SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ NİÇİN ANMIYORUZ

Bugün bir etkinlikten dönerken sahilde bri otobüs,etrafında iki kız iki erkek gençler bayrak sallıyor,baktım 12 şehit vermişiz iki günde onu yazıyor otobüste…İçim yandı,daha kaç şehit vereceğiz bu lanet olası teröre…Masanın altından el sıkışığ,üstünde terör lanetliyorlar.Silahları kim niye veriyor,niye gariban çocukları şehit oluyor,niye kodamanların ,siyasilerin,zenginlerin çocukları şehit olmuyor? - umran unlu

Bugün bir etkinlikten dönerken sahilde bri otobüs,etrafında iki kız iki erkek gençler bayrak sallıyor,baktım 12 şehit vermişiz iki günde onu yazıyor otobüste…İçim yandı,daha kaç şehit vereceğiz bu lanet olası teröre…Masanın altından el sıkışığ,üstünde terör lanetliyorlar.Silahları kim niye veriyor,niye gariban çocukları şehit oluyor,niye kodamanların ,siyasilerin,zenginlerin çocukları şehit olmuyor?

1914’te, Doğu illerini kurtarmak için Ruslara taarruz edilmesine karar verildi. Hedef Sarıkamış tı  22 Aralık başlayıp ilk iki günde hedeflere varıldı. 

Türk ordusu, 25 Aralık ta  Soğanlı Dağlarından taarruz edildi.Ancak geçit vermeyen bu dağları aşmayan binlerce Türk Askeri  şehit oldu.

Sarıkamış Harekâtı Birinci Dünya Savaşın’da felâketle sonunçlanan bir  askerî harekâttı. 

Amaç 1878’den beri Rus işgalinde bulunan Kars,Sarıkamış,Ardahan gibi doğu illerimizi geri almaktı.

O sırada Ruslarla Almanlar harp halindeydi

Eğer bir zafer kazanılırsa  Kafkaslar ve Orta-Asya’daki Türk illerinin kapısını açmak mümkün olabilirdi.. 

Türk bayrağı çekilip,Yavuz ve Midilli adı verilen iki Alman zırhlısı, Karadeniz’deki Rus limanlarını bombardıman etti. Rusya da buna karşılık olarak 30 Ekim 1914 tarihinde Türkiye’ye taarruz etti.

 Rus-Kafkas ordusu,Karadeniz’den Ağrı Dağındaki hudut üzerinden yedi kol hâlindeki saldırısıyla Pasinler’e kadar ilerledi.Rus ordusunun taarruzu, Köprüköy’de durduruldu. 

Üçüncü ordu, 3-9 Kasım 1914 günlerinde meydana gelen Köprüköy Meydan Muharebesinde Rus ordusunu yendi. Üçüncü Ordu Komutanı, mevsim şartlarını dikkate alıp, ayrıca askerin kaput başta olmak üzere, giyim ve iâşesinin yetersizliğini, top ve süvari atlarının azlığını hesaba katarak, sıcağı sıcağına düşmanı takip etmedi.

Enver Paşa, Alman kurmay ve generalleriyle Erzurum’a geldi.Erzurum ve Köprüköy’de birer taburu teftiş etmişti; ancak ordu birliklerinin tamamı hakkında yeterli bilgiye sahip değildi. Üstelik, ordu kumandanı Hasan İzzet Paşanın, bu mevsimde harekât yapılamayacağı, taarruzun bahara bırakılması tavsiyesine karşılık, onu vazifesinden azletti ve taarruza karar verdi. 

Okumaya devam et  SARIKAMIŞ VE ENVER PAŞA

Üçüncü Ordu Komutanlığı vazifesini de üzerine alan Enver Paşa, 18 Aralık 1914 tarihinde, kıtalara, taarruz emrini verdi. 

Taarruza katılan birliklerin büyük bir kısmı, özellikle Arabistan’dan geri çekilen ve Güneydoğu Anadolu’dan sevk edilenler, sıcak iklime alışık olup, teçhizatları yönünden kış şartlarına hazırlıksızdı. 

Üçüncü Ordunun üç kolordusu (9, 10, 11. Kolordular), 24 Aralık 1914 günü -39 derece soğukta Büyük Sarıkamış Çevirme ve Kuşatma (İhâta) Harekâtına başladı. Ayrıca, gerilla harbi yapan yarı resmi Türk çeteleri de, Ardahan’a hareket etti. Üçüncü Ordudan bazı kıtalar, 24-25 Aralık gecesi, Sarıkamış’a ulaşmayı başardı.

 Ama Allahü Ekber Dağlarını aşarken çetin zorluklar ve kış şartları yüzünden çok zayiat ve kayıp verdiler. 

Allahü Ekber Dağlarını aşan Mehmetçiklerden bir kol da, Sarıkamış’ın doğusundaki Selim İstasyonuna vararak demiryolunu tahrip edince, Sarıkamış’taki Rus kolorduları paniğe uğradı. 

Gayriresmî Türk çeteleri de, 1915 yılı başında Ardahan’a girdi. Rus Kafkas Ordusu Başkumandanı, Üçüncü Ordunun ilerleyişi üzerine; 2-3 Ocak 1915 günlerinde telsiz-telgraf ile müttefikleri Fransa ve İngiltere’ye, günde birkaç defa  arayıp: 

“Telefon konuşmalarını durduran soğuk ve kış, Türk ordusunu engelleyemiyor. İkinci bir cephe açarak, Türk ordularının ilerlemesi durdurulamaz ise, zengin Bakü petrolleri, Osmanlı-Alman ittifakının eline geçecek ve Hindistan yolu onlara açık bulunacaktır!” haberini gönderdi. 

Kış, 3-4 Ocak 1915 gecesi daha da şiddetlendi. Fırtına ile yağan kar, yolları tıkayıp, çadırları yıktı. Arkasından da dondurucu soğuklar bastırınca, 150 000 kişilik ordunun 60 bini donma sonucu tam 78 bin asker dizanteri ve tifo gibi hastalıklarla şehit oldu.

Sarıkamış İstasyonuna giren Enver Paşa, bu felaket karşısında, Üçüncü Orduyu yüzüstü bırakıp, İstanbul’a döndü. Bu harekâtta Ruslar, 32 000 kayıp verdiler. 

Kurmay Subay Şerif Bey “Sarıkamış” adlı kitabında şöyle anlatıyor:

Okumaya devam et  Fikret’in Hâluk’u Varsa Âkif’in de Aydemir Güler’i Vardır-I

“Yol kenarında karların içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle kemiriyordu. Kaldırıp yola sevketmek istedim. Beni hiç görmedi. zavallı çıldırmıştı. Bu suretle şu lanetli buzullar içinde biz belki on bin kişiden fazla insanı bir günde karların altına bıraktık ve geçtik”.

Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç Sarıkamış’ta gördüklerine anılarında şöyle yer vermiş:

“İlk sırada diz çökmüş 9 kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak üzereler ama asılamamışlar… İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak istiyor gibiler. Öylesine kaskatı kesilmişler… Ve sağ başta Binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı açık, saçları beyaza boyanmış, gözleri karşıda…Allahuekber dağlarındaki son Türk müfrezesini teslim alamadım. Bizden çok evvel, Allah’larına teslim olmuşlardı.”

Allahuekber dağları, 37 bin şehit verilerek aşıldı ve Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış kuşatma harekatı aşırı soğuk ve açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915’de sona erdi.

Osmanlı Ordusu bu dağlarda, 60 bini donma sonucu tam 78 bin şehit verdi. Rus birlikleri de bu savaşlarda 32 bin askerini kaybetti.

Sarıkamış Harekâtı; kuşatma harekâtıyla düşman kuvvetlerinin arkasına düşmeyi hedef alan, başarılı bir plândı. Ancak, stratejinin faktörlerinden zaman iyi değerlendirilmediği, kuvvetler de böyle bir harekâtı yapacak şekilde teçhizatlandırılmadığı için başarısızlıkla sonuçlandı. 

Ordunun kış şartlarına hazır olmaması ve olumsuz iklim şartları sebebiyle ikmal ve iaşe hizmetlerinin yapılmayışı, kıtalarda açlığa, hayvanların telef olmasına, dolayısıyla birliklerin dağılmasına sebep oldu.

Enver Paşanın şuursuzca verdiği gece taarruzu emirleri, kayıpları daha da arttırdı.

Sarıkamış Harekâtı sonunda, Doğu Anadolu kapıları, Ruslara açıldı. 13 Mayıs 1915’te Ermenilerin işbirliği yaptığı Rus kuvvetleri, önce Vana, bilâhare Muş ve Bitlise girdi. 

Okumaya devam et  LOZAN GÜN GÜN BİLİNMELİDİR

Ermenilerin harp esnasında Ruslara yaptıkları büyük hizmetin karşılığı olarak, bu illerin valilikleri, Ermenilere verildi.

Ermeni-Rus işbirliği sonunda, bölge halkına karşı müthiş bir soykırıma girişildi.

Van Gölünün ortalarına kayıklarla taşınıp öldürülen, suya dökülen çocuk, kadın, genç ve ihtiyar Türklerin sayısı, kesin olarak tespit edilmemesine rağmen, çok fazladır.Aslında, bu harp sırasında Ermeni Komitacıları, hemen her tarafta isyana hazırlanarak, birçok yerde depolar dolusu silah ve cephane biriktirdiler. Bu silah, teçhizat ve destekle katliam yapıp, Doğu Anadolu’yu harabeye çevirdiler.

Hala Türkler Ermenileri katletti,soykırım yaptı diyen varsa bunları  bir okusunlar…

Bu cümle neden bilmem günümüze de çok uydu diye düşünüyorum…

(Köprülülü Şerif İlden, Sarıkamış, s. 239):Gelecek kuşaklara ibret olsun ki, biz, tüm millet, yanlış yaratılmış bir adamın arkasında kurtuluş aradığımız için feleğin dediği güne düştük.” 

Hala gencecik askerlerimiz hiç bizi ilgilendirmediği halde Suriye de şehit verildi…Şimdi de Libya da savaşacaksın diyorlar gariban mehmetciğimize…Kimse de demiyor ki siz niye kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz,ya da seçim zamanları gösteri yapıp “kefenimizle geldik” diyenleri gönderin…

Filistin için gösteriler yapılıyor,niye kendi evlatlarımız için yapılmıyor?

Dün Sarıkamış donup ölen askerlerimizin resmini paylaşmıştım.Facebook şiddet içerdiğini söyleyip kaldırmış.Facebooku kim yönetiyor?Orada ölenler bizim çocuklarımız değil miydi!

Biz komşularımızla iyi geçinmek zorundayız.Ne kızı vereceğiz ne dünürü küstüreceğiz.Ama hiç bir komşumuz için diğer komşumuzla savaşmayacağız.

Atatürk’ün bu sözü her zaman düsturumuz olacak”Yurtta barış,dünyada barış”

Dünyanın neresinde olursa olsun ülkesi için canını kanını vermiş şehitlerimizin ruhu şad olsun…


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir