31 Ağustos günü çekilen iki telgraf

31 Ağustos günü Ankara ve Batı Cephesi Komutanlığına çekilen iki telgraf

TELGRAF 1

Türkiya Büyük Millet Meclisi Riyaseti
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Telgraf
Rauf Beyefendi’ye Dumlupınar 31.8.338 [1922]

1. Yayımlanmayacaktır. Bu kayıtla verdiğim malumatın yayımı geleceğe bırakılacaktır.

2. 26 Ağustos’ta başlayan Afyon Karahisar Dumlupınar Meydan Muharebesi 31.8.38 [ 1922] sabahı son bulmuştur. Beş gün beş gece kesintisiz devam ettirilen bu meydan muharebesine düşmanın müstahkem mevkilerini çiğneyerek cepheyi yarmak suretiyle başladık.

Diye devam eden ve bütün muharebeyi anlatan oldukça uzun bir telgraf.
.
TELGRAF 2

BATI CEPHESİ KUMANDANLIGI’NA (31 AGUSTOS 1922)
Türkiya Büyük Millet Meclisi Riyaseti
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet
Tezkere

Batı Cephesi Kumandanlığına Ankara 31.8.338 1922 Vefat eden bütün üst subay ve subaylar ile askeriye mensuplarının ailelerine usulüne göre maaş tahsis edilinceye kadar asli maaşlarının tahsisatıyla yarısının kesintisiz ödenmesi hakkında olup Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanun sureti aşağıda arz olunur.

Başkumandan
M. Kemal


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir