EN TEHLİKELİ OLANLAR YARI MÜSLÜMANLARDIR

Dün olduğu gibi bugünde İslam’a halkımızın inancına saygı duyalım diyen kör, sağlıksız ve mücadeleyiterk eden bilim ve akıl dışı korkak bakış, yani yarı islam olan bakış tamamen ve milletin gelişmesi açısından bakıldığında ahlaksız bir bakıştır. - sefayurukel

BUGÜN EN TEHLİKELİ OLANLAR VE MEVCUT İSLAM İKTİDARINI İKTİDARDA TUTANLAR YARI MÜSLÜMANLARDIR. Sefa Yürükel

Dün olduğu gibi bugünde İslam’a halkımızın inancına saygı duyalım diyen kör, sağlıksız ve mücadeleyi
terk eden bilim ve akıl dışı korkak bakış, yani yarı islam olan bakış tamamen ve milletin gelişmesi açısından bakıldığında ahlaksız bir bakıştır.

Bu bakış herşeyi bildiğini sanan, esasında hiç bir şey bilmeyen, okumayan, sorgulamayan, öğrenmeyen ve yarı cahil bir bakıştır.

İşte bu bakış açısından dolayı ve bu bakışı taşıyan ahmaklar yüzünden İslam bugün Türkiye’de iktidardır.

Türkiye’de bu bakış açısına sahip olanlar ise günümüzde ki sözde :”liberaller, sosyalistler, Atatürkçüler, demokratlar, laikler’dir”.

İşte bunlar bu bakış açıkaları ve yaşam şekilleri ile ;
Ülkenin rejim olarak bu hale gelmesinde ve İslam tarafından kuşatılmasında ve teslim alınmasında en büyük zararı Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Milletine verenlerdir.

Çünkü bunlar “herşeyi çok bilen ve ama içsel olarak vahşi islam’dan arınmamış, yarı müslüman olan sözde kurtarıcılardır”.

Esasında bunlar günümüze kadar toplumun bu hale gelmesinin birincil sorumlularıdır.
Ve bugüne kadarki yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla Atatürk devrim ve ilkelerine ve modernizme sahte bir şekilde sahip çıkarak milletin gözünü boyayan umut tüccarlarıdır..

Bunların esasında Millet diye veya Türkiye diye öyle bir derdide hiç yoktur.

Çünkü bunlar kendi küçük dünyalarının adamlarıdır.

Çünkü bunların modernizm diye takıldıkları gibi herşeyleri sahtedir.

Çünkü bunlar kendilerinden başka kimseyi düşünmezler.

Ama bunlar, o kadar kibirli ve komplekslidirlerki her daim kendi kendilerini milletin üstünde ve dışında kurtarıcı olarak görürler. Göstermeye çalışırlar.

Aynı zamanda bunlar millete kötü örnek olarak onlarca parçaya bölünmüş, amip misali küçük küçük aymaz ve mankurt gibi gurupturlar.

Bunlar, uzaktan bakıldığında bir birine çok benzerler ama her birinin egosu o kadar çok yüksektirki ve çoktur ki bir birleri
ile bile birleşmezler. Birleşmezlerde. Çünkü içlerindeki şeytanlık gırladır. Bir birlerine çelme takarlar. Hiç biri başka birisinin büyümesini istemez. Kıskançtırlar. Dürüst değildirler. İçten pazarlıklıdırlar.
Bunların zaten en büyük yetenekleri de bu yüzden ve fesat oldukları dan dolayıda bir türlü insanları örgütlememek ve kendi aralarında bile birleşememektir.

Bunların esasında öyle modern gözüktüklerine hiç bakmayın, bunlar Atatürk konusunda da toptan yarı cahildirler. Çürüktürler. Sağlam bilgilere değil ezber bilgilere dayanırlar. Tekrarcı ve kopyacıdırlar.. Bilenler karşısında aşağılık kompleksleri çok büyüktür. Ve dedikodu kültürleri, kulis kültürleri ve kumpas kültürleri çok gelişmiştir. Çünkü bilen karşısında cahil olduğunu bilmeyen yarı cahillerdendirler. Bundan dolayıda sıradan insanların ve milletin gelişmeye açık bölümününde çok gerisindedirler. Alçak gönüllük bunların yanından geçmez. Burunlarından kıl aldırmazlar. Ama sorsan sana ezberledikleri Atatürk’ü anlatırlar ama gerçek Atatürk’ü değil. Çünkü gerçek devrimci Atatürk onlara ağır gelir, taşıyamazlar.

Ve bunlar yarı cahil oldukları için de millet için her konuda cahilden çok daha tehlikelidirler.

Yarı cahil ve korkak oldukları ve kıskanç oldukları içinde milletin içindeki her türlü olumlu gelişmeyi perdelerler.

Çok korkak oldukları için her mücadeleyi provakasyon olur adı altında hep engellerler. Bunlar bu yüzden İslam’ın doğal ve gizli muhafızları gibidirler ve bakış açıları ve yaptıkları ile İslam’ın doğal gizli görevlisidirler.

Bunların canı tatlıdır güçlü karşısında dik durmazlar ve bedel ödemeyi
ve ödetmeyi onun için hiç sevmezler.

Hep başımıza bir şey gelmesin isterler.

Umut olarak ortaya çıkarlar ama millete yol ve çözüm gösteremezler.

Çünkü tahlil, örgütlenme ve örgütleme konularında yeteneksizdirler, yetersizdirler . Bakış açıları iki yüzlüdür ve riyakardır.

Bunlar toplumun her yerinde varlardır ve bayağıda küçük gruplar olsalarda çokturlar ama bir birlerinide hiç sevmezler.

Bunların en büyük yetenekleri ise vahşi ve sömüren İslam karşısında toplumu bölmektir, İslam’dan öcü gibi korkup mücadeleyi ve aydınlanmayın engellemektir, millete korku yaymaktır ve kendi aralarında bölünmektir.

Başka bir işe yaramazlar.

Çünkü bunlar, esasında kendileri İslam’dan arınmadıkları için de beyinsel olarak ve potansiyel olarak ve pratikte yaptıkları ile halkımızın inancına saygı duyalım diye mücadeleyi ve aydınlanmayı engelleyen gizli İslamcıdırlar. Mevcut İktidarın doğal müttefikidirler.

Çünkü hem Türk hem İslam olunmaz.

Çünkü bu kavramların ikiside bir birine taban tabana zıt kavramlardır.

Ama bunlar kendilerine hem Türk’üm hemde İslamım derler. Böyle diyerek her tarladan hem müslümanım hem Türk’üm diyerek mahsul almayı severler.

Fakat bunların bu tavrı umut bekleyen milleti aldatan, kandıran, iki yüzlü ve çok zarar verici bir tavırdır.

Ve işte Türkiye’de İslam bunların tutumları yüzünden bugün iktidardadır.

Onun için Türklüğü İslamdan ayırmayan ve bu bilinç seviyesine gelmeyen bu insanlardan, bundan sonrada millet olarak bir kurtuluş ve Türk kimliğine yakışır bir hareket beklemek yanlıştır. Beklenirse bu olmayan Şubat ayının 30’cu gününe randevu vermek gibi bir şeydir.

Yani bunlardan, yani bu yarı Türk yarı müslüman olan ve milletin içinde iki yüzlü yaşayanlardan, çoğu da bunların bir çok bakımdan çok yeteneksiz oldukları için İslamın gizli muhafızlığını yapanlardan kurtarıcı olmaz ey millet.

Bu yüzden eğer millet mutlu ve refah içinde, özgür bir şekil ve içerikte yaşamak istiyorsa umudu başka yerde aramalıdır. Bunlarda değil.

Bu yüzden, bundan sonra doğru bilimsel ve akılcı, refah içinde bir yaşam için sevgili Türk Milleti, sizi İslam’dan kurtaracak olan yine Türk Milletinin içinden çıkan ve çıkacak, İslamdan arınmış Türk çocuklarına kulak vermesi ve onların etrafında örgütlenmesi olacaktır.

Milletin kendini sadece Türk olarak hissedenlerle birleşmesi olacaktır.

Günlük hayatında iki yüzlü bir yaşam süren ve zoom toplantılarında mastürbasyon yapan ve yarı müslüman olan, yarı cahil ve sözde “sosyalist, Atatürkçü, liberal, demokrat veya laikler “ asla millet için kurtarıcı bir kuvvet olmayacaktır.

Yani kısacası: yukarıda bahsi geçen bu yarı müslümanlardan kurtulan ve bunları kaale almadan milleti örgütleyen ve sadece İslam dışı ve modern düşünen, yaşamı bilinçli yaşayan ve sadece Türk kimlikli olan milletin çocukları, Türk milletini, bu sefaletten ve mevcut İslam yönetiminden kurtaracak olan kurtarıcı olacaktır.

Bu yüzdende Türklerin bundan sonra millet olarak, bu sahte modernlerden ve yarı müslümanlardan ve yarı cahillerden uzak durması, milletin geleceği için en hayırlı olanı olacaktır

Demedi demeyin..

Sefa Yürükel


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir