SİYASİ PARTİLERE ve İLGİLİLERE MANİFESTOMUZDUR

Yaklaşan Yerel Seçimler Arifesinde, Temsiliyette Eşitlikle birlikte, daha da önemli olan Temsiliyette Adaleti Sağlamak, Gerçek, Adil Çoğulcu Demokrasiyi yeniden tesis edebilmek adına, Konu ile ilgili, Tespit, Analiz, Görüş, Tavsiye ve Çözüm Önerilerimizi, Tüm Siyasi Partilere ve ilgililerin Dikkatine Sunuyoruz . - zafer guzelkasap

YAKLAŞAN YEREL SEÇIMLER ARİFESİNDE, SİYASİ PARTİLERE ve İLGİLİLERE MANİFESTOMUZDUR.

Yaklaşan Yerel Seçimler Arifesinde, Temsiliyette Eşitlikle birlikte, daha da önemli olan Temsiliyette Adaleti Sağlamak, Gerçek, Adil Çoğulcu Demokrasiyi yeniden tesis edebilmek adına, Konu ile ilgili, Tespit, Analiz, Görüş, Tavsiye ve Çözüm Önerilerimizi, Tüm Siyasi Partilere ve ilgililerin Dikkatine Sunuyoruz .

STK’ların Siyaset üstü olması gereği esas olmakla birlikte, Aynı zamanda Stk’larımızın, Büyük Rumeli Türkleri Camiamızın Genel Birliği, Dirliği ve Menfaatleri için samimiyetle çalışmaları da esastır, Bu menfaatlerin en önemlilerinden biri de; Camiamızın, hak ve menfaatlerine ulaşması için kapılarda ricacı olmaktan kurtulması adına, kendinden, Kendi iradesi ile Seçeceği, Bu görevlere uygun, yeterli ve liyakatli mensuplarının; Bulunduğu her seçim bölgesinde, nüfusa oranı nispetinde aday sayısı ile, Seçilebileceği yer ve sıralardan aday gösterilip Siyasete taşınması ile adaletle temsiliyetinin sağlanması, kendi yönetiminde söz sahibi olması, Dolayısıyla Ülkesine, Milletine Tarihin her Döneminde olduğu gibi liyakatla hizmet edebilmesi amacıyla, Dikkat çekici, Bilinçlendirici ve Yönlendirici çalışmaları da yapmaktır.

Kadim Yurtlarımızdan olan Rumeli Coğrafyasında, Suyun öte yakasında,
yaşadıkları yerlere ve Kadim tarih içinde aldıkları ; Boşnak, Arnavut, Makedon, Pomak, Torbeş, Giritli, Rodoslu, Selanikli vb. farklı ve yeni isimleri ile Rumeli’den, Muhacir ve Mübadil tanımlamaları ile Dönenler; Tarih bilimi ışığında ve tartışmasız kadim tarihsel gerçekler doğrultusunda, Büyük Türk Dünyasının Batı kanadı olan, Rumeli Türklerinin Ayrımsız Birer koludur, Birdir ve Kardeştir.

Tarihin her döneminde, Milli Duruşu ile liyakatla Devletinin yanında olmuş ve her daim olmaya Devam edecek, Vatanına her koşulda sahip çıkmış ve sonsuza kadar da sahip çıkacak, Türkiye Demografik yapısı içinde % 40 gibi büyük bir orana sahip ( Türkiye Genel Nüfusu olan 85 Milyon’da, 34 Milyon – Yerelde; İzmir’de % 60 , İstanbul’da %55 , Bursa’da % 50 Vb……….) olduğu 2022 yılında, Eski Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nejdet TEKİN tarafından yapılan ve tüm tartışmalara da son noktayı koyan akademik çalışma ile de tescillenen,
“Muhacirler Kaybedilmiş Topraklarımızın Aziz Hatıralarıdır” Diyen, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşerisi ve Referansı Kadim Türk Tarihi olan Rumeli Türkleri Camiası, Yaklaşık Son Otuz Yıldır, Türkiye Nüfusundaki bu büyük oranına rağmen, Hem Türkiye Genel Yönetiminde, Hem de Yerel Yönetimlerde, Oranı nispetinde ve yeterli sayıda mensubu ile aday gösterilmiyor, dolayısıyla seçilemiyor, sonuç olarak da hem Türkiye Geneli, hem de Hemşerilerimizin yaşadığı yerlerin Yerel yönetimlerinde hakkı olan oranda nitelikli ve liyakatlı mensupları ile Adil olarak temsil edilemiyor, Gerçek demokrasinin gereği olarak kendini, kendinin seçtiği, kendinden yöneticiler ile Ülke ve Yerel yönetimlerde söz sahibi olamıyor.

Temsiliyette Eşitlik ilkesinden ziyade Temsiliyette Adalet ilkesine de aykırı olan bu durum, Büyük Rumeli Camiamızı Ziyadesi ile üzüyor, Siyasete, Siyasi Partilere ve Demokrasiye olan inancını da zedeliyor.

Mevcut İşleyişte; Tüm Siyasi Partiler Aday Adaylarını; halk için, fakat halk’a, yani seçmenine kapalı, Parti dışından kimsenin müdahil olamadığı, Devletimize, Milletimize, Ülkemize ve Topluma faydası, Toplum nezdinde Kabul görüp görmediği, karşılığı olup olmadığı, hangi saik ve kriterler doğrultusunda belirlendiği bilinmeyen aday adaylarını yani daha net anlatımla; Partiler içinde, Parti Yönetimleri tarafından üsteki şekilde önceden SEÇİLENİ Sonradan “HALKIN SEÇTİĞİ” Gerçek Demokrasi ile ilgisi olmayan mevcut sistemden ziyade;

1 – Her Yerel ve Genel Seçim Öncesi, Partilerin üyesi veya Delegesi olsun olmasın, Seçim Bölgesindeki her bir seçmenin iradesini sandığa adaletle yansıtabileceği şekilde Revize edilmiş, güncellenmiş, Şeffaf yeni bir ÖN SEÇİM Sistemi veya bu amaç doğrultusunda geliştirilecek Yeni bir Yöntem ile Yerel veya Genel Seçime girecek adayların belirlenmesi.

2 – Her seçim bölgesinde, Partilerin; Hatır, gönül Parti içindeki ve Siyasetteki kıdemi İle belirledği “Bizden“ adaylar değil, Gerçek Demokrasinin ve Temsiliyette Adaletin de gereği, Seçim Bölgesinin Mevcut Resmi demografik yapı verileri özellikle baz alınarak, Camiamızdan, O seçim bölgesinde Teveccüh Ve Kabul gören, Stk’lar ve Kanaat önderlerinden de alınacak kıymetli görüşler doğrultusunda, Camiamız nezdinde, Camiamızın Birliği, Dirliği yolunda yaptığı Çalışma ve Projeler ile karşılığı olan, Liyakat esası ile Camiamızı Siyasette de temsil edebilecek aday Adaylığına başvurmuş Bizden hemşerilerimizin, yaşadığı seçim bölgelerinde, Seçilebilecekleri sıradan Ve Bölgeden, Camiamızın Her Seçim bölgesindeki nüfusa oranı nispetindeki aday sayısı ile gösterilmesi.

Teklif Ettiğimiz; Camiamız ile birlikte, Türkiye‘nin her bölgesindeki tüm Vatandaşlarımızın, kendi seçim bölgelerinde, kendilerini Adil olarak temsil etmelerine de örnek teşkil edecek üstteki Yöntemlerin uygulanması Neticesi ; hem adayımızı, dolayısıyla Aday gösteren partiyi de destekleyip, Seçilmesi için elimizden geleni yapacağımız aşikar olduğu gibi, Bu Şekilde sağlanacak temsiliyetteki adalet sonucu Camiamızın, Siyasete ve Siyasi Adalete karşı kaybolan inancı, Yaşadığı şehre olan Aidiyet duygusu tekrar oluşacak ve bu durum Aynı zamanda, Üstte ifade ettiğimiz mevcut eski Siyasi Yöntem ve gelenekler ile, Arkasında Halk desteği ve yeterliliği olmadan Aday gösterilip, Yönetim kademeleri, Mevki ve Makamlara seçilenlerin, Mevki ve makamlarını korumak adına, onların adaylığını onaylayan ve yukarıya taşıyan, Parti içi siyasi üstlerine Karşı Oluşan ( Gerçek hizmetin kalitesi için gerekli olan kurumsal hiyerarşi ve disiplin harici ) Mevcut Biat kültürü Sebebiyle ( Geldiği Mevki ve Makamlarda, Hür iradesi ile Ülkesi ve Milleti için Liyakatla Görev yapan, hizmet üreten Siyasilerimizi de, takdir ve Tebriklerimizle tenzih ederek ) Özgür iradesini, Görevine tam anlamıyla Maalesef yansıtamadığı için Hamasi Söylem ve icraatlar ile Halka hizmette ataletsizliğe sebep olan siyasi kadroların, Yeni ve Liyakatlı, Dinamik Siyasi kadrolarla, tahkimi, mümkünse tamamen yenilenmesi sonucu yükselecek siyasi kalite; Özelde, hemşerilerimizin yaşadığı şehirlere, Genelde de Ülkemize Kaiteli Hizmet olarak Yansıyacak, Toplumsal Barışa ve Huzura da olumlu yönde katkı sağlayacak, her Alanda Ve Anlamda Ülkemizin Yükselişi Ve Halkımızın Refahının artışına ivme kazandıracak, Dolayısıyla Devletimiz ve Milletimiz, Mevcut Bölgesel Konjonktür Sebebiyle, İçinden geçtiği zorlu dönemi ve Gelecekte Yaşanması muhtemel sorunları da daha rahat aşabilecektir.

Camiamızın her kesiminden Ve her Seviyeden yıllardan beri gelen bu haklı Serzenişlere, Bu Yazımız Vesilesi ile daha açık ve net olarak bir Kez daha dikkat çekmek adına üstte paylaştığımız, Samimi Tespit, Analiz, Görüş ve Çözüm Önerilerimize Rağmen Siyasi Partilerimizin; Büyük Rumeli Türkleri Camiası için “Rumeli Camiası Nasıl olsa bize oy vermez veya Rumeli Camiası Bizden Başkasına Oy Vermez ve Çantada Keklik” gibi klasik, fakat yanlış Söylem ve yaklaşımlarını Bırakmamakta Israr etmeleri, Camiamızın Oy’unu alıp, Yaşadıkları yerlerde nüfusa oranları nispetinde, adaletle siyasi temsil haklarını vermekten yine imtina etmeleri Durumunda, öncelikle yaklaşan bu Yerel seçim olmak üzere, gelecekteki tüm Genel ve Yerel seçimlerde, muhtemel Yaşayacakları hayal kırıklığını yaşamamaları için, Son Otuz yıldır yaptıkları gibi, Camiamızı Görmezden gelme ve hayal kırıklığı yaşatma geleneğinden artık vaz geçmelerini önemle ve tüm samimiyetimizle rica ve tavsiye ediyoruz..

Saygılarımla .
ULUSLARARASI GİRİTLİLER ve MÜBADİLLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI ZAFER YUSUF GÜZELKASAP / TURKISHFORUM- ABDULLAH TÜRER YENER

Okumaya devam et  Akp’ye oy ver(!)

Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir