HEDEFDEKİ  BRICS

22 / 24  Ağustos  BRICS  toplantısı   kapsamında kurucu  üyelerin  yanında ( Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan, BAE. Nin de ) üye  olmaları  konusunda  görüş  birliği sağlanıyor… - Brics logo

22 / 24  Ağustos  BRICS  toplantısı   kapsamında kurucu  üyelerin  yanında ( Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan, BAE. Nin de ) üye  olmaları  konusunda  görüş  birliği sağlanıyor…

Diğer  yönden   DOLARA    karşı yeni   yeni bir  REZERV   para  biriminin de  kabul edilmesi konusunda görüş birliğine  varılıyor…

19 Kasım 2023 seçiminde ise Arjantin Devlet Başkanı  olarak Javier Milei seçiliyor. Bu başkanın politikası  ise  ABD  dolarını esas alan bir politik çizgide olacağını  gösteriyor ki; bu da  Arjantin ‘in   BRICS e girmekten vaz  geçeceğini  gösteriyor…

Diğer  yönden Rusya  Ukrayna  savaşının sürmekte olması da ekonomik yönden Rusya’nın  yükünün   devam edeceğinin  işaretlerini  veriyor…

Bir diğer yönden de, BRICS in  önemli  kurucularından  olan Çin’in özellikle    batıya  yönelen ticaret yollarının  kavşak  bölgesi olan Orta Doğu   bölgesindeki  çikarlarının   geleceği  oluyor …

Gazze  sürecine  bağlı siyasi  iktidarsızlık  ve  gerginliğin devamı  ise  Ak Deniz  bölgesindeki Çin   yatırım ve ticari  beklentileri  üzerinde sıkıntılar  yaratacağı intibaını  veriyor…

Diğer BRICS   ülkesi olan Hindistan ise içindeki 300  milyonu  aşkın  Müslüman topluluk  ile yaşamakta olduğu kırılganlıklar nedeniyle, süreç içinde istikrarsızlaştırılma  tehdidini de dikkate almak durumunda olduğunu  biliyor, ayrıca  Hindistan’ın  18  ülke ile dolar yerine  RUPİ   üzerinden ticaret yapmakta olması da   birilerini rahatsız ediyor…

Güney  Afrika  Devletinde ise, sosyal  dengesizlikten kaynaklanan ve zaman ara görülen şiddet ve  yağma olayları hatırlandığında,  bu ülkenin de birileri tarafından koşullara  göre iç istikrarsızlığa neden olabilecek  bu  iç dinamiklerin  kullanılabileceği  ihtimalini  dikkate alıyor…

7 Ekim 2023  Gazze üzerinden başlyan çatışmanın safhaları dikkate alındığında bu  muharebenin sürmesinin en  istekli taraftarlarının Netenyahu hükümeti paralelinde ABD +   İngiltere’nin   oldukları da açıkça izleniyor….

Okumaya devam et  Lozan’ı Doğru Anlarsak Cumhuriyet Sonsuza Kadar Yaşar

Genel durum  yansımalarına bakıldığında, Gazze cephesinden  Kızıl Deniz’e ve oradan da  Basra Körfezine uzanan  bir alanda özellikle  ABD + İngiltere + Fransız deniz unsurlarının  konuşlanmakta oldukları da açıklık taşımış  oluyor.. Konuşlanma  bölgelerine  göre ve  bu  güçlerin   çevresinde bulunan  ülkelere  bakıldığında, çoğunun 22 / 24  Ağustos 2023   BRICS  toplantısında  üyeliğe  girmek istedikleri  ve  bu  bağlamda da DOLAR   karşıtı yeni bir  rezerv  para  birimini  destekledikleri  görülüyor…

Gazze sürecinin  özellikle 22 /24  Ağustos  2023 BRICS  toplantısından sonra başlamış olması  ve  çatışmanın  ivme  kazanarak  bölgedeki  ve çevredeki  BRICS üyesi ve  bağlantılı  ülkelere  dolaylı şekilde bir  mesaj  aktarımı  olabileceği  intibaını da veriyor…

Gelişmelerin akışına  bakıldığında bir diğer dikkate  çarpan hususun  ABD nin  özellikle çok büyük bir uçak gemisini dar  bir alan  olan Basra  körfezinde ve  İran a karşı  bir  bölgede  konuşlandırılmış  olmasında ki amacın sorgulanmasını zorunlu kılıyor…. Esasen Katar da  ABD in  mevcut olan  hava  üssünün  önemi de dikkate alındığında , bölgeye  üstelik   çok  dar  bir alana   konuşlandırılan  uçak gemisinin durumu  farklı anlamlar  içeriyor…

Konu  irdelendiğinde  böyle bir uçak  gemisinin bölgede  bayrak  göstermesinin  asıl amacı politik  bir  baskı  olması  yanında diğer yönden de bu  ülkeye  karşı  caydırıcı  bir  güç  unsuru  olmasının mesajı mı  oluyor?..

Bir diğer  yönü ile İranın Hamas’a,  Hizbullah’a, Hasdi Şabi  ve  Husiler e destek vermesine  karşı  bir diğer  tehdit  mesajı mı oluyor ?…

Ayrıca,   İran’ın Arak, Fordo, Natanz , Buşehir  de  bulunan nükleer tesislerine   karşı  uygun  zaman aralığında bir hava  saldırısı  için fırsat  mı kollanıyor ?..

ABD in  İran a karşı  böyle  bir  operasyonel harekat yapabilmesinin   ve  dünya  kamu oyunda konuyu   geçerli kılabilmesi , saldırının , meşru bir temele  dayanmasını  gerektirmektedir ….Bu  bağlamda  ise ABD nin  şaibeli  uygulamaları  ister  istemez akla  gelmektedir…Hatırlanacağı  üzere  TONKİN Körfezi  olayında  ABD  kendi  destroyerine  Kuzey Viyetnam’ın saldırısını gerekçe  göstererek bu  ülkeyi  işgale  başlamıştı.. Benzerinin Basra  körfezinde  konuşlanmış  bulunan ABD savaş  gemilerine   bir  saldırı  bahanesi  ile  İran ın  nükleer  tesislerine  mahdut  hedefli  bir hava  harekatı  yapması da  kurguya göre akla gelmektedir…

Okumaya devam et  ABD’nin Yaptırım Kararı Öncesi Yayınlanan Kırım Bildirisi Neyin Sinyaliydi?

Özetle, konunun öznesi Gazze  üzerinde  ve farklı bakış açılarıyla ele alınırsa, sorunun asli unsuru feda edilmekte olan ne Gazze’dir  ne  İran dır,  ne de masum  halktır.. Çok  daha  önemlisi, BRICS’ın hedefi  olan yeni bir REZEV para  biriminin  DOLARIN yerini almasının önlenmesidir…Bunun  yolu da sürekli  istikrarsızlık,  güven ortamının  kaybı,   yerel,  bölgesel  savaşların sürdürülmeleri  ,yıkımların devamından geçmektedir..Dolarize  süreç ancak bu şekilde  devamlılığını  sağlama  durumunda  görülmektedir…

BRICS gerek kurucu  unsurları, ve gerekse üye olmayı amaçlayan  ülkeler, Küresel oyun  kurucuların in hedefi  olduklarını    ve  oyun  kurucuların    ulusların ve  insanların varlığı  üzerinden nasıl aşık atmakta olduklarını , BRICS  sürecinin  ileriki aşamalarında da  izlenmelidir.. 


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir