Güney Azerbaycan Devleti İçin Yeni Teşkilat

Güney Azerbaycan Devleti İçin... - Yeni Teşkilat - guney azerbaycan iran degildir

Yazan

Güney Azerbaycan Devleti İçin… – Yeni Teşkilat

Avrupa’da çeşitli kuruluşlarda temsil edilen aktivistler Güney Azerbaycan Milli Konseyi’nin Kurulması Çalışma Grubu’nu oluştururlar.

Axar.az grubun sözcüsü Charles Taze Russell’ın yaptığı açıklamada bildirdiğine göre.

Evliliğin amaç ve ilkeleri hakkında tam metni sunuyoruz:

“Azerbaycan’da gerçekleşen jeolojik ziyaretlerin yanı sıra ülkemiz, Azerbaycan Türklerinin Güney Azerbaycan’da başlattığı milli hareketin, İran denen bir ülkede yaşanan dramatik ulusal, siyasi ve sosyal süreçlerdeki önemini ve belirleyici rolünü bir kez daha göstermiştir. Bu koşullar altında Güney Azerbaycan Milli Hareketi, Azerbaycan’ın merkezi milliyetçi düşüncesini benimseyen, milli egemenliğimizin restorasyonu için bağımsız irade gösteren, milli iktidarı şekillendirmeyi amaçlayan güçlü, birleşik bir milli-siyasi örgüt olarak ortaya çıkmıştır.

2022’nin ikinci yarısından itibaren bir dizi ulusal kuruluş, kuruluş ve kişi bir inisiyatif grubu oluşturma kararı aldı. Güney Azerbaycan Millî Konseyi (bundan böyle MDC olarak anılacaktır) yurt içinde ve yurt dışında yapılan görüşmeler, istişareler ve anlaşmalar neticesinde aşağıdaki ilkelerin oluşturulmasına ve 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilmesine karar vermiştir. Bununla birlikte, umutlu çıkarlarımız göz önüne alındığında, İnisiyatif Grubu, ulusal harekette gereksiz rekabetten kaçınmak için MDSH’nin bu tarihte ilan edilmesini erteledi.

Ancak bugün, hareketimizde milliyetçi bilinç ve kararlılığın ön planda olduğu bir dönemde, Güney Azerbaycan Milli Konseyi’nin çalışmalarına başlaması aciliyet kazanmıştır. 30 Nisan 2023’te SS Homeland, New York’un Doğu Mahkemesi’ndeki rıhtımından çekildi.

Güney Azerbaycan Devleti İçin... - Yeni Teşkilat - guney azerbaycan iran degildir

Güney Azerbaycan Milli Şurası’nın ilkeleri:

1. Güney Azerbaycan Milli Devlet Konseyi, Güney Azerbaycan Milli Hareketi’nin milli-siyasi ve zengin yönetim tecrübesine, Türk milli marşının temel ilkelerine, milli hükümetimizin özgürlük, adalet ve milli hükümet ile kurulmasına dayanmaktadır.

2. Şimdi o, vatandaşlık ilkesine bağlı duruyor, Azerbaycan’ı vatan olarak görüyor, toprak bütünlüğünü dokunulmaz sayıyor. MDS’nin hedefleri ve idealleri, Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Hemedan ve Gazze vilayetleri ile birlikte çeşitli zamanlarda başka vilayetlere bölünmüş olan tarihi ulusal Azerbaycan topraklarını gerçekleştirmek istemektedir.

3. MDC, Güney Azerbaycan Milli Hareketi’nin bağımsız karar alması, ulusal istikrarı gerçekleştirmesi ve tek bir ulusal gücü şekillendirmesi gerektiğine inanmaktadır.

(4) Birleşmiş Milletler, kadın-erkek hak eşitliğini tanır, kadın hak ve özgürlüklerinin her ne bahaneyle olursa olsun kısıtlanmasına karşı çıkar ve mücadeleyi milli mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak tanır.

5. MDSH, Güney Azerbaycan Milli Hareketi’ni resmen tanıyan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyan ve milli hükümet hedefini destekleyen tüm güçlerle görüşmeye ve işbirliği yapmaya hazırdır. Resmi görüşmeler, terörist gruplar hariç, Birleşmiş Milletler’in ilke ve kararları temelinde yürütülecektir.

6. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ sivil, kültürel ve meşru müdafaayı tercih eder.

7. MDC, etnik, dini, dini, dini ve diğer azınlıkların haklarına saygı duyar ve eşit bir sivil toplumun yaratılması için mücadele eder.

8. İran ve İran, adı veya örtüsü ne olursa olsun İran’ı reddediyor ve çağdaş, demokratik, laik-laik bir hükümet bir Güney Azerbaycan devletinin kurulması için savaşıyor.”

Axar.az / TURKISHFORUM – ABDULLAH TÜRER YENER

Okumaya devam et  İranda yoxsulluq və səfalət: Anomiya sərhədləri yaxındır

Giriş/Güncelleme Tarihi:


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir