Lozan Barış Antlaşması’nın yıldönümünde

Türkiye’nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması’nın 100.yıldönümünde hasbıhali!

Türkiye'nin tapu senedi Lozan Barış Antlaşması'nın 100.yıldönümünde hasbıhali! - inonu ve lozan
TÜRKİYE’NİN TAPU SENEDİ LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN 100. YILDÖNÜMÜNDE  HASBIHALİ!

• 24 Temmuz 1923 kutlu günün 100. yıldönümünde,

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Büyük Söylev’inde (15/20.10.1927):

•Lozan için ” Bu antlaşma, Türk Milleti’ne karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir!”  dediğini,

• “…memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.” dediğini,

• ”….Biz Cemiyet-i Akvam’ın müdahalesinden korkmuyoruz. Çünkü ellerimiz temizdir!” diyen Lord Gürzon’a,İsmet Paşa’nın “Bizim ellerimiz bilhassa temizdir. Cemiyeti Akvam’a girmeyi hiç bir zaman reddetmedik, barış yapıldıktan sonra gideriz.…Ecnebi istilası yüzünden yakılıp yıkılan memleketinde çalışan Türk elleri bilhassa temizdir. Bu eller hiçbir memlekete ne tecavüz, ….ne de tahrip etmemişlerdir. “dediğini,

• ” Hepsini reddediyorsunuz..ne reddederseniz hepsini cebimize atıyoruz…İhtiyaç sebebiyle yarın para için…diz çöktüğünüzde, bugün reddettiklerinizi cebimizden … çıkartıp size göstereceğiz.” diyen Gürzon’a 

İsmet Paşa’nın “Şimdi meseleleri halledelim, para istemek için gelirsem o zaman gösterirsiniz” dediğini

Unutturdular. Bizler de unuttuk.

• Lozan Antlaşması’ nın 100. yıldönümünde hala millet olarak “ellerimiz temiz”dir.

•Ancak;1946 sonrasında kurulan Amerikan demokrasisinin aktörleri para için Türkiye’yi emperyalizmin kapısına kul yaptılar!

• Öcülerin dayattığı kimlik bunalımına karşı “Tam bağımsız, laik, sosyal hukuk devleti” ilkelerini ve Atatürk’ün Milli Ülkümüz tanımlamasını çoluk çombolağımıza tekrar tekrar okuyup anlatmak borcumuzdur. Merhum Prof.Dr.Türkan Saylan’ın dediği gibi.

• “Milli Ülkü”müz metnini okuma bağı:

https://www.atam.gov.tr/duyurular/milliyetcilik-milli-birlik-ve-beraberlik

• Kutlu günümüz ulusumuza kutlu olsun! 24.7.2023,MBOZ


Yazıları posta kutunda oku


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir