Romalılarda para manipülasyonu savaş aleti idi

Romalılarda para manipülasyonu savas aleti idi.

Hitler ‘de ayrıca savaşı para manipülasyonu yoluyla kazanmaya çalıştı.

Belirli bir para biriminin döviz kurunu etkilemek amacıyla (özellikle uluslararası rakiplerin zararına) döviz piyasasına (genellikle hükümet) müdahale.

1) Çin merkez bankası 1998’den bu yana ulusal para birimi yuanı yapay olarak düşük tuttu. Açık hedef ihracatı teşvik etmekti. Bu nedenle Çin sıklıkla “döviz manipülasyonu” ile suçlanıyor.

2) ABD Başkanı Trump, Avrupa Merkez Bankası başkanı “eski” Draghi’nin “ECB’nin asla devalüasyon yoluyla Avrupa’ya rekabet avantajı sağlamaya çalışmayacağını” reddetmesine rağmen, ECB’yi döviz manipülasyonuyla suçlarken kesinlikle haklı. Hiçbir makroekonomist, avronun satın alma gücü açısından ABD dolarına kıyasla yüzde 15 ila 20 oranında düşük değerli olduğu gerçeğini makul bir şekilde inkar edemez – pozitif faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında Avrupa’daki negatif faiz oranları ve diğer tahvil satın alma programlarının bunda kısmen payı vardır. ABD’de.

3) ABD otoritelerine göre, 6 ila 12 aylık bir süre boyunca GSYH’nin (=gayri safi yurtiçi hasıla) %2’sine tekabül eden ısrarlı döviz piyasası müdahaleleri, döviz manipülasyonunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçmişte İsviçre zaman zaman bu eşiği önemli ölçüde aşmıştır.

4) Döviz manipülasyonundan korkan G-7 ülkeleri Şubat 2013’te […] tarafların tek taraflı döviz piyasası müdahalelerinden kaçınma ve döviz kuru hedeflerini takip etmeme taahhüdünde bulundukları bir Amerikan teklifini kabul etti.

5) Fransa Başbakanı Antoine Pinay , her türlü enflasyona karşı olduğunu açıkça ifade etti. Fiyat istikrarı politikası aynı zamanda herhangi bir döviz manipülasyonunu (devalüasyon) da dışlıyor. Ticaret dengesinin dengelenmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve marjların düşürülmesi yoluyla sağlanmalıdır. (1952)

Fiat Para Birimi: Anlamı ve Ticareti

Fiat para birimleri, dünya çapında kullanılan, devlet tarafından verilen paradır. Peki fiat para birimleri tam olarak nasıl tanımlanır? Bu yazida bunların kökenlerine, para arzı, döviz ticareti ve banknot ve madeni para şeklindeki fiziksel para üzerindeki etkilerine ve bunların nasıl ticareti yapılabileceğine bakacağız.

Fiat para birimi: tanımı ve işlevi

“Fiat” kelimesi, bir makamın bir yetki, kararname veya karar çıkardığı anlamına gelir. Fiat para birimi, bir ülke veya bölgenin hükümeti tarafından banknot, madeni para veya dijital para birimi biçiminde çıkarılır ve desteklenir. Bu para biriminin değeri ve başarısı, halkın ona, hükümete olan güvenine ve ülkenin ekonomik performansına bağlıdır. Kendi başına bir değeri yoktur ve altın ya da gümüş gibi bir meta ya da başka bir değer aracıyla desteklenmez.

Değer aynı zamanda ilgili ülkenin para arzı (M2) ve dövizinden de etkilenir. M2, nakit para, çek mevduatı ve kolaylıkla dönüştürülebilen nakit parayı içeren para arzının bir ölçüsü iken, M1 para arzının daha dar bir ölçüsüdür; yalnızca nakit ve çek mevduatını içerir.

Para politikası yetkisine sahip bir merkez bankası, bir ülkenin nüfusunun kullanması için para birimi ihraç eder. Hem nüfus hem de bir para biriminin kullanımı arttıkça veya azaldıkça, merkez bankası daha fazla para basar veya bankacılık sisteminde dolaşan para miktarını azaltır. Bu süreçte enflasyon ve deflasyon yaratıp bunları kontrol altına almaya çalışır.

Dünyadaki hemen hemen tüm ulusal para birimleri fiat para birimleridir; bunlardan sadece birkaçını saymak gerekirse ABD doları, İngiliz sterlini, euro, Japon yeni ve Kanada doları gibi para birimleri de dahildir. Forex olarak da bilinen döviz piyasası, para birimlerinin değiştirildiği veya alınıp satıldığı yerdir.

Döviz piyasası, hisse senedi ve tahvil piyasalarının büyüklüğünü çok aşan, dünyanın en büyük finansal piyasasıdır. 2019 Üç Yıllık Tezgahüstü Döviz Piyasası Ciro Araştırması’na göre, Nisan 2019 itibarıyla küresel döviz piyasalarında günlük 6,6 trilyon dolardan fazla işlem yapılıyor. ABD doları dünyanın en aktif işlem gören para birimidir ve onu euro takip etmektedir. Forex ticareti fiyat hareketleri üzerine spekülasyon yapmayı içerir.

Smithsonian Enstitüsü’ne göre madeni paraların para birimi olarak kullanıldığına dair kanıtlar M.Ö. altıncı veya yedinci yüzyıla kadar uzanıyor. M.Ö. Kağıt para ilk olarak 11. yüzyılda Çin’de tanıtıldı.

Günümüzde hala kullanılan en eski para birimi, yaklaşık 1.200 yıllık İngiliz Sterlini’dir. Gümüş paralar 775’te piyasaya sürüldü ve kağıt para 1694’ten beri var. İngiltere Bankası da 1694 yılında Kral III. William’ın savaşına para sağlamak amacıyla kuruldu. Fransa’ya karşı. O zamanlar insanlar bankaya para yatırıyor ve karşılığında banknot ya da kağıt para basılıyordu. Kral daha sonra mevduatları savaş için kullandı.

Fiat para birimlerinin avantajları ve dezavantajları

Fiat para birimlerinin avantajları ve dezavantajları vardır. Bunlardan en önemlileri aşağıda sıralanmıştır.

Fiat para birimlerinin avantajları

    Bir merkez bankası para arzını gerektiği gibi artırabilir veya azaltabilir, aynı zamanda faiz oranlarını da belirleyerek ekonominin para arzı üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlayarak enflasyon ve deflasyonun kontrol edilmesini kolaylaştırabilir.
    Bir merkez bankası, ihracatını diğer ülkeler için daha cazip hale getirmek amacıyla kendi para biriminin değerini de düşürebilir; bu da uluslararası ticareti ve ülkenin GSYİH’sını artırabilir. Bu genellikle para arzının arttırılmasıyla elde edilir ve bazen birden fazla ülkenin bunu aynı anda yapabilmesi nedeniyle “dibe doğru yarış” olarak da anılır. Devalüasyon terimi, madeni paraların esas olarak kullanıldığı zamanlardan gelmektedir. Altın ve gümüş paralar diğer, daha ucuz “adi” metallerle karıştırılarak her bir madeni paradaki metallerin genel değeri azaltıldı.
    Fiat para biriminin para arzı, ulusun çıkarlarını koruyan bir yönetim organı tarafından kontrol edilir. Örneğin yeni madenlerden veya teknolojik değişikliklerden etkilenebilecek dolaşımdaki altın veya diğer hammaddelerin miktarı tarafından kontrol edilmez. Bu da hammadde arz ve talebini (ve dolayısıyla beklenmedik bir şekilde para biriminin değerini) etkileyebilir.
    Büyük ulusların fiat para birimlerinin kullanımı ve diğer fiat para birimlerinin yanı sıra mal ve hizmetlerle değiştirilmesi kolaydır. Onlar olmasaydı işlemler daha zor olurdu.

Fiat Para Birimlerinin Dezavantajları

    Halkın fiat para birimine olan değeri ve güveni, o para biriminin yönetim organı tarafından sorumlu bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Merkez bankaları ve hükümetler her zaman doğru sonuca ulaşamazlar. Para arzını ekonominin büyümesinden daha hızlı artırırlarsa bu enflasyona yol açar.(2022-2024 Türkiye’deki mevcut durum) Para arzı çok büyük olduğunda, hem faiz oranlarının hem de fiyatların fırladığı duruma hiperenflasyon denir.
    Para arzının yetersiz olması veya insanların ellerindeki parayı harcamak istememesi ekonomiyi yavaşlatır ve deflasyona yol açar. Mal fiyatlarının ve finansal piyasaların düşme eğiliminde olduğu ve çoğu insanın ücretlerinin ve servetinin düştüğü bir durum.
    Fiat para birimini denetleyen merkez bankası, bir para biriminin fiyatını kontrol etmeye çalışsa da, eylemlerinin sonucunu tahmin edemeyebilir. Çoğu zaman bir merkez bankası kısa vadeli bir sorunu çözerken, aynı anda daha büyük, uzun vadeli bir sorun yaratır. Bu, ekonomik döngüde ve finansal varlıkların fiyatlarında büyük dalgalanmalara yol açabilir; B. borsada. Para arzı çok büyük olduğunda hisse senedi fiyatları yükselir ve bu da borsada balon oluşmasına neden olabilir. Balonun çökmesi durumunda dolaşımdaki para miktarı hızla yok olur ve birçok kişi kendisini mali sıkıntı içinde bulur.

Bretton Woods Anlaşması nedir?

Bretton Woods Anlaşması, 1944 yılında New Hampshire’ın Bretton Woods kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda 44 müttefik ülke tarafından müzakere edilen uluslararası bir anlaşmaydı.

Anlaşma, ABD dolarının altın fiyatından karşılanmasına karar verdi. Anlaşmaya göre ABD doları belirli bir miktar altınla değiştirilebilir. Daha sonra diğer para birimleri ABD dolarına sabitlendi, bu da değerlerinin ABD dolarına göre belirli bir oranda arttığı veya azaldığı anlamına geliyordu.

Sistemin karmaşıklığı nedeniyle anlaşma 1958 yılına kadar tam olarak yürürlüğe giremedi. 1970’lerde dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, ABD’nin para birimini desteklemeye yetecek kadar altın rezervine sahip olmadığından korkuyordu. Böylece doların altına çevrilebilirliğini sona erdiren ve yükselen enflasyonu durdurmak için ücret ve fiyat kontrolleri getiren bir planı yürürlüğe koydu. Sonuç olarak, Bretton Woods Anlaşması 1971’de sona erdi. O tarihten bu yana ülkeler, altına sabitlemek dışında para birimlerini uygun gördükleri şekilde değerlendirebildiler, çünkü bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Fiat para birimleri zaman içinde değerlerini ne kadar iyi koruyor?

Fiat para birimleri zamanla daha fazla para basıldıkça değer kaybeder, bu da daha fazla arz ve enflasyona yol açar. Para arzının arttırılmasına finans sektöründe sıklıkla “para basımı” adı verilmektedir.(son zamanlarda Türkiyede yapildi.)

Mal fiyatları para arzı yönünde hareket eder. Para arzı arttığında fiyatlar yükselir. Öte yandan para arzı azaldığında fiyatlar düşer.

Fiyatlar deflasyon olarak bilinen bir süreliğine düşebilir, ancak çoğu ekonomide daha yaygın olan durum enflasyondur. Enflasyon kağıt paranın satın alma gücünü zamanla zayıflatsa da, deflasyon genellikle enflasyondan daha zararlı olarak görülüyor.

Deflasyon zamanlarında varlık fiyatları düşer, bu da maaşlar ve finansal varlıkların fiyatlarıyla birlikte şirket kârlarının da düşmesi anlamına gelir. Çoğu işletme ve tüketici buna fiyatların, kurumsal karların ve ücretlerin artma ihtimalinin daha yüksek olduğu enflasyonist bir ortamdan daha az değer veriyor.

Buradaki değiş tokuş, enflasyon ve artan para arzı olmadan ekonomide büyümenin olmayacağıdır.
Fiat para birimlerinin fiyat gelişimini hangi faktörler etkiler?

Fiat para birimlerinin fiyatları, politik, ekonomik, taktiksel ve teknik faktörler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir.

Döviz Manipülasyonu: Hükümetlerin ve Merkez Bankalarının Taktikleri

Hükümetlerin ve merkez bankalarının bir para biriminin nasıl değerleneceği üzerinde büyük etkisi vardır. Her iki otoritenin de istenen etkiyi elde etmek amacıyla para birimlerinin fiyatını etkilemek veya manipüle etmek için kullanabilecekleri çeşitli araçları vardır:

    Uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin satın alınması yoluyla para arzını artıran niceliksel genişleme. Bu durum enflasyonu düşürür ve sabit gelir, tahvil ve hisse senedi fiyatları gibi varlıkların yükselmesine neden olur. Bu aynı zamanda döviz fiyatının düşmesine de yol açabilir.
    Açık piyasa müdahaleleri çoğu ülkede o kadar yaygın değildir ancak İsviçre gibi bazı ülkelerde daha sık görülür. Bu durumda merkez bankası döviz piyasasına müdahale ederek bir para biriminin fiyatını yukarı veya aşağı çekmek amacıyla doğrudan büyük miktarda döviz alıp satar.
    Ülkeler ayrıca para birimlerini başka bir para birimine sabitleyebilir ve böylece para birimi ilişkileri yaratabilirler. Malların gerçek maliyeti aynı kaldığından bu, büyük ithalatçılar veya ihracatçılar için faydalı olabilir. Para birimleri dalgalandığında, mallar farklı bir para biriminde fiyatlandırılırsa daha pahalı veya daha ucuz hale gelebilir. Örneğin, Çin yuanı ve diğer bazı ülkelerin para birimleri ABD dolarına sabitlenmiştir.
    Bir ülkenin hükümeti veya merkez bankası da para birimi için bir taban veya tavan belirleyebilir. Bu, bir ülkenin para biriminin başka bir para birimi karşısında ancak belirli bir miktara kadar yükselip düşebileceği anlamına gelir.
    Bir para birimini tutmak daha kolay veya daha zor hale gelir. Örneğin İsviçre, alımları caydırmak için İsviçre hesaplarındaki büyük nakit bakiyelerine negatif faiz oranları uyguladı ve bu da para biriminin değerini artırdı.
    Bir para biriminin değer kazanması, bir ülkenin para biriminin döviz kurunu bir göstergeye göre değiştirmesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, kontrolden çıkan enflasyonun bir sonucu olarak Venezuela, 2018 yılında eski banknotların 100.000’i değerinde yeni bir banknotla yeni banknotlar çıkardı.

Ekonomik etki

Bir ekonomi geliştikçe para birimi de gelişir. GSYİH, ücretler ve istihdam seviyeleri arttıkça bu, daha yüksek faiz oranlarına işaret ediyor ve bu da nispeten cazip getirisi nedeniyle bu para biriminin uluslararası alımının artmasına yol açabilir. Bir ekonomi aşırı büyüme gösterdiğinde yavaşlama beklenir, bu da daha düşük faiz oranları ve dolayısıyla daha fazla para birimi satışı anlamına gelir. Bu da döviz kurlarını aşağıya çekiyor.

Bir para birimi diğerinin pahasına

Para birimleri her zaman birbirleriyle ilişkili olarak alınıp satılır, boşlukta değil. Bir ülke büyük bir ekonomiye sahip olsa da para birimi daha güçlü olan bir ülkeye göre daha düşük değerde ticaret yapabilir. Ya da görünüşte zayıf para birimine sahip bir ülke, durumu daha da kötü olan diğer ülkelere kıyasla daha yüksek bir değere sahip olabilir. Bu, döviz fiyatlarının hareket etmesine neden olur ve tüccarlara bu fiyat hareketleri üzerinde spekülasyon yaparak kar etme fırsatı sağlar. Para birimleri her zaman bir karşılaştırmadır.

ÖNEMLI:İsviçre para birimini manipüle ediyor………!

Pek çok gözlemciye göre Donald Trump’ın ticaret politikası, merkantilizmi geri getirmeye yönelik naif bir girişimdir. Ekonomist Miles Kimball bunu, sermaye akışını kısıtlamayan uluslararası sisteme verilen popülist bir tepki olarak görüyor.

Colorado Boulder Üniversitesi’nden profesör, “Finanz und Wirtschaft” dergisine verdiği röportajda, döviz manipülasyonu ve ticaret açıklarını müzakere etmek için uluslararası bir çerçeve çağrısında bulundu. Devletler yabancı varlıkları satın almadan önce onay almalıdır.

Trump ticaret danışmanı Peter Navarro, sermaye akışının nedeninin ticaret açıkları olduğuna inanıyor. Bu yüzden ABD’nin ticaret açığına karşı harekete geçmek istiyor. Ama işler böyle yürümüyor.

Eğer ABD ihraç ettiğinden daha fazlasını ithal ediyorsa cari açık söz konusudur; yani ülkeye net sermaye akışı olur mu? 

– Evet ama Navarro sebep-sonucu tersine çeviriyor. Ticaret dengesi sermaye akışlarından kaynaklanır. ABD’ye ne kadar sermayenin akacağını sermaye piyasaları belirliyor. Bu sermaye girişinin yurt dışından satın alınan net mal ve hizmet miktarına karşılık gelmesi gerekmektedir. Bir ülkeye net sermaye girişi, cari açığı ve net ithalatı belirlemektedir.

O halde şu anda tartışılan ithalat vergisi (sınır düzenleme vergisi) işe yaramıyor mu? – Bazı ekonomistler doların değer kazanmasının böyle bir verginin etkisini tamamen ortadan kaldıracağını düşünüyor. Ancak muhtemelen yeni denge bu olmayacak. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama vergi ve doların değer kazanmasının birleşimi ABD ticaret dengesine yardımcı olabilir.

Yeni vergi neden yardımcı olsun? 

– Dolar güçlendikçe dünyanın geri kalanından diğer para birimlerinden gelen sermaye girişleri dolar bazında küçülüyor. Dolayısıyla ABD’ye sermaye girişi azalacak. Bu, cari açığın da daralması anlamına geliyor.

Yani bu sadece bir kur etkisi mi? 

– Sermaye akışları, ilgili orijinal para birimi cinsinden sermaye piyasasının güçleri tarafından belirlenir. Ve yeni vergiden ve doların değer kazanmasından çok fazla etkilenmeyecekler. Ancak bunların dolar değerlerine çevrilmesi ABD’ye sermaye akışını azaltacaktır.

ABD ticaret dengesini dengelemek için başka hangi seçenekler var? 

– ABD’deki özel hanelerin tasarruf oranı çok düşük. Yurtiçi tasarruf oranı daha yüksek olsaydı, ABD’nin net sermaye girişi daha az ve cari işlemler dengesi daha dengeli olurdu. Çalışanları otomatik olarak bireysel emeklilik planına kaydederek tasarrufları artırmak mümkün olabilir.

Sermaye akışlarını dengelemek ve böylece ticaret açığını azaltmak neden bu kadar önemli? 

– Siyasi açıdan bakıldığında dengeli bir ticaret dengesi, dengesiz olandan tamamen farklıdır. Ticaret daha dengeli olsaydı Amerikalılar serbest ticaret argümanlarını daha kolay kabul ederlerdi. Ticaret açığının göze çarpan etkisi bazı sektörlerdeki iş kaybı oldu. Salıncak eyaletlerden bazıları (tek partinin hakimiyetinde olmayan eyaletler) özellikle iş kayıplarından etkilendi ve Trump’a oy verdi.

Ticaret açığı Trump’a başkanlık mı getirdi? 

– Doğru, Trump’ın seçim zaferine katkıda bulunan birçok faktör var. Ancak diğer koşullar eşit olduğunda sermaye girişinin yarattığı ticaret açığı Trump’ın seçimi kazanmasını sağladı. ABD’nin ticaret açığı olmasaydı Donald Trump ABD başkanı olmazdı.

Ama sermaye girişi aynı zamanda kazananlar da yaratmıyor mu? 

– Evet, dengesiz ticaretin kazananları ve kaybedenleri vardır. Kazananlar daha ucuz mal alan tüketicilerdir. Ancak kaybedenlere çoğu zaman kayıpları tam olarak tazmin edilmez. Ülkeler büyük ve mutlu bir aile değildir; farklı durumlardaki birçok farklı insandan oluşur.

Elbette bir ticaret açığının sonsuza kadar sürmesi gerekmiyor mu? – Teorik olarak ticaret açığının gelecekte fazlaya dönüşmesi gerekiyor. Eğer diğer ülkelerden alınan krediler geri ödenseydi, dış ticaret yoluyla bol miktarda iş yaratılacaktı. Peki bu ne zaman olacak? ABD’nin ticaret açığı onlarca yıldır mevcut. Ticaret dengesinin tersine dönmesi uzun bir yol gibi görünüyor.

Sermaye akışları nereden geliyor; ABD’de daha iyi yatırım fırsatları mı arıyorlar?

– Çoğunlukla bunlar özel sermaye akışları değildir. Ülkeler, yabancı varlıklara yatırım yaparak, yani yurtdışına sermaye göndererek ihracatlarını geliştirmek istiyorlar. Ülkelerin yabancı varlıklar biriktirmesi para manipülasyonudur. Yakın zamana kadar Çin en büyük suçlulardan biriydi; yabancı rezervler 2014’e kadar arttı.

Peki ya İsviçre? 

– İsviçre de aynı şeyi yapıyor ama çok küçük olduğu için bundan kurtuluyor. Gayri safi yurt içi hasılayla karşılaştırıldığında İsviçre, döviz varlıklarının satın alınması konusunda Çin kadar kötü durumda. Kişisel olarak, Çin’in döviz manipülasyonunun ABD üzerindeki siyasi etkisini gördüğüm için alımları kontrol etmenin artık çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.

İsviçre Merkez Bankası, sadece döviz alımlarıyla değil, aynı zamanda düşük faiz oranlarıyla da frangı zayıflatabilir. Bu aynı zamanda döviz manipülasyonu mudur?

– Hayır, faiz indirimleri kur manipülasyonu değildir. Yabancı varlıkların satın alınması diğer ülkelerin zararına bir politikadır. Faiz oranlarının düşürülmesi doğru değil. Eğer iki ülke para birimlerini zayıflatmak amacıyla birbirinden tahvil alırsa, çabaları birbirini iptal eder ve net bir büyüme etkisi olmaz. Öte yandan, eğer tüm ülkeler faiz oranlarını düşürürse, küresel para arzında bir genişleme olacak ve bu da küresel talebi canlandıracaktır.

Para manipülasyonu yasaklanmalı mı? 

– Hayır ama uluslararası sermaye akımları konusunda bu tür şeylerin tartışıldığı bir çerçeveye ihtiyacımız var. Bu durumda Devletlerin başka bir ülkede varlık satın almadan önce izin alması gerekecek. Bu muhtemelen Suudi Arabistan gibi emtia ihracatçılarının döviz varlıklarını satın almasını engellemeyecektir. Ancak döviz manipülasyonu yoluyla döviz kurlarını düşük tutmaları İsviçre gibi gelişmiş ülkeler üzerinde baskı oluşturacaktır.

Böyle bir anlaşma yeterli mi? 

– Uluslararası sermaye akışını dengede tutmak için daha kapsamlı müzakerelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu, ticaret fazlalarını ve açıklarını kontrol altında tutacaktır.

Bunu başarmak için hangi önlemler kullanılabilir? 

– Tasarrufları, tüketimi ve portföy seçimini etkileyecek önlemler düşünüyorum. Bu, daha yüksek tasarruf elde etmek istiyorsanız çalışanları otomatik olarak bir emeklilik planına kaydetmeyi de içerir. Bu, genişletilmiş bir Çin sosyal ağına yönelik uzun süredir devam eden talebi de içeriyor. Bu, oradaki hanelerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak ve sonuç olarak daha az tasarruf edip daha çok tüketecek.

saygilarimla,

Selen Atasoy


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir