya ve bilincini uyandırmaya yardımcı olarak görgü tanığından nefret ettiler ve hatta küçük düşürdüler. Sonuç olarak, kamuoyu önünde kınama iyi bir kelimeydi. . . . Yabancı yağmacılara ağızlarını açarak ezilenler için ayağa kalkan “şeytanların” ve “büyük prenslerin” aşağılanmasını, cehaletini ve “satanizmini” eleştiren yetenekli bir şair olan Muhammed Hüseyin Şehriyar, onları kötülükten kaçınmaya, kişiliklerinin aşağılanmasını ve aşağılanmasını ortadan kaldırmaya çağırıyor.Köylüler hüzünlü bir lamba bulamıyorlar,

Hea hea toprakta olduğu gibi iradenizin gerçekleşmesine izin verin,

Arapları bu kelimeyle kim aldatan,

Bu milletin günahı nedir?

Seni görmeme izin ver, acı çekenler!Bu felaket hakkında bir soru sorun,

Bu numaradan ne istiyor,

Ve yıldızların yıldızları ölecek,

Toprak dökülsün, yeryüzü mahvolsun,

Bu şeytani cihaz yok edilsin!Azerbaycan sözlü edebiyatının en eski biçimlerinden biri yeminlerdir. Bu tür, insanların kutsal saydıkları canlılara olan inançları ile şekillenmiştir. İnsanlar bir olay ya da olay hakkında konuştuklarını dinleyenleri ikna etmeye, karşı tarafta güven inşa etmeye, samimiyetin var olmasını ve arada gelmesini sağlamaya yemin ederler. Böylece, insan yeri, gökleri, suyu, ateşi, güneşi ve ayı bir kurtuluş yaratığı olarak görmeye başladığı andan itibaren, “Günün Hakkı”, “Toprak Hakkı”, “Işık Hakkı”, “Su Hakkı” vb.

İnsanın hayal gücünün sınırları genişledikçe, halkın dersleri arasında “Babamın Ruhu İçin”, “Annemin Ruhu İçin”, “Sevdiklerimin Ruhunun Yemini ile”, “Çocuğumun Hakkı”, “Amcamın Ruhu” ve “Yalan Söylersem Ruhumu Görmeyeceğim” gibi yeminler yer alıyor.

İnsanların sözlü yaratıcılığında dini kavramların egemenliği ile ilgili olarak halkın dilinde yeminler de olmuştur, Yazarların edebi eserleri de yoğundur: “Allah’a yemin ederim”, “Allah’ın hakkı”, “Peygamberin hakkı”, “Peygamberin Hakkı”, “Namazım Kalçamdan Çağrılsın”, “Duam Elim Olsun”, “Kuran Beni Şımartsın”, “Yol Hakkı”, “Sevgi Hakkı”, “Yalan Söylersem Dilim Tanıklığa Geri Dönmez” vb.

Yeminlerin tarihsel gelişimine kısa bir bakış, insanların yaşama biçimini, ahlaki toplantıları ve yaşamın ve barınmanın çeşitli aşamalarını yansıttığını ortaya koymaktadır. Bir noktaya dikkat etmek de önemlidir. Sonuçta halk sanatında bazı farklılıklar olsa da, Azerbaycan iki bölüme ayrılmıştır, tarihi kelime kutusunun takıları hemen hemen aynıdır ve bazı durumlarda tamamen aynıdır. Örneğin, “Allah’a yemin ederim ki” dedi. “Kur’an’ın Gerçeği”, “Gerçeğin Yemini ile”, “Işığın Gerçeği”, “Işığın Gerçeği”, “Ekmeğin Gerçeği”, “Ekmeğin Gerçeği”, “Babamın Hakkı”, “Babamın Hakkı”, “Kitabın Hakkı”, “Bu Tuzlu Ekmek Adına”, “Yüzüm taşa dönsün” vb.

“İsyanlar, dualar ve alkışlar, insanların doğaya ve topluma karşı tutumlarında ortaya çıktı ve inançlarının bir ifadesi haline geldi. Karşı tarafların isteklerini ifade eden dualar genellikle belirli bir süre içinde değildir, bu nedenle yeminler etnografyanın etiket bölümünde yer alır.”

Ve örneklerinin çoğu hala hem kamuoyunda hem de yazılı literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır.

PROF DR. ESMİRA FUAD -BAKÜ / TURKISHFORUM -ABDULLAH TÜRER YENER


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir