Aleviler ile Müslümanlar arasındaki farklar nelerdir?

Asırlardır Aleviliği, bir geçim kapısı olarak görenler, ”Alevilik İslam’ın özüdür” yalanını tekrarlayıp dururlar Onların hedefi kör okur yazarı olmayan, cahil, masallarla uyutulan, kendilerine itaat eden bir Alevilik yaratmak Alevilik İslamın özü olduğu, yolundaki söylemleri, asla doğru değildir. Doğrular da inkar edilmekle ortadan kalkmazl Bin yalan bir doğru etmez. - Haci Bektas Veli Hazretleri

Asırlardır Aleviliği, bir geçim kapısı olarak görenler, ”Alevilik İslam’ın özüdür” yalanını tekrarlayıp dururlar Onların hedefi kör okur yazarı olmayan, cahil, masallarla uyutulan, kendilerine itaat eden bir Alevilik yaratmak Alevilik İslamın özü olduğu, yolundaki söylemleri, asla doğru değildir. Doğrular da inkar edilmekle ortadan kalkmazl Bin yalan bir doğru etmez.

Bir bakalım müslümanlık ne diyor?
Alevilik ne söylüyor?

Bir karşılaştıralım acaba alevilikle müslümanlığın ortak yanı var mı?
Müslümanlar Namaz kılarlar. (Aleviler Semah dönerler)
Müslümanlar Haca giderler. (Aleviler ihtiyacı olan komşusuna yardım ederler)
Müslümanlar Ramazan orucunu tutarlar. (Aleviler Hızır orucunu tutarlar)
Müslümanlar malının Kırkta birini zekat verirler. ( Aleviler Ortakçılığı savunurlar)
Müslümanlarda kelimeyi şaadet getirirler. (Alevilikte En-el Hak deyip insani ve Doğayi Kutsar)
Müslümanlar çok evliliği savunurlar. (Aleviler tek evliliği savunurlar)
Müslümanlarda kadın erkek eşit değil. (Alevilikte kadın erkek eşittir)
Müslümanlar türban takmayı zorunlu kılar. (Aleviler de bu zorunluluk yoktur)
Müslümanlar da kapanmak ön koşuldur (kara çarşaf). (Aleviler Normal giyimi savunurlar)
Müslümanlar İbadet ederken kadın ve erkekler ayrı ayrı saf tutarlar. (Alevilerde kadın, erkek birlikte semah dönerler)
Müslümanlar Kuran’a inanılar. ( Aleviler 4 Kapı 40 Makam öğretisine)
Müslümanlar her şeyi tanrıya bağlar. (Aleviler En-el Hak,tanrı insandadır der)
Müslümanlar Şeriatı savunur. (Aleviler laik ve sosyal devlet isterler)
MUslümanlar 1500 yıl önceki düzeni şeriat düzenini isterler. (Aleviler yenilikçi Laik bir sistem savunurlar)
Müslümanlar kücük yaşta kızların evlenmesine karşı çıkmazlar. (Aleviler reşit olmayi savunurlar)
Müslümanlar din ve tanrı adına insan öldürürler. (Aleviler ise incinsende incitme derler)
Müslümanlar tanrıdan korkarlar. (Aleviler tanrıyı insanda gördükleri için tanrı ve insan sevgisi var tanrıdan korkmazlar)
Müslümanlık 1500 yıl önceyi anlatır ve baz alırlar. (Alevilik yaşayan doğanın asıl diyalektiğidir, yenilikcidir)
Müslümanlar cennet ve cehenneme inanırlar. (Aleviler cennette, cehenemde bu dünyada olduğuna inanırlar)
Müslümanlar Hz.Muhammed’in buyruklarını uygularlar. (Aleviler evrensel hukuku savunurlar)
Kuran-ı kerimin ne söyler Aleviler ne söyler.
Bakara2:228; Erkeklerin kadınlar üzerinde (ki hakları), birderece daha fazladır. (Aleviler aynı haka sahiptir der)
Bakara 2:282; Eğer iki erkek yoksa…şahitlerden bir erkek, iki kadın (şahitlik etsin). (Alevilikte bir kadın ile bir erkek aynı haka sahiptir)
Nisa 4:11; Allah; Erkeğe kadının payının iki mislini tavsiye eder. (Alevilikte eşit dağıtılır)
Nisa 4:34; Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Çünkü Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır. (Alevilikte kim daha iyi yönetirse yönetici odur kadın erkek farketmez)
En’am 6:165; Sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. (Alevilik te herkes eşit doğar)
Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz./İbni Hanbel Müsned 5/43,50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari Fiten:18 Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar. / İbn Arrak II 215 (Alevilikte kadın yönetici de olur aile reisi de olabilir)
Buhari,İman,22ahzap Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğiniden yedirin, giydiğinizden giydrin. ağır bir iş yüklemeyin; yüklerseniz onlara siz de yardım edin. (Aleviler insanın köle olmasını asla istemezler).
Zümer Suresi, 29;Allah (ortak koşanlar için) bir örnek verdi: Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan (köle) bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd, Allah’ındır. Hayır onların çoğu bilmiyorlar. (Alevilikte herkes insandır ve hürdür).
Ahzap 50; Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü’min kadını da (sana helal kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri (cariye kadın köle) hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Aleviler bu anlayışı asla kabul etmez)
en-Nisâ, 4/11; Çocuklar ve ana-babanın mirası: “Allah size evlâtlarınızın miras taksimi hususunda, erkeklerin paylarının kızların iki katı olmasını emretmektedir. (Alevilik kız erkek ayırımı yapmaz eşit bölüşür)

Okumaya devam et  SUMERLERİN MABED VE ALEVİ CEM AYİNİ ARASINDA BENZERLİK

Bu listeyi daha da uzatabiliriz. İslamda olan Alevilikte yoktur. Alevilikte olan islamda yok yani ikisi taban tabana zıt…

Alevi sözü,
Ne mutlu Türküm diyene..!


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir