Türkiye’de Ermeniler

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu ilk açıklamasında Mugerditchian’ın kitabında liste olarak verdiği Kürtleşen Ermeni aşiretlerinden hiç bahsetmemişti. Daha sonra ise katıldığı bir televizyon programında (2012 yılında A Haber - Deşifre Programı) şunları söyledi: “Türkiye’de kendi kimliğini terk edip başka kimliğe giren bazı Ermeni cemaatler var. Sadece bunların isimlerini okuyayım: Ruşdonik, Mamogonian, Alyanlar, Aşdik ya da Haşdiank. Bunlar Türkiye’de kalmış Ermeni cemaatleridir. Houn, Taşanlar. Bunlar bugün Türkiye’de yaşıyorlar ve Kürt kimliğiyle biliniyorlar. Kitapta da göreceğiniz gibi Halaçoğlu’nun saydığı bu aşiretler Thomas Mugerditchian'ın saydıklarının bir kısmıdır. Bu konuşmasında Halaçoğlu bu Ermeni aşiretlerinin Kürtçeleşmiş isimlerini vermemiş diğerlerini saymamış ve bu isimleri Mugerditchian’ın listesinden okuduğunu da belirtmemiştir. Fakat bilgilerin örtüştüğü açıktır.  - mus ermeniler

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu ilk açıklamasında Mugerditchian’ın kitabında liste olarak verdiği Kürtleşen Ermeni aşiretlerinden hiç bahsetmemişti. Daha sonra ise katıldığı bir televizyon programında (2012 yılında A Haber – Deşifre Programı) şunları söyledi: “Türkiye’de kendi kimliğini terk edip başka kimliğe giren bazı Ermeni cemaatler var. Sadece bunların isimlerini okuyayım: Ruşdonik, Mamogonian, Alyanlar, Aşdik ya da Haşdiank. Bunlar Türkiye’de kalmış Ermeni cemaatleridir. Houn, Taşanlar. Bunlar bugün Türkiye’de yaşıyorlar ve Kürt kimliğiyle biliniyorlar. Kitapta da göreceğiniz gibi Halaçoğlu’nun saydığı bu aşiretler Thomas Mugerditchian’ın saydıklarının bir kısmıdır. Bu konuşmasında Halaçoğlu bu Ermeni aşiretlerinin Kürtçeleşmiş isimlerini vermemiş diğerlerini saymamış ve bu isimleri Mugerditchian’ın listesinden okuduğunu da belirtmemiştir. Fakat bilgilerin örtüştüğü açıktır. 

Kürtleşen ve Kürtlerin arasına karışan Ermenilerden bahseden başka bir isim de dünyaca ünlü Hollandalı Kürdolog Martin van Bruinessen’dir. “Kürtlük, Türklük, Alevilik” isimli kitabında konuyla ilgili olarak şunları söyler: Bilinmeyen sayıda Ermeni 19. yüzyılda Müslüman olmuş ve Kürt kimliğini benimsemiştir. Yüzyılın başlarında Dersim bölgesini ziyaret eden bir Avrupalı birçok Alevinin son zamanlarda Ermenilikten dönmüş olduğunu kaydeder. Dersim’deki Pakraduni/Bagratuni Kökenli Aşiret Reisi Seyit Rıza mı? Seyit Rıza idam edildiğinde 74 yaşındadır. Bir aşiret reisi olan hem de seyitlik iddiasındaki Seyit Rıza’nın sünnet olmamış olması Müslüman olmadığının bir Ermeni olmasından kaynaklıdır. 

Thomas Mugerditchian Dersim bölgesini ve aşiretlerini toplu olarak ele alır. Dersim’in eski Ermeniliğin dini merkezi olduğunu, çok kilise ve manastırın bulunmasının anlamının da bu olduğunu belirtir! Bunlardan on tanesini saymanın yeterli olacağım söyler. Saydığı manastırlar arasında özel önemi olan Aziz Krikor Lusaroviç (Illuminator – Aydınlatıcı Gregor) adına yapılan manastırdır. Aziz Krikor ya da Gregor, Ermenilerin Hıristiyanlığa geçmesini sağlayan kişi olarak tanınır. Bu “Aydınlatıcı” adı da buradan ileri gelmektedir. Aziz Krikor Lusaroviç’in kabri de Dersim’dedir. 

Okumaya devam et  Ankara kendinden emin; arşivlerde 1 milyondan fazla Ermeni belgesi var

Thomas Mugerditchian, Dersim Kürt aşiretlerinin aslında Terçan adlı bir Ermeni aşiretinden gelme olduklarını düşündüğünü ve birçok kişinin de buna inandığını belirtir. Burada Mugerditchian, isim vermeden Dersim aşiretlerinin en ünlülerinden birinin reisi ile ilgili bazı ifadelerde bulunur: “Bu kitapçığın yazarı olarak, iki kez en ünlü Dersim Kürt aşiret reisinin ellerinde bulunan Ermeni Krallığının taçlı ipek bayraklarını gördüğümü; öpüp, sarıldığımı söylemeliyim.” 

Yazar, Pakraduni hanedanının tacını ve ipek bayrağını almak için birkaç yüz liralık teklifte bulunulmuş ancak yarı-barbar bu aşiret reisi teklifi şu kehanetle reddetmiştir;  “Despotluğun ortadan kaldırılacağı günler gelecektir, zulüm ve baskı kaybolacak ve din serbest olacaktır. O zaman bu kutsal emanetlerle kendimin bir Ermeni kralının soyundan olduğunu kanıtlayabilir ve atalarımın hanedanını yeniden başlatabilirim!” Bu Ermeni olduğunun son derece bilincinde olan ve gelecekte Pakraduni/Bagratuni hanedanını yeniden başlatarak bir Ermeni Krallığı kurma azmindeki ünlü Dersim Kürt aşiret reisi Seyit Rıza’dan başkası değildir. Kaynak: Ermenilerin Kaleminden Kürtleşen Ermeniler- Thomas&Esther Mugerditchian


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir