İSLAM, TÜRKİYE’DE Kİ TÜRKLERE TARİHTE OLDUĞU GİBİ YENİ BİR TALKAN VE CURCAN SOYKIRIMI YAŞATABİLİR!

Türkiye Türkleri, Türk düşmanı İslam tarafından tarihte oğuz Türklerine İslam’a biat için Arap İslam komutanı Kuteybe tarafından yapılan Talkan ve Curcan Soykırımının bir yenisini , İstanbul’dan Mersin’e, Edirne’den Hakkari’ye kadar bir gecede yaşamak istemiyorsa, titreyip kendine gelmeli, yakın zamanda gelecek olan Türk ile İslam arasında ki nihai ve fiili hesaplaşmaya hazırlanmalı ve İslam’ı fiilen yenmeliler.

Ve İslamı Türk topraklarında kesinlikle imha etmeliler .

Yoksa bir gün sabaha karşı, Türkiye’de ki İslam iktidarı tarafından aynen 1938’lerde yahudilere Nazilerin yaptığı gibi, dışarı çıkma yasağı ilan edip, İslam’dan olmayanları ellerinde ki satırlarla boğazlayabilirler. Aynen, Suriye’de , Afganistan’da, Irak’ta, İran’da, Somali’de, Sudan’da, Nijerya’da e bunun gibi yerlerde olduğu gibi.

Kendilerinden olmayan uygar kadınları cariye ve köle yapabilirler, kadınları bir çukura sokup taşlayabilirler.

Kadınların evden çıkmasını ve çalışmasını ve okumasını yasaklayabilirler.. kız çocuklarını cariye ve seks kölesi yapabilirler ..işkence haneler kurup milyonlarca insana işkence edebilirler. Videolu ve satırlı kelle koparma seansları yapabilirler, yüzlerce insanı kafir diye idam sehbalarında bir anda bir vinçle sallandırabilirler. İnsanları toplu olarak yakabilirler ve kurşuna dizebilirler.
Genç ve bakire kızları katletmeden önce ırzına geçip ondan sonra öldürebilirler. Bir günde kadınlara, türban, kara çarşaf ve peçe giydirebilirler.. Erkeklere iki parmak uzunluğunda sakal koyma zorunluluğu getirebilirler. Çocukları evlerde neler oluyor diye sorguya çekebilirler .

Bu Türkiye’de olmaz demeyin.
Olur.

Biraz geriye giderseniz, 1970 İran’ını, Irak’ını, Lübnan’ını, Suriye’sini araştırırsanız oralarda da o zamanlar aynen bizim gibi bir hayat süren modern insanlarla ve hayatlarla doluydu. Şimdi ise oraların ne ile dolu olduğunu herkes biliyor ve görebiliyor.


Türkiye şu anda Ortaçağ ideolojisi ve tescilli Türk düşmanı İslam tarafından adım adım yapılan bir ulus-devlet soykırımı ile karşı karşıyadır.
Bunu anlamak için, etraftaki devletlere bakmak yeterlidir. Eğer Türkiye’de ki Türkler, İslam tarafından geçmişte Talkan ve Cuncan’da olduğu gibi ve bugünde soykırıma uğramak istemiyen bir milletse o zaman İslam ile fiili hesaplaşmaya şimdiden hazır olmalı, örgütlü hareket etmeli ve İslamı ezip Türk topraklarından ebediyen silip atmalıdır.

Demedi demeyin !

Sefa Yürükel


Yazıları posta kutunda oku


“İSLAM, TÜRKİYE’DE Kİ TÜRKLERE TARİHTE OLDUĞU GİBİ YENİ BİR TALKAN VE CURCAN SOYKIRIMI YAŞATABİLİR!” için 2 yanıt

 1. Selen Atasoy avatarı
  Selen Atasoy

  Türklerin tarih kitaplarinda ve arşivlerinde yer almayan ancak diğer milletlerin yazılı tarihinde yer alan(Alman ve ingiliz tarih kaynakları)Talkan ve Curcan iki büyük Türk katliamından biri.

  Bu Kuteybe demilen müslüman, Türklerin çoğunlukla yaşadığı yere habersiz ve savaşmadan giren(arkadan vuran kalleş)yanında getirdiği adamları ile eli kılıç tutan ne kadar Türk erkeği varsa kılıçtan geçirir.
  Kuteybe’ nin askerleri öldürebildikleri kadar Türkü öldürürler, geri kalanlarıda, Talkan yolu üzerindeki ağaçlara asarlar.

  Kuteybe, Talkan katliamından sonra Suma’ a girer, Türk erkeklerini çoluk, çocuk demeden öldürür.
  Türk kadın ve kızlarını utanç verici bir şekilde cariye ve köle olarak alıkoyar.
  Ayrıca, ordaki yaşlı Türk halkını çok büyük bir açlıkla ve soğukla kendi kaderlerine bırakmıştır.(Ermenilerin Van’ daki Türklere yaptıkları katliamları gibi)

  Kuteybe, Talkan’ da 40.000 Türkü kılıçtan geçiriyor, toplam o çevrede 100.000 Türk katledilmiş, 50.000 yakın Türk kadın ve kızları köle, cariye olarak Arap müslüman pazarlarında satılmıştır.

  İslam dini adı altında Kuteybe emri Haccac dan alır ve ne kadar Türk varsa öldür’ der, çünkü “Türkler Arap ve müslüman düşmanıdır “hiç
  aman vermeden öldür emrini alır K.
  Bütün kesilen Türk başları Haccac’ a gönderilir…!

  Bu güne kadar Türkler’ den saklanan ve okutulmayan bu bilgilerin arkasında kim var acaba.?

  Bizim çifte diplomalı Reisin nasıl olurda böyle önemli bilgiler gözünden kaçar?
  İslam alemini ,Arapçayı ve Arapları hepimizden iyi tanıyan Reis.

  Cevap sizde sayın okuyucular..!

 2. G-Antepli avatarı
  G-Antepli

  Size Sorsalar: “İslâm’ın Türk’e Düşman Olduğunu ve Bu Düşmanlığı Muhammed’in Başlattığını, ve Arap’ın Tarihî Türk Düşmanlığının Bundan Kaynaklandığını Biliyor musunuz?” Bu Soruya Nasıl Cevap Verirdiniz?

  Eğer vereceğiniz cevap: “İslâm’da Türk düşmanlığı diye bir şey yoktur” şeklinde olacak ise, sınıfta kaldınız demektir. Çünkü gerek Kur’ân’da, ve gerek Muhammed’in Kur’ân olmiyarak yerleştirdiği buyruklarda (Hadis’lerde) Türkler, “korkunç”, “tiksinti verici” ve insanlığa felâket getirici bir ırk olarak tanımlanmışlardır. Muhammed’in söylemesine göre Tanrı, güyâ Türklerle savaşmak gerektiğini, ve onlarla öldürüşmedikçe vuruşmadıkça Kıyâmet gününün gelmeyeceğini bildirmiştir. Konu, “Arap Miliyetçiliği ve Türkler” adlı kitabımda, İslâmî kaynaklara dayalı olarak incelenmiştir. Kısaca özeti şöyle:

  Biraz yukarda belirttiğim gibi Arap’ları, insanlığın en temiz, en asil kavmi olarak yücelten Muhammed, Arap’tan sonra en değerli toplum olarak Acem’leri seçmiştir. Buna karşılık Türk’leri, “küçük gözlü, basık burunlu, yayvan suratlı, yüzleri kalkan gibi” tiksinti verici ve felâket yaratıcı bir ırk olarak tanıtmış, onlarla öldürüşmedikçe Kıyâmet gününün gelmeyeceğini bildirmiştir. Muhammed’in söylemesine göre Ye’cûc ve Me’cûc, her şeyden önce Arap’lara yönelik bir felâket, bir fitne işâretidir. Şöyle demiştir:

  “Yaklaşık bir fitnenin şerrinden vay Arabın hâline! Şu saatte Ye’cûc ve Me’cûc’un seddinden bir menfez açılmıştır”

  Yâni Ye’cûc ve Me’cûc denilen kavimlerden gelecek tehlikeyi önlemek üzere kurulan duvar’ın (sed’din) delindiğini söylemiş, ve bunu söylerken baş parmağiyle şahadet parmağını halkalayıp delik açıldığını anlamak istemiş [Buharî’nin Zeyneb Bint-i Cahs’dan rivâyeti olan bu hadîs için bkz. Diyânet yayınları: Sahih-i Buharî Muhtasarı… Cilt 9. sh. 95 Hadîs no. 1372] .

  Öte yandan Kur’ân’ın Kehf (âyet 83-101) ve Enbiya (âyet 96) sûre’lerine koyduğu âyet’lerde geçen “Ye’cûc-Me’cûc” deyimini Muhammed, Türk’leri tanımlamak için kullanmıştır. Örneğin Kehf sûresinde şöyle yazılı:

  “Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Ye’cûc ve Me’cûc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana vergi verelim mi?…” (Kehf sûresi, âyet 94)

  Enbiya sûresinde de şu var:

  “Nihâyet Ye’cûc ve Me’cûc (sed’leri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman…” (Enbiya Sûresi, âyet 96)

  Burada geçen “Zülkarneyn” sözcüğü ile Büyük İskender anlatılmakta; Ye’cûc ve Me’cûc ise Türk’lerdir. Bunun böyle olduğunu sadece Belâzurî ya da Celâleddin es Suyûtî gibi en sağlam kaynaklardan değil, fakat Osmanlı döneminin ünlülerinden Ahmedî’nin “İskendername”sinden, ya da Asım efendi’nin “Okyanus”undan, ya da Ahterî Mustafa efendi’nin “Ahterî Kebîr” inden öğrenmek mümkündür.

  Kur’ân’a koyduğu bu âyet’lerden gayri Muhammed, Kur’ân olmayarak koyduğu buyruklarla Türk’leri, en aşağılık, en tiksinti verici ve insanlığa felâket getirici yaratıklar şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamalardan bir kaç örnek şöyle

  “Siz müslümanlar, küçük gözlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan toplumla (Türklerle) öldürüşmedikçe kıyâmet kopmayacaktır!”

  “Şu da kıyâmet alâmetlerindendir ki: Kıldan keçe ayakkabı giyen bir toplumla (Türklerle) vuruşup öldürüseceksiniz. Geniş yüzlü, yüzleri kalkan gibi, üstüste binmiş derili toplumla öldürüşmeniz kıyâmet alâmetlerindendir. Siz müslümanlar, küçük gözlü, kızıl yüzlü, basık burunlu, yüzleri kalkan gibi, derisi üst üste binmiş olan Türklerle öldürüşmedikçe kıyâmet kopmaz”

  “(Siz müslümanlarla), küçük gözlü toplu, Türk’ler savaşacaktır. Siz onları üç kez önünüze katıp süreceksiniz. (Sonunda) onların tümü kırılacaktır!”

  Muhammed’in bu sözlerini, Buharî ‘nin “e’s-Sahih”, “Kitabu’l-Cihad”, ya da Müslim’in “e’s Sahih / Kitabu’l-Fiten”; ya da Ebû Dâvûd’un, “Sünen”, ve “Kitabu’l-Cihâd”, ya da Neşei’ nin “Sünen/Kitabu’l-Cihâd”, ya da Tirmizî, ve İbn Mace gibi temel kaynaklarda bulmak mümkün. Hemen ekleyelim ki Muhammed’in “vahiy” olarak yerleştirdiği bütün İslâmî veriler, yüz yıllar boyunca Arap’ın, tarihî Türk düşmanlığı duygularının malzemesi olmuştur. Bundan dolayıdır ki, İslâm kaynaklarında yer alan Türk’lerle ilgili bölümlerin başlığı genellike “Kıtalu’t-Türk” şeklindedir ki “Türk’lerle öldürüşmek” (Türk’lere karşı savaş) anlamına gelir. Bu tür sözler, yüz yıllar boyunca Arap milletinin mutluluğunu sağlamıştır. Bu nedenledir ki Arap’lar, yüzyıllar boyunca Türk’ü “kana susamış”, “yabani”, “cani ruhlu”, “insanlığa felâket getirici”, “İslâm uygarlığını yok edici”, “fikren yetersiz”, vs… gibi aşağılamalarla tanımlamışlardır. Bu düşmanlık 1400 yıl boyunca sürmüş ve halâ da sürmekte ve her vesileyle kendisini belli etmektedir. Bizim kendi molla’larımız da onlardan aşağı kalmayıp yardımcı olmuşlardır; hem de öylesine ki, Muhammed’in Türk’ü küçültücü tanımlamalariyle âdeta sihirlenmiş olarak içlerinde, Kanunî Süleyman döneminin Divan-ı Humayun katiplerinden Hafız Hamdi Çelebi gibi konuşanlar çıkmıştır. Padişah’a sunduğu bir şiiri’nde Hafız Hamdi Çelebi şöyle der:

  “Padişahım! Türk’ü öldür, baban olsa da. O iyilik madeni yüce Peygamber (Muhammed): -‘Türkü öldürünüz, kanı helâldir’- demiştir”

  Bizim “ünlü” padişahımız Kanunî Süleyman da, sevgili şairi’nin mısralarını terennüm etmekten geri kalmamıştır.

  Daha sonraki dönemlerdeki molla’larımız da onlardan aşağı kalmamışlar, ve örneğin Asım Efendi ya da Ahteri Mustafa efendi gibi şeriâtçılar, hep Muhammed’in Türk’ler hakkında söylediği sözleri kutsal bilip Türk’ü hor görmüşlerdir. Çoğu padişahlarımızın Anadolu Türk’lerine karşı besledikleri düşmanlığın kökeni, kuşkusuz ki Muhammed’in Türk’leri aşağılatıcı sözlerinden kaynaklanmıştır. Biraz önce değindiğimiz gibi, geçen yüzyılın ünlülerinden Ahmedî, ya da Asım Efendi, ya da Ahterî Mustafa efendi gibi “bilgin” diye Türk toplumu tarafından baş tacı edilenler, şeriât’ın Türk’ü aşağılatıcı, hâkir kılıcı hükümlerine sarılmakta kusur etmemişlerdir. Çünkü müslümanlık niteliğini her şeyin üstünde tutmuşlar, Türk’lüklerini unutmuşlar, Arap’laşmışlardır.

  Ve işte, eğer siz İslâm şeriâtı’nın Türk’ü hor gören, aşağılatan, insanlığa felâket getirici olarak tanımlayan buyruklarını benimsiyor iseniz, iyi bir müslümansınızdır. Aksi takdirde müslümanlık sınavına girmeğe hakkınız yok demektir.*

  Sizleri, İslâmlık konusunda şöyle gelişi güzel bir sınav’dan geçirmek maksadiyle hazırlamış olduğumuz bu küçük kitaptaki soruları, yaşantılarınızın her yönü itibariyle çoğaltmak mümkün fakat sabrınızı taşırmamak için şimdilik, yukardaki örneklerle yetinmek yerinde olacaktır.

  İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
  İslâm Şeriâtı’nın Tarihî Türk Düşmanlığı Konusunda Bir Kaç Soru!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir