İSLAM, İNSANLIK DÜŞMANI BİR İDEOLOJİ VE YAPILANMALARI İLE ORGANİZE BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR

Bilinenleri ve yaşananları tekrar etmekten usanmadan İslamı tanımlamak bir insanlık görevi olarak görülmelidir. - sefa yurukel

Bilinenleri ve yaşananları tekrar etmekten usanmadan İslamı tanımlamak bir insanlık görevi olarak görülmelidir.

Çünkü İslam: baskıcılık, safsatacılık, cahillik, eziyetçilik, saldırganlık, fesatlık, şidetçilik, dövmecilik, kadın düşmancılık, cinsel sapıklık, dedikoduculuk, millet düşmancılık, çocuk gelincilik, büyücülük, ispiyonculuk, bilim ve akıl düşmancılık, aydın düşmancılık, ilkellik, onursuzluk, şerefsizlik, haysiyetsizlik, hürmetsizlik, saygısızlık , istikrar düşmancılık, hilecilik, bozgunculuk, barış düşmancılık, hırsızlık, sahtekarlık, sürekli kötülük planlayıcılık, zorlayıcılık, hüllecilik, vahşilik, türbancılık, burkacılık, kara çarşafcılık, sakalcılık, çürütücülük, haremcilik, huricilik, hurafecilik, ırza geçmek, vicdansızlık, merhametsizlik, adaletsizlik, eşitsizlik, namussuzluk, kalleşlik, haksızlık, sorgulama ve düşünme düşmancılık, sömürücülük, muskacılık, takkiyecilik, hainlik, bademlemeclik, sübyancılık, cennet ve cehennemcilik, ayrımcılık, ırkçılık, tecavüzcülük, ahlaksızlık, umutsuzluk, mutsuzluk, tehditçilik, sinema, video, eğlence, gülmek, içmek ve yemek düşmancılık, kitap düşmancılık, laiklik ve medeniyet düşmancılık, tarih ve arkeoloji düşmancılık, matematik, müzik, dans, tiyatro, felsefe, fizik ve edebiyat düşmancılık, modern giyim kuşam düşmancılık, rüşvetçilik, tacizcilik, kalpazanlık , sahtekarlık, kandırmak, dolandırmak, yolsuzluk, yalancılık, kölecilik, fakirleştiricilik, zengincilik, insanları diri diri gömmek, cariyecilik, pedofilicilik, insan taşlamak, insan yakmak, korkutmak, insan kırbaçlamak, kafa, kol ve el kesmek, işkencecilik, korkutarak ve tehditle teslim almak ve öldürmek ve katletmek ve bunlar ….üzerine kurulmuş çok sistemli, çok kötü ve çok hastalıklı bir düzen ve kültürdür.

Türklerin bu İslam denilen ve insanlık suçunu teşvik eden ve insanlık suçu olan ideolojiden ve uygulamalarından, örgütlenmelerinden ve uyduruk ve suç referansı olan kitabı; Kuran’ından bir an önce kurtulması lazım.

Çünkü İslam bir insanı, grubu, bir milleti organize bir sistem içinde yok etmek, hasta etmek ve çürütmek için oluşmuş çok tehlikeli bir suç referansı, ideolojisi ve fiili yapılanmalarıyla organize suç örgütüdür.

İslam sadece kötülerin kullandığı şeytanca bir yoldur.

Okumaya devam et  İSLAMCILARIN İSLAMA İHANETİ

Türk milletinin başına musallat olan bu İslam, Türk milletinin yukarıdaki nedenlerden dolayı baş düşmanıdır.
Sefa Yürükel


Comments

“İSLAM, İNSANLIK DÜŞMANI BİR İDEOLOJİ VE YAPILANMALARI İLE ORGANİZE BİR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR” için 3 yanıt

 1. MEHMET BOZ avatarı
  MEHMET BOZ

  Yazı “Bilinenleri ve yaşananları tekrar etmekten usanmadan İslamı tanımlamak bir insanlık görevi olarak görülmelidir” diye başlamış ve ” Türk milletinin başına musallat olan bu İslam, Türk milletinin yukarıdaki nedenlerden dolayı baş düşmanıdır.” diye bitirilmiş .Batı merkezli tarih, toplumbilim tezlerinin etkisinde yazılmış olmalı. Bu tezlere sımsıkı sarılmış olduğu yazdıklarında anlaşılıyor. Çok değerli üyeleri olan [E-Türkiyeyiz Biz]Öbeği’e bilimsel verilerin hakim olduğu yazıların  yollanması  temennimizdir.

 2. Fırat Meşe avatarı
  Fırat Meşe

  Mehmet Boz efendi, fikir özgürlüğü denilen bir şey var, sanırım siz bu sözcüğü bugüne kadar duymadınız sanırım.!!

  Sefa Yürükel bey, gayet güzel fikirlerini açık, açık yazmış.Toplumumuzun aydınlanması için bu yazıda çok emek var, Sefa beye teşekkür etmek gereyor.

  Şunuda göz önüne almak lağzım, Türkler bugüne kadar islamın bir faydasını görmedi, fazlaca zararını gördü.Dinin burnunu sokmadığı yer kalmadı, politakacılar din ticareti yapıp köşeyi döndü.

  Tanrı var, ama din yok, din var denilerek, bunuda işte onun ,bunun uydurması ile cahil halk sürü gibi peşinden gidiyor.

  İslam dini , Türk halkını çok geriye götürdü, bu ortada, bunuda saklayamazsınız.Din Türk toplumunu ikiye ,hatta üçe böldü.

 3. MEHMET BOZ avatarı
  MEHMET BOZ

  •Anayasanın 26. maddesinin 1. fıkrasında “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.” denirken,
  •Anayasanın 27 maddesinde “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz” denilmektedir.
  •Nefret içerikli söylem ve şiddete teşvik eden ifadeler için ise Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi’nin kabul ettiği tavsiye kararı “ Yabancı düşmanlığını ırkçı, nefret, düşmanlık, hoşgörüsüzlük biçimlerini ifade eden ve yayan davranış “ olarak tanımlanmıştır.
  O zaman fikir(düşünce) özgürlüğü nedir?
  •Sefa Yürükel gibi aklına geleni söyleyip yazmak mıdır?
  •Aklına geleni söyleyip yazanlar uygar bir fikri tartışma yapabilir mi?
  •İtham ve iftiralar(karalama)ın özgürlüğü olmalı mıdır?
  •Yoksa ağızdalaşı(münakaşa)ndan öte gitmeyen solda sıfır bir neticeye mi varır?
  •Sürmekte olan Filistin-İsrail savaşı ABD ve Avrupa devletlerinin fikir özgürlüğünün sınırlarının ne olduğunu göstermiştir.
  •Özgürlüğün ülkelerdeki hakim gücün menfaatleri ile sınırlı olduğunu medya haberlerden öğrenmedik mi!
  •Bahse konu devletlerin ve yaşadığı ülkenin siyasi, toplumsal hastalıklarına,dini inançlarına ilişkin Sefa Yürkel’in yazılarında herhangi bir tespit eleştiri olmadığı malumdur.

  Okuyanları bilişsel, düşünsel alanda varsıllaştırmayacak belge, bilgiyi esas almayan hiçbir yazının [E-Türkiyeyiz Biz] Öbeği’nin kuruluş amacına hizmet etmeyeceği düşüncesindeyim.
  Olsa olsa tartışma ekini sınırlarının dışına taşan ağız dalaşına neden olacaktır.
  Çok deneyimli hukuk insanı Sn.Erdem Akyüz’ün “Fikir Özgürlüğü” konusunu Öbekte yazması yararlı olacağı kanaatindeyim.Sn Erdem Akyüz’ün görüşleri çerçevesinde [E-Türkiyeyiz Biz]’de yazma etiğinin sınırlarının belirlenmesi yerinde olacaktır.
  ***
  ABD ve İsrail’i eleştiren, İsrail haritası şeklindeki bıçakla Filistinli çocuğun katledilişini resmeden Fransız çizer Zeon, ülkesinde adliyelik olmuş. Yargıç karikatüristi ırkçılık ve dinsel nefret suçu işlemekle suçlamış. Zeon serbest bırakılırken tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş.(1 )
  (1) https://www.sabah.com.tr/aktuel/2015/03/14/israilin-karikaturunu-yapti-goz-altina-alindi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir