SORUMLU, ATATÜRK ROZETİYLE GEZİP, ANITKABİRDEN MEDET UMANLARDIR!

Şimdi islamcı tehdit büyüdükçe, Atatürk aklına gelenlerin, dün sadece Atatürk rozeti ile gezenlerin ve Atatürkten geçinenlerin, puta tapar gibi vefat etmiş Atatürk’ün ebediİstirahatindeki Anıtkabir’den medet umanların, dün islamcılara karşı kılını kıpırdatmayanların yüzünden olduğunu ve tüm bunların Atatürk’e saldırıldığında suskun olduğunu, birer korkak ve titrek it gibi kuyruklarını bacak arasına kıstırıp, korkudan yada lakaytlıktan, sorumsuzluklarından dolayı hiç bir şey yapmadığını, tehlikenin bu şekilde katmerleştiğini ve islamcıların bu vaziyette pervazsızlaşıp : alçakca, şimarıkça ve açıkça TC Devlet ve Milletini yok etmekle tehdit ettiğini ve amaçladıkları gibi 12 Eylül 1980’den sonra son 44 yıldır fikirlerini bizzat uygulamaya geçirdiklerini biliyormusunuz? - sefa yurukel

TÜRKİYE ‘DEKİ KÖTÜ GİDİŞATIN BİRİNCİ SORUMLULARI SUSANLAR, ATATÜRK’ÜN FİKİRLERİNİ GÜNCELLEMEYİP ROZETİYLE GEZEN VE SIKIŞINCADA ANITKABİRDEN MEDET UMANLARDIR!

Şimdi islamcı tehdit büyüdükçe, Atatürk aklına gelenlerin, dün sadece Atatürk rozeti ile gezenlerin ve Atatürkten geçinenlerin, puta tapar gibi vefat etmiş Atatürk’ün ebedi
İstirahatindeki Anıtkabir’den medet umanların, dün islamcılara karşı kılını kıpırdatmayanların yüzünden olduğunu ve tüm bunların Atatürk’e saldırıldığında suskun olduğunu, birer korkak ve titrek it gibi kuyruklarını bacak arasına kıstırıp, korkudan yada lakaytlıktan, sorumsuzluklarından dolayı hiç bir şey yapmadığını, tehlikenin bu şekilde katmerleştiğini ve islamcıların bu vaziyette pervazsızlaşıp : alçakca, şimarıkça ve açıkça TC Devlet ve Milletini yok etmekle tehdit ettiğini ve amaçladıkları gibi 12 Eylül 1980’den sonra son 44 yıldır fikirlerini bizzat uygulamaya geçirdiklerini biliyormusunuz?

Peki kim bu kötü duruma dur diyecektir?

Kim?

Göründüğü gibi, artık ihalelerden ve milletvekili, Belediye ve muhtar borsasında bir organize suç örgütüne dönüşmüş, holdinge dönüşmüş, şaibeli üye sayılarıyla, dış desteğe bağlı hareket eden, iş takipcisi, TC’nin kuruluş ideolojisi ve Türk Milleti ile hiç bir alakası olmayan bu düzen partilerimi dur diyecektir?

Ya da,

1980’den beri iğdiş edilmiş sendikalar, vakıflar ve derneklermi dur diyecektir?

Ya da,

Zoom toplantılarında toplantı kayıt altına alınınca toplantıda islamcılara, iktidara, sarı muhalefete karşı konuşmayıp, ne yapılması gerektiğini söylemeyip, toplantı kayıtsız devam edince Atatürkçü olduğunu söyleyen ve islamcılara karşı aslan kesilenlermi dur diyecektir?

Ya da,

Korkularından, Atatürk’ü, Türklüğü, Türk düşmanı islam dini ile harmanlayıp, gri alanda kendini korumaya aldığını sanan namerdlermi dur diyecektir?

Ya da,

Bir elinde Eski Mısır, Yunan ve Sümer efsaneleri ve safsatalar ile oluşmuş Kuran’ı Kerim, diğer elinde Atatürk’ün Nutku olan kafası karışık, karekteri alaca bulaca olan, kimliksiz ve kişiliksiz korkaklarmı bu duruma dur diyecektir?

Ya da,

Hayatlarında; hiç bir riziko almamış, hiç bir kitleselliği olan bir örgütlenme kurmamış ve yönetmemiş, ama devletten ve özel sektörden maaşlı ya da aileden geçinmiş, veya iyi bir emekli maşı olan tuzu kuru, kitlelerin psikolojisini ve meramlarını bilmeyen, ondan dolayıda ortada kalmış, yalnızlaşmış ve konuşunca kendini kurtarıcılar arasında gören bazı zavallı kişilermi dur diyecektir?

Bugün gelinen noktada ; Hem Türk hem İslam dininden olunduğunda, islamın Türk düşmanı bir din olduğunun idrakına varmayan kişi ve kitleler mi bu duruma dur diyecektir?

Peki kim bu kötü gidişata dur diyecektir?

İşte şimdi bunun cevabını herkes, aklında ve vicdanında tartmalı, düşünmeli ve hissetmelidir artık .Kök nedeni ve cevabı bulmalıdır artık.

Sorunun kurtuluşu sağlamak için bu kötü gidişata dur deyip, çözümü gerçekleştirmek için, Türk Milletini yok olmaktan kurtacak yegane düşünce ve uygulama ancak: Milletinin uyanan fertlerinin, günlük hayatında islamdan uzaklaşıp ve arınıp sadece Türk gelenek ve göreneklerini benimsemesi ve birlikte hareket etmesi ve yeniden gerçek Türk Milleti olması ile olacaktır.

Türkler işte, ancak bu sayede gerçek kurtuluşu yakalayacaktır ve korku, çürütme, ahlak karşıtı, sadistlik, cariyecilik, eşitliksizlik, adaletsizlik, pedofili, acımasızlık ve Türklüğü yok etme, kadın düşmanı, ganimet, kokuşmuşluk, ezme, sömürü, katletme, bilim ve akıl düşmanı, istismarcılık, umutsuzluk, kadercilik, aldatma dini olan islamdan ve yarı araplıktan (kültürel piçleşmekten) bir an önce kurtulup, tekrar, Türk olacak bir millete dönüşmesi ile bu kötü gidişata ancak dur diyecektir.

Başka kim ve nasıl bu duruma dur diyecektir ?

Hem Türk hemde müslüman olmayanlar bu duruma dur diyecektir.

Bize bir din değil Türklük yeter diyenler dur diyecektir.

Hem Türk hem müslüman ( Arap) olunmaz diyenler dur diyecektir.

İslamı kesinlikle reddedip, Türk gelenek ve göreneklerini tekrar hayatlarında tatbik edenler dur diyecektir.

Atatürk’ü iyi okuyup, fikirlerini bilimsel olarak sorgulayıp, analiz edip, gerçekten bilerek benimseyenler, içselleştirenler ve Atatürk tipi örgütlenme modelini güncelleyerek hayata geçirenler dur diyecektir.

Çünkü vakit tamamdır.

Eğer birilerinin Türk olma, millet ve milli devlet olma derdi varsa tabiki.. söz onlaradır…

Çünkü şimdi bu yapılmaz ise yapmayanların: yarın bir çok şeyin yapılamayacağınıda bilmeleri gerekmektedir.

Çünkü şimdiki durumda, zaman, bu günlerde Türk’ün aleyhine işlemektedir.

Bu günlerde Türkler,

hiç bir şey yapmayıp, islam’dan çıkmayıp, Türk gelenek ve göreneklerine, Türkçe’ye sahip çıkmayıp ve günlük hayatta bunları uygulamayıp, Türklüğü elleriyle boğduklarını ve bir hiçe doğru gitmekte olduklarını bilmelidir.

Uçurumun kenarında olduklarını bilmelidir.

Bunun için Türkler mutlaka tek tek ve millet olarak islam dinini reddedip islamdan arınmalı ve sadece ahlaklı, dürüst, sorgulayan, akıl ve bilimi rehber alan, Türk töre, görenek ve geleneklerine bağlı uygar Türk olarak kalmalı ve uygar bir biçim ve içerikte gelişmelidir.

Kısaca Türkler bundan sonra, önce Milletine , Devletine karşı sorumlu ve yararlı birer Türk ve özgürlüklerini islamdan arınarak tekrar yaşayan sade , verimli, sorgulayan, bilimi ve aklı kullanan mutlu insanlar olarak yaşamalıdır.

Bu doğru yaşamı yaşamak içinde Türkler kendine has milli bir hareketi yaratmalı ve örgütlenip örgütlü hareket etmelidir.

Sefa Yürükel


Comments

“SORUMLU, ATATÜRK ROZETİYLE GEZİP, ANITKABİRDEN MEDET UMANLARDIR!” için bir yanıt

  1. Rehan Gündoğmuş avatarı
    Rehan Gündoğmuş

    Değerli Dostum,

    Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırmanın mücadelesini verenler ve bunu seyredenler hakkında “sözün özünü” ifade etmişsiniz. Teşekkür ederim.

    Dâru’l-harp (dârülharp) safsatasıyla ülkemizi yok etmek, Türk milletini köleleştirmek isteyen piyonların tamamı yok edilinceye kadar amansız mücadele verilmesi zorunluluktur… Kalın sağlıcakla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir