Keşke mafya birkaç kişi olsaydı

Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım. - bulent esinoglu 1

Piyasa ekonomisinin anlayış kökleri; bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler olduğunu hatırlatalım.

Bu anlayışın günümüz uygulaması, servet sınıfının önündeki tüm “kuralları kaldırın” şeklinde yaşanır.

Kuralların belli bir sınıf için ortadan kalkması, diğer sınıflarda, yararlanılacak; adı girişim olan ama tamamen mafyalaşan, ilişkiler ağının, içine düşmek demek olacaktır.

Mafyanın oluşumunun teorik temelleri bakımından birçok tevatür dolaşmaktadır.

Kestirmeden ifade etmek gerekirse, devlet oluşumu ile birlikte gelişen bir yapılanmadır. Devler meşru kanun ve şiddeti kullanırken, mafya/çete meşru olmayan şiddet ve ilişkileri kullanan kapitalist devletin olmazsa olmazıdır.

Bireyler arası ve kurumlar(şirketler) arası ilişkilerin; bir kanun içinde kalan kısmı vardır, bir de kanun dışında kalan kısmı vardır.

Günümüz devlet yapısı içinde, servet sınıfının önündeki yasaların birçoğu yürürlükten kalkmış olmasına rağmen, halen Cumhuriyet döneminden kalma bazı kanunlar mevuttur.

Sürekli kanun değişikliği yapılma ihtiyacı; servet sınıfının sermaye birikimini tamamlamak için dayatmalarıdır.

Yeni anayasa tartışmalarının arkasındaki temel anlayışta budur.

Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler sisteminin, sürekli bir sınıfın çıkarlarını sağlamanın, gelir eşitsizliğini bozduğunu biliyoruz.

Hızlı fakirleşen alt sınıflar, hatta orta sınıflarda, “Öfkeli ve İçerleyen Vatandaş” mevcut durum içinde yaşam çıkışı arar.  

Servet sınıfı ile halk arasındaki ilişkiler; suç ortaklığı ve yardakçılık sistematiğini zorlar. Ganimetten pay alma isteği çıkışı olmayan kitleleri servet sınıfı ile yasal olmayan ilişkilere zorlar.

Ve mafyatik ilişkiler, sadece otopark ya da Pazar mafyası ile sınırlı kalmaz.

Devlet elindeki ekonomi ve güç kaynaklarının servet sınıfına devri esnasında, ara bir mafyatik  zümre oluşur.

Bunların adı genellikle danışmanlıktır. Kravatlı iyi giyimli, konuşması, oturması kalması yerinde modern mafya devrededir.

Hatta danışmanların önemli bir kısmı yurt dışından getirilir. Artık devletin kendi memuru değil, dışarıdan gelen danışmanlar iş görür.

Yap-İşlet Devret, Kamu özel sektör ortalıkları ortaya çıkar.

Lobicilik, holding ve mali sermaye seçkinleri devredir.

Lobicilik, başlı başına bir mafya uygulamasıdır. “İlişki sermayesi” diye bir sermaye türü ortaya çıkar.

Hem devletin elinde ne var ne yok servet sınıfına devredilir. Bu esnada ilişki sermayesi yani modern mafya ganimetini alır.

Buna bir örnek; McKinsey Danışmanlık şirketidir. Ülkemizde de epey itibarlıdır.

Devletin varının yoğunun servet sınıfına devrinde, DİN meşrulaştırma aracı olarak, görevini yerine getirir. Vatan millet Sakarya edebiyatı ve din, bu soyguna ahlak adına erketecilik yapar.

Mafya/çete öyle sandığımız gibi birkaç kişiden ibaret değildir. Kapitalist ilişkilerin ana gövdesini mafya ilişkileri oluşturur.

Biz bu ilişkilere sınıf düzeyinde bakmadığımızdan AHLAK üzerinde eleştirmeye meylederiz.

27 Eylül 2023, [email protected]


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir