Haraşo

Eskiden kendini önemli bir uzman entellektüel kişi olduğunu belirtmek gereği hisseden Prof. Doçent gibi kişi çıkardı TV ekranına  “ Ben Paris’teyken” cümlesine baş vurur ve arada da yabancı kelime kullanarak önemli bir kişi olduğunu vurgulardı. Bu kafa yapısı halka müşteri gözü ile bakan  ne dersen de yutar anlamasa da anlar görünür anlayışından kaynaklanmaktaydı. Bu tipik 21. asır kendinin önemini hissettirme güdüsünü yeni versiyonunu sn bakan Nebati beyin absürd veciz söylemlerinde tekrar yaşadık. - erdil unsal

Eskiden kendini önemli bir uzman entellektüel kişi olduğunu belirtmek gereği hisseden Prof. Doçent gibi kişi çıkardı TV ekranına  “ Ben Paris’teyken” cümlesine baş vurur ve arada da yabancı kelime kullanarak önemli bir kişi olduğunu vurgulardı. Bu kafa yapısı halka müşteri gözü ile bakan  ne dersen de yutar anlamasa da anlar görünür anlayışından kaynaklanmaktaydı. Bu tipik 21. asır kendinin önemini hissettirme güdüsünü yeni versiyonunu sn bakan Nebati beyin absürd veciz söylemlerinde tekrar yaşadık.

Bir ülke insanlarının etnik inançları Putperest, Allah’ın varlığına inanan olsun olmasın okuma oranı düşük olduğunda siyasi söylemlerin o ülke halkının anlayacağı şekilde olması gerekir. Lider ve siyasi kişinin küfürsüz, tebaasını aşağılamadan söylemde bulunması halkın tabii bir hakkı olması yanında, makamına ünvanına yakışır olmalıdır. Ex Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Nebati’nin yaptığı konuşmada özellikle bir bölüm dikkat çekti. Kendisinin de kağıttan bakarak okuduğu kısım, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” şeklindeydi.

Türkiye’de ekonomiden sorumlu yok. Her sektör dış borç içinde, Bu güzel ülkemizi bir çadır tiyatrosuna çevirerek idare etmeye ‘Gözlerime bak ışık geliyor’ Koyun eti kokar”demesi de ayrı bir acizlik göstergesiydi.

Kurtuluş savaşı komutanı İsmet İnönü’nün “asker kaçağı “olduğuna inanan eğitimsiz bırakılan büyük bir çoğunluğa “Epistemolojik kopuş”, “Heteredoks yaklaşım” ve “Nöro ekonomi” Ortodoks gibi gibi yabancı terimlerle cümle kurmak  abartı taşımaktaydı.

” Uluslararası İktisadi Çoğulculuk Dernekleri Konfederasyonu (ICAPE) “heterodoks iktisadı” “ekonomide çoğulculuğu teşvik etmek” olarak tanımlamaktadır.

Epistemoloji bilginin doğası, kaynağı ve kapsamını içeren bir bilim dalıdır. Epistemoloji kelime anlamı olarak “bilgi kuramı” ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ortodoks kelimesi anlam olarak; katı kurallara bağlı, kilise kurallarına itaat eden ve doğmaları olan Hristiyan mezheplerinden biri olarak açıklanmaktadır.

Ortodoks kelimesini, Hristiyan dinini benimseyenlerin tercih ettiği mezheplerden biri olarak açıklamaktadır.

Peki NAS NE DEMEK? Bu anlamıyla “nas” vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak “ictihad”dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber’in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

Kimsenin anlamadığı, ‘Birkaç kişinin ben biliyorum’ dediği bir sistemsiz düşünce kurumsal hale geldi. Ekonomi kuralları tamamen 2 ters 1 düz tam bir “Haraşo” oldu.

Not: Haraşo kelimesi TDK Sözlük Anlamı bir çeşit tür yün örgüsü anlamına gelmektedir. Kökeninin Rusça olduğu söylenmektedir.

Erdil Ünsal


Comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir