Teknik Öğretmen Okulları

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURULUŞU, GELİŞİMİ ve KAPATILMALARI - Kiz Teknik Yuksek Ogretmen Okulu

MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ KURULUŞU, GELİŞİMİ ve KAPATILMALARI

Cumhuriyet kurulduğunda sayıları sınırlı olan mesleki ve teknik okullara öğretmen yetiştiren bir okul bulunmuyordu. Bu problemin çözümü için 1927’den itibaren çeşitli yollara başvuruldu. Öğretmen yetiştirmek üzere Avrupa ülkelerine öğrenci gönderilirken, yabancı ülkelerden öğretmen getirildi. Ancak bunlar geçici çözüm yollarıydı. Sonunda bu okullara eğitici yetiştiren öğretmen okulları açıldı. Bu çalışmanın amacı, bu okulları inceleyerek değerlendirmek ve kapatılmaları ile ortaya çıkan sorunları ortaya koymaktır. Tarama modelindeki bu çalışma, yazılı belge ve kaynaklara dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu okullardan ilki 1934-1935 öğretim yılında Kız Meslek Öğretmen Okulu, ikincisi 1937-1938 öğretim yılında Erkek Meslek Öğretmen Okulu, üçüncüsü ise 1955-1956 öğretim yılında Ticaret Öğretmen Okulu adlarıyla açıldı. İleriki yıllarda isim, öğretim süresi ve eğitim programlarında önemli değişiklikler ve gelişmeler gösteren, MEB’e bağlı bu kurumlar 1982’de Üniversitelere devredilerek Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakülteleri olarak yeniden yapılandırılmışlardır. 27 yıl üniversite çatısı altında öğretmen yetiştiren bu fakülteler 2009 yılında da kapatılmışlardır. Bu kararla mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirmede 80 yıllık bir deneyime son verilirken, mesleki ve teknik okullar için meslek öğretmenlerinin nereden ve nasıl temin edileceği sorunu da gündeme gelmiştir

Başlangıcın ve Sonun Kısa Tarihçesi

1935 yılından itibaren sanat okullarının yurt genelinde yayılmaya başlaması ve sayılarının artması ile bu okullarda meslek dersleri verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu sebeple 1937-1938 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara 1. Erkek Sanat Okulu binasında (Ulus da) Tesviye, Demir ve Marangoz ” bölümlerini ihtiva eden üç yıllık “Erkek Meslek Öğretmen Okulu” açılarak bugünkü ismiyle “Teknik Öğretmen” yetiştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra bu bölümlere 1941-1942 yılında “Elektrik” bölümü katılmıştır..

Okumaya devam et  Alsat değil üretim toplumu olmalıyız

1942-1943 yılında ise okulumuz bugünkü binalarına taşınmıştır. 1945-1946 yılında mevcut bölümlere Motor, Model, Döküm, Dülger, Duvarcı, Taşçı, 1946-1947 yılında Kalorifer ve Sıhhi Tesisat,1947-1948 yılında Radyo bölümleri ilave edilmiştir. 1948-1949 yılında okulun adı Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu adını alırken, 1971-1972 yılında Makina Ressamlığı bölümü açılmış ve nihayet 1976-1977 yılında Yüksek Teknik Öğretmen Okulu adını alarak Meslek Liseleri ve dengi okullarda meslek derslerini verebilecek Teknik Öğretmen yetiştiren dört yıllık eğitim-öğretim veren kurum olmuştur.

1982 yılında 2809 sayılı Kanunla kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak Teknik Eğitim Fakültesi adını alan Fakültemiz, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15612 sayılı kanunla TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ olarak yeniden yapılanmış ve mühendislik eğitimi veren bir fakülteye dönüşmüştür.

2010-2011 eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği bölümleri açılmış olup bu bölümlere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği bölümleri katılmıştır. Son olarak, 2013 yılında açılan Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümüyle, Fakültemizde toplamda 9 mühendislik eğitimi veren bölüm bulunmaktadır. Ayrıca, 5 Ocak 2012 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar gereğince Fakültemiz bünyesinde bulunan bölümlere, yüksek lisans ve doktora programları açma hakkı da verilmiştir.

Ancak, Teknik Eğitim Öğretmeni yetiştiren bir okulumuz artık yoktur !..

FERİT BALTACI – TÜBE (TASARIM-ÜRETİM EĞİTİM KÜMESİ) / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir