III’üncü SELİM’İN EMR-İ HÜMÂYÛNU

HÜSEYİN MÜMTAZ

HÜSEYİN MÜMTAZ - selim

III’üncü SELİM’İN EMR-İ HÜMÂYÛNU

HÜSEYİN MÜMTAZ

III’üncü Selim (24 Aralık 1761 – 28 Temmuz 1808), 28’inci Osmanlı padişahıdır.

7 Nisan 1789 yılında tahta çıktı.

4 yıl sonra 1793 yılında Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu.

14 yıl sonra 1807 yılında, Nizam-ı Cedidin kaldırılmasını isteyen yeniçeriler, Kabakçı Mustafa’nın önderliği altında ayaklandılar. III’üncü Selim Nizam-ı Cedit ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. Odaya kapatıldı.

On ay sonra 28 Temmuz 1808 tarihinde de 47 yaşındayken, yeğeni padişah IV. Mustafa’nın emriyle boğdurulmuştur.

Ama bu kısa ömründe ve padişahlık süresinde tarihe not düşecek şu emre imza atmıştır:

“1.Müslümanlar evlerini siyah veya laciverte boyamasın. Hristiyan ve Yahudiler siyaha boyasın ki Hristiyan-Yahudi-Müslüman evleri fark edilsin.

2.Âdet olanlardan daha yüksek ev yapılmasın.

3.Cuma selamlıklarında ve tebdili kıyafet gezerken gördüğüm dilencilerden cüzzam yarası olanlar Karacaahmet Mezarlığı içinde bulunan Miskinler Tekkesi’ne gönderilsin.

4.Eli, ayağı, gözleri sağlam olup işe gücü yetenler dilencilik etmesin.

5.Çocuklar hamam külhanlarına sokulmasın, sokaklardan engellensin.

6.Mısır fellâhları defedilsin.

7.Eskiden beri yasak olduğu halde her gün devam eden İstanbul’a dışarıdan ev göçü engellensin.

8.Bunlardan engellenecekler engellensin, sürülecekler sürgün edilsin, cezaya müstahak olanları Tersane ’ye gönderilsin.

9.Külhâniler Tersane ‘ye gönderilsin, hizmet etsinler.”   

(TARİH Dergi. Mayıs 2023. Sayı 101. Sayfa 49)


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir