HEM TÜRK HEM İSLAM ( ARAP) OLUNMAZ!

Başından söyleyelim. Bir kere Türkiye’de en iyi İslamı anlatan, anlayan ve uygulayan Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş ve Menzilci, Fetullahcı, Süleymancı sunni tarikat liderleridir. - sefa yurukel

Başından söyleyelim. Bir kere Türkiye’de en iyi İslamı anlatan, anlayan ve uygulayan Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş ve Menzilci, Fetullahcı, Süleymancı sunni tarikat liderleridir.

Çünkü İslam ve siyasi liderleri Muhammed’den bu tarafa, bugünkü iktidarın ve tarikatların yaptıklarını uygulamaları yapmışlar ve bugünde yapmaktadırlar.

Bugünkü yaptıklarıda dünün aynısıdır başka birşey değildir.

Bugün İslam’ı yanlış anlayan ve İslama alet olanlar ise maalesef kendisine Türk’üm diyen sade vatandaş olanlardır. İslamı taşıyan ve yükselten, İslama TC’ni feth ettiren Tayyipler değildir.

Bu Türkler tarafından bir türlü anlaşılmayan ve sorgulanmayan İslam olgusu, yüz yıllardır zaten bu yüzden , bu şekil ve içerikte, Türkler, iktidarlardaki İslam tarafından asimile edilerek ve soykırıma uğratılarak Türkler içinde var olmuştur….

Bugünkü Türkiye de İslam adına yapılan uygulamalar da ayrıca Tayyiplerin Türklerin üzerinde yeni bir düşünce ve uygulamasıda değildir bu yüzden.

Tarihte, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı hep İslam iktidarı olarak bunu yapmıştır.

Türklük iktidarlardaki İslam tarafından yüz yıllardır belli aralıklarla yok edilmiştir. Bugün gelinen sonuç ise bin yıldır İslam iktidarlarının İslami uygulamalarının Türkler üzerinde yaptıkları bir sürecin sonucudur . Tesadüf değildir.

Önce Türkleri yok etmek için yapılan İslam sürecini iyi anlamak için biraz geriye gidersek, öncelikle ilk defa tarihte Türkleri bir Arap komutan olan Kuteybe katlederek zorla İslam’ı kabul ettirip, İslam’a esir etmiştir.

Kuteybe’nin tarihte ki İslam’ın Talkan ve Curcan fiziki Türk soykırımı ile yaptığı, şimdinin Türkiye’sinde iktidarda olan günümüz Kuteybeleri Tayyip Erdoğan, Ali Erbaş ve diğer sunni tarikat liderlerinin, şimdiki mevcut islami uygulamalarının, Türkleri, kültürel, sosyal, siyasi olarak ve Türklere bir ulus- devlet soykırımı metodu uygulayarak Kuteybe’nin yapmak istediği aynı şeyi günümüzde faklı metodlarla yaparak yok etmesinden başka bir şey değildir.

Bu yüzden konu ciddi irdelendiğinde tarihte İslam ( arap) komutanı Kuteybe’nin Türklere karşı yaptıklarıyla, bugünkü Türkiye’de ki İslam iktidarının Türklere karşı yaptıkları aynı amaca ulaşmak için yapılan farklı uygulamalardır. Bu böyle görülmeli ve anlaşılmalıdır.

Bu çok önemli konunun Türkler tarafından çok daha iyi anlaşılması ve Türklere anlatılması için ise, bugün cesur, bilinçli, bilgili, bilimsel ve akılcı olan birilerinin tarihi verileri ortaya koyup, konu üzerinde Türklerin İslamcı düşmanlarının gerçek niyet, amaç ve uygulamalarını ve sonuçlarını iyi anlaması ve anlatılması lazım.

Zaten bugünkü iktidarın bir İslam iktidarı olduğunu anlamak çok zor değildir.

Bugünkü iktidardaki İslam’ın günümüzde de Sivas, Çorum, Malatya, Kahraman Maraş, ‘da Türklere karşı yaptığı fiziki soykırıma nasıl arka çıktığını görürsünüz.

Hepiniz de bunu bilirsiniz.

Bilirsiniz, çünkü o dönemin faillerinin esasında bugün iktidardaki İslam’ı uygulayanlar olduğunu bilirsiniz .
Failleri affedeninde Türklüğü adım adım İslam ile yok etmek isteyen ve bugün iktidarda İslam lideri olarak varlığını sürdüren Tayyip Erdoğan olduğunu görürsünüz.

Tüm bunların nedeninin de, olayları ve gelinen süreci iyi anlamak açısından da Tayyib’in esasında bir Türk değil İslam ( Araplaşmış) oluşu olduğunu anlarsınız.

Tayyiplere kızmayın lütfen, çünkü ve evet normal olarak tüm yaptıkları TC Anayasasına aykırıdır, bunu kendileride çok iyi bilirler tabiki, bilerek yapıyorlar zaten, Türklerle yaptıkları ile alay ediyorlar zaten, ama bunların bu anlamda İslam için yaptıkları ise yüzde yüz İslam’a uygundur ve onun için rahatlar, olayları bir türlü anlamayan ve seyreden ey millet.

Adamlar İslam için görevlerini yapıyorlar niye onlara kızıyorsunuzki?

Türkler bunu hala anlamış değiller gerçekten.

TÜRKLER önce Türklüğe sahip çıkmadıkları için kendi kendilerine kızacaklarına gidip açıkça ben Türk değil İslamım diyen Tayyiplere kızıyorlar iyimi!!

Bu yüzden sorun açıkça söylemek gerekirse konuyu anlamayan Türklerde, Tayyiplerde değil.

ÇÜNKÜ Tayyip İslam için ne yaptığını iyi biliyor ama ne yaptığını bilmeyenler ise bizzat Türklerin kendileri.

Bir kere biraz da olsa olaya bilimsel açıdan da bakarsak, aslı sosyolojik, kültürel ve siyasi bir kavram olan hem Türk hem İslam ( çünkü İslam görüldüğü gibi bir inanç değil, bir başka milletin adı olan: Arap’tır) aynı anda olunmaz.

Çünkü Türk ve Arap ( İslam) ayrı ayrı milletlerdir.
Muhammed İslam ile Arapları bir millet yapmıştır. Ve aynı zamanda ay tanrısı olan Kabede’ki bir putun ismi olan Allah’ım adınıda kullanarak, düşünceleri ve uygulamalarını diğer Ortadoğu sahtekarları ve uygulamaları ile modern psikiyatri de ağır ruh hastası olarak tespiti konacak bir çok peygamberler gibi bir kitapta, Kuran’da toplamıştır . Bu şekilde İslam aynen Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer, kavim ve milletleride inanç ve din adı altında egemenliği ve köleliği altına almış ve İslam, kendisi ve kitabı olan Kuran’a biat ettirmiştir.

Türk ve Arap ( İslam) İkisi bir birine içerik ve biçim olarakta zıt kavramlardır.

Tayyip ise bunu kendi tarafından en iyi bilen ve uygulayan birisidir.

Çünkü o Türk değildir İslamdır.

Bu olguyu Türküm diyenler yeniden iyice düşünmelidir ve iyi anlamadır.

Biz ne yapıyoruz ve neye hizmet ediyoruz diye konu üzerinde kendini sorgulamalıdır.

Çünkü gerçekten bilimsel olarak hem İslam hem Türk olunmaz.

Olunursa, ancak sahte Türk olunur.

Ve Olunduğu zamanda İslam tarafından o kişiler feth edilir ve Türklüğe karşı kullanılınır.

Bu yüzden kendinizi Türk kalmak istiyorsanız İslama feth ettirmekten bir an önce yada hemen şimdi kurtarın ey millet.

Artık İslam bizim dinimiz ve inancımız diye kendinizi yüksek dozda afyonlamayın lütfen.

Ölürsünüz.

Türklüğünüz kalmaz. Arap olursunuz.

Bilmediğiniz, anlamadığınız, sorgulamadığınız ve rolü Türkleri feth edip İslam adı altında bir yok etme oyununa artık alet olmayın ey millet. Bu alet olmak sizi bitirir. Ahlaksızlaştırır.
İnsan olmaktan bile çıkarır.

Bu yüzden öncelikle geçmişte ki yaptıkları ile Türk törelerinde ağır cezası bulunan, ruh hastası, pedofil birisini peygamber ve efendimiz diye kutsamaktan vaz geçin lütfen.

Ortadoğu efsaneleri ve modern hukuka göre O’nun suça teşvik kitabı olan Kuran’dan kurtulun. Aranızda bu yüzden İslam ve Kuran’ı yasaklayın.

Çünkü siz Türksünüz, İslam (Arap) değil.

Çünkü binlerce yıllık Türk töre, gelenek ve görenekleriniz, İslam’ın kitabı Kuran’daki İslami uygulamalar olan, öldürme, yakma, katletme, pedofiliyi ve kadını aşağılamayı ve cariye ve köle yapmayı, ahlaksızlığı reddetmektedir.

Kısaca; İslam bugün Türkleri ve TC’ni yok etmek için, şimdiki iktidarı ve tarikatları Türke düşman olarak kullanıyor ve Araplaştırıyor.

Türkler buna alet olmamalıdır. Bilmedikleri tuzaklar, hileler, takkiyeler, masallarla, ahlaksızlıklarla dolu tarlalar ve muhitlerde dolanmamalıdırlar.

Türkler artık, hem Türk hem İslam olmayı günlük hayatından ayrıştırıp, sadece kimlik ve yaşam tarzı ve içeriği olarak Türklüğü seçip yüceltmelidirler.
Ve yeniden kendisi olup, araplaşmayı ebediyen reddetmek için de Türk ve insanlık düşmanı İslam’dan ebediyen kurtulmalıdırlar.

Daha ne diyeyim?
Çünkü deliye lafın tamamı söylenir derler..

Bilmem anladınızmı ey millet..!

Sefa Yürükel


Comments

“HEM TÜRK HEM İSLAM ( ARAP) OLUNMAZ!” için bir yanıt

 1. Maraş Katliamının 46 Yıl. avatarı
  Maraş Katliamının 46 Yıl.

  Aleviler ile Müslümanlar arasındaki farklar nelerdir?

  Asırlardır Aleviliği, bir geçim kapısı olarak görenler, ”Alevilik İslam’ın özüdür” yalanını tekrarlayıp dururlar Onların hedefi kör okur yazarı olmayan, cahil, masallarla uyutulan, kendilerine itaat eden bir Alevilik yaratmak Alevilik İslamın özü olduğu, yolundaki söylemleri, asla doğru değildir. Doğrular da inkar edilmekle ortadan kalkmazl Bin yalan bir doğru etmez.

  Bir bakalım müslümanlık ne diyor?
  Alevilik ne söylüyor?
  Bir karşılaştıralım acaba alevilikle müslümanlığın ortak yanı var mı?
  Müslümanlar Namaz kılarlar. (Aleviler Semah dönerler)
  Müslümanlar Haca giderler. (Aleviler ihtiyacı olan komşusuna yardım ederler)
  Müslümanlar Ramazan orucunu tutarlar. (Aleviler Hızır orucunu tutarlar)
  Müslümanlar malının Kırkta birini zekat verirler. ( Aleviler Ortakçılığı savunurlar)
  Müslümanlarda kelimeyi şaadet getirirler. (Alevilikte En-el Hak deyip insani ve Doğayi Kutsar)
  Müslümanlar çok evliliği savunurlar. (Aleviler tek evliliği savunurlar)
  Müslümanlarda kadın erkek eşit değil. (Alevilikte kadın erkek eşittir)
  Müslümanlar türban takmayı zorunlu kılar. (Aleviler de bu zorunluluk yoktur)
  Müslümanlar da kapanmak ön koşuldur (kara çarşaf). (Aleviler Normal giyimi savunurlar)
  Müslümanlar İbadet ederken kadın ve erkekler ayrı ayrı saf tutarlar. (Alevilerde kadın, erkek birlikte semah dönerler)
  Müslümanlar Kuran’a inanılar. ( Aleviler 4 Kapı 40 Makam öğretisine)
  Müslümanlar her şeyi tanrıya bağlar. (Aleviler En-el Hak,tanrı insandadır der)
  Müslümanlar Şeriatı savunur. (Aleviler laik ve sosyal devlet isterler)
  MUslümanlar 1500 yıl önceki düzeni şeriat düzenini isterler. (Aleviler yenilikçi Laik bir sistem savunurlar)
  Müslümanlar kücük yaşta kızların evlenmesine karşı çıkmazlar. (Aleviler reşit olmayi savunurlar)
  Müslümanlar din ve tanrı adına insan öldürürler. (Aleviler ise incinsende incitme derler)
  Müslümanlar tanrıdan korkarlar. (Aleviler tanrıyı insanda gördükleri için tanrı ve insan sevgisi var tanrıdan korkmazlar)
  Müslümanlık 1500 yıl önceyi anlatır ve baz alırlar. (Alevilik yaşayan doğanın asıl diyalektiğidir, yenilikcidir)
  Müslümanlar cennet ve cehenneme inanırlar. (Aleviler cennette, cehenemde bu dünyada olduğuna inanırlar)
  Müslümanlar Hz.Muhammed’in buyruklarını uygularlar. (Aleviler evrensel hukuku savunurlar)
  Kuran-ı kerimin ne söyler Aleviler ne söyler.
  Bakara2:228; Erkeklerin kadınlar üzerinde (ki hakları), birderece daha fazladır. (Aleviler aynı haka sahiptir der)
  Bakara 2:282; Eğer iki erkek yoksa…şahitlerden bir erkek, iki kadın (şahitlik etsin). (Alevilikte bir kadın ile bir erkek aynı haka sahiptir)
  Nisa 4:11; Allah; Erkeğe kadının payının iki mislini tavsiye eder. (Alevilikte eşit dağıtılır)
  Nisa 4:34; Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Çünkü Allah, kimini kiminden üstün kılmıştır. (Alevilikte kim daha iyi yönetirse yönetici odur kadın erkek farketmez)
  En’am 6:165; Sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. (Alevilik te herkes eşit doğar)
  Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz./İbni Hanbel Müsned 5/43,50; Tirmizi Fiten:75 Nesai Kudat:8; Buhari Fiten:18 Kim ki karısına itaat ederse Allah (cc) onu yüzüstü Cehenneme atar. / İbn Arrak II 215 (Alevilikte kadın yönetici de olur aile reisi de olabilir)
  Buhari,İman,22ahzap Köleleriniz sizin kardeşlerinizdir. Onlara yediğiniden yedirin, giydiğinizden giydrin. ağır bir iş yüklemeyin; yüklerseniz onlara siz de yardım edin. (Aleviler insanın köle olmasını asla istemezler).
  Zümer Suresi, 29;Allah (ortak koşanlar için) bir örnek verdi: Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan (köle) bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd, Allah’ındır. Hayır onların çoğu bilmiyorlar. (Alevilikte herkes insandır ve hürdür).
  Ahzap 50; Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca, diğer mü’minlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, Peygamber’in de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mü’min kadını da (sana helal kıldık.) Mü’minlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri (cariye kadın köle) hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. (Aleviler bu anlayışı asla kabul etmez)
  en-Nisâ, 4/11; Çocuklar ve ana-babanın mirası: “Allah size evlâtlarınızın miras taksimi hususunda, erkeklerin paylarının kızların iki katı olmasını emretmektedir. (Alevilik kız erkek ayırımı yapmaz eşit bölüşür)

  Bu listeyi daha da uzatabiliriz. İslamda olan Alevilikte yoktur. Alevilikte olan islamda yok yani ikisi taban tabana zıt…

  Alevi sözü,
  Ne mutlu Türküm diyene..!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir